ISK, KF eller AF – Vilken kontoform ska jag välja?

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 04 december 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Att investera pengar vet vi alla är bättre än att spara de på hög på sparkontot. Men vilket konto ska man välja att ha sina investeringar på? Ett investeringssparkonto, ett aktie och fondkonto eller en kapitalförsäkring? I denna artikeln kommer vi reda ut likheter och skillnader mellan de olika kontotyperna så att du ska kunna välja de som passar dig bäst.

ISK, KF eller AF - Vilken kontoform ska jag välja?

 

I denna artikel kan du läsa mer om om:

 • Vad innebär kontoformerna – AF, ISK- och KF konto?
 • Snabbguide – Hur startar jag ett AF, ISK- respektive KF konto?
 • Jämförelse – Vad passar dig bäst?

Öppna gratis ISK, KF eller aktie- och fondkonto hos Avanza

ISK Konto

 • Kontot schablonbeskattas, skattesatsen beror på statslåneräntan samt värdet på din portfölj och betalas i samband med deklarationen.
 • Schablonskatten kan kvittas från de utgifter för kapital (till exempel bolåneräntor) som man haft under året.
 • Kontoformen är populärast bland privatinvesterare. Du har rösträtt på bolagsstämmor och äger innehavet själv.
 • Banken sköter deklarationen.
 • Investeringssparkonto följer de vanliga arvsreglerna.

 

AF Konto

 • Kontot är beskattat med 30% vinstskatt.
 • Kontot var den vanligaste kontoformen fram till 2012, då infördes ISK. Med ett AF har du rätt att rösta på bolagsstämmor och äger ditt innehav i depån.
 • Deklarationen sköter du själv och har möjlighet att kvitta din förluster mot vinster.
 • Aktie & fondkontot följer de vanliga arvsreglerna.

 

KF Konto

 • Kontot schablonbeskattas, skattesatsen beror på statslåneräntan samt värdet på din portfölj och dras automatiskt från kontot.
 • Kontoformen är fördelaktig vid utländska innehav med aktieutdelning. Därför äger din bank, eller försäkringsgivarna ditt innehav för att underlätta för dig då det finns speciella regler för skatt vid utländska innehav. Äger du inte ett KF kan det dras en källskatt på 15% av utdelningssumman vid utländsk aktieutdelning.
 • Banken eller försäkringsgivarna sköter din deklaration, och hanterar frågor gällande utländska innehav.
 • Gällande arvsregler väljer du själv vem som ska ärva ditt innehav. Kontot gör det därför fördelaktigt vid barnspar så att du kan välja förmånstagare.
 • Kan hända att du blir debiterad av vissa banker för att ha detta konto.

Q&A – Frågor och svar om ISK, KF och AF konton

När är ISK bättre än KF?
När är KF bättre än ISK?
Vad är bäst ISK eller AF?
När är AF bättre än ISK?
Vad är schablonskatt?
Kan man flytta aktier mellan ISK och AF?
Ska jag välja investeringssparkonto, kapitalförsäkring och aktie och fondkonto?

Vad är ISK, KF och AF?

Vilken typ av konto som är mest fördelaktigt för dig beror på dina investeringar samt räntor och börsutveckling – med räntor som kommer att stiga under 2023 undrar många om ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ.

Här tittar vi på detta och mycket mer för att hjälpa dig att bedöma vilket investeringskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har öppnat ett eller flera konton eller planerar att öppna ett nytt konto för dig själv eller dina barn hoppas vi att du hittar det du letar efter.

Öppna gratis ISK, KF eller aktie- och fondkonto hos Avanza

Investeringssparkonto (ISK)

ISK eller investeringssparkonto som de egentligen heter är en kontotyp som funnits sedan 2012 och skapades för att förenkla handel med aktier och fonder. ISK är ett unikt konto för Sverige och har med åren blivit de i särklass populäraste valet. Detta till stor del på grund av att man inte behöver deklarera de vinster eller förluster du gör på kontot och även dess förmånlig skatt jämfört med AF. Det är endast privatpersoner som kan starta ett ISK och det är du själv som står som ägare för ditt innehav och på så sätt har rösträtt på företagens bolagsstämmor.

