Tillväxtaktier – varför investera i tillväxtaktier 2024

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 15 juli 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Tillväxtaktier - Varför investera i tillväxtaktier

De bolag som växer och utvecklas snabbare än genomsnittet på börsen kallas för tillväxtbolag och aktierna i detta bolag kallas därför för tillväxtaktier. Dessa aktier växer vanligtvis mellan 20-30%, och ibland ännu mer än så, under endast ett år. På grund av aktiernas otroliga tillväxttakt har de ett högt värde på börsen, i jämförelse med den genomsnittliga aktien.

Funderar du på om tillväxtaktier är en investering som passar dig? Fortsätt läsa!

Avanza

Handla tillväxtaktier hos Avanza!

Levler

Handla tillväxtaktierna courtagefritt!

Vad är tillväxtaktier?

Inom flera olika marknadssegment återfinns tillväxtaktier. Tillväxtaktier utgör de aktierna i företag som växer mer än majoriteten av företag, alltså genomsnittet på börsen.

man som sprutar in medel i en växt

Dessa tillväxtbolag finns främst inom sektorer som till exempel informationsteknologi, bioteknik och miljöteknik. Denna form av aktier kännetecknas framförallt av en betydande omsättningstillväxt eller vinsttillväxt.

De är alltså aktier i företag som förutspås ha en snabbare tillväxt än genomsnittet inom sin bransch eller på marknaden den tillhör. Dessa företag har potentialen att markant öka sina intäkter och vinster över en längre tidsperiod.

Är tillväxtaktier högt värderade?

Typiskt sett är tillväxtaktier högt värderade på marknaden, vilket speglar investerarnas tilltro till dessa aktier och de tillhörande företagen. Deras höga värdering är i majoriteten av fall ett resultat av den höga förväntningen på just tillväxt samt att det kommer vara en ekonomisk gynnsam investering.

Hur står sig tillväxtaktier gentemot övriga börsen?

Överlag har tillväxtaktierna ett rykte om sig att vara goda ekonomiska investeringar som i det långa loppet kommer ge god utveckling samt avkastning.

Man som lägger pengar runt en växt

När man förväntar sig att S&P 500, vilket är USAs näst största aktieindex med de 500 största börsnoterade bolagen till exempel ökar med 10 % årligen, förväntas tillväxtaktier överträffa denna tillväxt.

Det är anledningen till varför denna form av aktier vanligtvis värderas högre än de genomsnittliga bolagen på börsen.

Varför är tillväxtaktier högt värderade?

Eftersom förväntningarna på deras tillväxt i framtiden är mycket högre än genomsnittet, handlas deras aktiekurser till höga multiplar av omsättning och vinst.

I vissa situationer kan hela branscher vara högt värderade när man tror att samtliga bolag i branschen kommer att växa betydligt mer än vad genomsnittet gör för tillfället.

Hur har tillväxtaktier presterat historiskt?

Tillväxtbolag, i motsats till företag med långsammare tillväxt, har historiskt sett visat sig ge personen som investerat i företaget en betydligt högre avkastning över tiden i jämförelse med de som valt att investera i företag med långsammare tillväxt.

Den höga avkastningen är ett resultat av den väsentliga tillväxten som tillväxtbolag lyckas att generera.

Du som investerare kan förvänta dig att det kapital du valt att investera i dessa bolag genererar mer avkastning på kortare tid tack vare den accelererade tillväxten i bolaget, än vad ett annat bolag med sämre tillväxt hade gjort.

man som går på en ranglig väg

Varför ska jag investera i tillväxtaktier?

När du investerar i tillväxtbolag innebär den högre tillväxten att företaget har möjligheten att snabbt expandera sina intäkter och vinster. Detta kan i sin tur leda till en ökning av aktiekursen och eventuella utdelningar till aktieägarna.

Genom den ökade tillväxthastigheten finns det potential för bolaget att återinvestera sina vinster för att driva ytterligare tillväxt och därigenom öka aktieägarvärdet ännu mer.

