Sigmastocks

 • + Lägsta årliga avgiften på marknaden
 • + Investeringarna förvaltas automatiskt
 • + Skräddarsytt sparande för din risknivå och vikter mot USA, Europa eller Sverige
4/5
Linus Melin
Linus Melin

Sigmastocks aktierobot är en populär tjänst som placerar dina pengar främst i aktier istället för olika fonder. Men du kan även placera i räntor genom att äga en räntefond, eftersom den också kan välja att exponera sig mot räntor.

Kostnad för att öppna konto
0 kr
Avgift för aktieportfölj
mellan 0,35 och 0,47%
Skatt för ISK-kontot
0,375 % (2022)
Lägsta insättning/månadssparande
200 kr
Täcks av insättningsgaranti och investerarskydd
Ja
Typer av innehav
Aktier & räntepapper

Ranking

 • Avgift
 • Kundnöjdhet
 • Säkerhet

Ranking

 • + Lägsta årliga avgiften på marknaden
 • + Investeringarna förvaltas automatiskt
 • + Skräddarsytt sparande för din risknivå och vikter mot USA, Europa eller Sverige
 • - Begränsade möjligheter att kontakta kundtjänst
 • - Att placera pengar i Sigmastocks och investera i aktier tar lång tid
 • - Du får en liknande avkastning när du sparar i en fond med låg avgift

Vad är Sigmastocks?

Sigmastocks aktierobot är en populär tjänst som placerar dina pengar främst i aktier istället för olika fonder. Men du kan även placera i räntor genom att äga en räntefond, eftersom den också kan välja att exponera sig mot räntor.

Sedan Sigmastock grundades 2014 har tjänsten fått mycket uppmärksamhet i media. Sedan starten har den haft som mål att förändra den gamla uppfattningen om finanssektorn, särskilt att det är svårt att investera i aktier.

Genom att erbjuda automatiserat, anpassat och transparent aktiesparande med låga avgifter utmanar Sigmastock på allvar de gamla strukturerna i finansbranschen och gör aktiesparande enklare.

Med Sigmastock kan du skräddarsy ditt sparande precis som du vill. Du kan välja allt från hållbara aktier till lågrisk-, högrisk- och viktade aktier i USA, Europa och Sverige. De erbjuder också några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter.

Det som gör Sigmastock världsunik är att till skillnad från fondrobotar, som är en vanlig sparform, att roboten investerar direkt i aktier.

Om du är intresserad av aktier men inte vill spendera tid på att spåra potentiella framgångar eller läsa årsredovisningar, är Sigmastocks aktierobot perfekt för dig.

 

Varför investera med Sigmastocks?

I dagens samhälle är möjligheterna att investera oändliga, så varför ska du välja att komma igång med ditt investerande via Sigmastocks?

Det finns potential i så gott som alla former av investeringar, aktier, fonder, råvaror, fastigheter, konst, NFTs, listan är oändligt lång. Det går även att investera på flera olika sätt, själv, via en aktierobot eller fondrobot, via rådgivning och så vidare.

Företagets teknik är enligt dem själva en vidareutveckling av så kallad faktorinvestering. Vilken går ut på ett antal nyckeltal analyseras och värdet på dessa får sedan sammanfatta hur bolaget mår ekonomiskt. De valda mätetalen sägs enligt erfarenhet, forskning och Sigmastocks egna tester kunna detektera ett företags möjlighet att ge överavkastning gentemot börsen.

Varje dag görs denna analys av nyckeltal och bolagsrapporter från 900 bolag vilket är betydligt fler än vad människan själv klarar av. Baserat på det anser sig företaget som den optimala investeraren. Nedan listar vi några av de största fördelarna med Sigmastocks.

Låg avgift

Eftersom tjänsten är helt digital och automatisk, vilket innebär låga personalkostnader, är kostnaderna för den låg. Den årliga förvaltningsavgiften är mellan 0,35% – 0,47%.

Eftersom du investerar direkt i aktier via Sigmastocks har de förutsättningen att erbjuda väldigt låga avgifter. Beroende på hur din portfölj utformas ligger avgiften på mellan 0,35 och 0,47%. I detta ingår allt från courtage till moms.

