Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!

Vätgas aktier – Bästa vätgasaktierna 2023

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 01 september 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Är du intresserad av att investera i den energiomställning världen står inför? Du är inte ensam, men det kan vara svårt att navigera sig i djungeln av tyckare och förståsigpåare.

Här ger vi dig en lätt nördig men pedagogisk genomgång i hur du kan investera i vätgas och ta del av den gröna omställningen… häng med!

Vad är vätgas och vad används det till?

Ett av börsens hetaste ämnen är vätgas. Ren och grön energi kommer att förändra energiförsörjningen vilket ger blodad tand för investeringar.

Att investera i vätgas aktier över börsen ger dig exponering mot den växande branschen, vilket kan ge en god avkastning till din avkastning till din portfölj.

Vätgas ses som en exceptionell tillgång för energi i framtiden. Det finns enorma mängder vätgas i universum. Det är i sig ingen energikälla, utan används för att lagra energi. Genom att använda vätgas för vår energiförsörjning kommer vi kunna ta steg mot den hållbara framtid vi vill nå.

Vätgas är beroende av bränsleceller, och det är bränslecellerna som konverterar den kemiska energin i vätgasen till bränsle, el och värme. Ren energi kan utvinnas genom fossil, fossilfri och förnybar energi. Däremot är den förstnämnde minst kapitalkrävande, vilket är anledningen till varför den metoden är vanligast förekommande idag.

Så hur används vätgas för att utvinna förnyelsebar energi?

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet

Vätgas kan lagras

Genom solenergi och vindkraft kan vi producera elektricitet som kan användas för att utvinna vätgas. Vätgasen lagras och när energin sedan behöver användas kan vi omvandla den till el med hjälp av bränsleceller.

Elektriciteten som utvinns kan nu användas som bränsle för ett fordon exempelvis. Dessutom är vatten och luft de enda utsläppen som processen resulterar i, vilket gör processen för utvinningen hållbar.

Vätgasens stora förtjänst är alltså att den fungerar som lagringsmetod för energi, vilket löser det problem vi tidigare haft med förnybar energi som inte kunnat lagras. Bland annat solenergi och vindkraft.

Varifrån kommer vätgas?

Vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Det består av endast två väteatomer och är både det vanligaste och lättaste grundämnet i universum.

Grå, blå och grön vätgas

Idag klassas nästan all producerad vätgas som ”grå”, vilket beror på att det släpps ut koldioxid i samband med dagens tillverkning av vätgas. Anledningen är att vätgasen utvinns genom fossilgas.

Nästa steg i tillverkningen av vätgas är att klassa den som ”blå” vätgas. Detta innebär att man implementerar lösningar som fångar in koldioxiden som släpps ut. Här finns däremot andra problem som lagringen av koldioxid samt läckor av den farliga gasen metan.

Det man vill uppnå är en ”grön” framställning av vätgas. Detta görs genom elektrolysatorer och elektricitet från förnybara källor som solenergi och vindkraft.

Om vätgas ska hålla som energilagringskälla måste tillverkningen ske på det gröna viset.

Vätgasens enorma potential

Vätgas har stor potential att bli en utmärkt tillgång för grön energi. Ökade investeringar i sektorn kommer möjliggöra att utvinningen av vätgas görs genom förnyelsebara bränsleceller som solenergi och vindkraft.

Som nämnt krävs det stora investeringar för att upprätthålla utvinning genom förnybar energi. Därav är det vanligast att energi utvinns från vätgas genom fossila bränslen, vilket i sin tur orsakar enorma utsläpp av koldioxid. Detta behövs och kommer ändras på.

Hinder för industrins utveckling

Bortsett från att vätgas är kapitalkrävande att utvinna finns det andra hinder, där de regulatoriska hinderna ses som de viktigaste att få ordning på. Utvecklingen hos de flesta vätgas bolag har gått väldigt fort, samtidigt som lagar och regler inte riktigt hunnit ikapp.

Långa tillståndsprocesser och säkerhetsfrågor saktar ner farten. Däremot finns det väldigt mycket som talar för att grön vätgas är den absolut bästa källan för att lagra energi i framtiden.

Dessutom förväntas priset på hållbar vätgas att sjunka, vilket gör att investeringsviljan kommer stiga.

Sjunkande pris för vätgas

Priset på hållbar vätgas väntas sjunka, vilket gör att investeringsviljan kommer stiga. I takt med att tekniken gör framsteg kan framställning av vitala komponenter i processen (bland annat elektrolysatorer) effektiviseras och priserna kan därav sjunka.