Denna effekt av att kapitalet återinvesteras och växer i en snabbare takt kallas för ”tidsvärde på pengar”.

Genom den ökade takten av tillväxt i tillväxtbolag har du som investerare möjligheten att få en större avkastning på den investering du gjorde från början på kortare tid jämfört med investeringar i mindre snabbväxande företag.

man som sätter post-it lappar på en glas-anslagstavla

Det är dock viktigt att vara medveten om att investeringar i tillväxtbolag ofta innebär en högre risk än placeringar i mindre snabbväxande företag, på grund av den snabba prisskillnaden och osäkerheten förknippad med snabb tillväxt.

Investering i tillväxtaktier erbjuder möjligheten till högre avkastning än mindre växande företag. Dessa företag kan expandera snabbare och kan därmed ge investeraren en bättre avkastning på deras investering över tid.

De 10 bästa tillväxtaktierna 2024

Det finns flera olika bolag inom just tillväxtsektorer som kan vara värda att investera i. Nedan har vi listat de bästa tillväxtaktierna för 2024.

Bild på bolag som är börsnoterade

 1. NOTE
 2. JLT Mobile
 3. Bredband2
 4. Sweco
 5. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)
 6. Duroc
 7. Gullberg & Jansson
 8. HMS Networks
 9. Fortnox
 10. Consensus

Handla tillväxtaktierna här:

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

eToro

5/5

eToro är mer lämpligt för kortsiktiga investerare som vill prova på att handla med ett demokonto och är medvetna om de avgifter som finns på eToro. Att investera på eToro är inte 100% lämpligt för nybörjare, så du måste vara kunnig innan du börjar handla aktier på eToro.

Mer information
 • + Stor aktör med stabil plattform
 • + Följ de bästa investerarna och kopiera deras affärer
 • + Mer än 20 miljoner kunder

Vad är ett tillväxtbolag?

Ett tillväxtbolag karakteriseras av sin goda förmåga att växa snabbt både vad gäller sin omsättning samt vinst. Dessa företag strävar efter att expandera sin verksamhet och generera betydande intäkter över en relativt kort tidsperiod.

Deras tillväxt sker ofta genom innovation, vilket innebär att de utvecklar nya och unika produkter eller tjänster som svarar på marknadens behov eller löser problem på ett sätt som skiljer sig från konkurrenterna.

Innovationerna är ofta en gemensam nämnare för tillväxtbolag. Dessa innovationer kan ge företaget en konkurrensfördel och kan vara avgörande för att attrahera kunder och öka försäljningen.

man som placerar ut en pjäs på en spelplan

Dessutom strävar majoriteten av tillväxtbolag efter att erövra marknadsandelar, vilket innebär att de försöker öka sin andel av den totala marknaden för sina produkter eller tjänster.

Genom att vinna marknadsandelar kan de expandera sitt varumärke och öka sin inverkan, vilket kan leda till ytterligare ökad omsättning och vinst.

Dessa företag är i ständig rörelse och fokuserar på tillväxt och expansion, vilket går att förstå av namnet på dem.

De är beredda att ta risker och investera i innovation för att fortsätta växa och vara ledande inom sina branscher.

Ofta är tillväxtbolag drivna av en stark vilja att inte bara överleva utan att blomstra och dominera just sin marknad.

Konsten att identifiera bra tillväxtaktier

Att identifiera ett bra tillväxtbolag kräver en noggrann analys av flera olika faktorer.

Dels så ska man granska företagets verksamhet för att bedöma dess potential att växa och fortsätta prestera starkt på marknaden även i framtiden.

man som pekar på ett papper med massa grafer och diagram

En viktig del av detta är att granska företagets ekonomiska prestationer och möjligheter, inklusive dess intäkter, vinster och andra finansiella mått.

Det är avgörande att bedöma företagets ekonomiska hälsa för att förstå dess förmåga att generera tillväxt och lönsamhet över tid.