Vad det kostar att öppna ett konto varierar mellan olika banker och nätmäklare. Hos Avanza ligger kostanden 0% per år, vilket innebär att kontot är gratis. Information hämtad 11-07-2023 hos Avanza

+ Skatt betalas årsvis

+ Äger innehaven

– Betalar skatt på förlust

 

Schablonskatt – slipp skatt på vinst och utdelning

Har du ett ISK konto, eller ett KF, så betalar du schablonskatt vilket för en kapitalförsäkring dras automatiskt varje år och för ett investeringssparkonto betalas via deklarationen. Skattesatsen baseras på din schabloninkomst och påverkas av statslåneräntan vilken varierar från år till år. För en mer djupgående förklaring av schablonskatt läs stycket högre upp i texten under rubriken ”Vad är schablonskatt?”.

Genom att skatten betalas årligen och löpande slipper du en stor klumpsumma vid försäljning. Det innebär också att du inte behöver deklarera alla inköp och försäljningar du gjort under året eftersom skatten redan betalats automatiskt. Schablonskatten innebär också att du inte är skyldig att betala skatt på eventuell utdelning eftersom den också betalas automatiskt.

Som ägare av ett ISK konto slipper du alltså tänka på allt som har med skatt att göra.

 

Snabbguide – Öppna ett ISK Konto

 1. Välj kategori

  För bankens skull vill de gärna att du ska ange varför du vill öppna ett isk kontot, dvs om det är för exempelvis sparande eller pension.

 2. Ge kontot ett namn

  Namnge kontot.

 3. Godkänn villkor

  Slutligen behöver du godkänna bankens villkor för att starta upp ett ISK konto.

 4. Klart att användas!

  Nu är ditt konto klart att användas. Notera att ISK kontot kan börja användas direkt, men vill du avsluta det behöver du vänta några dagar.

 

Aktie- och fondkonto (AF)

AF eller aktie och fondkonto är de klassiska konto som funnits i Sverige under många år och som än idag är ett populärt val för handel med aktier och fonder. Till skillnad från ISK är AF inte unikt för Sverige, AF är en konto typ som kan hittas i många länder runt om i världen. De har kanske inte samma namn men de bygger i alla fal på samma princip.

Det som urskiljer ett aktie och fondkonto mest från de övriga två kontotyperna är sättet att betala skatt samt vad som krävs vid deklarationen.

Vad det kostar att öppna ett konto varierar mellan olika banker och nätmäklare. Hos Avanza ligger kostanden 0% per år, vilket innebär att kontot är gratis. Information hämtad 11-07-2023 hos Avanza

+ Ingen skatt vid förlust

+ Kvitta vinst mot förlust

– Skatt vid utdelning

 

Kvitta vinst mot förlust

Till skillnad från ett investeringssparkonto (ISK) där en schablonskatt baserad på summan som finns på kontot betalas istället en vinstskatt på den vinst du gjort på ett aktie och fondkonto.

Denna vinstskatt betalas både på vinster och på aktieutdelning. Har du dock gått med förlust och passar på att sälja det innehavet samtidigt som du säljer det du gått plus med så kan du kvitta dem mot varandra och göra avdrag. Det resulterar i att du inte måste skatta lika mycket på vinsten du gjort.

Är det så att dina investeringar går sämre ett år och du knappt går med någon vinst lönar det sig att ha ett AF konto istället för ISK eller kapitalförsäkring eftersom du då slipper skatta vilket du hade gjort om du haft något av de andra kontona.

Dock krävs det mer arbete med deklarationen när du har ett AF konto eftersom skatten dras först vid försäljning och inte succesivt som för övriga kontotyper. Idag är processen dock underlättad, både Nordnet och Avanza har färdiga mallar, så kallade K4 blanketter, som underlättar arbetet.

 

Snabbguide – Öppna ett AF Konto

 

 1. Välj kategori

  För bankens skull vill de gärna att du ska ange varför du vill starta kontot, dvs om det är för exempelvis sparande eller pension.

 2. Ge kontot ett namn

  Namnge kontot.

 3. Godkänn villkor

  Slutligen behöver du godkänna bankens villkor för att starta upp ett AF konto.

 4. Klart att användas!

  Nu är ditt konto klart att användas. Notera att AF kontot kan börja användas direkt, men vill du avsluta det behöver du vänta några dagar.

