Spara till barn och barnbarn

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 02 januari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Många föräldrar och morföräldrar vill spara pengar till barn och barnbarn. Att kunna ge en ekonomisk trygghet för sina barn är viktigt eftersom det kan hjälpa barnet att hitta en väg in i vuxenlivet.

Men oavsett hur mycket sparandet uppgår till är det också viktigt att lära sitt barn om pengars värde. Det skapar ett ansvarstagande hos barnet vilket är centralt för den personliga utvecklingen.

Att börja tidigt med ett barnsparande kommer hjälpa dig i längden, och det gör att du inte behöver spara lika mycket varje månad för att ändå få ihop en rejäl summa.

Varför ska man barnspara?

Att spara för barn är viktigt av flera anledningar:

Utbildning och framtida kostnader: Genom att spara för ett barn kan du bidra till att finansiera deras utbildning och framtida kostnader. Det kan inkludera kostnader för högre utbildning, som universitet eller yrkesskolor, eller andra framtida mål, som att köpa sitt första hem eller starta en egen verksamhet. Genom att spara tidigt kan du ge dem en starkare ekonomisk grund när de når vuxenlivet.

Ekonomisk trygghet: Att spara pengar för ett barn kan också ge en extra nivå av ekonomisk trygghet. Att ha ekonomiska resurser kan bidra till att minska stress och oro för både barnet och familjen.

Utbildning om pengar och sparande: Genom att involvera barnet i sparprocessen kan du lära dem vikten av att hantera pengar och spara. Det ger dem en möjlighet att förstå och lära sig om ekonomi på ett praktiskt sätt. Det kan också hjälpa till att utveckla sunda sparvanor och finansiell medvetenhet tidigt i livet.

Lärande och ansvarstagande: Genom att spara för ett barn och involvera dem i processen kan de lära sig viktiga värden som målmedvetenhet, tålamod och ansvar. De kan lära sig att sätta och arbeta mot spar- och ekonomiska mål, vilket kan vara värdefulla färdigheter för deras framtida ekonomiska framgång.

Startkapital för vuxenlivet: Genom att spara för ett barn kan du ge dem ett startkapital när de blir vuxna. Det kan vara till stor hjälp när de tar sina första steg i vuxenlivet, som att köpa en bostad, starta en verksamhet eller hantera andra ekonomiska utmaningar.

Att spara för ett barn är en investering i deras framtid och kan ge dem flera ekonomiska fördelar och möjligheter. Genom att vara medveten om barnsparande och lägga grunden för en sund ekonomisk framtid kan du ge dem en bra start i livet.

Tre tips för ditt barnsparande

Börja spara tidigt

Att börja spara tidigt gör att du inte behöver lägga undan särskilt mycket varje månad. Det gör att ditt sparande kan bli mer långsiktigt vilket är fördelaktigt för om du vill ta en något högre risk i din placering – dvs om du vill att pengarna ska växa mer.

Månadsspara

Sätt upp ditt barnsparande som en del av ditt månadssparande. Det gör det enklare för dig att ständigt kunna sätta av en liten del av din månadslön. Dessutom sprider du riskerna bättre med ett kontinuerligt sparande snarare än om du sätter in klumpsummor då och då.

Spara i fonder

Att spara till barn i fonder ger dig den bästa mixen av att kunna välja din risk och samtidigt uppnå en hög avkastning. En fond ger högre avkastning än ett traditionellt sparkonto, men till lägre risk än enskilda värdepapper som aktier.

Spara i eget namn – eller spara i barnets namn?

Det första du ska bestämma är om du vill spara i eget namn eller i barnets namn.

Sparar du i barnets namn är det barnets pengar, och barnet får tillgång till pengarna på 18-års dagen. Du som förälder har rätt att förvalta kapitalet genom fullmakt fram tills barnet fyller 18 år. Därefter bestämmer barnet själv över sitt kapital. Det vanligaste kontot för sparande i barnets namn är genom ett investeringssparkonto (ISK).