Vinsttillväxt, marginaler och skuldsättning är nyckelfaktorer som kan ge insikter om företagets ekonomiska styrka och stabilitet.

Identifiera och handla tillväxtaktier idag:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att nå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)

Jämförelse – Investera i tillväxtaktier?

Nedan jämför vi vem som borde, och inte borde investera i tillväxtaktier.

Vem bör investera i tillväxtaktier?

 • De som vill ha hög avkastning.
 • De som är beredda att ta en hög risk med sin investering.
 • De som investerar långsiktigt.

Vem bör inte investera i tillväxtaktier?

 • De som vill göra en säker investering.
 • De som vill få kontinuerlig utdelning från bolaget.
 • De som planerar att sälja sitt innehav inom en snar framtid.

Hur mäts tillväxt?

Tillväxt kan mätas genom att jämföra ett företags omsättning och vinst från tidigare år med de nuvarande siffrorna som presenteras. Detta ger en indikation på om företaget befinner sig i ett stadium av tillväxt och hur stor tillväxten är.

Ett exempel som tydligt illustrerar detta är genom att jämföra omsättningstillväxten mellan 2021 och 2022 för företagen Coca-Cola och Tesla.

Under denna period upplevde Coca-Cola en ökning i omsättningen på ungefär 11 % medan Tesla under samma tidsram upplevde en omsättningstillväxt på cirka 51 %.

Detta visar på att Tesla växer i betydligt snabbare takt än Coca-Cola, vilket kategoriserar det som ett tillväxtbolag.

Teslas börskurs jämfört med Coca Colas börskurs

En konsekvens av att tillväxtbolag har en mer betydande omsättning eller vinsttillväxt än genomsnittsbolag på börsen är att deras värderingar ofta stiger markant. Detta är en direkt effekt av allmänhetens förväntningar på hög tillväxt från dessa bolag.

Däremot är Tesla ett företag som växer snabbt både i omsättning och vinst, vilket som sagt kategoriserar det som ett tillväxtbolag.

En konsekvens av denna tillväxt är att bolagets värdering har ökat avsevärt i jämförelse med både S&P 500 och Coca-Cola.

Det är en tydlig illustration av hur tillväxtbolagets starka tillväxt påverkar dess aktievärdering och hur marknaden reagerar på denna tillväxt.

Vad bidrar till tillväxt?

När det handlar om tillväxt har företag vanligtvis tre primära sätt att öka sin verksamhet på. Dessa inkluderar expansion genom att nå nya kunder, öka försäljningen till befintliga kunder (merförsäljning) och förvärv av andra företag. Jag kommer att förklara var och en mer detaljerat nedan.

Merförsäljning

Merförsäljning innebär att försöka sälja mer till redan befintliga kunder. Detta görs vanligtvis genom att erbjuda kompletterande produkter eller tjänster som kompletterar det kunden redan har köpt.

Man som säljer kryddor

Det är en kostnadseffektiv strategi jämfört med att skaffa nya kunder. Inom exempelvis klädbranschen försöker företag som Adidas öka försäljningen genom att erbjuda ytterligare produkter vid kassan, till exempel strumpor när någon redan köper kläder.

Företagsförvärv

Utöver organisk tillväxt kan företag också expandera genom att förvärva andra företag. Genom att köpa upp ett annat företag får man tillgång till dess intäkter och vinster, vilket kan bidra till att öka den egna verksamhetens storlek och räckvidd. Vissa företag väljer att fokusera på att förvärva andra bolag som en huvudstrategi för tillväxt.

Män som skakar hand

Dock kräver denna metod betydande kapital och investeringar, antingen från investerare eller via lån, vilket kan vara en utmaning.

Nå nya kunder

Att växa genom att nå fler kunder innebär att öka antalet personer eller företag till vilka företaget säljer sina produkter eller tjänster. Detta kan dock vara en utmanande uppgift och kräver ofta stora investeringar, såsom marknadsföring eller ökning av säljstyrkan.

