Ferratum

  • + Ingen uppläggningsavgift
  • + Ingen uttagsavgift
  • + Fexibla uttag och återbetalning
4.7/5
Minsta månadskostnad:
4.66 % av den utestående krediten eller 300 kr beroende på vilket alternativ som blir högst.
Min. återbetalningstid:
4 månader.
Max. återbetalningstid:
46 månader.
Effektiv ränta:
51,84 %.
Exempel:
Vid utnyttjad kredit om 25 000 kr i 12 månader, blir det totala beloppet att återbetala 30 755,29 kr. Om du under tiden tar ytterligare lån eller beslutar att betala tillbaka i lägre månadsavgifter än minsta månadskostnaden, ändras återbetalningstid den totala summan att betala tillbaka.

Ranking

  • + Ingen uppläggningsavgift
  • + Ingen uttagsavgift
  • + Fexibla uttag och återbetalning