BetterWealth

 • + Låg avgift
 • + Brett utbud
 • + Säkerhet med insättningsgaranti och investerarskydd
4/5

BetterWealth är en fondrobot som är mycket uppskattad av kunder på Trustpilot. Den enkla tjänsten gör det lätt att börja spara pengar. Avgiften är dock mycket hög jämfört med andra fondroboter, så avgiften får ett stort minus.

Kostnad för att öppna konto
0 kr
Förvaltningsavgift
0,09-0,65%
Skatt för ISK-kontot
0,375 % (2022)
Lägsta insättning/månadssparande
1 000kr - 50 000kr
Täcks av insättningsgaranti och investerarskydd
Ja
Typer av innehav
Aktiefonder, räntefonder, råvaror, fastigheter

Ranking

 • Avgift
 • Kundnöjdhet
 • Säkerhet

Ranking

 • + Låg avgift
 • + Brett utbud
 • + Säkerhet med insättningsgaranti och investerarskydd
 • - Inte möjligt att använda för företag
 • - Dyrare än vad det framstår
 • - Hög minsta insättning

Vad är Betterwealth?

BetterWealth är Sveriges ledande fondrobot och robotrådgivare. Tjänsten hjälper dig att spara och investera pengar automatiskt med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

Det är naturligt att vilja investera pengar för att få så bra avkastning som möjligt. I teorin är det faktiskt ganska enkelt att investera klokt. Det som hindrar många från att göra det är brist på kunskap och tid.

En annan anledning till att det är svårt att skapa en långsiktigt god avkastning är att vi styrs av våra känslor. Vi tenderar till exempel att sälja vid fel tidpunkt när börsen har fallit kraftigt, eller köpa för sent när börsen redan har stigit.

I den här artikeln förklarar varför fondrobotar som BetterWealth är ett mycket bra val för de flesta investerare.

 

Varför investera dina pengar med BetterWealth?

Anledningarna till att investera genom BetterWealth är många. Den främsta är att du genom att investera via fondroboten placerar dina pengar i en professionellt utformade investeringsstrategier.

En viktig del av BetterWealths sätt att investera dina pengar är att hantera risker. Detta görs genom att sprida risken mellan olika tillgångar.

Varje dag tar de in och analyserar mängder av olika data från marknaden. Baserat på analyserna omfördelas dina tillgångar. Detta säkerställer att risknivån alltid är lämplig för dig och dina önskemål. Dessutom är allt arbete automatiserat vilket gör tjänsten billigare och mindre påverkad av mänskliga faktorer.

Här är 11 anledningar till varför du ska välja BetterWealth:

 1. Automatiserade investeringar
 2. Medan pengarna arbetar för dig kan du ägna din tid åt andra saker.
 3. Allokera kapital till olika typer av portföljer
 4. Låga avgifter
 5. Hög riskjusterad avkastning oavsett börsutveckling
 6. Fondrobotar utför dagliga riskkontroller.
 7. Robotrådgivare justerar portföljerna automatiskt.
 8. BetterWealth är en oberoende rådgivare
 9. Bygg en portfölj med indexfonder till låg avgift.
 10. Bolaget genomför hållbara investeringar
 11. Automatiserar ditt månadssparande
 12. Bolaget använder inte fond-i-fond eller blandfonder.

1. Automatiserade investeringar

En stor fördel med Better Wealth är att investeringarna förvaltas automatiskt. Inga känslor eller något annat är inblandat. De investerar enligt en tydlig strategi och justerar dina investeringar dagligen.

Dagliga data som samlas in från marknaden analyseras av toppmodern maskininlärning. Algoritmerna utvecklas ständigt för att förbättra analysen. Den komplexa programvaran som gör detta lär sig själv att analysera data bättre: att investera genom BetterWealth är att investera genom den senaste tekniken.

2. Medan pengarna arbetar för dig kan du ägna din tid åt andra saker.

BetterWealth kan utgöra hela eller delar av din totala investering. Du kanske inte har tid att förvalta dina pengar själv. Då kan du investera genom BetterWealth-strategin och förvalta dina pengar professionellt till en låg kostnad.

Som kund hos BetterWealth kommer du att tillfrågas om din ekonomiska situation och dina sparmål. Baserat på detta skapas ett skräddarsytt förslag för dig.

