Valutahandel för nybörjare – så handlar du med valuta 2024

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 02 januari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Är du intresserad av att komma igång med valutahandel?

Då har du kommit rätt! I den här guiden utforskar vi grunderna, avslöjar värdefulla insikter och ger dig de verktyg du behöver för att börja din resa mot en framgångsrik valutahandel.

Vad är valutahandel?

Valutahandel, även känd som forexhandel eller FX-handel (foreign exchange trading), innebär att köpa och sälja olika valutor på en global marknad. Målet med valutahandel är att dra nytta av prisrörelserna mellan olika valutapar genom att köpa en valuta med förhoppningen att dess värde kommer att öka i förhållande till den andra valutan i paret.

Valutamarknaden är världens största och mest likvida finansiella marknad. Den är öppen 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan, och drivs av olika aktörer inklusive banker, finansinstitut, hedgefonder, företag och enskilda handlare. Valutahandel kan göras genom olika plattformar och med olika finansiella instrument, inklusive valutapar, optioner och CFD:er (Contract for Difference).

Man deltar i valutahandel av olika anledningar. Spekulation på prisrörelser, diversifiering av investeringar och skydd mot valutarisker är tre vanliga syften där denna text främst kommer beröra just spekulation på prisrörelser.

Det är viktigt att förstå att valutahandel innebär en viss grad av risk och kräver kunskap, forskning och strategi för att vara framgångsrik. Som nybörjare bör du ta dig tid att lära dig grunderna i valutahandel innan du börjar handla aktivt på marknaden.

Varför ska du handla med valuta?

Det finns flera skäl varför investerare väljer att handla med valutor:

  1. Spekulation: Valutahandel erbjuder möjligheter till vinster genom att dra nytta av prisrörelser mellan olika valutor. Genom att köpa en valuta när dess värde förväntas stiga och sälja när det förväntas sjunka kan handlare generera vinster.
  2. Hedging (riskhantering): Företag och investerare kan använda valutahandel som ett sätt att skydda sig mot valutarisker. Genom att säkra sig mot potentiella förändringar i valutakurserna kan de minska osäkerheten och skydda sina vinster.
  3. Liquidity (likviditet): Valutamarknaden är världens mest likvida marknad. Detta innebär att det finns många köpare och säljare tillgängliga när som helst, vilket gör det lättare att genomföra transaktioner och snabbt komma in och ut ur positioner. Likviditeten i valutamarknaden är hög och har i genomsnitt en handelsvolym på 6 biljoner dollar dagligen. mycket högre än den i aktiemarknaden.
  4. Diversifiering: Valutahandel möjliggör diversifiering av investeringar. Genom att inkludera valutor i din portfölj kan du minska risken genom att inte vara beroende av en enda tillgångsklass, som exempelvis aktier.
  5. Flexibilitet och tillgänglighet: Valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Detta ger handlare möjlighet att anpassa sin handelsaktivitet till sina egna tidsplaner och livsstilar.

Som du märker finns det flera anledningar till att handla valuta. Nedan går vi in i lite mer detalj på hur spekulation och hedging fungerar för aktörer på valutamarknaden.

Prisspekulation

Som på alla finansiella marknader drivs många aktörer av prisspekulation.

Spekulation på valutamarknaden handlar om huruvida en valuta ökar i pris gentemot en annan, eller om en valuta minskar i pris gentemot en annan. Investerare går här antingen lång respektive kort en valuta.

Faktorerna som påverkar priset kan vara allt från räntor, ekonomisk prestation, handelsflöden, geopolitiskt läge och till och med turism. Dessa faktorer påverkar på olika sätt, vilket kan leda till felprissättningar som en valutahandlare kan dra nytta av.

Hedging

En annan väldigt stor del av valutamarknaden handlar om hedging och riskhantering.

Stora multinationella företag som har verksamhet utrikes tar en finansiell risk när de köper och säljer i en annan valuta än sin egen. Valutamarknaden ger dem en möjlighet att säkra sin handel till en fastställd kurs.

Handlaren (företaget i detta fall) köper eller säljer valutor på futures- eller forwardsmarknaden vilket låser en valutakurs. Detta hjälper företaget att hedga sin handel genom att antingen minska eventuella förluster eller öka eventuell vinst.

En bra valutahedge är väldigt viktigt för ett stort bolag med stor köp- och säljverksamhet då valutafluktuationer kan göra stort negativt avtryck på bolagets resultat.