Ibland kan företag uppleva begränsad tillväxtpotential på de marknader där de redan är etablerade, och då kan det vara nödvändigt att utforska och expandera till nya marknader. Vid etablering på nya marknader är varumärkeskännedom och unika erbjudanden avgörande.

Kvinna som filmar sig själv med en system kamera

Att växa som företag kan alltså ske på flera sätt, och valet av tillväxtstrategi kan bero på företagets mål, bransch och tillgängliga resurser. Varje tillväxtmetod har sina egna fördelar och utmaningar, och företag kan ofta använda en kombination av dessa strategier för att uppnå önskad tillväxt.

Vad kännetecknar tillväxtbolag?

Ett tillväxtbolag karakteriseras av sin goda förmåga att växa snabbt både vad gäller sin omsättning samt vinst. Dessa företag strävar efter att expandera sin verksamhet och generera betydande intäkter över en relativt kort tidsperiod.

Deras tillväxt sker ofta genom innovation, vilket innebär att de utvecklar nya och unika produkter eller tjänster som svarar på marknadens behov eller löser problem på ett sätt som skiljer sig från konkurrenterna.

Innovationerna är ofta en gemensam nämnare för tillväxtbolag. Dessa innovationer kan ge företaget en konkurrensfördel och kan vara avgörande för att attrahera kunder och öka försäljningen.

Team som innoverar en ny teknik

Tillväxtbolag är alltså inte som alla andra bolag och det finns några specifika drag som får dem alla att sticka ut. Här har vi beskrivit några av de vanligaste dragen hos tillväxtbolag som de alla har gemensamt:

Hög tillväxtpotential

Tillväxtbolag har alla en förmåga att öka sin tillväxt till en högre nivå än vad det genomsnittliga företaget på samma marknad har. Detta lyckas de med genom att de har goda strategier samt effektiva styrkor som gör dem mer konkurrenskraftiga.

Tillväxtbolagens överlägsna förmåga att kunna expandera och öka sina marknadsfördelar kommer från flera aspekter som är utmärkande för deras framgångsrika tillväxt.

Ett exempel på en av de avgörande aspekterna bakom deras framgångsrika tillväxt är att kontinuerligt utveckla och producera nytänkande och förbättrade produkter eller tjänster.

Eftersom de alltid fokuserar på utvecklingen och mycket sällan nöjer sig och låter den innovativa framväxten vila inom företaget, pressar de samt utvecklar marknaden och skapar nya lösningar på problem som ingen tidigare tänkt på eller lyckats genomföra.

Fokusera på framtida tillväxt

Bolag som fokuserar på tillväxt i framtiden brukar i majoriteten av fall ha en tydlig strategi som påvisar just detta. De återinvesterar den vinst de gör direkt i bolaget igen istället för att dela ut den till aktieägare.

Aktieägare som sitter och lyssnar i kostym

Genom denna strategi främjar de som sagt tillväxt och arbetar för att kunna förbättra och utöka sin produktionskapacitet samt sin närvaro på marknaden eller så kan de lägga dessa pengar på utveckling och forskning för att skapa bättre och mer innovativa produkter och tjänster.

Genom att fokusera på långsiktigheten och genom att använda vinster till att skapa tillväxt samt utveckling sätts en trend igång av innovation samt fortsatta framsteg, utvecklingen föder alltså ytterligare utveckling.

Denna strategi gör det möjligt för tillväxtbolagen att agera proaktivt, alltså ger dem möjlighet att ta initiativ till att ta initiativ och förändra marknaden, vad gäller att hitta och kapitalisera på nya möjligheter till tillväxt.

Höga värderingar

Värderingen av tillväxtbolag är ofta hög gentemot det genomsnittliga bolaget på marknaden. Detta beror till stor del på grund av de förväntningar på framtida möjligheter till tillväxt och utveckling.