Investeringsförslaget är uppdelat i olika delar och innehåller olika tillgångsklasser med en risknivå som passar dig. BetterWealth anpassar automatiskt dina investeringar till det investeringsförslag du får.

3. Allokera kapital till olika typer av portföljer

Att spara med BetterWealth passar de flesta. Även om du är intresserad av börsen eller aktier är BetterWealth ett bra komplement.

Se BetterWealth som en bra grund för ditt sparande och vid sidan av fondroboten kan du investera i aktier som du tycker är särskilt spännande.

En intressant aspekt av företaget är att den delar upp ditt sparande i tre delar. En för buffert, en för allmänna investeringar och en för pensionssparande.

Riskerna och typerna av produkter som ska sparas varierar beroende på tidshorisonten, och BetterWealth löser automatiskt denna fördelning. Genom att fördela sparandet på olika portföljer med olika mål skapar BetterWealth ett brett sparande som alla borde ha.

4. Låga avgifter

Dina pengar förvaltas enligt en professionell strategi, men med relativt låga förvaltningsavgifter. Detta beror på ett antal faktorer.

BetterWealth automatiserar alla processer. Fondroboten investerar även i så kallade ETF:er med låga avgifter. ETF:er är börshandlade fonder som är kopplade till priset på olika tillgångar, bland annat index och råvaror. Det är ett smart och billigt sätt att investera.

5. Hög riskjusterad avkastning oavsett börsklimat

Att ta risker är en förutsättning för att få avkastning på sina fonder. Det finns olika sätt att begränsa risken och ändå generera god avkastning. Ett av de sätt BetterWealth gör detta på är genom riskspridning vilket de gör genom att investera i cirka 100 olika tillgångsslag.

BetterWealth justerar kontinuerligt sin investeringsallokering mellan olika tillgångar. Det är till exempel viktigt att undvika betydande nedgångar i någon tillgångsklass. Att diversifiera riskerna innebär inte bara att investera i många olika instrument. Olika tillgångsslag reagerar olika på olika marknadshändelser.

Genom att analysera detta och investera utifrån den fas marknaden befinner sig i kan man undvika att en portfölj förlorar betydande värde om en tillgång faller. Allokeringen mellan olika tillgångar granskas dagligen av BetterWealth. Den tar också in stora mängder data från marknaden och analyserar vilken fas marknaden befinner sig i.

6. Fondrobotar utför dagliga riskkontroller.

Det är alltid viktigt att känna till risken i sina investeringar och därför analyserar BetterWealth varje dag risken i din portfölj. BetterWealth justerar automatiskt risken för att bibehålla den risknivå du har valt.

Den justerar också risken efter rådande marknadsförhållanden. Den dagliga riskkontrollen utförs med hjälp av sofistikerad maskininlärning. Stora mängder data samlas in och analyseras automatiskt.

7. Robotrådgivare justerar portföljerna automatiskt.

Marknaderna förändras ständigt. Det är därför BetterWealth automatiskt justerar din portfölj efter behov. Genom att analysera trender kan BetterWealths algoritmer kontinuerligt justera riskerna och möjligheterna med dina investeringar.

Om den bedömer att marknadsrisken ökar kommer din portfölj istället att sänkas. Din portfölj måste alltid vara korrekt anpassad till de rådande marknadsförhållandena.

Risken måste också vara korrekt anpassad till dig själv och dina sparmål. Ett kortsiktigt buffertsparande bör vara betydligt mindre riskfyllt än ett långsiktigt pensionssparande.

8. BetterWealth är en oberoende rådgivare

BetterWealth är helt oberoende av de fonder och fondbolag som dina pengar är placerade i, fondroboten erhåller inga avgifter från dessa fondbolag. Som oberoende fondrådgivare följer BetterWealth Finansinspektionens föreskrifter.

BetterWealth äger inte heller några egna fonder. De ETF:er som företaget investerar i väljs för att de är de bästa enligt BetterWealths strategi.

9. Bygg en portfölj med indexfonder till låg avgift.

BetterWealth investerar i ETF:er. Detta är en typ av fond som handlas på en börs. Det finns många ETF:er som är kopplade till olika index.

BetterWealth investerar i ETF:er med låga avgifter. Eftersom ETF:er är börshandlade fonder är det också viktigt att de har låga spreadar, vilket är skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Detta är en stor fördel med att handla med ETF:er: ETF:er handlas på börser på samma sätt som aktier. Att köpa och sälja är därför snabbt och enkelt.