Möjlighet att välja bort branscher

Även fast Sigmastocks tjänst sparar automatiskt åt dig har du fortfarande möjlighet att påverka det. Som kund har du möjlighet att välja bort de branscher som du inte vill spara i, det kan vara för att du anser dem vara oetiska eller bara inte gillar den av andra anledningar och därför inte vill att den ska vara en del av din portfölj.

Dessa branscher kan exempelvis vara vapen och försvar, alkohol, tobak, kasino och spel eller fossila bränslen.

Sigmastocks har redan exkluderat flera företag, till exempel ur ovannämnda kategorier, som svartlistats av Sjunde AP-fonden. Per automatik investerar du därför inte i bolag som inte följer myndighetens lägsta standard vad gäller miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Har du ytterligare önskemål på specifika aktier du inte har någon tilltro i har du även möjlighet att välja bort dessa. Detta gör din portfölj ännu bättre anpassad för dig och får Sigmastocks att sticka ut ytterligare eftersom möjligheten att välja bort enstaka aktier inte finns hos en fondrobot.

Välja område och inriktning

Utöver att ha möjligheten att kunna välja bort det du inte vill att din portfölj ska vara kan du även göra motsatsen, du kan alltså välja vad du vill att den ska vara. Du kan välja vilken börs som dina aktier i portföljen ska finnas på, svenska, amerikanska, eller någon i Europa.

Du kan även välja inriktning på aktierna i din portfölj om de ska ge utdelning, tillväxt eller vara standard.

Eftersom du kan välja geografiskt område så har du möjlighet att hitta samt att investera i aktier du annars hade gått miste om. Majoriteten av investerare i Sverige har bäst koll på svenska och amerikanska aktier men såklart finns det fler aktier än så, det finns bolag i hela Europa som de flesta går miste om.

Sigma Stocks aktierobot väljer bland de 90 mest omsatta aktierna i Sverige, hela S&P 500 i USA och ca 300 bolag i Europa.

De 300 bolagen finns i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Spanien och Frankrike – intressanta börsregioner som svenska investerare vanligtvis inte diskuterar eller fokuserar på.

Löpande analys och okej riskspridning

En genomsnittlig portfölj hos Sigmastocks innehåller ungefär 40 aktier vilket anses innebära en okej riskspridning.

Såklart kan du själv bygga upp en egen portfölj på 40 aktier men det som tar tid är att sedan hålla koll på de olika bolagen, läsa deras rapporter och följa med i nyhetsflödet, det är den delen av arbetet som Sigmastocks gör åt dig.

 

Hur fungerar Sigmas aktierobot?

”Vi på Sigmastocks vill göra det enkelt för alla att spara i aktier. Det gör vi genom att erbjuda ett automatiskt aktiesparande i en skräddarsydd portfölj till låga avgifter. När du äger aktier direkt försvinner flera onödiga mellanhänder vilket innebär att du sparar du till en lägre avgift. Dessutom har du alltid full kontroll över vad du sparar i eftersom du kan exkludera branscher du inte vill ha i din portfölj.” – Sigmastocks

Du har själv möjlighet att påverka vad du vill och vad du inte vill investera i. Du kan välja bort hela marknader men även specifika aktier du vill undvika. Samtidigt kan du välja vilken typ av aktie du föredrar, utdelning, tillväx eller standard samt vilken marknad aktierna ska finnas på, svenska, amerikanska eller någon i Europa.

Det svenska urvalet omfattar de 90 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det amerikanska urvalet omfattar alla aktier i det klassiska S&P 500-indexet, medan de återstående företagen valts ut bland de mest omsatta aktierna i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Spanien och Frankrike.’

Efter du valt geografiskt område och vilken form av aktier du vill investera i görs sedan ett urval. Urvalet görs genom att roboten analyserar nyckeltalen hos bolag och prioriterar sedan dessa efter vad som enligt forskning och Sigmastocks egna tester har störst sannolikhet att slå aktiemarknaden.

När nyckeltalen har analyserats väljs de mest lämpliga aktierna ut och köps till din portfölj. Du har alltid möjlighet att se vilka aktier som finns i din portfölj.