Om du sparar i ditt eget namn väljer du själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Det kan då vara bra att skriva ett testamente för att säkerställa att barnet får tillgång till pengarna om något oförutsägbart skulle hända. Vid sparande i eget namn är kapitalförsäkring det vanligaste kontot att använda, där barnet står som förmånstagare. I detta inlägg kan du få mer tips om att välja kontoform.

Lär barnet om värdet av pengar

En av de viktigaste gåvorna man kan ge ett barn är kunskap om vad pengar är värt. Prata med barnet för att lära det om vikten av att spara pengar. Det kommer hjälpa barnet att bli självständigt, samt lära barnet om hur det är viktigt att ha råd med saker själv.

Bestäm ditt syfte med sparandet

Att bestämma sitt syfte är viktigt vad gäller allt, men särskilt vad gäller sparande. Bestäm vad det är ditt barnsparande ska vara till.

Är det för ditt barns första bostad? Är det för körkort? För studier eller för att ditt barn ska våga starta eget? Eller är det för att trygga första åren in i vuxenlivet?

Det finns många saker att spara till, och när du bestämmer vad du ska spara till blir det väldigt mycket enklare att genomföra det på ett bra sätt.

Hur kan man spara?

Så, hur kan man spara till barn eller barnbarn?

Det finns många olika sätt att spara till barn på, men de vanligaste är genom traditionellt sparkonto, genom fonder eller genom aktier.

Så hur funkar de olika sparalternativen?

Traditionellt sparkonto

Ett traditionellt sparkonto har två fördelar.

Låg risk: Jämfört med andra spar- eller investeringsalternativ innebär sparkonton vanligtvis låg risk. Du får en fast ränta på dina insättningar och dina pengar är skyddade från de volatiliteter och risker som kan vara förknippade med till exempel aktier eller fonder.

Enkelhet: Sparkonton är lätta att förstå och hantera. Du behöver inte ha avancerade kunskaper om ekonomi eller investeringar för att kunna spara på ett sparkonto. Det kan vara en bra startpunkt för att introducera barnet till grundläggande sparvanor och pengahantering.

Fonder

Fonder kan vara bra alternativ för barnsparande av flera skäl:

Potentiellt högre avkastning: Fonder är investeringar som samlar kapital från flera investerare för att köpa en portfölj av olika tillgångar, såsom aktier, obligationer och råvaror. Genom att diversifiera investeringarna kan fonder erbjuda potentialen för högre avkastning över tid jämfört med traditionella sparkonton. Det kan ge möjlighet till kapitaltillväxt och större ekonomiskt utrymme för barnet i framtiden.

Professionell förvaltning: Fonder förvaltas av professionella förvaltare som har expertis och erfarenhet inom investeringar. Dessa förvaltare tar beslut om vilka tillgångar som ska ingå i fondens portfölj och övervakar aktivt marknaderna. Förvaltarnas kunskap kan vara fördelaktig för att uppnå en sund tillväxt och hantering av fondens tillgångar.

Diversifiering: Genom att investera i fonder får du tillgång till en bred portfölj av olika tillgångar. Detta innebär att risken sprids över flera olika investeringar istället för att vara koncentrerad på en enskild tillgång. Diversifiering minskar risken för stora förluster och kan ge mer stabil avkastning över tid.

Flexibilitet: Fonder finns i olika varianter och teman för att passa olika investeringsmål och risktolerans. Det finns till exempel aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder och tematiska fonder. Det ger möjlighet att välja en fond som passar dina specifika behov och preferenser när det gäller risk och avkastning.

Automatiska investeringar: Många fonder erbjuder möjligheten till regelbundna automatiska investeringar. Det innebär att du kan sätta upp en plan för att kontinuerligt investera en viss summa pengar till fonden. Detta kan vara fördelaktigt för barnsparande då det skapar disciplin och kontinuitet i sparandet.