10. Bolaget genomför hållbara investeringar

En stor global trend är hållbarhet. Det gäller även investeringar. Många som sparar vill investera i hållbara och ansvarsfulla produkter. På samma sätt letar allt fler konsumenter efter hållbara produkter.

Etiska och hållbara investeringar är ett förnuftigt sätt att investera pengar. Att investera i hållbara företag är också ett av de bästa sätten att påverka utvecklingen. Att investera i aktier är en investering i ett företag.

Företag som attraherar investerarkapital kan investera och utveckla sina produkter. Om sparare och investerare visar att de vill investera i hållbara företag kommer det att påverka företaget.

Better Wealth investerar i hållbara företag och tillgångar. De använder en modell som kallas ESG för att investera hållbart. ESG står för Environmental, Social och Governance. Det innebär hållbara investeringar ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

11. Automatiserar ditt månadssparande

Det finns två viktiga saker att göra när det gäller sparande: Börja spara och fortsätt att spara regelbundet.

Om du inte har börjat spara ännu är det dags att börja direkt. Med tiden kommer investeringar att ge dig avkastning och öka värdet på ditt kapital. Det beror på att de företag som du investerar i genererar vinster, vilket ökar deras värde.

Många företag delar också ut en del av vinsten till sina aktieägare. Även om du t.ex. investerar försiktigt i en obligationsfond kommer den ändå att ge dig avkastning. Det är därför viktigt att börja spara så snart som möjligt.

12.Bolaget använder inte fond-i-fond eller blandfonder.

BetterWealth investerar endast i ETF:er som följer olika index, vilket är ett billigt och effektivt sätt att förvalta sina pengar.

De flesta ETF:er är passiva till sin natur och följer bara ett index. Fondroboten använder aktivt ETF:er för förvaltningen.

 

Vem passar BetterWealth för?

BetterWealth är perfekt för dig som vill komma igång med investeringar och som vill ha en aktieportfölj med stor variation utan att själv behöva lägga ner speciellt mycket tid på den, men ändå forma den efter egna riskpreferenser.

Med den här typen av tjänst kan du själv välja ungefär vilket typ av risk du vill ta med ditt innehav och sedan luta dig tillbaka medan roboten gör resten. En mer aktiv investeringsform kan vara lämplig för den som är intresserad av att hitta företag på egen hand, läsa rapporter och följa aktienyheter.

Tjänsten passar bäst för dig som kan sätta av ett startkapital på minst några tusen kronor. Den strategiska portföljen kräver en minsta insättning på 1 000 kronor och den dynamiska behöver du sätta in minst 50 000 kronor i för att kunna börja investera dina pengar.

Dessutom är det viktigt att inte bara ha råd med att endast köpa några få typer av aktier utan för att ha möjlighet att sprida riskerna och få ett brett innehav krävs en investering i flera olika bolag och aktier.

Dessutom är tanken med BetterWealths aktierobot att spara långsiktigt. Så behöver du ta ut dina pengar om sex månader så är tjänsten ingen för sig eftersom den är tilltänkt mer långsiktiga investerare. Att ha långsiktighet i tanken när du sparar gäller dock de flesta investeringar på börsen, bortsätt från de som håller på med kortsiktig handel som daytrading.

 

Investera dina pengar automatiskt

Ny teknik har gjort det möjligt att göra investeringar på ett automatiserat och professionellt sätt. Det finns modeller baserade på akademisk forskning som visar de viktigaste faktorerna för att skapa långsiktig avkastning.

Genom att skapa automatiserade program utifrån dessa modeller ges möjlighet att investera utan att påverkas av känslor.

I grunden är det ett datorprogram som placerar medel i enlighet med programmerade villkor. De brukar kallas fondrobotar eftersom de investerar i fonder.

 

Vad är en fondrobot?

Det finns olika teorier och synsätt på kapitalförvaltning. Genom att utveckla en strategi och programmera den att investera automatiskt enligt denna strategi skapas en fondrobot.

Fördelarna med detta är betydande. En stor del av de misstag som många gör i kapitalförvaltningen är att känslor blandas in. Det gör att de köper och säljer vid fel tidpunkt. Fondrobotar är programmerade att investera enligt en viss strategi. De bryr sig inte om känslor eller råd från vänner.

Det misstag som många investerare gör är att inte följa sina egna planer. Fondrobotar gör alltid vad de är programmerade att göra. De strategier som fondrobotar investerar i har utvecklats av proffs.