 

Kapitalförsäkring (KF)

De vanligaste kontoformerna är ett investeringssparkonto (ISK) och ett aktie och fondkonto (AF) men det finns faktiskt en tredje typ av konto, ett kapitalförsäkringskonto (KF). Det liknar visserligen ett ISK i många aspekter då de beskattas på samma sätt, via en årlig schablonskatt och underlättad deklaration då varken vinster eller förluster behöver deklareras.

Samtidigt är det en originell kontoform eftersom du inte själv äger dina fonder, aktier och övriga värdepapper du köper via kontot utan det gör ett försäkringsbolag. Kontot utmärker sig även eftersom du har möjlighet att äga aktier i onoterade bolag

Vad det kostar att öppna ett konto varierar mellan olika banker och nätmäklare. Hos Avanza ligger kostanden 0% per år, vilket innebär att kontot är gratis. Information hämtad 11-07-2023 hos Avanza

+ Underlättar handel med utländska aktier, fonder och värdepapper

+ Äga onoterade bolag

– Äger inte innehav

 

Försäkringsbolag äger dina aktier och fonder

Till skillnad från ett en kapitalförsäkring funderar som en försäkring du utnyttjar för att handla aktier, fonder eller andra värdepapper. Du står alltså inte själv som ägare vilket innebär att du inte har möjlighet att influera företagen genom att exempelvis rösta på deras bolagsstämmor. Det innebär också att du inte kan flytta ditt innehav till eller från ett KF konto vilket går att göra på ett ISK och AF, varken fonderna eller aktierna är ju dina.

Ett KF konto kan öppnas av både en privatperson men även ett företag, precis som vid öppnandet av ett AF konto. Ett KF konto är fördelaktigt om du vill handla aktier utomlands. När du säljer aktier som inte är svenska så drar landet som aktien har säte skatt från beloppet du får ut, vanligtvis brukat summan vara 15% men det kan variera från land till land. Denna summa kan din bank eller nätmäklare få tillbaka för att sedan ge den till dig. En sådan avgift äter upp en stor del av din vinst och gör det mindre lönsamt att investera i aktier som inte är registrerade i ditt hemland.

 

Spara till barn och barnbarn

Ska du spara till barn eller barnbarn är det perfekt att göra detta via en kapitalförsäkring. Anledningen till det är för att du själv kan välja en så kallas förmånstagare, alltså en person som tar över kontot och tillgångarna på det när du går bort. Förmånstagaren behöver inte vara myndig för att kunna ta över det.

Du kan även välja att få löpande utbetalningar från kontot vilket inte är möjligt via varken ett ISK konto eller ett AF konto.

 

Snabbguide – Öppna ett KF Konto

 

 1. Svara på frågor

  För att starta upp ett KF konto kräver banken att du har lite kunskap om investeringar så att du har goda chanser att avkasta positivt utan att förlora allt för mycket pengar.

 2. Välj kategori

  För bankens skull vill de gärna att du ska ange varför du vill starta kontot, dvs om det är för exempelvis sparande eller pension.

 3. Ge kontot ett namn

  Namnge kontot.

 4. Godkänn Villkor

  Slutligen behöver du godkänna bankens villkor för att starta upp ett KF konto.

 5. Klart att användas!

  Nu är ditt konto klart att användas. Notera att KF kontot kan börja användas direkt, men vill du avsluta det behöver du vänta några dagar.

 

Snabbguide – Öppna ett KF Konto (Barnsparande)

 

 1. Svara på frågor

  För att starta upp ett KF konto kräver banken att du har lite kunskap om investeringar så att du har goda chanser att avkasta positivt utan att förlora allt för mycket pengar.

 2. Välj kategori

  För bankens skull vill de gärna att du ska ange varför du vill starta kontot, dvs om det är för exempelvis sparande eller pension.

 3. Identifiera ditt barn

  Identifiera ditt barn genom personnummer och namn.

 4. Bli påmind om när ditt barn ska få pengarna

  Vill du att pengarna ska föras över till ditt barn på dagen hen fyller år kan du nömligen ange det datum i förtid.

 5. Ge kontot ett namn

  Namnge kontot, förslagsvis till ditt barns namn.

 6. Godkänn villkor

  Slutligen behöver du godkänna bankens villkor för att starta upp ett KF konto.

