Nordnet One

 • + Bred exponering
 • + Låg avgift
 • + Hållbara investeringar
3/5
Linus Melin
Linus Melin

Nordnet One erbjuder dig 3 fonder att investera i med olika risknivåer, försiktig, balanserad och offensiv. Det är med andra ord ingen fondrobot utan en fond-i-fond-lösning.

Kostnad för att öppna konto
0 kr
Avgift för fonder
0,33-0,34%
Skatt för ISK-kontot
0,375 % (2022)
Lägsta insättning/månadssparande
100 kr
Täcks av insättningsgaranti och investerarskydd
Ja
Typer av fonder
Aktie- och räntefonder
Inriktningsval
Försiktig, balanserad, offensiv

Ranking

 • Avgift
 • Kundnöjdhet
 • Säkerhet

Ranking

 • + Bred exponering
 • + Låg avgift
 • + Hållbara investeringar
 • - Ingen egen påverkan
 • - Satsar inte på att slå index
 • - Billigare alternativ

Vad är Nordnet One

Nordnet One är samlingsnamnet för tre typer av fond-i-fonder och ett verktyg som är till för att jämföra dem gentemot varandra.

Nordnet One gör det enkelt för användaren att välja en av de tre fonderna med olika risknivå. Dock erbjuder jämförelseverktyget Nordnet One inte någon form av personlig investeringsrådgivning eller oberoende investeringsanalys.

Varje fond investerar i olika aktie- och obligationsfonder, proportionerna av de olika fonderna varierar beroende på vilken av de tre fonderna de gäller och vilken risknivå fonden har. Nordnet One Offensiv SEK investerar endast i aktiefonder eftersom det innebär högst risk.

Fördelningen mellan de underliggande fonderna sköts av Nordnets fondförvaltare, så att ditt sparande hålls uppdaterat utan att du behöver göra något själv. Fonderna förvaltas av Nordnet Fonder AB, fondbolaget i Nordnetkoncernen.

Så här ser fördelningen ut mellan obligations- och aktiefonderna i Nordnet Ones tre olika portföljer:

 

Nordnet One omdöme

 

Vad innebär fond i fond

En fondandelsfond (FiF) investerar inte direkt i värdepapper utan i andra fonder. Fonden investerar i andra fonder, vilket skapar en blandning av olika typer av fonder, vilket skapar en mer stabil risknivå och möjliggör en bred riskspridning snabbt.

Förvaltaren av en FiF behöver inte välja specifika aktier att investera i, utan letar istället efter en bra fondförvaltare.

Nackdelen med FiF är att andelsägarna tenderar att betala högre avgifter när de köper en FiF i stället för att investera direkt i fonden, eftersom FiF och den underliggande fonden ofta tar ut en förvaltningsavgift.

 

Hur fungerar det?

Nordnet One erbjuder tre olika risknivåer att välja mellan försiktig, balanserad och offensiv. De tre fonderna innehåller en blandning av aktier eller räntor från hela världen. Förhållandena mellan de olika investeringarna förhåller sig till vilken risknivå just du valt då de olika investeringarna innebär olika stor risk.

Syftet med tjänsten är att generera bästa tänkbara avkastning utefter din sparhorisont. Fördelningen av värdepapper och balansen mellan de olika marknaderna justeras därför automatiskt med syftet att uppnå bästa möjliga avkastning utifrån inriktning och risknivå på ditt sparande.

Det innebär att ditt sparande i mindre utsträckning påverkas av enskilda marknaders upp- och nedgångar. Månadssparande i Nordnet One ger dig ett fullgott sparande under överskådlig tid.

 

Försiktig, balanserad, offensiv

Precis som tidigare nämnt går det att välja mellan tre olika risknivåer när du börjar att spara via Nordnets verktyg. De tre fonder som går att välja mellan är en försiktig, balanserad samt offensiv. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad varje fond innebär.