 

Snabbguide – Enkelt att komma igång med BetterWealth

 

 1. Bli Kund

  Tryck på ”Bli kund” så att du kan påbörja din sparresa.

 2. Välj sparstrategi

  Välj om du vill spara med en generell strategi (inget specifikt mål). Eller om du vill skapa en investeringstrategi med ett specifikt mål.

 3. Ange ändamål

  Ange om du vill skapa ett privat pensionssparande eller om du sparar till en buffert.

 4. Frågor om ditt sparande

  BetterWealth kommer ställa frågor om ditt sparande och din riskmedvetenhet. Så som ditt hållbarhets fokus och om du kan förlora pengar på aktier.

 5. Ange mål och hur mycket du vill spara

  Här ska du ange hur mycket du vill spara i månaden, vilket startbelopp det ska vara och vad ditt sliutliga sparmål är

 6. Investeringsförslag

  BetterWealth presenterar ett investeringsförslag på hur du ska investera dina pengar

 

 

BetterWealth avgifter

BetterWealths intäkter består endast av den avgift de tar ut för att förvalta din portfölj, alltså förvaltningsavgiften. De tar aldrig betalt baserat på provision och adderar inga ytterligare kostnader för själva handeln eller valutaväxling.

De är övertygade om att låga avgifter är en förutsättning för att göra lyckade investeringar. Därför redovisar företaget tydligt kostnaderna du betalar när du loggar in och visar vad det faktiskt är du betalar för.

Avgiften består av tre delar. Förvaltningsavgiften som du betalar för att BetterWealth förvaltar din portfölj. Fondavgifter vilket är de avgifterna som fonderna som din portfölj består av tar ut. Slutligen består även avgiften av transaktionskostnader vilket är en kostnad som uppstår i samband med handel av värdepapper.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är den avgift du betalar för att BetterWealt ska förvalta dina investeringar, det är alltså den avgift de tar ut för arbetet roboten gör med att analysera data och ge dig bra investeringsförslag.

Avgiften varierar beroende på vilken form av portföljstrategi du valt att roboten ska investera dina pengar enligt.

Den strategiska strategin kostar 0,09% i förvaltningsavgift. BetterWealt fokuserar genomgående på låga kostnader. Anledningen till att avgiften för den strategiska portföljstrategin är så låg är för att optimeringen och rebalanseringen sker löpande.

Den dynamiska portföljstrategin är något dyrare och kostar 0,65% i förvaltningsavgift. Dock är strategin fortfarande väldigt billig om man jämför med andra fondrobotar och även vad det kostar att investera dina pengar själv.

Andra avgifter

Alla de avgifter som BetterWealth ber dig betala för att förvalta ditt kapital är tydliga. Alla synliga avgifter är inkluderade. De tar inte ut några extra avgifter för olika tjänster eller någon annan form av underhåll. Det finns inte heller några extra avgifter för insättningar eller uttag.

Det finns dock andra osynliga kostnader i samband med ditt sparande: de förvaltningsavgifter som ETF:er har. BetterWealth investerar i passivt förvaltade ETF:er som är kopplade till olika index. Detta är produkter med låga avgifter men det är fortfarande avgifter som du behöver betala.

Uttag

Det kostar ingenting att varken sätta in eller ta ut pengar från ditt ISK konto hos BetterWealth. Du kan även när som helst ta ut dina pengar, utan uppsägningstid och kostnad.

 

Alternativ till BetterWealth

BetterWealth är inte den enda fondroboten på marknaden, det finns flertalet av dem. Såklart finns det aspekter som skiljer dem åt, exempelvis har de olika förutsättningar vad gäller insättningar, säkerhet och investeringsmöjligheter.

Nedan har vi skapat en lista över fondrobotar och deras kostnader:

Jämförelse – Avgifter för fondrobotar

Fondrobot | Avgift till fondroboten | Total avgift

Lysa | 0,15-0,24% | 0,30-0,41%

Avanza auto | 0,35% | 0,40-0,50%

Opti | 0,50% | 0,82-0,88%

Better Wealth | 0,09-0,65% | 0,25-0,93%

Nordnet Robosave | 0,50% | 0,90-0,98%

Fundler | 0,15-0,49% | 0,22-1,23%

 

Innehav och fondförvaltare

Alla investeringar görs i ETF-fonder. Den största fördelen är att ETF:er kan innehålla ett brett spektrum av tillgångar. Det gör att BetterWealth kan ha exponering mot till exempel råvarumarknaden och fastigheter.

