Pärlorna i Europa

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 15 mars 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Vad krävs för att bli bra på att förvalta pengar? Och vilka favoriter finns i en Europafond som slagit index senaste åren? InvesteraMeras Albin Kjellberg tar ett snack med Alexander Jansson på CB Fonder.

– Tävlingsmomentet är en väldigt viktig faktor för att hela tiden vilja förbättra sig, säger Alexander.

Så blir man bra på att förvalta pengar

Alexander lyfter vikten av att tycka att det är roligt, och framförallt två saker är extra roliga: att hålla sig uppdaterad och tävlingsmomentet.

–  Förvaltning ger en väldigt god insikt i ett brett område, både ekonomiskt och politiskt. Alla frågor skiftar också karaktär väldigt mycket. Både ekonomi och politik kan ju över en natt förändras ganska dramatiskt och det pågår hela tiden väldigt mycket.

Tävlingsmomentet kommer naturligt i den ständiga utvärderingen mot index. 

–  Om det inte går bra så blir man såklart lite påverkad åt fel håll av det. Om det går bra så blir man påverkad i rätt riktning. Så hela det här tävlingsmomentet är såklart också en väldigt viktig faktor för att hela tiden vilja förbättra sig och göra lite bättre varje dag. 

Så blir du bra på att välja aktier

Alexander lyfter vikten av att snabbt hitta en strategi för att bli bra på aktier.

– I vårt fall har vi en tydlig strategi i våra fonder som vi ska hitta kvalitativa tillväxtbolag som har en relativt lång historik, en historik som också bevisar kvaliteten i bolaget, förmåga att hålla emot i sämre tider, sådana faktorer. 

Det är också viktigt att hålla sig till sin strategi, menar Alexander. 

– Från tid till annan så kommer ju alla strategier att ha motvind, men att då förvandlas till någon vindflöjel och börja justera och jaga marknaden hit och dit… det leder ju ofta till ett totalresultat som bara blir sämre och sämre.

Även långsiktighet, och förmågan att stå emot distraktioner är viktigt, menar Alexander.

– Du har marknaden öppen nästan hela tiden, någonstans i varje fall. Det gör ju att du kan ju liksom hela tiden få ny information. Då gäller det att försöka lära sig över tid vilken information som faktiskt har någon betydelse och vad som bara är brus. För det mesta är ju bara brus, och det är väldigt lätt att ryckas med i det där. 

Strategin i Europafonden

CB European Quality Fund, som Alexander är med och förvaltar, har slagit sitt jämförelseindex de senaste 20 åren. Strategin är att investera i kvalitativa tillväxtbolag, som de försöker behålla länge, tills att någonting fundamentalt förändrats.

– Vi har också etiskt ramverk som utgår från att vi tror att en viss typ av bolag kommer ha svårt att generera god avkastning över tid.

Till exempel så har fonden inga investeringar i råvaror, då de anser att det är en cyklisk affär där man är väldigt beroende av konjunktur och svängningar i råvarupriser.  Vidare så är fonden koncentrerad, vilket innebär att en del geografier och branscher hamnar utanför.

Energi, telekom, fastigheter och råvaror har vi ingen exponering mot alls i Europafonden. Det är även många länder i framförallt södra Europa, t.ex Italien, Spanien, Portugal där har vi inte heller någon exponering. 

För att välja rätt bolag försöker förvaltarna att identifiera strukturella trender som är intressanta.

– För tillfället har vi till exempel energieffektivisering, digitalisering, hälsovård och infrastruktur, som en stor andel av fonden är exponerad mot.

Några favoriter i Europafonden

En guldklimp i fonden är ASML som gått som tåget senaste åren i spåren av halvledarbrist och AI-hysteri. De tillverkar de maskiner som sen TSMC i Taiwan använder för att tillverka halvledare. 

–  De har en helt unik marknadsposition. De har mer eller mindre monopol på det de håller på med, en enorm teknisk höjd. Det är svårt att hitta ett bolag som har högre inträdesbarriärer. 

Ett bolag som är lite mer av en doldis, som är ett stort innehav i fonden, är nederländska Wolters Kluwer.

– De äger rättigheterna till publikationer: framför allt inom medicin, compliance och den typen av områden. De har varit väldigt duktiga på att digitalisera sin verksamhet och gått över till en SaaS-modell där de också har lyckats förbättra sina marginaler och också drivit på sin organiska tillväxt.

Fler bolag och mer fördjupat snack hittar du i videointervjun högre upp.

Albin Kjellberg, investeramera.se

Alla investeringar innebär risk. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Detta är inte ekonomisk rådgivning.