Fördelar och nackdelar med valutahandel

Innan du bestämmer dig för att börja handla i valutamarknaden är det viktigt att känna till de olika fördelarna och nackdelarna för dig som privat handlare. Överväg noga och fundera över varför du har en ”edge” i marknaden. Skulle din edge vara svag kan det faktiskt vara bättre att avstå, då marknaden är hänsynslös.

Fördelar

Världens största marknad per handelsvolym

Valutamarknaden är störst av alla värdepappersmarknader. Detta gör den mest likvid och således enkel att ”komma in och ut ur”.

Handeln är igång 24 h om dygnet i 5 1/2 dagar per vecka

De breda öppettiderna ger dig som handlar med valutor fler chanser att tjäna pengar.

Ditt kapital kan växa kraftigt

Valutamarknaden kan vara volatila. Handlar du med hävstång kan du växa ditt kapital rejält.

Lägre risk för marknadsmanipulation

Valutamarknaden har en betydligt lägre risk för kursmanipulation tack vare dess decentralisering.

Kräver mindre kapital

Generellt sett krävs det mindre kapital för att handla valuta än det gör för att handla aktier. Hävstång används i högre utsträckning.

Nackdelar

Hävstång gör handeln volatil

Belånar du ditt kapital skruvar du också upp risken rejält. Var försiktig.

Kräver stort ekonomiskt kunnande

Att handla på valutamarknaden kräver en enorm förståelse för finansiell fundamenta, både i teori och i praktik. Valutahandel är gränslandet mellan finans och politik, vilket gör rörelserna på marknaden extremt mångbottnade.

Möjlighet till extrem hävstång

När du handlar med valutor kan du erbjudas använda hävstång på extrema nivåer. En hävstång på 50:1 kan ses som en vanlig nivå, vilket innebär att du belånar ditt kapital 50 gånger. Återigen, var försiktig.

Mindre reglering

Valutamarknaden är inte lika reglerad som aktiemarknaden.

Ingen utdelning

En valuta generar ingen utdelning på samma sätt som en aktie kan göra. Dvs, den enda chansen du har att tjäna pengar i valutamarknaden är att köpa på en lägre kurs än vad du säljer för.

Hur fungerar valutahandeln?

Valutahandel sker alltid i par mellan två valutor. Den första valutan i paret kallas basvalutan och den andra valutan i paret kallas motvalutan.

Exempel på en enkel valutaaffär:

Jag tror att euro kommer stärkas gentemot amerikanska dollar.

Valutaparet jag vill gå lång blir då EUR/USD och parets kurs svarar på ”hur många USD måste jag betala för 1 EUR”.

Förhoppningen med min placering är alltså att antalet USD som behövs för att köpa en EUR kommer att stiga. Hade jag velat tvärtom – alltså att EUR kommer gå sjunka relativt USD hade jag istället öppnat en kort position (säljposition) i samma valutapar. Om EUR-kursen då går ner 2% går min position upp 2% i värde.

Jag hade även kunnat byta valutapar till USD/EUR och gått lång, då med förhoppningen att dollar kommer stärkas relativt euro.

Detta är en väldigt grundläggande och enkel trade att göra. När vi sedan introducerar derivat och hävstång kan det bli något krångligare för dig som nybörjare, men grundidén är alltid samma med valutapar.

Var handlas valutor?

Valutahandeln sker främst på tre olika marknader: spot-, futures- och forwardsmarknaden.

Spotmarknaden är den största av dessa tre då det är den som de övriga två marknaderna baserar sina priser på. När man talar om valutamarknaden i dagligt tal syftar man främst på spotmarknaden.

Futures- och forwardsmarknaden är mer populär bland företag och finansiella aktörer som hedgefonder och banker som vill ”hedgea” sina valutarisker till ett förutbestämt framtida datum.

Spotmarknaden

Spotmarknaden är den grundläggande marknaden för valutahandel. Här bestäms priset på olika valutor utifrån utbud och efterfrågan samt olika faktorer som:

  • Aktuellt ränteläge
  • Geopolitisk situation
  • Ekonomisk prestation/resultat
  • Spekulation

En affär på spotmarknaden tar alltid två dagar att genomföra. Alltså är det olikt aktiemarknaden där avslut och affärer kan göras inom loppet av sekunder och minuter beroende på affärens storlek.