Investeringar görs endast genom stora fondförvaltare som iShares, Vanguard, Svenska Handelsbanken och BlackRock. Fondrobotar väljer ut indexfonder som uppfyller specifika kriterier bland tusentals olika fonder.

Huvudfokus ligger på riskspridning. BetterWealth investerar i ett antal olika indexfonder. Genom att exponera kapitalet mot ett index minskar riskerna med till exempel branschfonder.

” Vi säljer inte dyra fonder, utan investerar endast i indexfonder till Sveriges lägsta förvaltningsavgifter.”

 

Utbud av investeringar

BetterWealths investeringar görs i flera olika tillgångar. Målet med fondroboten är att uppnå en mycket hög riskspridning, vilket hittills har varit mycket framgångsrikt. Fondroboten investerar dina pengar i följande:

 • Aktiefonder (som vanligtvis utgör den största vikten i portföljen)
 • Råvaror (tillexempel guld- ju lägre risk, desto mer guld i portföljen)
 • Obligationer (med lägre risk och tyngre vikt för kortare placeringshorisonter)
 • Alternativa tillgångar (tillexempel fastigheter)

 

Förvaltning och omfördelning

BetterWealth använder resultaten från sparundersökningar och enkäter för att skapa portföljer baserade på dessa strategier. De svar som kunderna ger i undersökningarna används för att skapa lämpliga portföljer utifrån kundens profil.

Företaget är helt oberoende eftersom det inte får någon ersättning från fondbolagen och kan välja fonder enbart utifrån sina egna strategier och kundens investeringsprofil.

”…våra investeringsbeslut baseras på en utveckling av Nobelprisvinnande forskning och med stöd av smart teknik”

Du som väljer att investera dina pengar hos BetterWealth kan välja mellan att använda två strategier:

 • Strategisk fondrobot

Riskprofilen är den samma och bibehålls oavsett marknadsläge. Exempelvis kan fördelningen vara 75% aktier, 20% obligationer och 5% råvaror eller alternativa tillgångar (se ”Omfattning av spartjänster” för mer information om strategisk förvaltning). Majoriteten av fondrobotarna har denna struktur.

 • Dynamisk fondrobot

Riskerna varierar beroende på förhållandet på marknaden. När osäkerheten på marknaden ökar kommer räntorna därför att stiga (se ”Spartjänster” för mer information om dynamisk förvaltning).

 

Omfördelning av innehavet

Alla fondrobotar har en automatisk omfördelning av innehaven. Om målet tillexempel är att placera 68% av portföljen i aktiefonder, omfördelas innehaven så att om värdet på aktiefonderna stiger till ca 72%, säljs vissa aktiefonder och köps vissa obligationsfonder. På så sätt bibehålls hela tiden samma risknivå.

När en investeringsprofil har skapats är det flera frågor om sparandet som ska besvaras. I det här skedet kan du till exempel välja om du vill använda ditt sparande som en buffert eller för pension.

När det gäller pensionssparande förändras innehaven kontinuerligt i takt med att pensionen närmar sig. När det gäller ”allmänt” sparande förblir det dock detsamma.

 

Utbud av spartjänster

BetterWealths fondrobot tillhandahåller ett brett utbud av spartjänster. Det innebär att du kan ha allt från kortsiktigt buffertsparande till långsiktigt pensionssparande hos roboten. Fördelen är att allt sparande kan samlas på ett ställe, till låga avgifter.

 

Strategisk investering

Strategiska investeringar är den vanligaste typen av investeringar i fondrobotar. Det beror på att investeringarna görs utifrån vissa risknivåer.

Risken är brett spridd över 15 till 20 indexfonder, med delinvesteringar i guld och alternativa tillgångar. Innehaven ombalanseras kontinuerligt för att hålla risknivåerna låga.

Dynamisk investering

Dynamiska investeringar modifierar automatiskt sina innehav baserat på den upplevda risken på marknaden. Om det till exempel finns en hög grad av oro eller risk minskar innehavet av aktiefonder.

En portfölj kan innehålla 15-20 indexfonder, råvaror och alternativa tillgångar. Detta kan delvis jämföras med aktivt förvaltade fonder, där förvaltningen enbart fokuserar på risk.