 7. Klart att användas!

  Nu är ditt konto klart att användas. Notera att KF kontot kan börja användas direkt, men vill du avsluta det behöver du vänta några dagar.

 

Vad är skillnaderna mellan ISK, KF och AF?

De två vanliga typerna av skattepliktiga konton, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF), liknar varandra i många avseenden, men det ena är en bankprodukt och det andra är en försäkring. Om du har dessa konton behöver du inte deklarera dina transaktioner.

Om du har ett aktie- eller fondkonto där kapitalvinster beskattas behöver du däremot inte deklarera dem. På detta konto måste du betala 30 % skatt på vinster från försäljning av värdepapper, utdelningar och ränteintäkter.

Om du har ett ISK äger du dina egna aktier och kan rösta på bolagsstämmor. Detsamma gäller om du har ett aktie- och fondkonto, men inte om du har en kapitalförsäkring.

 

Beskattning

ISK konton samt KF beskattas genom schablonskatt, vilket innebär att kontots totala värde beskattas. Denna skatt dras automatiskt på din deklaration vilket innebär att du som kontoinnehavare inte behöver tänka på skatt överhuvudtaget. Något som gör ISK till ett konto som är enkelt och inte kräver extra arbete.

Skatten varierar från år till år baserat på hur mycket du väljer att investera samt vad statslåneräntan för året ligger på vilken bestäms i slutet av november. Ett skattegolv på 0,375% infördes 2016 på grund av den låga statslåneräntan som innebar minskade intäkter för staten. För att ta del av en mer djupgående förklaring om schablonskatt läs mer i texten under rubriken ”Vad är Schablonskatt?” längre upp.

AF konton har vinstskatt, denna ligger på 30 procent och tas enbart ut på vinsten. Detta gör att du inte behöver betala skatt på värdet av själva aktien, vilket du behöver med ISK konton samt KF.

Genom AF konton kan man även kvitta förluster mot vinster. Man kan enkelt förklara det som att man adderar vinster och förluster och skattar på resultatet, vilket kallas nettovinst. Till exempel om du har 10 000 kr i vinst och 5 000 kr i förlust blir nettovinsten 5 000 kr. Detta gör att du enbart behöver skatta på 5 000 kr istället för de 10 000 kr som är ren vinst. Om nettovinsten skulle bli negativt behöver du inte betala någon skatt.

Säg att du investerar 100 000 kronor och gör en vinst på 9%, de ger dig en vinst på 9 000 kr. Om du skulle investerat dessa pengar på ett ISK skulle du betala cirka 959 kronor i skatt medan med AF skulle behöva betala cirka 2 700. Detta gör att du skulle betala mindre i skatt med ISK än ett AF konto.

Däremot om du gör förlust på 9% med 100 000 kr investerade skulle du med ISK behöva skatta 800 kronor medan du med AF inte skulle behöva skatta något alls.

 

Beskattning av förluster

En ytterligare sak som skiljer beskattningen av de båda konton åt är hur skatten påverkas av förluster.

På grund av att ISK och KF använder schablonskatt behöver man betala skatt även om man går med förlust. Detta till skillnad från AF där man inte behöver bettla någon skatt överhuvudtaget vid eventuell förlust.

 

Beskattning av fonder

Skatten på fonder är i viss mån lik skatten av vanlig aktiehandel, men de finns vissa skillnader. Den största skillnaden är att du inte behöver deklarera dina fondaffärer, allt finns färdigt i deklarationen och gäller oavsett om du använder dig av ett ISK, KF eller AF.

När det gäller AF finns som vanligt en vinstskatt på 30%, men de finns en extra skatt, en så kallad fondskatt. Fondskatten finns bara på AF konton och ligger på 0,12% och blir därför en schablonskatt. Fondskatten tas ut den 1 Januari och tas ut på kontots totala värde, likt schablonskatten på ett ISK.

En ytligare detalj som är bra att komma ihåg är att du slipper fondskatten om du har ett totalt fondvärde under 50 000 kr. Du slipper då fondskatten helt och behöver enbart betala vinstskatt. Detta är något som enbart gäller för AF och inte för ISK eller KF.

 

Vad är likheterna med ISK, KF och AF?

Investeringssparkonto, kapitalförsäkring och aktie och fondkonto må vara tre helt olika konton med stora skillnader men de utesluter inte att det finns likheter, tvärtom är dessa konton lika på ganska många plan.

