SAVR vs Avanza

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 20 september 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Marknaden för dig som vill spara och investera är enorm! Ända sedan aktiehandeln digitaliserades har det blivit mer flexibelt att investera för dig som privatperson. Dessutom leder ett större antal nätmäklare till pressade priser – vilket är något som verkligen kan hjälpa dina pengar att växa i längden!

Två av de mest populära nätmäklarna är Avanza och SAVR. Avanza är marknadsledande och har ett otroligt brett sortiment av värdepappershandel. SAVR är en uppstickare som specialiserat sig på att kapa mellanhänder och bli av med distributionsavgiften, vilket gör tjänsten billigare att använda. Eftersom SAVR enbart fokuserar på fondhandel kommer vi därför avgränsa den här jämförelsen till just det ämnet.

Men vilken av SAVR och Avanza är bäst för just ditt fondsparande? Eller funkar det med både SAVR och Avanza? Det och mer kommer vi gå igenom i denna texten…
häng på!

Avanza eller SAVR? Jämför här

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

SAVR

5/5

Ett billigare sätt att spara i fonder! SAVR kapar fondavgifterna på upp till 50% så att du som sparare behåller mer pengar i plånboken – eller mer pengar i dina placeringar.

Mer information
 • + Billigare att spara i fonder
 • + Brett utbud av fonder
 • + Snyggt gränssnitt och design
 • + Lika tryggt som hos banken

Hur fungerar fonder?

Fonder är investeringsinstrument som gör det möjligt för en grupp av investerare att samla sina pengar för att investera i olika tillgångar. Fondens pengar förvaltas av en professionell förvaltare, som väljer vilka tillgångar som ska köpas och säljas för att maximera fondens avkastning.

Det finns olika typer av fonder, inklusive aktiefonder, räntefonder och blandfonder, som alla investerar i olika tillgångar. Aktiefonder investerar i aktier, räntefonder investerar i obligationer och blandfonder investerar i en kombination av aktier och obligationer.

Fonder köper vanligtvis stora mängder tillgångar och sprider riskerna genom att investera i ett brett utbud av företag eller tillgångar. Genom att investera i en fond kan en enskild investerare få exponering mot en bredare marknad än vad de skulle ha råd med att köpa på egen hand.

Fonder har också olika nivåer av risk och avkastning, beroende på vilken typ av tillgångar de investerar i. Aktiefonder har till exempel högre risk men också högre avkastning potential, medan räntefonder vanligtvis är mindre riskfyllda men också ger lägre avkastning.

När en investerare köper andelar i en fond betalar de vanligtvis en avgift som täcker fondförvaltningens kostnader. Denna avgift, känd som förvaltningsavgift, varierar mellan fonder och kan påverka fondens totala avkastning.

Sammanfattningsvis är fonder en investeringsform som gör det möjligt för investerare att samla sina pengar för att investera i en bredare uppsättning tillgångar än vad de skulle ha råd att köpa på egen hand. Fonder kan ha olika nivåer av risk och avkastning beroende på vilken typ av tillgångar de investerar i och investerare betalar vanligtvis en avgift för fondförvaltningens kostnader.

Varför fonder passar småsparare

Fonder kan vara bra för småsparare av flera anledningar:

Minskar riskerna: Fonder investerar i en bredare uppsättning tillgångar, vilket minskar risken jämfört med att investera i endast en eller ett fåtal tillgångar på egen hand.

Professionell förvaltning: Fonderna förvaltas av professionella förvaltare som har erfarenhet och kunskap om marknaden. De gör investeringsbeslut baserat på analys och forskning för att maximera avkastningen för investerarna.

Låga investeringskrav: Många fonder har låga investeringskrav, vilket gör det möjligt för småsparare att investera även med mindre summor.

Diversifiering: Fonder sprider investeringarna över flera tillgångar eller företag, vilket minskar risken för att en enskild tillgångsprestation ska påverka hela portföljen.

Enkelhet: Fondinvesteringar är enkla att göra och det finns många olika fonder att välja mellan, vilket ger småsparare möjlighet att diversifiera sin portfölj utan att behöva genomföra omfattande forskning.

Fondavgifter

Innan vi gräver djupare… hur fungerar fondavgifter?