Beroende på det geografiska valet kommer den procentuella allokeringen till varje marknad att variera. Tjänstens betoning på diversifiering innebär dock att oavsett vilken marknad du väljer, kommer du att upprätthålla en viss nivå av diversifiering över alla marknader.

Om du t.ex. väljer Sverige kommer du att ha 70% av din portfölj i Sverige, 10% i Europa och 20% i USA.

 

Skillnaden mellan aktierobotar, fondrobotar och robotrådgivare.

Aktierobotar, fondrobotar och robotrådgivare nämns ofta i samma sammanhang men vilken är det du ska välja?

I praktiken finns det inte direkt någon grundläggande skillnad mellan termerna och de syftar oftast på samma sak.

Akterobotar och fondrobotar kallas för robotrådgivare eftersom de i viss mån utför rådgivarnas funktioner. En aktierobot eller fondrobot hanterar inte bara själva investeringen av dina pengar utan ger också råd om vilka investeringar som ditt innehav bör bestå av, precis som Sigmastocks.

Vissa aktierobotar hanterar dock inte alls själva investeringen, som Stocksholm, utan endast rådgivningen, som en robotrådgivare.

Fondrobotar som Lysa (sponsrad länk), Opti och Fundler investerar bara i fonder vilket kan anses i allmänhet vara en säkrare form av sparande.

Däremot, att investera i aktier kan ge en snabbare och mer betydande portföljökning. Överväg vilken typ av aktierobot, fondrobot eller robotrådgivare som passar dina sparpreferenser.

 

Vad kostar det att investera med Sigmastocks aktierobot?

Låga avgifter är viktigt oavsett investering så att du ska få behålla så stor del av vinsten som möjligt. Det är något som Sigmastocks har förstått då deras avgift uppgår till mellan 0,35% – 0,47% per år.

Årlig Förvaltningsavgift

Som sagt ligger förvaltningsavgiften på mellan 0,35% – 0,47% per år men betalas en gång i månaden.

Avgiften betalar du för att Sigmastocks tar hand om din portfölj. Anledningen till att förvaltningsavgiften kan variera är för att kostnaden är olika beroende på vilken marknad du valt att dina aktier ska komma ifrån.

Består ditt innehav endast av svenska aktier har du en årlig avgift på 0,35% medan ett innehav med aktier från både Sverige, USA och Europa har en förvaltningsavgift på 0,47%.

Transaktionsavgift

Varje gång en aktie köps eller säljs i din portfölj betalas en transaktionsavgift på 0,22%. Avgiften betalas för att täcka olika handelskostnader som växlingsavgifter, courtage och administrativa avgifter. Det finna varken något golv eller tak för vad transaktionsavgiften hos Sigmastocks uppgår i eftersom den är procentuell och alltid den samma oavsett hur små inköp och försäljningar som görs.

Eventuell årlig fondavgift

Hur kan det finnas en fondavgift hos en aktierobot? För de kunder som valt en portfölj med låg risk investeras pengarna i en börshandlad räntefond, vilket är en investering med lägre risk än aktier.

Eftersom ränteobligationer endast säljs i stora stycken, mer än 100 000 kronor styck, behöver de handlas genom en räntefond vilken har en avgift. Varje år betalar därför kunder vars portföljer har låg risk en avgift på mellan 0,02% – 0,04%.

Denna avgift är en så kallad underliggande avgift som inte syns vid uttag från Sigmastocks ISK-konto, utan endast genom lägre värdeökningar i obligationsfonden.

 

För vem passar Sigmastocks?

Sigmastocks är perfekt för dig som vill komma igång med investeringar och som vill ha en aktieportfölj med stor variation och noga utvalda aktier utan att själv behöva lägga ner speciellt mycket tid på den, men ändå forma den efter sina egna personliga preferenser.

Med den här typen av tjänst kan du själv välja ungefär vilket typ av innehav du ska ha och sedan luta dig tillbaka medan roboten gör resten. En mer aktiv investeringsform kan vara lämplig för den som är intresserad av att hitta företag på egen hand, läsa rapporter och följa aktienyheter.