 

Handel av aktier och fonder

Till att börja med kan man självklart handla både aktier och fonder med både ISK, KF och AF, dock med olika skatteregler. Detta är för nästan alla självklart men de kan ändå vara bra att få sagt.

Dock skiljer de olika kontona sig åt när det kommer till vilken typ av aktier, fonder och värdepapper du kan handla. På ett investeringssparkonto kan du endast köpa andelar i noterade bolag medan du via en kapitalförsäkring eller ett aktie och fondkonto både kan köpa i noterade och onoterade företag.

Ägande av värdepapper

För både ISK och AF är det du som kontoinnehavare som står som ägare för aktierna. Detta gör att du får möjlighet att rösta i frågor som rör bolaget samt gå på bolagsstämmor.

Om du istället skulle använda dig av en kapitalförsäkring (KF) får du inte gå på bolagsstämmor eller rösta. Detta på grund av att kapitalförsäkring är just en försäkring, aktierna ägs därför inte av dig utan av försäkringsbolaget.

 

Arv

En ytligare likhet mellan ISK och AF är vad som händer om kontoinnehavaren går bort. För de allra flesta är de inte en avgörande faktor när det gäller valet av konto, men de kan i alla fall vara bra att ha koll på.

Om kontoinnehavaren går bort tillfaller kontot dödsboet och dess delägare. Dödsbodelägarna får sedan välja om tillgångarna ska säljas eller flyttas. Samma årsregler gäller därför för både ISK och AF.

Är det en KF så har kontoägaren möjligheten att själv välja vem som ska få ta del av innehållet när personen går bort, vilket inte är möjligt för de andra kontona.

 

Hur räknar man ut skatten?

För att få en förståelse för hur ditt konto beskattas och vad du kan förväntas betala kan de vara bra att veta hur skatten räknas ut. I följande stycke kan du följa och få insikt i hur skatten räknas ut för både Ett investeringssparkonto, kapitalförsäkring och aktie och fondkonto.

 

ISK och KF

Skatteverkets kalkylator

Om du vill räkna ut din skatt på ett enkelt och smidigt sätt kan du gå in på skatteverkets hemsida. Där finns en kalkylatorsom räknar ut din schablonintäkt.

De du behöver göra är att mata in de värden den frågar efter och ut kommer din schablonintäkt. Denna schablonintäkt dras direkt om du har en kapitalförsäkring eller så synas på din deklaration och om du multiplicerar med 30% (0,3) kan du få fram den summa du behöver betala i skatt.

 

Manuellt

Man börjar med att räkna ut kapitalunderlaget.

Kapitalunderlaget räknar man ut genom att addera värdet av kontot vid ingången till varje kvartal, alltså 1 Januari, 1 April, 1 Juli och första 1 Oktober.

Sedan adderar man de totala insättningarna under året, samt eventuellt överförda värdepapper.

Addera alltså:

 • De totala värdet på ISK kontot vid ingången till varje kvartal
 • Insättningar under året
 • Värdet av överföringar av värdepapper

Summan du nu fått fram delar du sedan på fyra. Du har nu fått fram de genomsnittliga värdet på ditt ISK vilket kallas kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multiplicerar man sedan med den statslåneränta som är aktuell den 30 November året före beskattningsåret plus 1 procentenhet. Resultatet blir de man kallar schablonintäkt.

De är dock viktigt att tänka på att det finns ett golv för skatten på ISK och KF. De innebär att den lägsta möjliga skatt är 1,25%, allt under avrundas upp till 1,25%.

Till exempel om man ska skatta för år 2022 tar man statslåneräntan vilket var 0,23% och adderar 1%, man får då 1,23%. Men eftersom de finns en lägsta nivå på 1,25% så avrundar man upp till 1,25%. Dessa 1,25% multipliceras sedan med kapitalunderlaget och ger schablonintäkten.

Schablonintäkten är den som vissas i din deklaration och som senare beskattas med 30%. Din slutgiltiga skatt är därför 30% av din schablonintäkt.

Alla dessa uträkningar sker automatiskt och de enda du egentligen ser är schablonintäkten på din deklaration.

På grund av att allt detta sker automatiskt behöver du inte ha stenkoll på allt, men de kan i alla fall vara bra att ha en ytlig förståelse för hur skatten räknas ut.