 • Nordnet Försiktig: Nordnet försiktig ämnar sig för värdetillväxt genom en god riskspridning och investerar huvudsakligen i andra värdepappersfonder. Fonden investerar huvudsakligen i räntor, hela 70% och något mindre i aktier eftersom dessa investeringar endast är 30% och exponeras mest mot både den amerikanska samt svenska marknaden. Tekniksektorn är den som är mest framträdande och utgör hela 22% av innehavet. Därutöver finns investeringar i finans på 17% och även i industri vilket utgör 15%. Den rekommenderade sparhorisonten är minst 2 år.
 • Nordnet Balanserad: Nordnet balanserad har en något jämnare fördelning gällande olika innehav och investerar både i globala aktie ränte fonder, aktier utgör 60% och räntorna 40%. Majoriteten av fonden består av handel i området kring USA och exponeras mot en blandning av globala, europeiska samt amerikanska indexfonder. Nordnet själva rekommenderar att spara i fonden i minst tre år.
 • Nordnet Offensiv: Nordnet offensiv riktar sina placeringar mot aktiemarknaden och är för dig som är villig att ta en större risk med ditt sparande samtidigt som du har möjlighet till en större avkastning. Fonden investerar till 100% i aktier och av dessa är det största innehavet naturligtvis i USA, medan den största sektorsexponeringen fortfarande är teknik. Fonden fokuserar på en långsiktig värdetillväxt genom en något längre sparhorisont än övriga fonder, nämligen fem år.

 

Snabbguide – Investera med Nordnet One

Nedan går vi igenom hur du kan bli kund hos Nordnet och investera dina pengar hos dem!

 1. Bli kund hos Nordnet

  Här behöver du fylla i uppgifter om dig själv och svara på en del frågor angående om ditt sparande.

  Bli kund hos Nordnet

 2. Välj fond

  Du kan välja mellan tre olika fonder att investera i. I exemplet väljer vi att spara i ”Försiktig”.

  Välj fond

 3. Läs på

  Läs alltid på om fonden innan du investerar i den. Du kan hitta information som exponering mot olika marknader, risk nivå och avgift.

  Läs på

 4. Ange belopp

  Ange ett belopp för hur mycket du vill investera och vilket konto du vill att pengarna ska dras från

  Ange belopp

 5. Kolla översikten

  Det är alltid viktigt att kika igenom vad du köper innan du faktiskt bekräftar din investering

  Kolla översikten

 6. Klart!

  Nu är allt klart och du kan börja din resa mot en rikare framtid!

Vem passar Nordnet One

Nordnet One är till för dig som inte har varken har tid eller lust att spendera på ditt sparande. Tjänsten är enkel och smidig, du behöver inte sätta dig in i olika fondstrukturer eller ändra fondfördelningen över tid utan allt det löser Nordnet One åt. NordNets förvaltare följer kontinuerligt dina investeringar och hela tiden omfördelar fonderna så att de hamnar på den risknivå som du ursprungligen valde när du väl startade ditt konto och sparande.

Denna enkelhet gör Nordnet One till en populär sparform. Naturligtvis har andra banker och sparplattformar liknande lösningar, men få är lika prisvärda som Nordnet One. Med andra ord får du mycket sparande för lite pengar, precis som det ska vara för att du ska få så stor del av din avkastning som möjligt.

Fördelar

 • Bred exponering

Nordnet Ones fonder investerar huvudsakligen i andra fonder på aktie, ränte och kreditmarknaden. På så sätt behöver du bara investera i en Nordnet One-fond för att få exponering mot flera fonder. Det blir som ett allt i ett sparande. Dessutom innebär en bred exponering även god riskspridning i placeringarna.

 • Låga avgifter

Den årliga avgiften för en av Nordnet Ones fonder ligger på mellan 0,33% – 0,34% vilket motsvarar en indexfond som ligger på mellan 0,22% – 0,69% i avgift, bortsett från indexfonder som inte tar ut någon avgift alls.

Med tanke på att du investerar i flera olika fonder genom att endast investera i Nordnet One blir avgiften betydligt lägre än vad den hade blivit om du investerade separat i alla de fonder som Nordnet One gör.

 • Hållbara investeringar

Alla Nordnet One fonder är klassificerade enligt SFDR artikel 8. Att Nordnet One fonderna klassificeras enligt artikel 8 innebär att de främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. De bidrar alltså till hållbarhet utan att hållbarhet är ett operativt mål. Till exempel genom att aktivt välja eller välja bort andra värdepappersfonder och tillämpar vissa investeringar.

Nackdelar

 • Billigare alternativ

Det bör det påpekas att det finns flera indexfonder och ETF:er med något lägre avgifter än Nordnet One-fonderna: Länsförsäkringar Global Index och Swedbank Robur Access USA har båda en årlig avgift på 0,2 procent. Även Nordnet själva erbjuder billigare indexfonder, Nordnet Indexfond Sverige ESG är ett exempel på en sådan fond vars avgift ligger på 0,00%.