Idag är det billigare att producera energi av fossila bränslen. Däremot med fallande priser för grön energi samt teknisk utveckling kan detta ändras.

Enligt prognoser från Bloomberg New Energy Finance från 2020 väntas priset för grön vätgas i stora projekt vara samma eller lägre än priset för fossila bränslen.

Vätgas tar viktiga steg i sin kommersialisering, vilket gör det lättare för företag och samhället att räkna på vinst.

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet

Varför ska man investera i vätgasaktier?

Det finns ett antal anledningar till varför investeringar i vätgas aktier kan vara intressant. Nedan listar vi ett antal anledningar till varför man bör överväga att investera i vätgasaktier.

1.Det är sannolikt att vätgas kommer spela en stor roll i vår omställning till en värld driven av förnyelsebar energi. Hållbarhetsperspektivet är vitalt i den globala ekonomin

2.Marknaden för vätgas väntas bli enorm. Här bidrar även politiska incitament från bland annat EU, som väntas investera närmare 430 miljarder Euro för ökad användning av vätgas fram till 2030. I en sektoranalys från 2021 skrev brittiska storbanken Barclays att de förväntar sig en kraftig tillväxtökning för vätgasmarknaden framöver. De förutspår att 15% av all energi år 2030 kommer från vätgas. Detta innebär att marknaden kommer växa med omkring 150 gånger dagens storlek.

3.Användningsområdena för vätgas är många. All form av energi kan lagras genom vätgas, vilket ger en enorm fördel. Elnät, transport och industri kommer alla vara beroende av ett sätt att kunna lagra förnyelsebar energi utan utsläpp.

4.Börsen handlar på förväntningar, vilket är något som finns och kommer finnas på vätgas aktier. Hypen kring vätgas aktier kan definitivt styra kurserna uppåt och trenden ser ut att hålla i sig långsiktigt.

5.Vätgas är en faktisk lösning som hittills är beprövad, jämfört med fusion som är i det hypotetiska stadiet. Det finns redan idag exempel där vätgas bevisat sig fungera

Vad finns det för risker med att investera i vätgas aktier?

Precis som med alla aktieinvesteringar finns det även risker med vätgassektorn. Nedan följer en lista med risker för vätgas aktier

1.Vi är i ett tidigt skede av grön vätgas där det sker en uppskalning i volym och i investeringar. Det kommer därmed vara svårt att skilja kvalitativa bolag från oprövade förhoppningsbolag. Riskhanteringen blir vital

2.Det råder hög volatilitet i sektorn, vilket gör att aktiekurser kan rusa såväl som de kan falla kraftigt, ofta utan rationell förklaring

3.Vi vet inte säkert om vätgas kommer vara en del av den gröna omställningen, och inte heller i vilken utsträckning den kommer kunna vara det. Det kommer krävas kapital både från investerare och stat, vilket gör finansieringsprocessen mer komplex

4.Logistiska problem med vätgas förekommer där kraven på hantering är höga.

Det är viktigt att du gör din egen analys när du ska investera i aktier, särskilt i bolag inom branscher som är mer komplexa än andra. Viktigt att komma ihåg att vätgas är en framtidsbransch vars bolag idag har svårt att gå med vinst, och således är det svårt att diskontera framtida kassaflöden.

Vad köper du om du köper aktier i vätgasbolag?

Först och främst är det viktigt att du läser på om de olika bolagen innan du investerar, särskilt i en ”ung” bransch som vätgas.

När du läser på kommer du inse att alla vätgas bolag inte gör samma sak, de täcker olika delar av industrin. Dessutom är det väldigt viktigt att förstå att det krävs en lång investeringshorisont samt tålamod.

Volatiliteten i vätgas aktier gör att kurserna kommer gå upp och ner, samt att industrin har ett antal år innan starka kassaflöden kan uppvisas. Däremot, för den som har tålamod och lång horisont på sina investeringar finns det möjligheter.

Viktigt att komma ihåg är att andelen ”förhoppningsbolag” inom vätgas och bränsleceller kan vara hög, det vill säga bolag vars aktiekurs drivs av förhoppningar snarare än finansiell fakta.

Idag finns det inte många bolag som enbart är inriktade på vätgas som går med vinst, vilket innebär att omsättningen blir en viktig punkt när du ska analysera ett vätgas bolag.