När du köper och sparar i en fond kan det finnas olika typer av avgifter som du behöver betala. Här är några vanliga avgifter som kan förekomma:

Förvaltningsavgift: Detta är en avgift som täcker fondförvaltningens kostnader, inklusive löner för förvaltare och personal, administration, marknadsföring och andra utgifter. Förvaltningsavgiften varierar mellan fonder men är vanligtvis mellan 0,2-2,0% per år av fondens totala tillgångar.

Köp- och säljavgift: Vissa fonder kan ta ut en avgift när du köper eller säljer fondandelar. Denna avgift kallas vanligtvis transaktionsavgift eller courtage och kan variera beroende på fonden och investeringsplattformen.

Prestandaavgift: Vissa fonder kan ta ut en extra avgift om de överträffar en viss avkastningströskel. Denna avgift kallas vanligtvis prestandaavgift eller success fee.

Andra avgifter: Det kan finnas andra avgifter som kan förekomma, till exempel för att överföra pengar mellan konton, eller för att byta mellan fonder på samma plattform.

Det är viktigt att du förstår vilka avgifter som gäller för en fond innan du investerar i den. Avgifterna kan påverka din totala avkastning och det är viktigt att du ser till att du förstår alla kostnader som är förknippade med din fondinvestering.

Olika fonder har givetvis olika avgifter. En aktiefond kommer allt som oftast vara dyrare än en räntefond, en förvaltad fond kommer allt som oftast vara dyrare än en indexfond.

SAVR

SAVR hemsida

SAVR

SAVR är en relativt ny aktör på marknaden som grundades 2016 med ett enda mål – göra fondsparandet billigare. Det SAVR gör som utmanar marknadens övriga aktörer är att de tar emot den provision de får av fondbolagen och ger till dig direkt som kund. Via SAVR kan du alltså handla fonder till ett betydligt billigare pris än hos andra banker och nätmäklare. SAVR marknadsför sig själva som en rebell mot de övriga aktörerna i branschen, som exempelvis Avanza och Nordnet.

SAVR erbjuder enbart fonder, eftersom deras affärsidé kretsar kring denna produkt. De lägger inte på någon traditionell distributionsavgift vilket gör fonderna 30-50% billigare, trots att det är exakt samma fond. Istället betalar du en fast procentuell årsavgift om 0,09% av ditt insatta kapital.

För dig som kund är det viktigt att känna till vad du gör när du investerar i fonder. Detta är anledningen till att SAVR har sin egna utbildningssida vid namn Kunskapskällan.

Precis som Avanza erbjuder SAVR ingen som helst investeringsrådgivning utan agerar enbart som distributör av tjänster.

Avanza

Avanza är en svensk bank och nätmäklare som grundades redan 1999 för att erbjuda digital aktie- och fondhandel för privatpersoner till konkurrenskraftiga priser. Avanza har ett stort fokus på användarvänlighet och att erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vid sidan av fonder erbjuder de även en plattform för handel av aktier, ETF:er och certifikat.

Eftersom utbudet är brett är det viktigt att du som småsparare ska kunna navigera dig och hitta rätt. Därför har Avanza något som heter Avanza Akademin – en sida där du kan lära dig om värdepappershandel och på så sätt kunna förstå de risker du tar dig an när du ska investera dina pengar.

Avanza är Sveriges mest populära nätmäklare och genom dem kan du handla nästan alla de svenska fondbolagens fonder samt handla från ett stort utbud av utländska fonder.

Aktier och andra värdepapper är förknippade med risk och det är viktigt att veta vad du investerar i. Avanza bedriver inte någon form av investeringsrådgivning utan agerar enbart som distributör.

SAVR vs Avanza – vilken är bäst?

Handla fonder hos SAVR – fördelar

Här är några fördelar med att handla dina fonder via SAVR:

Låga avgifter: SAVR har en enkel prissättning med låga avgifter som gör det möjligt för dig att investera i fonder till en lägre kostnad jämfört med många andra investeringsplattformar.

Enkelhet: SAVR är en användarvänlig plattform som är enkel att använda. Du behöver inte ha någon expertkunskap om investeringar för att komma igång.

Brett fondutbud: SAVR erbjuder ett brett utbud av fonder från olika fondbolag, vilket ger dig möjlighet att välja mellan många olika fonder med olika risknivåer och avkastningsmål.