Alltså går det att göra billigare investeringar och samtidigt ha möjlighet att få behålla en större del av avkastningen själv.

 • Satsar inte på att slå index

Det är också värt att notera att Nordnet One inte vänder sig till dem som satsar på att vinna index. De satsar istället på att uppnå en långsiktig värdetillväxt. Vill du investera med målet att prestera bättre än index bör du därför välja en annan sparform.

 • Ingen egen påverkan

Det enda du har möjlighet att påverka när du investerar via Nordnet One är vilken form av risknivå du vill ha på ditt sparande. Du har ingen möjlighet att antingen välja eller välja bort specifika branscher, företag eller fonder som du själv föredrar eller inte föredrar att lägga dina pengar i.

Är det en fondrobot?

Nej, Nordnet One är inte en fondrobot. En fondrobot är vanligtvis en tjänst som ger personliga investeringsrekommendationer baserade på kundens ekonomiska och personliga förutsättningar.

Med Nordnet One väljer du den fond som passar bäst från ett urval av tre fonder – Nordnet One Försiktig, Nordnet One Balanserad och Nordnet One Offensiv. När fonden är vald sköter den automatiskt fördelningen av aktier och räntor, så att innehaven alltid är rätt fördelade i förhållande till fondens risknivå.

Fondrobot

Det gör Nordnet One till ett enkelt och smidigt alternativ för den som inte kan eller vill följa aktiemarknaden eller köpa och sälja innehav löpande.

Enkla sparformer som Nordnet One och fondrobotar har ökat i popularitet de senaste åren.

Liknande till Nordnet One

Nordnet är inte ensam om sin fond som investerar i andra fonder utan även Avanza har ett likande upplägg med sina Avanza Auto fonder.

Auto är samlingsnamnet för sex olika specialfonder. I korthet går auto ut på att främst investera i andra fonder till så låga avgifter som möjligt. Fonderna kan innehålla en rad olika tillgångar, bland annat olika typer av aktier, obligationer och alternativa investeringar som råvaror. Fördelningen av innehaven beror på vilken fond som väljs.

Varje Auto fond har olika andel obligationsfonder. Auto 1 balanserar i princip risken genom att endast använda obligationsfonder, medan Auto 6 endast använder aktiefonder för att öka potentialen för högre avkastning. Naturligtvis kan den exakta fördelningen av varje auto kontrolleras före köpet. Specialfonderna förvaltas av Avanza Fonde AB och är inte en personlig investeringstjänst, precis som Nordnet One.

Avanza Auto

Kostnader

Avgifterna för de olika fonderna varierar något beroende på vilken det är du väljer att investera i. Som investerare får du betala två kostnader för fonden, oavsett vilken du valt, en förvaltningsavgift och en transaktionsavgift.

I förvaltningsavgiften inkluderas kostnader för fondförvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader (inklusive årliga avgifter för de underliggande fonderna). Denna avgift minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år. Förvaltningsavgiften för de olika fonderna är följande:

 • Försiktig: 0,34%
 • Balanserad: 0,33%
 • Offensiv: 0,34%

Information hämtad 2023-08-22

Som sagt tillkommer även en transaktionsavgift vilket är en kostnad för de transaktioner som görs. Även den varierar mellan de olika fonderna.

 • Försiktig: 0,14%
 • Balanserad: 0,08%
 • Offensiv: 0,01%

Information hämtad 2023-08-22

Är det säkert

Nordnet Bank AB, ett dotterbolag till Nordnet AB (publ), är den största internetmäklaren i Norden. Nordnet bedriver bland annat bank- och värdepappersrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen. Dina pengar är skyddade enligt insättningsgarantin samt investerarskyddet.

Insättningsgarantin innebär att pengarna på ditt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin som fastställs av Riksgälden. Denna insättningsgaranti täcker upp till 1 050 000 SEK per kund.

Investerarskydd innebär att staten skyddar en kunds värdepapper under handel eller när de innehas av en bank eller ett värdepappersföretag. Rätten till ersättning gäller även för kontanter som finansiella institut tar emot från redovisningsskyldiga kunder i samband med tillhandahållande av investeringstjänster. Detta skydd ger möjlighet till ersättning med upp till 250.000 kronor per kund och institut.