Det är viktigt att notera att investeringar alltid innebär en viss grad av risk. Värdeökningen på fonder kan variera och det finns ingen garanti för att du kommer att få tillbaka hela ditt investerade kapital. Det är klokt att göra noggranna undersökningar och rådgöra med en finansiell rådgivare för att välja fonder som är lämpliga för barnsparandet och som matchar dina ekonomiska mål och risktolerans.

Vill du bredda din kunskap inom fonder?

Läs här om fonder med låga avgifter, om de bästa fondrobotarna och om de bästa småbolagsfonderna!

Aktier

Aktier kan ha stora fördelar att investera i för barnsparande

Möjlighet till hög avkastning: att investera i aktier har generellt sett gett den högsta avkastningen över tid. Det viktiga är att du har en längre sparhorisont och har ett månadssparande. Genom att ha en längre sparhorisont och ett månadssparande kommer ditt sparande inte påverkas nämnvärt av börsfall och volatilitet (svängningar) på marknaden. Att ”snitta sig in” i aktier är alltid att föredra framför att försöka hitta rätt tidpunkt och ”tajma marknaden”.

Utbildning och finansiell kunskap: aktieinvesteringar kan vara ett utmärkt tillfälle för att lära barnet om ekonomi och finansiella principer. Detta bygger givetvis på att du engagerar barnet i sparandet.

En bra hobby: aktier är en folksport. Är man intresserad och tycker det är kul finns det få sidosysslor som är så givande som att läsa på om aktier och finansmarknaden. Det är lärorikt och du har hela tiden ett öra mot asfalten när du håller dig uppdaterad om vad som händer på världens börser.

Så vad ska man välja? Investeramera tycker till

Att barnspara på ett sparkonto kan absolut vara ett bra alternativ om du börjar sent med ditt sparande. Du tar ingen risk i att pengarna skulle minska i värde (bortsett från gentemot inflation). Samtidigt får du inte särskilt hög ränta, och sparandets storlek bygger på att du gör större insättningar.

Att barnspara i fonder är det mest populära att göra. Enligt statistiken sparar 69% av barnsparande föräldrar och morföräldrar i fonder (Fondbolagens Förening 2023). Fonder är ett utmärkt sätt för dig att spara för långsiktig avkastning. Dina insättningar ihop med den avkastning som en diversifierad fondportfölj kan ge dig kommer vara guld värd för att få ihop ett bra startkapital för ditt barn.

Med fonder behöver du inte lägga ned samma tid och engagemang som du behöver med ett aktiesparande. Ditt sparande förvaltas professionellt och du uppnår den absolut bästa riskjusterade avkastningen.

Är man intresserad av och är duktig på aktier kan det absolut vara det bästa sättet att uppnå högst avkastning på. Men det kommer med en högre risk. Vill du inte lägga lika mycket tid på dina investeringar men fortfarande vill få hög avkastning över tid tycker vi du ska investera i en fond!

Barnspara i fond – hur ska man tänka?

Om du planerar att barnspara i fonder och har en lång sparhorisont, finns det några viktiga faktorer att överväga.