Kontinuerlig och stabil omsättningstillväxt indikerar att bolagets produkter är uppskattade och att de säljer, vilket blir stommen i ett såhär tidigt skede av branschen. Omkostnaderna för ett vätgas bolag är väldigt höga, vilket är den största orsaken till att vinsten blir negativ.

I takt med att marknaden växer kommer omkostnaderna, enligt prognos, sjunka vilket kommer bidra till en enklare väg för bolagen att generera vinst på sin omsättning. Om bolaget sedan kan uppvisa en ökande omsättning talar detta för att bolagets aktiekurs kommer stiga på sikt.

Ett annat intressant nyckeltal att analysera för vätgasaktier är ROIC, dvs return on invested capital. Detta visar hur hög avkastning bolaget får på sina investeringar i verksamheten, vilket visar hur effektiva bolaget är med sitt kapital. Nyckeltalet ROI kan användas mer i analyser i takt med att investeringarna i sektorn ökar.

När du köper aktier i ett vätgasbolag är det, som nämnt, viktigt att veta vad bolaget gör för att veta var din potentiella avkastning kommer från. Industrin är stor och alla bolag gör definitivt inte samma sak. Därför är det bäst att diversifiera dig mot ett antal bolag du läst dig in på, för att sprida risken.

Du kan också köpa finansiella instrument som exempelvis följer ett index för ett antal vätgasbolag på olika marknader. Instrumentet kallas Tracker.

Utöver aktier och trackers kan du investera i fonder, däremot är utbudet begränsat och ännu finns det ingen svensk fond med fokus enbart på vätgasmarknaden.

Investera i vätgas – Lista på vätgasaktier

Nu ska vi dyka ner i ett antal noterade vätgasbolag som haft god utveckling på börsen de senaste åren. Utöver deras avkastning de senaste åren presenterar vi också deras aktuella börsvärde, som ger dig en bild över hur stora företagen är. Vi tittar på både svenska bolag och utländska bolag, stora som mindre.

Plug Power

En av banbrytarna inom industrin. Amerikanska Plug Power är noterat på NASDAQ med tickern PLUG. Bolaget grundades 1997 och arbetar med att kommersialisera gångbara bränslecellslösningar för vätgas. Har som som mål att bli först i världen med att konstruera ett komplett ekosystem av vätgasteknik.

Börsvärde: 9 757,8 MUSD

Aktiens utv. senaste 3 åren: +318.97%

Aktiens utv. senaste 5 åren: +670.75%

PowerCell Sweden

Svenska PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Göteborg. De tillverkar bränsleceller som kan användas i vätgasapplikationer. Tekniken de använder är patenterad och aktien har gått starkt de senaste åren när marknaden för förnybara energikällor vuxit. Företaget är noterade på svenska First North Stockholm med tickern PCELL

Börsvärde: 7 013,2 MSEK

Aktiens utv. senaste 3 åren: -26.93%

Aktiens utv. senaste 5 åren: +258.81%

NEL

Norska NEL levererar lösningar för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi. Bolaget grundades redan 1927 och är idag noterade på Oslobörsen. NEL:s kunder finns inom industri-, gas- och energisektorn. Företagets lösningar täcker hela värdekedjan från produktionsteknik till produktion av vätgastankstationer. På så sätt erbjuder bolaget omfattande lösningar för sina kunder.

Börsvärde: 25 365 MNOK

Aktiens utv. senaste 3 åren: +63.98%

Aktiens utv. senaste 5 åren: +385.50%

Fuelcell Energy Inc. 

Amerikanska Fuelcell Energy utvecklar och kommersialiserar bränslecellkraftverk för elproduktion. Syftet med deras produkter är att kunderna ska kunna producera grön el på plats vid sin verksamhet. Målet för Fuelcell är att bli ledande inom teknik som minskar CO2-avtryck. Bolaget grundades 1969 och är sedan länge noterat på NASDAQ med tickern FCEL.

Börsvärde: 1468.7 MUSD

Aktiens utv. senaste 3 åren: +102.20%

Aktiens utv. senaste 5 åren: -82.87%

Bloom Energy

Detta bolag tillverkar kraftproduktionsutrustning som är baserad på bränslecellsteknik för att generera el. Enligt bolaget kan deras produkter bli avgörande för att CO2-tunga industrier ska kunna minska sina utsläpp. Vätgasen från Bloom Energy ska vara mellan 15-45% mer effektiv än andra lösningar på marknaden. Företaget grundades 2001 och är idag noterat på New York-börsen, tickern är BE.