Tjänsten passar bäst för dig som kan sätta av ett startkapital på minst några tusen kronor och som kontinuerligt kan spara minst 500 kronor per månad. Anledningen till detta är att enskilda aktier ofta kostar minst några hundra kronor per aktie.

Eftersom amerikanska aktier ofta handlas till ett något högre pris rekommenderar Sigmastocks att man minst sparar 1 000 kr per månad om man vill fokusera på aktier med fäste i USA.

Dessutom är det viktigt att inte bara ha råd med att endast köpa några få typer av aktier utan för att ha möjlighet att sprida riskerna och få ett brett innehav krävs en investering i flera olika bolag och aktier.

Dessutom är tanken med Sigmastocks aktierobot att spara långsiktigt. Så behöver du ta ut dina pengar om sex månader så är tjänsten ingen för sig eftersom den är tilltänkt mer långsiktiga investerare. Att ha långsiktighet i tanken när du sparar gäller dock de flesta investeringar på börsen, bortsätt från de som håller på med kortsiktig handel som daytrading.

 

Hur man investera med Sigma stocks – Snabbguide

 1. Bli kund

  Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter

  Identifiera dig med BankID

 2. Aktieportfölj eller tjänstepension

  Välj om du vill skapa en aktieportfölj eller flytta tjänstepensionen. I denna snabbguide väljer vi att starta en aktieportfölj.

  Aktieportfölj eller tjänstepension

 3. Starta aktieportfölj

  Du kommer sedan få svara på frågor gällande dina sparpreferenser och din ekonomiska situation. Det tar omkring 10 minuter och sedan kan du komma igång med ditt helt automatiska sparande.

  Frågorna är uppdelade i sex olika kategorier:

  • Sparinställningar
  • Risk och avkastning
  • Din ekonomi
  • Din risknivå
  • Kundkännedom
  • Starta sparandet

  Starta aktieportfölj

 4. Sparinställningar

  Här ska du besvara frågor om hur du vill att ditt sparande ska vara inriktat.

  Följande frågor ska besvaras:

  • Välj inriktning på ditt sparande – Standard, Tillväxt & Utdelning
  • Marknadsfördelningen – Sverige, USA & Europa
  • Branscher att undvika – Vapen, Alkohol, Kasino & Fossila bränslen
  • Hållbarhets perspektiv

  Välj inriktning på ditt sparande - Standard, Tillväxt & Utdelning

 5. Risk och avkastning

  Här besvarar du frågor gällande vilken risknivå du vill ha på ditt sparande.

  Följande frågor ska besvaras:

  • Hur hög risk är du benägen att ha
  • Information om portföljförvaltning
  • Vilken risknivå du föredrar – hög, medelhög, medel, låg

  Vilken risknivå du föredrar - hög, medelhög, medel, låg

 6. Din ekonomi

  Här besvarar du frågor gällande din inkomst, eventuella lån, ditt sparande och din ekonomiska situation.

  Följande frågor ska besvaras:

  • När planerar du att använda pengarna du sparar
  • Hur ofta du planerar att göra insättningar och uttag

  När planerar du att använda pengarna du sparar - Inom 1 år, 1-5 år, 5-10 år eller Mer än 10 år

 7. Din risknivå

  Här kommer aktieroboten ge dig ett sparförslag baserat på de svar du givit den tidigare.

  Följande anges i sparförslaget:

  • Risknivå
  • Fördelning mellan aktier och räntepapper
  • Inriktning
  • Marknadsfokus
  • Etiskt urval

  Sparförslag

 8. Kundkännedom

  Här ställer Sigmastocks frågor om dig kring lagar och regler om penningtvätt

  Följande frågor ska besvaras:

  • Är du skatteskyldig i USA
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning

  Är du en person i politiskt utsatt ställning

 9. Starta sparandet

  Här kommer ska du koppla ett bankkonto så att du kan ansluta automatiskt och underlätta ditt månadssparande.

  Följande frågor ska besvaras:

  • Hur mycket vill du sätta in som startbelopp
  • Sammanfattning av ditt sparande
  • Bekräfta att du startar förvaltning hos Sigmastocks
  • Öppna ISK konto hos Evida
  • Godkänn sparande via autogiro

  Hur mycket vill du sätta in som startbelopp

 10. Klar – Nu kan du börja spara hos Sigmastocks!

  Bra jobbat!