Varför investera i fond i fond

En fondandelsfond är en fond som placerar pengar i andra fonder i stället för att investera direkt i aktier eller räntor.

En fondandelsfond möjliggör ännu större riskspridning än att investera i en ren aktie- eller obligationsfond. Detta beror på att en fondandelsfond investerar i flera olika fonder, som i sin tur investerar i flera olika värdepapper.

Det finns dock flera varianter av fondandelsfonder, med olika risknivåer beroende på vilken fond förvaltaren investerar i. En fondandelsfond kan investera enbart i aktiefonder, enbart i obligationsfonder eller både och, vilket påverkar risknivån.

Hållbarhetsfokus

Alla Nordnet One fonder är klassificerade enligt SFDR artikel 8. SFDR är den EU förordning gällande hållbarhetsrelaterad information som bland annat reglerar hur fondförvaltare, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera investerare och kunder om olika hållbarhetsfaktorer.

Grönt fotavtryck

Att Nordnet One fonderna klassificeras enligt artikel 8 innebär att de främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. De bidrar alltså till hållbarhet utan att hållbarhet är ett operativt mål. Till exempel genom att aktivt välja eller välja bort vissa investeringar.

Nordnet One är komplett

Nordnet tror att de flesta sparare behöver följa tre grundläggande principer för ett framgångsrikt sparande: diversifiering, ombalansering och långsiktighet.

De fonder som kan placeras i Nordnet One-verktyget är väl diversifierade eftersom de investerar i flera olika tillgångsslag, inklusive aktier och räntor runt om i världen. Fonder med både global och lokal exponering investerar i mer än 50 länder. På så sätt sprids riskerna.

Ombalansering säkerställer att den ursprungliga fördelningen mellan innehaven kommer att gälla även under kommande år. En väldiversifierad portfölj har investeringar som rör sig olika i olika marknadsmiljöer och som, om de inte justeras aktivt, tenderar att ändra sin fördelning över tiden. Rebalansering är enkelt uttryckt en kontinuerlig justering av allokeringen så att risknivån förblir stabil. Nordnets förvaltare ansvarar för rebalansering och uppföljning för att säkerställa att ingen enskild underliggande fond blir en för stor andel av totalen.

Långsiktigt sparande är alltid en viktig framgångsfaktor. Market timing och olika mer eller mindre utvecklade strategier gör det svårt att lyckas genom att öka eller minska risken. De tre fonderna Nordnet Försiktig, Nordnet Balanserad och Nordnet Offensiv har en långsiktig strategisk allokering mellan olika placeringsinriktningar och marknader.

Långsiktighet gäller även för dig som sparare. Ett regelbundet månadssparande är ett bra sätt att nå dina sparmål, och med verktyget Nordnet One blir det enkelt. Genom att erbjuda diversifiering, ombalansering och långsiktighet i ett sparpaket tror Nordnet att de kan möta behoven hos de flesta sparare.

InvesteraMera Sammanfattar

Nordnet One är samlingsnamnet för tre typer av fond-i-fonder och ett verktyg som är till för att jämföra dem gentemot varandra.

Tjänsten gör det enkelt för dig som investerare att välja till vilken risk du vill placera dina pengar. Nordnet Ones fonder finns nämligen i tre olika former, försiktig, balanserad och offensiv.

Dessutom erbjuder företaget en for riskspridning då de investerar i fonder som i sin tur investerat i olika företag, räntor och värdepappersfonder och tillämpar hållbarhetskriterier för att du ska kunna spara på ett sätt som både gynnar dig och miljön.

Nordnet One är en perfekt tjänst för dig som vill ha stor bredd och säkerhet i ditt sparande samtidigt som du vill göra det till en relativt låg avgift. Dessutom passar det även dig som inte har koll på allt det där som investeringar innebär utan gärna överlåter de ansvaret till något mer kunnig.

Ladda ner appen själv och börja spara!

Kontaktuppgifter till Nordnet

Kundservice

+4610-583 3000

Besöksadress.

Alströmergatan 39
112 47 Stockholm

Postadress.

Nordnet
Box 30099
104 25 Stockholm

FAQ - Nordnet One

Vilken är den lägsta insättningssumman?
Kan jag köpa utan att månadsspara
Vilka konton kan jag spara på
Passar Nordnet One alla