Börsvärde: 4 482.7 MUSD

Aktiens utv. senaste 3 åren: +179.14%

Aktiens utv. sedan IPO: +3,27% (då aktien ej varit noterad i 5 år ännu)

Cell Impact

Svenska Cell Impact producerar flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. De har utvecklat en patenterad metod för att producera flödesplattor i högre hastighet med mer avancerade konstruktioner. Detta gör det möjligt att tillverka bränsleceller på ett både mer energieffektivt och kostnadseffektivt sätt. Cell Impact grundades 1999 och är noterat på First North Stockholm under tickern CI.

Börsvärde: 975.9 MSEK

Aktiens utv. senaste 3 åren: -29.39%

Aktiens utv. senaste 5 åren: -6.54%

Mcphy Energy SA

Mcphy Energy är specialiserade inom lösningar för produktion, lagring och distribution av vätgas. De förser sina kunder med alkaliska elektrolysatorer, vätelagringslösningar, bränsleceller samt vätgasstationer. Företaget grundades 2007 i Frankrike och är relativt nyligen noterat på Equiduct-börsen under tickern MCPHY.

Börsvärde: 375.3 MEUR

Aktiens utv. senaste 1 året: -22.01% (nyligen noterat)

Aktiens utv. sedan IPO: -63.05%

Air Products & Chemicals

Air Products & Chemicals är ett kemibolag som producerar gaser och kemikalier som används inom industri-, livsmedels- och transportbranschen. Bolagets teknik används hos fler än 1,5 miljoner tankstationer i 20 länder, vilket gör de otroligt konkurrenskraftiga. De grundades 1940 i USA och är noterat på New York-börsen under tickern APD.

Börsvärde: 69 233.3 MUSD

Aktiens utv. senaste 3 åren: +29.79%

Aktiens utv. senaste 5 åren: +86.46%

Insplorion

Svenska Insplorion utvecklar en sensorplattform som används vid tillverkningen av vätgassensorer. Tekniken är patenterad och används inom flera olika områden för applikationer. Huvudkontoret ligger i Göteborg och deras största närvaro finns på den nordiska marknaden.

Börsvärde: 43.7 MSEK

Aktiens utv. senaste 3 åren: -88.73%

Aktiens utv. senaste 5 åren: -85.56%

Det finns väldigt många olika företag inom vätgasindustrin som kan komma att växa stort i takt med att marknaden fortsätter att växa. Varje aktie i sektorn kommer däremot inte gynnas, och det är viktigt att tänka på att historisk uppgång inte är ett definitivt löfte för framtida uppgång.

Vissa av de bolag i listan ovan har haft en fallande aktiekurs de senaste åren, vilket bör tas i beaktning när du gör din analys. Sektorn är volatil och kurserna tenderar att gå upp och ner.

Det är också viktigt att tänka på att skuldsättningen hos bolagen i sektorn är generellt sett hög, vilket kan vara ett bekymmer i ett makroekonomiskt klimat av stigande räntor och osäkerhet. Dock eftersom hela sektorn är högt belånad kommer nyckeltalet om skuldsättning spela mindre roll.

Andra nyckeltal som omsättningstillväxt, P/S-tal och ROIC ses som viktigare för dessa bolags verksamhet.

Vilka är de bästa vätgasaktierna?

Tittar vi på hur de olika aktierna gått under de senaste fem åren finner vi amerikanska Plug Power samt norska NEL i topp med ökningar på 670% respektive 386%.

Detta är inget bevis för att aktien kommer fortsätta prestera. Investerar du med ett långsiktigt och fundamentalt perspektiv är det viktigare att läsa på om bolagets verksamhet och nyckeltal än om hur kursutvecklingen varit de senaste åren. Det är bolagets verksamhet som i längden kommer driva aktiekursen.

Att investera i vätgas innebär exponering mot risk, eftersom det inte finns någon garanti för att vätgas kommer fullfölja sin potential. Uppsidan för aktier inom vätgas ses däremot som väldigt stor, och när stora inflöden av pengar kommer in från investerare ökar chanserna för stigande aktiekurser.

För att hantera risken i investeringen kan en bra idé vara att diversifiera sig genom att köpa flera bolag snarare än ett. Risken sprids och du kan ta del av flera bolags avkastning.

På 10 år sikt är det möjligt att många av dina investeringar vuxit lavinartat, och då lär du vara tacksam för att du valde att satsa på flera bolag.