 

Hur väljer Sigmastocks aktierna?

Tekniken som Sigmastocks använder för att välja ut de bästa aktierna är utifrån så kallad Faktorinvestering. Tekniken innebär att specifikt utvalda nyckeltal mäts och analyseras, nyckeltalen hos en aktie väger olika vilket innebär att ett genomsnittligt värde sätts.

De olika aktierna som har analyserats kan sedan jämföras mot varandra utan att någon speciellt djupare analys behövt göras. Några av de olika aspekter som analyseras hos företagen är kassaflöde, marknadsvärde, PE-tal, utdelning och vinstmarginal

Vilka aktier som sedan hamnar i just din portfölj beror på din valda riskprofil samt inriktning. Alltså vad du har valt för risk på dina investeringar, som den ska vara låg eller hög, samt vart geografiskt du valt att investera, på den svenska, amerikanska eller någon av de europeiska marknaderna.

Dessutom avgör även typen av inriktning på aktie, utdelning, tillväxt eller standard, vilka som slutligen hamnar i just din portfölj.

 

Är pengarna säkra hos Sigmastocks?

Pengarna anses vara lika säkra hos Sigmastocks som de flesta andra likvärdiga investeringsformer, då de via sin depåleverantör Evida täcks av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

Utöver detta gäller fria uttag och det finns heller ingen bindningstid för att använda tjänsten. Vill du ta ut dina pengar kan det dock ta ett par veckor eftersom dina aktier först måste säljas av och därefter betalas pengarna ut.

Sigmastocks arbete kontrolleras kontinuerligt av finansinspektionen och dessutom så gäller följande:

Dock finns det alltid en risk med att investera, dina pengar kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Statlig insättningsgaranti

Den delen av ditt kapital på ditt ISK konto hos Sigmastocks som fortfarande inte är investerat skyddas av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att du får tillbaka dina pengar på kontot om företaget skulle gå i konkurs. Garantin skyddar kapital upp till en summa av 1 050 000 kr

Investerarskyddet

Dina investeringar hos Sigmastocks är även skyddade av investerarskyddet. Det gäller om det är så att institutet där du har dina pengar investerade går i konkurs och du inte har någon möjlighet att ta ut dina investeringar och värdepapper. Investerarskyddet skyddar upp till 250 000 kr per kund och institut.

Du som kund äger värdepapper

Alla aktier som finns i din portfölj är det du som äger trotts att de köps via Sigmastocks. Skulle det vara så att Sigmastocks går i konkurs är det fortfarande du som kund som har äganderätten till aktierna och de flyttas automatiskt över till en annan depå.

Genomsnitt 40 bolag i portföljen

I genomsnitt består varje portfölj hos Sigmastocks av 40 olika aktier. Det betyder att riskspridningen är okej stor vilket i sin tur innebär att portföljen har en lägre marknadsrisk.

 

Avkastning på Sigmastocks

Precis som för alla former av investeringar är det omöjligt att förutspå hur avkastningen kommer att se ut. Dessutom påverkas avkastningen av en rad olika faktorer, dels hur stor risk portföljen har samt hur marknadsutvecklingen är generellt.

Det bästa är att jämföra Sigmastocks-portföljen med ett jämförbart index för att se om det hade varit bättre eller sämre att köpa två eller tre breda indexfonder. Sigmastocks gör också liknande jämförelser på sin hemsida. Ange startbelopp och månadssparande så kan du se den teoretiska utvecklingen för en standardportfölj baserat på historiska data.

För bäst avkastning rekommenderas investeringar med lång sparhorisont, det gäller inte bara investeringar hos Sigmastocks aktierobot utan majoriteten av investeringar ska göras med långsiktighet i tanken.

 

Hur tjänar Sigmastocks pengar?

Sigmastock tar ut en avgift, en förvaltningsavgift, på mellan 0,35% – 0,47% som betalas en gång i månaden. Anledningen till att förvaltningsavgiften är olika beror på att Sigmastocks tar ut olika hög avgift beroende på vilken marknad de aktier som de analyserar åt dig ligger på.