Futures- och Forwardsmarknaden

Ett futureskontrakt är ett avtal mellan två parter där valuta levereras mot ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Futureskontrakt handlas på börser och ej OTC (over-the-counter) vilket gör att kontrakten sätts utifrån standardvolymer.

Ett forwardskontrakt är ett avtal mellan två parter att köpa en valuta på ett förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Detta kontrakt utfärdas OTC (over-the-counter) vilket gör att de två parterna själva helt bestämmer villkoren för avtalet.

Båda kontrakten är bindande och bygger på en överföring av kontanter vid kontraktens utgång. Kontrakten kan däremot både köpas och säljas innan de löper ut vilket ger dynamik i marknaden. Både forwards- och futuresmarknaden är som nämnt populära bland företag och finansiella institutioner eftersom de erbjuder effektiv riskhantering och valutahedging.

Utöver futures och forwards kan valutor även handlas med optioner. Optioner ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa ett visst valutapar till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Ungefär samma idé men ändå något annorlunda. Optioner kan även de handlas utifrån ett spekulativt syfte eller ett riskhanterande syfte.

Valutahandelns aktörer

Som vi nämnt finns det många olika aktörer på valutamarknaden av olika storlek givetvis. De absolut största aktörerna på valutamarknaden är centralbanker. De handlar på marknaden för att kontrollera inflationen (eller åtminstone försöka), för att stabilisera sin inhemska valuta samt bygga upp reserver. Reserverna byggs oftast upp i andra valutor än den egna.

Andra aktörer på marknaden kan vara stora företag, finansiella institutioner som hedgefonder och banker och även privata handlare (oftast High Net Worth-individuals). Däremot kan syftet variera väldigt mycket. Ett multinationellt företag som exporterar till hela världen kan verka på valutamarknaden för att hedga sin verksamhet. Detta kan de göra genom att köpa stora positioner i olika valutor. En hedgefond eller privat handlare kan däremot handla på valutamarknaden enbart genom prisspekulation.

Dessutom, vilken privatperson som helst kan handla på valutamarknaden enbart genom att öppna ett konto hos en reglerad nätmäklare.

Vanliga begrepp inom valutahandel

Stora valutapar

Detta är de mest omsatta valutaparen i världen som du garanterat kommer stöta på. De är följande: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD samt NXD/USD

Små valutapar

Valutapar med mindre omsättning. Här ingår den svenska kronan. Dessa små valutapar har lägre likviditet än de större valutaparen tack vare en lägre omsättning. Detta gör det svårare för större aktörer att ta sig in och ut ur positioner på marknaden. De har en större spread (avståndet mellan köpo- och säljkurs) samt högre volatilitet, vilket i sin tur gör de mer spekulationsvänliga.

Exotiska valutapar

Exotiska valutapar innebär valutapar som inkluderar en valuta från ett tillväxtmarknadsland (emerging markets). Dessa har ännu högre volatilitet samt än större spread. Därtill är likviditeten och omsättning därefter. Exotiska valutapar kan exempelvis inkludera Hong Kong-dollarn (HKD) eller den mexikanska peson (MXN)

Hävstång (Leverage)

Valutahandel är speciellt på det sätt att du enbart kan tjäna eller förlora stora summor pengar om du handlar med stora volymer. En privatperson som endast handlar med sitt eget kapital kan således enbart tjäna marginella pengar på sina valutaaffärer.

Det som behövs är alltså hävstång (leverage).

Handlar du valutor med hävstång innebär det att du belånar din investering. Har du hävstång på 200 och du handlar med 100 USD uppgår investeringen således till 20 000 USD.

Pips

En standardiserad enhet för att beräkna och bestämma prisförändringar i valutapar. Valutaparens pris skrivs med fyra decimaler, exempelvis 1,3057.

Lot

Valuta handlas i lots. Det är som ett form av valutakontrakt med standardstorleken 100 000 enheter. Andra storlekar på lots är mini-lots på 10 000 enheter samt micro-lots på 1 000 enheter.

Ask

Det lägsta priset du är villig att betala för att köpa en valuta av en annan handlare.

Bid

Priset du är villig att sälja en valuta för.

CFD (Contract for Difference)

Ett derivat som låter handlare spekulera på en prisörelser av en valuta utan att ha ett ägande den underliggande tillgången.