  1. Definiera dina mål: Innan du väljer fonder är det viktigt att definiera dina spar- och investeringsmål. Vad är syftet med barnsparandet? Är det för att finansiera barnets utbildning eller för att ge dem ekonomiskt utrymme när de blir vuxna? Genom att tydligt definiera dina mål kan du välja fonder som passar din specifika situation och tidshorisont.
  2. Risknivå och diversifiering: När du väljer fonder bör du överväga din risktolerans och diversifiera din portfölj. En lång sparhorisont ger möjlighet att ta på sig en något högre risk eftersom du har tid att återhämta dig från eventuella marknadsnedgångar. Genom att sprida dina investeringar över olika fonder och tillgångsslag kan du minska risken och potentiellt öka avkastningen.
  3. Välj rätt fondtyp: Det finns olika typer av fonder att välja mellan, såsom aktiefonder, obligationsfonder och blandfonder. Aktiefonder kan vara mer lämpade för långsiktigt sparande eftersom de har potentialen att generera högre avkastning över tid. Obligationsfonder kan vara mer konservativa och mindre volatila, men med en lägre förväntad avkastning. Blandfonder kan erbjuda en balans mellan risk och avkastning genom att kombinera aktier och obligationer.
  4. Utvärdera fondens historik och förvaltning: När du väljer fonder är det viktigt att utvärdera deras historiska avkastning och hur de har presterat över tid. Titta på fondens avkastning på lång sikt och hur den har stått sig jämfört med dess jämförelseindex. Utvärdera också fondens förvaltningsbolag och deras rykte och erfarenhet inom branschen.
  5. Återbalansera och övervaka portföljen: Det är viktigt att regelbundet övervaka och återbalansera din fondportfölj. Under lång tid kan vissa fonder prestera bättre än andra, vilket kan påverka fördelningen av tillgångar i portföljen. Genom att regelbundet justera portföljen kan du hålla den i linje med dina mål och risktolerans.
  6. Sök professionell rådgivning: Att söka professionell rådgivning från en finansiell rådgivare kan vara värdefullt när du planerar barnsparande i fonder. En rådgivare kan hjälpa dig att välja rätt fonder baserat på dina behov, mål och risktolerans. De kan också hjälpa dig att skapa en diversifierad portfölj och ge råd om när du bör göra eventuella justeringar.

Vilka olika typer av fonder finns?

Det finns gott om fonder att investera i. Vi ska fokusera på två typer, vilka också är dem mest populära.

Antingen väljer du att investera i en indexfond eller i en aktivt förvaltad fond.

En indexfond är en fond som följer ett specifikt index, oftast handlar det om ett aktieindex som exempelvis OMXSPI (Stockholmsbörsen). Med en indexfond får du således en god riskspridning för det index du väljer, eftersom din fond kommer täcka alla bolag som ingår i det index du valt. Detta gäller för aktier. Skulle du istället välja en indexfond som följer ett annat index (ex ett obligationsindex) är det olika rent tekniskt, men fortfarande samma princip.

Indexfonder kommer ge dig god avkastning över tid, förutsatt att du håller din position tillräckligt länge. Det är däremot viktigt att tänka på att du inte är skyddat mot börsnedgångar, eftersom din placering beror på börsens indexrörelser. Om du köper en indexfond när börsen står högt är det risk att det kommer ta minst två marknadscykler innan din investering börjar ge avkastning. Indexfonder har låga avgifter och är därför bra för den långsiktige investeraren, vilket är passande just för ett barnsparande som kan uppgå till 18 år.

Exempel: Om du investerade i Storebrand Sverige A SEK (indexfond riktad mot svenska aktiemarknaden) den 1 januari 2005 och sålde ditt innehav den 1 januari 2023 hade ditt kapital ökat med 271% i värde (Källa: Avanza).

Dessutom, en indexfond tar lägre avgifter än en aktivt förvaltad fond. Detta innebär att ditt kapital inte ”äts upp” lika mycket. Det är alltså en billigare investering som kan ge dig väldigt god avkastning över tid.

Ett annat populärt alternativ är en aktivt förvaltad fond. Då placerar du dina pengar hos en förvaltare som i sin tur gör placeringar i tillgångsslag som aktier, obligationer, råvaror, valutor eller hos andra fonder. Du väljer helt vilka typer av tillgångsslag du skulle vara intresserad av att äga genom fonden. Dessutom kan förvaltade fonder rikta in sig på en viss specifik sak eller på vissa kriterier inom ett tillgångsslag, exempelvis att småbolagsfonder alltid placerar sitt kapital i småbolag.

Om du är insatt och kunnig kan det vara intressant att titta extra på förvaltarens investeringsstrategi. Det är ofta den som skapar avkastningen över tid. De allra flesta förvaltare kan skapa god avkastning i givna marknader, men för att kunna skapa attraktiv avkastning över tid krävs en skicklig och pålitlig investeringsstrategi.

Aktivt förvaltade fonder bör skapa överavkastning gentemot index – oavsett om det investeras i aktier, räntor, råvaror etc. De är dyrare än indexfonder vilket gör att det ska krävas en överavkastning för att motivera investeringen. Annars har du helt enkelt betalat för mycket för din avkastning, eftersom indexfonder är väldigt mycket billigare och faktiskt i vissa fall gratis.