Vill du endast investera i svenska aktier tar de endast ut en förvaltningsavgift på 0,35% och om du vill ha aktier från den amerikanska börsen eller någon av de europeiska tar de ut en avgift på 0,47%

Det är den enda avgiften som företaget tjänar pengar på, de tar alltså inte ut någon courtageavgift vilket vanligtvis förekommer vid aktiehandel.

 

Risker med Sigmastocks

Att investera i aktier via SigmaStox innebär ingen större risk än att till exempel välja vilka aktier eller fonder man ska köpa via Avanza. Om man ändå kan lyfta fram vissa ”risker” med denna tjänst så är det:

Risken att det tar längre tid att köpa och sälja

På grund av den långsamma inbetalningen av pengar och det låga antalet handelsdagar per månad kan det ta upp till 14 dagar innan ett köp eller en försäljning är genomförd. Detta kan jämföras med aktier som kan säljas omedelbart under börsens öppettider eller fonder som kan säljas under loppet av en dag.

Risk att få oönskade aktier.

Det är inte känt i förväg vilka aktier som kommer att köpas. Det kommer att framgå på depåbeviset först efter handelsdagen. Det finns därför en risk att aktier som du inte gillar blir köpta. Denna risk finns dock även vid handel med aktiefonder.

 

Alternativ till Sigmastocks

Det finns två tjänster som investerar pengar i aktier åt dig, Sigmastocks och Stocksholm. Stocksholm står dock endast för själva rådgivningen, transaktionerna får du göra själv via din egna nätmäklare.

Utöver att själva tjänsten skiljer sig åt mellan de olika bolagen skiljer sig även kostnaden. Sigmastocks tar ut en avgift på 0,35% – 0,47% årligen medan Stocksholm tar ut en avgift på 1299 kr – 2999 kr om året. Sigmastocks är alltså bäst för dig som värderar lägre avgifter på sparande högt. Läs mer om Stocksholm.

De båda aktierobotarna är perfekt för dig som varken har kunskapen eller tiden att lägga på att investera utan gärna tar hjälp av någon annan. Detta går dock att lösa på andra sätt, månadssparar du i en aktiefond uppnår du i princip samma resultat.

De investerar i aktier som antingen väljs av en robot eller en förvaltare.

 

Sigmastocks eller aktiefonder?

Sigmastocks kan som sagt jämföras med aktiefonder. Det är förvaltaren som väljer innehav och sprider risken genom flera olika innehav. Det finns dock tydliga skillnader mellan Sigmastocks och en aktiefond:

 • Antal aktier – Sigmastocks har ett mycket mindre antal aktier i en portfölj än vad de de flesta aktiefonder har.
 • Personlig inriktning – Du kan utesluta vissa branscher eller ha en högre viktning mot vissa marknader hos Sigmastocks vilket du inte kan hos en aktiefond.
 • Transparens i utvecklingen – logga in hos Sigmastocks för att se den exakta utvecklingen för varje aktie, den totala utvecklingen och annan information. Om du äger en aktiefond ser du bara utvecklingen för fonden som helhet.
 • Handelstider – aktiefonder kan köpas och säljas under en och samma dag. På Sigmastocks kan det ta upp till 14 dagar att investera eller sälja.

 

Fördelar med Sigmastocks

1. Månadsspara direkt i aktier

Antalet tjänster som gör det möjligt för dig att månadsspara automatiskt i aktier är otroligt begränsat, endast ett fåtal aktörer, där ibland Sigmastocks, erbjuder detta. De flesta andra nätmäklare som storbankerna, Avanza och Nordnet erbjuder endast automatiskt månadssparande i fonder.

2. Personligare och mer anpassat än aktiefond

Genom att använda Sigmastocks tjänst har du möjlighet att anpassa dina investeringar efter dina önskemål. Du kan välja bort hela branscher och företag samtidigt som du kan välja vilken marknad du vill att dina investeringar ska göras på samt vilken form av aktie du vill investera i, utdelning, tillväxt eller standard.