 

AF

AF konto är ett mer traditionellt konto som använder sig av vanliga beskattningsregler för inkomst av kapital, man betalar helt enkelt 30% skatt på vinster.

De man bör ha i åtanke är att man kan kvitta vinster mot förluster, något som gör AF till ett attraktivt val. De du gör är att addera dina vinster och förluster, något som ger dig din så kallade nettovinst som du i sin tur skattar på.

Om din nettovinst skulle bli negativ, alltså att du förlorat mer en vad du tjänar behöver du inte betala någon skatt.

 

Hur fungerar källskatten för AF, ISK respektive KF konton?

Källskatt är en form av skatt du behöver betala när du säljer utländska aktier. Skatten går till de land som aktien har sitt säte i och hur många procent som källskatten uppgår i varierar från land till land men ligger vanligtvis runt 15%.

Har du ett investeringssparkonto eller ett aktie och fondkonto är det du själv som får kräva tillbaka källskatten dom dragits från din vinst eller utdelning. Det finns ingen garanti på att du kommer få tillbaka hela beloppet.

Har du en Kapitalförsäkring är det inte du själv som kräver tillbaka källskatten utan det gör försäkringsbolaget eller banken åt dig. Dessutom har de möjlighet att kräva tillbaka en större del av källskatten än vad du har själv.

 

Tabell – Jämförelse av ISK, KF och AF

Vilken typ av konto som är bäst lämpad för dig, antingen ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett aktie och fondkonto, beror exempelvis på vad statslåneräntan ligger på, din väntade avkastning och hur du planerar att köpa och sälja. Nedan finns en sammanställd lista över de olika kontoformernas egenskaper i jämförelse mot varandra.

 

Tabell lånad av Börskollen.se

 

Summering – I vilka fall lönar sig ISK, KF och AF skattemässigt?

Man brukar generellt sett säga att ISK och KF är de gynnsammaste valet om man räknar med en avkastning på 2,94% eller mer för 2023. Om du däremot tror att du kommer att prestera sämre än 2,94% är AF ett bättre alternativ.

Tänk på att gränsen på 2,94% inte är en standard utan påverkas av skatten på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen. Inför kommande år kan därför denna gräns både öka och minska.

Vi kan veta att den lägsta möjliga nivån ligger på 1,25%. Detta kan vi veta på grund av att skatten på ISK har ett golv, alltså en begränsning för minsta möjliga skatt.

Skulle du däremot äga en stor andel värdepapper i USA som har utdelning bör du välja ett KF-konto för just dessa värdepapper.

 

Slutsats – Vilket konto ska jag välja vid köp av:

Aktier

För handel av just aktier är de ena kontot inte bättre än de andra, de spelar helt enkelt ingen roll. De som däremot spelar de roll hur lång sparhorisont du har och vad du planerar att köpa för aktier, noterade eller onoterade.

Om du planerar att vara relativt aktiv med flera transaktioner per år kan ISK vara att föredra. Huvudsakligen på grund av att du slipper de extra arbetet med att deklarera. Men de kan också resultera i minskad skatt, så länge du uppnår ett utveckling som för 2023 är mer än 2,94%. De är vid 2,94% som ISK blir de mer lönsamma alternativet.

Däremot om du planerar att köpa en aktie och äga den under väldigt lång tid, kanske 15 – 20 år, kan AF vara att föredra. På grund av att ISK använder schablonskatt som dras varje år behöver du skatta även om du inte gör några affärer. Till skillnad från ett AF konto där du enbart behöver betala skatt på den vinst du gör vid försäljning. Du behöver alltså inte skatta under årens gång, utan bara vid slutet. Därför kan AF vara fördelaktigt vi långsiktigt ägande.

Om du planerar att äga aktien under lång tid kan de vara bra att uppskatta hur mycket du tror att den kommer utvecklas, samt hur mycket vinst du kommer göra. Genom att göra detta kan du få en förståelse för vilket konto som är bäst utifrån dina förväntningar.

Vill du köpa aktier som inte finns på börsen och därför inte är noterade måste du göra detta via en kapitalförsäkring eller ett aktie och fondkonto eftersom de är dessa som tillåter köp av sådan form. Har du ett investeringssparkonto har du endast möjlighet att köpa aktier eller fonder som är noterade.