Skulle du spara i en fond som förvaltas av en duktig förvaltare har du alla möjligheter att skapa enormt god avkastning över tid, särskilt för ett barnsparande. Se då till att du väljer en fond med gott rykte, med en beprövad investeringsstrategi och med en duktig förvaltare.

Exempel: Om du investerade i Spiltan Småbolagsfond (aktivt förvaltad mot nordiska småbolag) den 1 januari 2005 och sålde ditt innehav den 1 januari 2023 hade ditt kapital ökat med 713% i värde (Källa: Avanza). Detta att jämföra med Storebrands avkastning på 271% (från tidigare exempel).

Investmentbolag – ett alternativ till fonder

Om du inte tycker fonder passar för ditt sparande finns det ett annat alternativ som ändå sprider dina risker väl.

Att investera i investmentbolag innebär att du investerar direkt i aktier, men att du ändå differentierar ditt sparande. Investmentbolag är företag som investerar i andra bolag, både i börsnoterade och onoterade. På så sätt får du exponering mot flera verksamheter bara genom att äga en aktie.

Modellen är snarlik en fond. Ett investmentbolags aktie går upp när det går bra för dess portföljbolag, alltså de bolagen man har ägandeskap i. Dessutom betalar du inga avgifter för att äga investmentbolag eftersom du äger en aktie och inte en fond.

Vi ska inte bli allt för tekniska om hur ett investmentbolag investerar sitt kapital och hur kan analyseras och värderas. Vill du kika närmare på dessa detaljer eller allmänt lära dig mer kan du läsa vår populära artikel om de Bästa Investmentbolagen här!

Nedan ser vi utvecklingen från 1996 till idag för de fem största investmentbolagen i Sverige vs Stockholmsbörsens jämförelseindex. OMXSPI har haft en utveckling på 720%, medan Kinnevik som gått sämst av dessa invesmentbolag haft en avkastning på 984%. Latour har gått bäst av dessa på 5 903%. Investor som har flest aktieägare på Avanza har haft en utveckling på 1 405% (Källa: Avanza)

 

Det är viktigt att känna till att olika investmentbolag har olika risker, och det är svårare att mäta risker för ett investmentbolag än för en fond där du har en given risknivå. Investmentbolagens risker är kopplade till hur de investerar och i vilka sektorer de investerar i. En högre andel onoterade innehav innebär även en högre risk för dig som aktieägare då det generellt sett är lägre transparens än hos noterade innehav.

Högre avkastning är sammankopplat med högre risk, vilket är något att ta i beaktning innan du sätter upp ett sparande i investmentbolag.

Sammanfattning

Att spara till barn och barnbarn är en fantastisk väg för att ge ekonomisk trygghet längre fram i livet. Börjar du i tid behöver du dessutom inte sätta av särskilt höga summor för att det ska bli en bra slant i slutändan. Det bästa sparandet är det som blir av, därför är ett mindre månadssparande att föredra.

Bestäm dig för om du vill spara i eget namn eller i barnets namn. Detta kan få konsekvenser för om det skulle hända något och för hur det blir när barnet fyller 18 år.

Att spara i fonder är ett perfekt sätt för dig att kontrollera vilken risk du vill ta, och fortfarande få bra avkastning över tid. Låt ditt sparande ta tid med ränta-på-ränta-effekten, ofta börjar det inte växa ordentligt förrän efter en tids sparande när avkastningen börjar göra sitt på riktigt.

Den bästa gåvan du kan ge ditt barn gällande ekonomi är utbildning om pengars värde. Det är långt mycket viktigare att utbilda ditt barn om ansvarstagandet som kommer med pengar än att ge ditt barn pengarna självt.

Vilket sparande är bäst till barn?
Hur mycket ska man spara i månaden till sitt barn?
Hur skapar man ett sparande för ditt barn eller barnbarn?