Pension

Långsiktiga sparprogram, såsom pensionssparande, har en liknande struktur som strategiska investeringar. Pensionsinvesteringar är utformade för att ge extra inkomst under pensionen. BetterWealths pensionsinvesteringar är utformade för att ge hög avkastning samtidigt som risken begränsas och justeras när du närmar dig pensionen, så att du inte riskerar att förlora en betydande del av dina medel nära pensionen.

Buffert

Du kan även buffertspara via BetterWealths tjänster. Syftet med buffertplaceringar är att skapa en krockkudde för den egna hushållsekonomin vid oväntade händelser. Det är viktigt att storleken på bufferten matchar dina ekonomiska behov. Om du har familj eller äger din bostad kan du behöva en större buffert. Vår grundrekommendation är att din buffertportfölj alltid ska innehålla minst två till tre månadslöner efter skatt.

 

Insättningar och uttag

Det kostar ingenting att varken sätta in eller ta ut pengar hos BetterWealth.

Minsta insättning: 1000 kr för en strategisk portföljstrategi – för den dynamiska portföljen är minsta insättning 50 000 kr.

Uttag: Varken bindningstid eller uppsägningstid finns. Uttag kan därför ske när som helst.

 

Prisgaranti på fonder

BetterWealth erbjuder en prisgaranti för fonder som tillhandahålls och analyseras av fondroboten. Skulle det vara så att du hittar ett lägre pris hos någon av företagets konkurrenter på någon av de fonder som fondroboten erbjuder så lovar BetterWealth att betala tillbaka den dubbla mellanskillnaden. Prisgarantin gäller i upp till sex månader förutsatt att fonden varit billigare hos konkurrenten under hela perioden. På så sätt kan kunderna alltid vara säkra på att de kommer att spara med de lägsta avgifterna med denna robot.

 

Säkerhet

BetterWealth är en säker och välkänd fondrobot. Dess säkerhetsfunktioner inkluderar bland annat:

 • Övervakas av Finansinspektionen
 • Deponerade medel omfattas av investerarskyddet
 • Pengarna på investerarens konto omfattas av insättningsgarantin
 • BankID används för inloggning

 

Historisk avkastning

På webbplatsen visas den historiska avkastningen för de strategiska och dynamiska portföljerna. Där jämförs nivåerna på utvalda aktier och räntor med varandra. BetterWealth startade dock först 2020, så det är svårt att titta på den långsiktiga avkastningen.

När man överväger att investera i något är det viktigt att titta på hur det har presterat historiskt. För att bedöma dess utveckling kan man börja med att jämföra utvecklingen för olika index och marknader. Men för att veta om det har gått bra måste man veta till vilken risk det har genererat avkastning.

Om du väljer att köpa aktier i ett företag och det råkar vara med i kursraketen det året, så har du fått en mycket högre avkastning än aktiemarknaden. Men du har också tagit en enorm risk. Det finns ingen som helst garanti för att företaget kommer att utvecklas så starkt som det har gjort.

Om du istället hade investerat i flera olika företag på olika marknader hade din avkastning varit lägre, men din risk hade också varit mycket lägre: att investera via BetterWealth ger dig en riskspridning som står i proportion till ditt sparande.

Portfölj med hög risk: +25,6%

Portfölj med låg risk: +6,8%.

 

Fördelar

 • Låg avgift

Den fördel som oftast nämns och som även är en av BetterWealth största fördelar är deras låga pris.

de tar endast ut en avgift på mellan 0,09% till 0,65% beroende på vilken strategi du väljer att fondroboten ska investera din portfölj enligt.

De menar att en låg avgift är förutsättningen för bra investeringar. Men höga avgifter äts en stor del av din vinstmarginal upp vilket innebär att det blir mindre pengar kvar till dig i slutändan.

 • Brett utbud

Företaget vill kunna erbjuda ett brett utbud av investeringsmöjligheter. Därför investerar Better Wealth inte bara i aktier och räntor, utan diversifierar också sin risk med alternativa investeringar som guld, råvaror, infrastruktur, fastigheter och så kallad smart beta.

BetterWealth investerar i nästan 100 olika tillgångsklasser över hela världen. Bland dessa identifierar och väljer de mellan 15 och 30 tillgångsklasser som passar din portfölj och riskprofil.