Strategier för valutahandel

Det finns givetvis väldigt många olika strategier för valutahandel. Den strategi du föredrar beror på hur du är som handlare. Är du riskavers? Är du en risktagare? Gillar du spänningen med scalping? Är du duktig på trendföljande?

Nedan förklarar vi ett par olika populära strategier för nybörjare i valutamarknaden.

Trendföljande strategi

Den kanske mest populära strategin inom valutahandel. I all sin enkelhet ska du identifiera marknadens trender och följa efter. Exempelvis, om GBP/USD går upp ska du köpa detta valutapar. Om GBP/USD går ner ska du sälja detta valutapar.

Det svåra med denna strategi förutse när trenden bryts. Observera förutse, då ingen med säkerhet kan veta när en trend bryts.

Scalp trading

Scalping är en strategi inom daytrading som innebär att du försöker drar nytta av väldigt små prisförändringar varje dag. Denna strategi bygger på att du gör väldigt många trades varje dag.

Swing trading

Swing trading är den bästa strategin för handlare som har tålamod. En swing trader väntar på större rörelser på marknaden innan han agerar. Det kan dröja månader innan en trade öppnas.

Positionshandel

Positionshandel är den mest långsiktiga av valutahandelsstrategierna som vi listar. En position kan vara öppen i år i hopp om att marknadens rörelser ska gynna den valutan handlaren köpt.

Vilken graf är bäst för valutahandel?

Det finns många olika typer av grafer för en handlare att använda.

– Det kan väl inte vara någon skillnad? Pris och rörelse beror ju inte på den graf jag använder?

Så är det såklart. Pris och rörelse beror inte på vilken graf du väljer. Däremot kan din avkastning bero på vilken graf du väljer.

Olika grafer framhäver olika saker och det är viktigt att du ger dig de absolut främsta förutsättningarna för att du ska kunna tolka pris och rörelse. Ger du dig inte de främsta förutsättningarna för din valutahandel kan du gå miste om värdefull avkastning.

Så vilka är de vanligaste graferna för valutahandel?

Line charts

Den mest grundläggande grafen är den klassiska linjegrafen. Den är effektiv för att identifiera större trender för en valuta. Den visar slutkursen för en valuta för de perioder som anges av dig som handlare.

Denna graf är väldigt användbar för nybörjare och den ger ett bra intro till mer sofistikerade strategier för valutahandel.

Bar Charts

Bar Charts ger mer information till handlaren än vad Line Charts gör.

Varje Bar representerar en handelsdag och ger info om öppningskurs, högsta kurs, lägsta kurs samt stängningskurs för en trade. Färger används i Bar Charts för att indikera kursrörelser. Grönt och vitt används för stigande kurser medan rött och svart används för sjunkande kurser.

Bar Charts är effektiva att använda för att avgöra huruvida det är köparens eller säljarens marknad – en viktig fråga för dig som handlare som påverkar de trender du kan handla på.

Candlestick Charts

Candlestick Charts är en bra kombination av de ovan nämnda. De är lätta att läsa av men ger fortfarande mycket information.

Den övre delen av en Candle beskriver öppningskursen samt högsta kursen på tillgången. Den nedre delen av en Candle beskriver stängningskursen samt lägsta kursen på tillgången. Ett nedåtgående ljus i rött eller svart ska tolkas som en period av sjunkande priser och ett uppåtgående ljus i grönt eller vitt ska tolkas som en period av uppåtgående priser.

Formationerna i Candlestick Charts ska identifiera marknadsriktningen. Alltså, är det köparens eller säljarens marknad?

Forex trading hos Nordnet – gå kort och gå lång

Hos nätmäklaren Nordnet kan du handla valuta både genom att gå lång och gå kort – dvs om du tror valutans värde kommer att stiga eller sjunka.

Nordnets forex trading bygger på handel med börshandlade finansiella instrument. Med dessa instrument kan du spekulera på priset för flera olika valutapar. Nordnet ger dig även möjligheten att handla valuta med hävstång – vilket både kan göra din vinst större men också din förlust större.

Valutapar hos Nordnet

Nordnet erbjuder handel i följande valutapar:

CHF/SEK

– EUR/NOK

– EUR/SEK

– EUR/USD

– NOK/SEK

– USD/JPY

– USD/SEK

– USD/NOK

Bull & Bear och Mini Futures

Hos Nordnet kan du handla valuta med börshandlade produkter.