Tillgång till utbildning: Genom Kunskapskällan på SAVR kan du lära dig om investeringar och sparande vilket definitivt är att rekommendera

Automatiska investeringar: SAVR erbjuder automatiska investeringsfunktioner som gör det möjligt för dig att investera regelbundet utan att behöva göra manuella köp och säljtransaktioner.

Sammanfattningsvis kan investering i fonder via SAVR vara fördelaktigt på grund av deras enkelhet, låga avgifter, automatiska investeringsfunktioner, breda fondutbud, tillgång till utbildning samt flexibilitet.

Handla fonder hos Avanza – fördelar

Här är några fördelar med att handla dina fonder via Avanza

Brett fondutbud: Avanza erbjuder ett brett utbud av fonder från olika fondbolag vilket ger dig en god möjlighet att välja utifrån olika risknivåer och avkastningsmål.

Enkelhet och användarvänlighet: Det är enkelt att öppna ett konto och komma igång med att investera i fonder på Avanza. Plattformen har också smidig och väldigt användarvänlig.

Deras egna fonder: Avanza har ett brett utbud av prisvärda egna fonder som du inte kan få hos någon annan aktör

Låga avgifter: Avanza har låga avgifter jämfört med många andra investeringsplattformar, vilket gör det mer prisvärt att investera i fonder.

Gratis fondhandel: Avanza erbjuder gratis handel med ett stort antal fonder, vilket innebär att du inte behöver betala transaktionsavgifter när du köper och säljer fondandelar.

Tillgång till utbildning: Via Avanza Akademin kan du lära dig om investeringar och sparande vilket är något som definitivt rekommenderas

Avanza Auto: Avanza Auto är en automatisk investeringsfunktion som gör det möjligt för dig att investera i fonder automatiskt, utan att behöva göra manuella köp och säljtransaktioner. Detta kan hjälpa till att upprätthålla en jämn och regelbunden investeringsplan.

Sammanfattningsvis kan investering i fonder via Avanza vara fördelaktigt på grund av deras breda fondutbud, låga avgifter, enkelhet, gratis fondhandel, tillgång till utbildning samt automatiska investeringsfunktion.

Likheter mellan SAVR och Avanza

Som du kan se finns det många likheter mellan SAVR och Avanza. Utöver dessa finns det några andra viktiga likheter…

ISK: Givetvis kan du ha ett Investeringssparkonto (ISK) hos båda två, vilken är den absolut vanligaste sparformen.

Investerarskydd och insättningsgaranti: Båda nätmäklarna erbjuder både investerarskydd och insättningsgaranti.

Bästa valet

De två aktörerna är lika men samtidigt olika. Det bästa valet tror vi är att använda båda aktörerna, då de är bra för olika syften.

Avanza har det bredaste utbudet av värdepapper och finansiella instrument samt väldigt prisvärda indexfonder. SAVR erbjuder å andra sidan ett bra pris på aktivt förvaltade fonder.

Detta gör att du kanske nödvändigtvis inte behöver välja, så länge du är intresserade av att spara dina pengar hos fler än en aktör. Ett långsiktigt sparande behöver vara diversifierat, vilket denna lösning verkligen kan hjälpa till med.

Avgifter för Avanza eller SAVR

Här ger vi dig en avgiftsjämförelse för fem stycken populära aktivt förvaltade fonder

Swedbank Robur Ny Teknik A

Avgift hos Avanza: 1,32%
Avgift hos SAVR: 1,00%

TIN Ny Teknik A

Avgift hos Avanza: 1,60%
Avgift hos SAVR: 1,09%

Spiltan Småbolagsfond

Avgift hos Avanza: 1,57%
Avgift hos SAVR: 0,91%

Cliens Småbolag A

Avgift hos Avanza: 2,18%
Avgift hos SAVR: 1,59%

SEB Sverige Indexnära A

Avgift hos Avanza: 0,28%
Avgift hos SAVR: 0,25%

Omdömen från kunder

Omdömena är viktiga när du ska välja vilken nätmäklare du vill investera dina pengar hos.

SAVR har generellt sett goda omdömen från sina kunder. Den kritiken som riktas mot SAVR handlar oftast om att processen för att flytta över sitt fondsparande kan vara problematisk och långsam.