De bygger sina portföljer med börshandlade fonder (ETF:er). Detta beror på att indexfonder har visat sig vara mer kostnadseffektiva än enskilda värdepapper när man investerar i specifika tillgångsklasser.

Att investera i ETF:er erbjuder lägre avgifter än traditionella fonder, samt större transparens och likviditet. Dessutom visar övertygande forskning att indexfonder historiskt sett har uppnått högre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

 • Säkerhet med insättningsgaranti och investerarskydd

Medel som erhållits av BetterWealth hålls på ett kundfondskonto hos Danske Bank och täcks av Garantiformuen, den danska motsvarigheten till ett insättningsgarantisystem. Garantifonden täcker likvida tillgångar upp till 100 000 euro. Kunder får tillbaka hela sitt investerade belopp, så länge de är lägre än 100 000 euro.

Dessutom omfattas dina investeringar hos BetterWealth av investeringsskyddet. Investerarskyddet regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd, vilket innebär att staten skyddar kunders värdepapper i transaktioner eller när de innehas av banker eller mäklarföretag. Rätten till ersättning gäller även för medel som ett finansiellt institut tagit emot från en kund med redovisningsskyldighet, dvs. medel som inte får blandas med institutets egna tillgångar. Ersättningen är maximerad till 250 000 kronor per kund och per institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

 

Nackdelar

 • Inte möjligt att använda för företag

I dagsläget erbjuder man endast privatpersoner att via ISK använda deras tjänst. Eftersom BetterWealth endast erbjuder användare att starta ett ISK konto via deras tjänst har inte företag möjlighet att bruka deras fondrobot, företag kan nämligen inte starta ett ISK konto.

Vill du lära dig med om ISK konton eller om vilka andra alternativ det finns för företag att investera så läs mer här.

 • Dyrare än vad det framstår

Även om BetterWealth försöker få det att se ut som om det kostar så lite som 0,09 % som minst att investera via deras tjänst är den faktiska kostnaden minst 0,36 % och upp till 0,94 % beroende på vilken typ av portfölj du väljer.

Den totala kostnaden för dig består av tre delar, där BetterWealth tar förvaltningsavgiften:

Förvaltningsavgift: 0,09-0,65%.

Fondavgifter: 0,17-0,23 procent.

Transaktionskostnader: 0,05 Total kostnad: 0,31-0,94

De säger ju dock att de har en prisgaranti och betalar mellanskillnaden om du hittar en likvärdig fond som är billigare än den de använder. Det är bra, men i praktiken kommer det att göra liten skillnad om du provar det, eftersom det bara går tillbaka sex månader och baseras på hur mycket du betalade i avgifter.

 • Hög minsta insättning

Medan konkurrenterna erbjuder investeringar från några hundra kronor, kräver Better Wealth en investering på minst 1 000 kronor och minst 50 000 kronor om man väljer en dynamisk portfölj.

Många av småspararna har inte möjligheten att spara minst 1 000 kronor i månaden och ännu mindre är den grupp av människor som har möjlighet att gå in med 50 000 kronor om det nu är så att man vill investera i en dynamisk portfölj.

 

Risker

Att investera med BetterWealth innebär att investera med bolagets fondrobot. Detta är egentligen en automatiserad investeringstjänst som är programmerad enligt en specifik strategi.

Risken med att spara med BetterWealth är hur fondroboten hanterar olika scenarier som kan uppstå på marknaden. Risken består av två delar. Hur kommer strategin att prestera i olika situationer? Hur är fondroboten kodad?

Det är en god idé att bekanta sig med de investeringsförslag du får innan du börjar investera. Är de vettiga med tanke på din egen syn på marknaden? Undersök också deras historia. Hur har de överlevt olika marknadsrörelser?

BetterWealth investerar i ETF:er. BetterWealth är beroende av att kunna köpa och sälja ETF:er till rätt pris när de behöver återinvestera. Det finns risker förknippade med alla finansiella instrument.

 • Högriskportföljen: +25,6%
 • Lågriskportföljen: +6,8%

Risker med fondrobotar i allmänhet

Innan du tar beslutet att börja investera via en fondrobot måste du göra vissa grundläggande undersökningar. Vad händer om företaget som förvaltar robotfonden går i konkurs? Är dina pengar investerade på ett sätt som gör att de inte går förlorade? Har roboten de tillstånd som krävs?