Bull & Bear-certifikat är finansiella instrument som följer det underliggande värdet på en tillgång. Certifikaten kan handlas med fast daglig hävstång, vilket innebär att tillgångens rörelse multipliceras med hävstången dagligen för att fastställa produktens rörelse. Bull & Bear-certifikat är produkter med hög risk och stor komplexitet som först och främst är till för erfarna investerare.

Mini Futures är en börshandlad produkt som följer utvecklingen på en underliggande tillgång, men med mindre investering. Mini Futures har inte samma urholkningseffekt som Bull & Bear-certs, vilket gör den mer kompatibel med ägande över längre tidsperiod. Värdet på en Mini Future kan aldrig sjunka under det investerade beloppet, vilket är en trygghet för dig som investerare. Dock är det viktigt att känna till produktens komplexitet, och att den är till för erfarna investerare som är varse om hur produkten fungerar och dess risk.

Vill du komma igång med valutahandel hos Nordnet?

Klicka här för att skapa ett konto och börja din valutahandel!

 

Kuriosa: Historiens största valutatrade

För att avsluta denna guide till valutahandel bjuder vi på finanshistoria signerad den legendariske finansmannen George Soros…

Fram till 90-talet följdes värdet på brittiska pund och tyska mark åt. Tyskland var däremot det starkare landet ekonomiskt, trots dess svårigheter under efterkrigstiden. Bank of England gjorde allt för att behålla pundets värde på över 2,7 tyska mark. Detta för att garantera Storbritanniens plats i den Europeiska Växelkursmekanismen (ERM), som tillåter valutor inom Europa att bindas till varandra. Det krävdes ansträngningar från centralbankens sida för att hålla pundet uppe. Ansträngningar som sedan kom att kosta dem dyrt.

George Soros och hans New York-baserade hedgefond Quantum Fund började ifrågasätta hur en fast valutakurs skulle vara hållbart, med tanke på Storbritanniens ränteläge och höga inflation. Soros tog korta positioner mot pundet, med ambitionen att göra stora pengar på den den brittiske penningpolitiken.

Soros och hans hedgefond belånade sina korta positioner rejält, medan Bank of England höjde sina räntor till tvåsiffrigt för att locka investerare till pundet. Man ville skapa köptryck, medan Soros i andra ringhörnan gjorde allt för att öka säljtrycket.

När Bank of England sedan insåg miljardförlusterna man gjorde på ränteutbetalningar till investerare var de tvungna att dra sig ur ERM. Detta fick pundet att rasa gentemot tyska mark – och George Soros och hans Quantum Fund tjänade över 1 miljard dollar på sina positioner.

Soros trade blev ytterst kontroversiell. Dagen då Storbritannien fick dra sig ur ERM kom att kallas Black Wednesday. Många hävdade att det var långt ifrån etiskt rätt att satsa emot ett lands valuta, eftersom ett ras påverkar köpkraften för så många människor. Andra menar däremot att Soros inte nödvändigtvis gjorde fel, då säljtrycket på pundet fick Storbritannien att göra uttåg ur ERM tidigare än vad man annars hade gjort. Ett uttåg som sågs som ofrånkomligt för att på sikt kunna stärka den brittiska ekonomin.

Oavsett om det var rätt eller fel av George Soros är det en makalös historia. En historia som visar vikten av den roll valutamarknaden spelar i världspolitiken.

Sammanfattning

Oavsett om du är George Soros eller inte är valutahandel en av de mest spännande delarna av de finansiella marknaderna. Samtidigt är det en av de absolut svåraste.

Valutamarknaden har väldigt många påverkande faktorer, och valutahandel kan vara väldigt volatilt om du handlar med hävstång. Var påläst om nyheter och kurspåverkande faktorer, men var framförallt påläst om den risk du själv tar.

När du börjar med Forex trading är det ett bra tips att handla med små summor för att förstå marknadens mekanismer. Börja handla de större valutaparen som EUR/USD eller GBP/USD. Ett valutapar som EUR/USD har hög likviditet vilket gör det enkelt att komma in och ur positioner. Dessutom med lägre volatilitet vilket låter dig experimentera med försiktig hävstång.

Alla måste börja någonstans. Gör du det med, men var försiktig. Investeringar innebär risk.

 

Källor

https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp

https://www.investopedia.com/articles/forex/08/greatest-currency-trades.asp