”Säkrare” vätgasinvestering

Om du är ute efter att vara mer på den ”säkra” sidan i att investera i vätgas kan det vara klokt att titta på stora industribolag som har annat än bara vätgas som grund i verksamheten. På så sätt kommer du få exponering mot vätgas och bränsleceller, men samtidigt sitta på ett säkert kort.

Ett exempel på ett sådant bolag är Cummins som tillverkar motorer, generatorer och energisystem till annat än bara vätgasindustrin. Detta gigantiska industribolag är inget förhoppningsbolag på samma sätt som renodlade vätgasbolag.

Företaget har en gedigen historia och en väldiversiferad produktportfölj vilket pekar på att deras verksamhet kommer bestå oavsett hur stor vätgasindustrin växer sig. Men givetvis att de också tar del av kakan om vätgas infriar sin potential.

Cummins börsvärde: 34 728.2 MUSD
Aktiens utv. senaste 3 åren: 46.52%
Aktiens utv. senaste 5 åren: 28.73%

Nordiska vätgasaktier

Det finns ett stort antal nordiska vätgasaktier att investera i. Dessa kan vara enklare att hålla koll på just pga att de är nordiska. Listan ser ut som följande (med vissa som redan nämnts):

Powercell Sweden (Sverige)
Börsvärde: 7 013,2 MSEK

Cell Impact (Sverige)
Börsvärde: 975.9 MSEK

NEL (Norge)
Börsvärde: 25 365 MNOK

Metacon (Sverige)
Börsvärde: 479.3 MSEK

Impact Coatings (Sverige)
Börsvärde: 277.4 MSEK

Insplorion (Sverige)
Börsvärde: 43.7 MSEK

Hexagon Composites (Norge)
Börsvärde: 6 770.4 MNOK

Hynion (Norge)
Börsvärde: 64,6 MNOK

HydrogenPro (Norge)
Börsvärde: 1 833.7 MNOK

Green Hydrogen Systems (Danmark)
Börsvärde: 2 461.7 MDKK

Everfuel (Norge)
Börsvärde: 3 003 MNOK

Utländska vätgasaktier

Givetvis finns det också ett stort antal utländska vätgasaktier, där den största marknaden finns i Nordamerika. Listan ser ut som följande (med vissa som redan nämnts):

Plug Power (USA)
Börsvärde: 9 524.7 MUSD

Ballard Power Systems (USA/Kanada)
Börsvärde: 1 918.6 MUSD

Hyzon Motors (USA)
Börsvärde: 480,9 MUSD

Air Products & Chemicals (USA)
Börsvärde: 69 233.3 MUSD

FuelCell Energy (USA)
Börsvärde: 1 493.1 MUSD

Bloom Energy (USA)
Börsvärde: 4 536.5 MUSD

Cummins (USA)
Börsvärde: 34 728.2 MUSD

Nikola Corporation (USA)
Börsvärde: 1 278.5 MUSD

McPhy Energy (Frankrike)
Börsvärde: 384.4 MUSD

Hur kommer framtiden se ut för vätgasindustrin?

Som alltid är det omöjligt att säga exakt hur framtiden kommer se ut. Många olika scenarion målas upp i hur vi kan effektivisera den gröna omställningen vi står inför. Däremot kan vi med stor säkerhet konstatera att samhället kommer fortsätta investera i vätgas.

För att kunna utnyttja de möjligheter som grön energi och förnybara energikällor ger oss gäller det att hitta ett sätt att utveckla lagringen. Vätgas löser detta problem.

Det som nu behöver både fokus och kapital i form av pengar är hur systemen för tillverkning ska byggas ut samt hur den logistiska biten av själva lagringen ska styras.

Det krävs pengar från både investerare och stat men med gemensamma krafter kan omställningen gå snabbare än förutspått. En växande marknad kommer attrahera båda parter.

Dessutom en ökande kommersialisering av produkten vätgas med lägre priser och mer effektiva komponentlösningar lär gynna marknadens alla aktörer.

Att investera i vätgas kan komma att bli väldigt gynnsamt i framtiden men det kräver tålamod och disciplin. Läs på om de bolag vi listat och lär känna deras verksamhet. Investera sedan med ett diversifierat tänk och en tydlig riskhantering.

Att hitta de bästa vätgasaktierna kommer vara viktigt, då det inte finns någon garanti för att alla bolag kommer gå lika bra i omställningen.

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!