Att investera sina egna pengar kan vara både lätt och svårt. Att investera klokt är enkelt i teorin. Men när marknaderna är turbulenta kan känslorna ta överhanden. Det är också lätt att lyssna på andras råd i stället för att följa sin egen strategi.

I efterhand är det alltid lätt att se hur man borde ha investerat. Fondrobotar investerar enligt en viss strategi, helt utan känslor. För att avkastningen ska bli bra måste strategin vara beprövad. Dessutom måste fondroboten vara programmerad att agera korrekt enligt strategin.

Även flera fördelar

Fondrobotar erbjuder stora fördelar för oss som sparare. Vi kan investera enligt professionella strategier till låga avgifter. Framför allt behöver man inte vara känslomässigt involverad i investeringarna. Det är också trevligt att allt sker automatiskt.

Fondrobotar bör behandlas som vilken annan investering som helst. Granska dem kritiskt. Hur har de presterat historiskt jämfört med marknaden? Vilka strategier och modeller har de programmerats med?

Som med många andra investeringar kan det vara klokt att börja med en liten investering för att lära sig mer om produkten.

Risker på börsen i allmänhet

Börser och finansmarknader påverkas av många saker. Politisk instabilitet, utvecklingen vid olika centralbanker, konjunkturen – allt kan hända.

Dessutom är de globala finansmarknaderna nära sammanlänkade. Om något händer i ett land påverkas resten av världen.

Att investera innebär alltid en risk. Att ta risker är en förutsättning för att få avkastning. Om du inte är villig att ta risker genom att investera kan du inte förvänta dig att få avkastning på ditt kapital.

Hantera risken

Det finns några grundläggande sätt att hantera risk. Genom att förstå vad du investerar i kan du minska risken för att investera i något riktigt dåligt.

Läs och analysera noga vad du ska investera i. Föreställ dig olika scenarier och fundera över hur de kan påverka din investering.

Diversifiera dina risker genom att investera i olika tillgångar på olika marknader. Att spara regelbundet är ett annat sätt att sprida riskerna. Du kanske köper något billigt eller dyrt, men det kommer att vara en bra investering på lång sikt.

Investera bara vad du har råd med

Investera aldrig pengar i fonder som du inte har råd att förlora. Du bör ha ett pålitligt buffertsparande för oväntade och tradiga utgifter.

Pengar som du vill ha till något speciellt på kort sikt kommer inte heller att göra sig bra på aktiemarknaden. Investera långsiktigt på aktiemarknaden med överskottsmedel.

Många av de grundläggande sätten att hantera risk finns tillgängliga genom att spara hos BetterWealth.

 

InvesteraMera Sammanfattar

Säkert, enkelt och brett är det som sammanfattar BetterWealths fondrobot på bästa sätt och är det som gör tjänsten konkurrenskraftig gentemot övriga fondrobotar.

Det som är särskilt imponerande är bredden. Med den här fondroboten kan du spara till allt från kortsiktiga sparmål till pension. Detta tack vare kombinationen av ett brett utbud av indexfonder, räntor och andra tillgångar.

Precis som med andra fondrobotar får kunden svara på en rad frågor och en sparportfölj skapas. Den omfördelas sedan kontinuerligt för att hela tiden hålla risknivån stabil. När det gäller pensionssparande varierar innehaven också med åldern.

Vi ger tjänsten ett stort plus för att den är enkel att använda, har låga avgifter och ett stort urval av fonder. Dock ifrågasätter vi företagets avgifter som de själva marknadsför som marknadens lägsta men som vi efter jämförelse mot flertalet konkurrenters anser vara en av de högsta.

 

Krav för att bli kund hos BetterWealth:

– Du behöver vara svensk medborgare och myndig samt ha ett svenskt personnummer.
– Du behöver ha BankID för att kunna identifiera dig.
– Ett konto i en svensk bank.
– Du måste ha skatterättslig hemvist i Sverige

BetterWealth kan inte ta emot personer som är amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA

 

Kontaktuppgifter till BetterWealth

Telefon

Kundsupport: 0760 318 660

E-post

kontakt@betterwealth.se

Adress

Anckargripsgatan 3

211 19 Malmö

Företagsinformation

BetterWealth FTS AB

559079-9705

FAQ - BetterWealth

Hur betalar jag skatt?
Är BetterWealth säkert?
Hur väljer BetterWealth mina investeringar?
Hur investerar BetterWealth mina pengar?
Kan jag själv ändra mina investeringar?