3. Lägsta årliga avgiften på marknaden

Det finns ingen aktierobot på marknaden som är billigare än Sigmastocks. De tar endast ut en avgift på mellan 0,35% – 0,47%, anledningen till att avgiften varierar är för att aktierna på de olika marknaderna, svenska, amerikanska eller de europeiska, kostar olika mycket att förvalta.

Att avgiften är låg är viktigt för dig som investerar eftersom en större avgift äter upp en större del av vinsten vilket innebär mindre vinst till dig.

4. Stor riskspridning

Sigmastocks har en automatisk riskspridning. Många privata investerare har portföljer som endast är inriktade på specifika företag och sektorer vilket innebär att riskspridningen blir väldigt liten. Sigmastocks aktierobot kan därför hjälpa till med att bygga en bred portfölj.

 

Nackdelar med Sigmastocks

1. Det är en långsam process

Det tar ungefär fem dagar för den första insättningen att nå kontot. Därefter tar det en till två veckor innan investeringen i de utvalda aktierna görs av aktieroboten. Försäljning och uttag tar också tid. Detta är inte speciellt viktigt för majoriteten av långsiktiga investerare, men det kan vara irriterande.

Tänk dig att du sätter in 1000 kronor på Sigmastocks under måndagen som ett test, två dagar senare, på onsdagen så dras pengarna från ditt bankkonto. Först på måndagen, en hel vecka efter att du gjorde insättningen, finns aktierna på kontot.

Det innebär att det tog en hel vecka från att du tryckte på insättningsknappen till att de faktiskt fanns på kontot. Hade du gjort köpet själv hade processen endast behövt ta ungefär fem minuter.

2. Krånglig registrering

Sigmastockskomplicerar kundregistreringen i onödan. De kan till exempel inte bli kund eller få tillgång till plattformen utan att först besvara frågor om riskprofil. Dessutom måste ett autogirokonto anges vid registreringen.

Innan kunden gör en insättning bör denne kunna logga in på plattformen, kontrollera funktionaliteten och användbarheten samt skapa en riskprofil.

Vad gäller nackdelar med Sigmastocks så är det främst att denna investeringsform inte passar alla. Vissa vill till exempel delta mer aktivt på aktiemarknaden och ha full kontroll över sina investeringar, medan andra föredrar att investera i fonder.

Med andra ord finns det inget som ”passar alla”, utan alla parametrar bör beaktas i sin helhet och vad som är mest lämpligt för dig och din situation.

 

Sigmastocks kontakt & kundtjänst

På Sigmastocks webbplats finns en sida med svar på vanliga frågor. Där kan du hitta svar på dina frågor och funderingar.

Du kan kontakta Sigmastocks supportteam via e-post.

 

Krav för att använda Sigmastocks

För att öppna ett konto hos Sigmastocks måste du uppfylla vissa grundläggande krav.

Några grundläggande krav:

 • Åldersgräns 18 år
 • Inneha Mobilt Bank-ID
 • Svara på frågor när du öppnar konto
 • Ha ett svenskt bankkonto

 

InvesteraMera sammanfattar

Sigmastocks är en seriös tjänst med en avancerad aktierobot som tar ställning till många parametrar och nyckeltal när bolagen väljs ut. För dig som vill vara mer passiv i ditt investerande och inte ägna mycket tid åt analyser och egna val kan tjänsten vara en passande investeringsform.

Vill du vara mer aktiv är det bättre att köpa och sälja dina egna värdepapper. Det ska dock understrykas att det ena inte behöver utesluta det andra, utan du kan både investera aktivt på egen hand och använda dig av Sigmastocks aktierobot.

Det kan ses som ett bra komplement att ha en tjänst likt detta för att du då får ytterligare spridning mot bolag du själv kanske inte hade hittat till på egen hand. Varför inte prova både och, ge det några år och sen se om du eller Sigmastocks presterar bäst på börsen?

FAQ - Sigmastocks Recension

Kan man spara i flera portföljer hos Sigmastocks?
Är pengarna säkra hos Sigmastocks?
Är Sigmastocks aktierobot en bra investeringsform?
Vilka sparkontoformer (ISK, KF eller vanlig aktiedepå) kan man välja på  när man investerar med Sigmastocks?'
Vilka risker finns med att investera med Sigmastocks?
Vad händer om Sigmastocks läggs ner?