På grund av detta kan det uppstå en viss skillnad mellan värderingen av bolaget och de faktiska finansiella siffrorna vilket kan innebära att värderingen kan verka något hög i förhållande till de finansiella nyckeltal som finns.

Den höga värderingen kan få tillväxtbolagen att bli mindre attraktiva för vissa investerare, speciellt för de som anser ett stabilt kassaflöde som något viktigt eller för dem som letar efter bolag med låga värderingar.

Män i kostym som tittar på varandra

De som söker efter stabila kassaflöden och undervärderade tillgångar kan därför finna den höga värderingen av många tillväxtbolag som något negativt och något som inte passar in i deras portfölj.

Hur värderas tillväxtbolag?

Värderingen av tillväxtbolag sker vanligtvis genom flera olika metoder för att ge en mer omfattande bild av företagets värde på marknaden. Några av de vanligaste metoderna inkluderar:

 • P/E-tal (Pris/Förtjänst)Detta mått visar förhållandet mellan aktiekursen och företagets vinst per aktie. Ett högre P/E-tal indikerar vanligtvis att investerare betalar mer för varje enhet av vinst och förväntar sig högre tillväxt.
 • PEG (Pris/Förtjänst Tillväxtratio)PEG-talet tar hänsyn till tillväxten i företagets vinst när man bedömer dess pris/förtjänst-förhållande. Ett lågt PEG-tal kan antyda att företaget värderas till ett rimligt pris i förhållande till dess tillväxt.
 • DCF-analys (Diskonterad Kassaflödesanalys)Denna metod innebär att man beräknar företagets värde baserat på framtida kassaflöden, vilket tar hänsyn till tidens värde av pengar. Det är en mer detaljerad metod som kräver att man uppskattar företagets framtida intäkter och kostnader.

Jämförande värdering gentemot jämförbara företag

Att jämföra ett tillväxtbolag med andra företag inom samma bransch är också vanligt. Detta kan inkludera jämförelser av nyckeltal som P/E-tal, tillväxttakt, och andra finansiella mått för att få en uppfattning om hur bolaget presterar i förhållande till sina konkurrenter.

Nyckeltal från Börsdata

Det är viktigt att använda flera metoder för att få en mer heltäckande bild av ett tillväxtbolags värde, eftersom varje metod har sina egna styrkor och svagheter.

Varför ska jag göra min analys?

Investering i tillväxtaktier och tillväxtbolag innebär ofta en högre risk bland annat på grund av deras potentiella osäkerheter och marknadsvolatilitet. Det är därför avgörande att göra en grundlig analys och noggrant överväga sin egen risktolerans innan man investerar.

Det är viktigt att förstå att tillväxtbolag, även om de har potential för hög avkastning, kan vara mer volatila och därmed kan innebär högre risk för investeraren. Att bedöma risk och att göra en välinformerad investeringsbeslut är därför av yttersta vikt.

Våra tips på nätmäklare:

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att nå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)

eToro

5/5

eToro är mer lämpligt för kortsiktiga investerare som vill prova på att handla med ett demokonto och är medvetna om de avgifter som finns på eToro. Att investera på eToro är inte 100% lämpligt för nybörjare, så du måste vara kunnig innan du börjar handla aktier på eToro.

Mer information
 • + Stor aktör med stabil plattform
 • + Följ de bästa investerarna och kopiera deras affärer
 • + Mer än 20 miljoner kunder

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

InvesteraMera sammanfattar

Tillväxtaktier har i genomsnitt en årlig tillväxt på 20-30%, vilket resulterar i en hög marknadsvärdering. Att investera i tillväxtaktier kan ge högre avkastning men innebär också högre risk, vilket kräver noggrann analys och förståelse för marknadens volatilitet och företagets framtidsutsikter.

FAQ – Vanliga frågor om tillväxtaktier

Nedan besvarar vi de mest frekvent ställda frågorna om tillväxtaktier.

Hur mäter man ett bolags tillväxt?
Varför ska man investera i tillväxtmarknader?