Fonder

När det gäller vilket konto som är mest gynnsamt för fonder är det svårt att ge ett direkt svar. Om man enbart utgår från skattemässiga fördelar är skillnaderna ganska små men man kan dra liknande slutsats som vid ägande av aktier, att det beror på sparhorisont.

På grund av att beskattningen av fonder sker på ungefär samma sätt som beskattningen av aktier är det just sparhorisonten som avgör. Vid ett långsiktigt sparande är AF att föredra medan ISK och KF är bättre för ett mer kortsiktigt sparande.

Man bör ta i beaktning att fondskatt tillkommer om man äger fonder på ett AF konto. Du kan läsa mer om fondskatt och des betydelse under ”Hur beskattas fonder?” längre upp i texten.

På grund av att de skattemässiga skillnaderna för fonder är relativt små är det bättre att ta in andra faktorer och välja konto utifrån helhetsbilden.

 

Slutsats – Vilket konto ska jag välja när jag skattar?

Valet av konto beror helt på vad du prioriterar och tycker är viktigt. Båda konton har sina för och nackdelar, du behöver bara besluta om vilka du väger tyngst.

Skatt – Vid vinst

En stor skillnad mellan ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring och ett aktie och fondkonto är hur de beskattas. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring använder sig av schablonskatt medan Aktie och fondkonto använder vinstskatt. Något som beroende på avkastning kan få stor påverkan.

Som vi tidigare gått igenom blir ISK och KF skattemässigt fördelaktigt vid en avkastning på över 2,94% för 2023. ISK blir då helt enkelt de bästa alternativet.

2,94% må låta som en låg andel, vilket de är i alla fal om man kollar på historisk avkastning. Man brukar säga att börsen går upp ca 7-8% per år, något som gör ISK till ett bra ekonomiskt val utifrån historisk avkastning.

ISK blir därför bäst skattemässigt om man har en avkastning på mer än 2,94% för 2023. Medan Af blir ett sämre val.

 

Skatt – Vid förlust

Men vad händer om man avkastar mindre än 2,94%, jo då blir AF de bättre valet.

På grund av att AF använder sig av vinstskatt behöver man inte bettla någon skatt när man går med förlust. Med ett ISK konto eller en KF å andra sidan skulle man behöva betala skatt, eftersom schablonskatt används.

AF blir helt enkelt de bästa kontot om man går med förlust, alternativt avkastar mindre än 2,94% 2023.

 

Skatt över tid

Om man planerar att ha ett väldigt långsiktigt sparande har valet av konto en extra stor betydelse. Risken är att man i efterhand har betalat stora mängder skatt, skatt man kunnat undvika med ett annat konto.

Om man skulle välja ISK eller KF för ett långsiktigt sparande har schablonskatten en negativ påverkan, detta på grund av att man behöver betala skatt årligen. Konsekvensen av att man behöver betala årlig skatt är att vinsten minimeras eller elimineras. Risken är helt enkelt att man betalar mer i skatt än vad man tjänar.

Om man istället skulle välja ett AF konto för ett långsiktigt sparande finns risken att man betalar mer skatt än vad man skulle gjort med ett ISK eller KF. Detta är framförallt en risk om aktien ökar väldigt mycket i värde.

 

Vilken kontoform ska jag välja?

Vill du helst slippa betala en stor klumpsumma av skatt när du säljer ditt innehav? Välj ISK eller KF

Handlar du mycket med utländska aktier med utdelning? Välj KF

Känns det jobbigt att betala skatt trots att du gått med förlust? Välj AF

Öppna gratis ISK, KF eller aktie- och fondkonto hos Avanza

FAQ – Frågor och svar om ISK konto

Varför ska jag ha ett ISK konto?
Vad är skatten på ISK konto?
Vad är ett ISK konto?
När lönar det sig inte att ha ISK?

FAQ – Frågor och svar om AF konto

Vad är skatten på AF konto?
När lönar sig det att ha ett AF konto?
Vad är ett AF konto?
Hur deklarerar man ett AF konto?

FAQ – Frågor och svar om KF konto

Vad är skatten på KF konto?
Varför ska man ha utländska aktier på ett KF konto?
Vad är ett KF konto?
När lönar det sig med kapitalförsäkring?

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!