Även Avanza har generellt sett goda omdömen, mycket tack vare att de är marknadsledande och har hög status bland småsparare. Däremot har det på senare år väckts fler kritiska frågor från kunderna, däribland att det ofta uppstår tekniska problem på sajten eller i appen samt att marknadsuppdateringen för intradagshandel är något långsam.

Trygghetsperspektivet

Ur ett riskperspektiv finns det inga skäl att misstänka att den ena aktören skulle vara mindre säker än den andre. Både Avanza och SAVR lyder under samma regelverk, däribland investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin.

Sammanfattning – indexfonder vs aktivt förvaltade fonder

Så vad har vi kommit fram till?

Jo…

Det är fördelaktigt för dig som småsparare att utnyttja de olika plattformernas förtjänster.

Trygghet och tillit är viktigt, där din känsla ska få utrymme att styra ditt beslut. Däremot, som vi tidigare nämnt, finns det inget som skiljer de två aktörerna åt huruvida det är tryggt att ha pengar hos dem eller ej.

När det kommer till fonder är det optimala valet att satsa på både SAVR och Avanza, beroende på vilka fonder du vill äga. Exempelvis, om du vill äga både indexfonder och aktivt förvaltade fonder är det fördelaktigt att äga indexfonder via Avanza och aktivt förvaltade fonder via SAVR, då detta är den billigaste lösningen generellt sett.

Gör en jämförelse på avgifterna som de två olika aktörerna tar för samma fond och välj den billigaste för att spara mest i längden. Genom att välja den billigare avgiften kan du investera mellanskillnaden och få ditt kapital att växa sig större än vad det hade kunnat med en högre avgift.

Både SAVR och Avanza har enkla tillvägagångssätt för att öppna ett konto, och du kan snabbt komma igång med ditt sparande!

Öppna gratis konto hos Avanza här

Öppna gratis konto hos SAVR här

 

Populäraste fonderna på SAVR

TIN NY Teknik A
Avgift: 1,09%
Utv. 3 år: +18,13%
Förvaltare: Carl Armfelt och Erik Sprinchorn

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Avgift: 0,22%
Utv. 3 år: +65,35%
Förvaltare: Erik Brändström och Jörgen Wärmlöv

Swedbank Robur Ny Teknik
Avgift: 1,00%
Utv. 3 år: +20,17%
Förvaltare: Fredrik Stenkil och Jesper Birch-Jensen

Enter Småbolagsfond A
Avgift: 1,30%
Utv. 3 år: +65,15%
Förvaltare: Oscar Karlsson och Jon Hyltner

Proethos Fond
Avgift: 0,60%
Utv. 3 år: +45,53%
Förvaltare: Magnus Alfredsson

Populäraste fonderna på Avanza

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Avgift: 0,23%
Utv. 3 år: +65,35%
Förvaltare: Erik Brändström och Jörgen Wärmlöv

Avanza Zero
Avgift: 0,00%
Utv. 3 år: +53,16%
Förvaltare: Emilie Chawala

Avanza Global
Avgift: 0,09%
Utv. 3 år: +60,80%
Förvaltare: Emilie Chawala

Länsförsäkringar Global Index
Avgift: 0,23%
Utv. 3 år: +57,13%
Förvaltare: Peter Svalstedt och Pontus Englund

Swedbank Robur Ny Teknik
Avgift: 1,32%
Utv. 3 år: +20,17%
Förvaltare: Fredrik Stenkil och Jesper Birch-Jensen

Öppna gratis konto hos Avanza här

Öppna gratis konto hos SAVR här

Läs mer: Nordnet vs Avanza

Alternativ till Avanza eller SAVR

Här hittar du alternativa nätmäklare som konkurrerar med Avanza och SAVR.

Nordnet

4/5

Nordnet är nätmäklaren med närvaro i hela Norden. De erbjuder handel med aktie- och fondhandel till låga courtage från många olika marknader. Utöver fonder och aktier kan du handla andra finansiella instrument som certifikat och trackers för att diversifiera din portfölj!

Mer information
 • + Marknadsledande i Norden
 • + Stort utbud av olika värdepapper
 • + Tillgång till Shareville – stort forum för sparande
 • + Smidig och användarvänlig app
 • + Relativt lågt courtage
 • + Egna gratis indexfonder

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design