Vinstmarginal

Vinstmarginalen, inklusive bruttomarginal, rörelsemarginal och nettovinstmarginal, ger djup insikt i ett företags lönsamhet. Jämför, analysera och fatta informerade beslut när du investerar.

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Just nu! Testa gratis aktiehandel hos Levler!

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som mäter det procentuella förhållandet mellan en företags vinst och dess intäkter. Det är ett avgörande mått på lönsamhet och ger insikt i hur effektivt ett företag omsätter intäkter till vinst. Genom att analysera vinstmarginalen kan företag och investerare bedöma företagets ekonomi, jämföra lönsamhet över tid och inom branschen samt fatta informerade beslut om strategier för att förbättra lönsamheten. Vinstmarginalen kan delas upp i olika kategorier, som bruttovinstmarginal, rörelsemarginal och nettovinstmarginal, var och en med sin specifika roll i att belysa olika aspekter av företagets ekonomi.

Bruttovinstmarginal

Bruttomarginalen är ett nyckeltal som mäter förhållandet mellan ett företags bruttovinst och dess intäkter, uttryckt som en procentandel. Denna marginal ger insikt i hur effektivt företaget omsätter sina kostnader till bruttovinst och är ett kraftfullt verktyg för att bedöma lönsamheten på produktnivå.

Formel för bruttomarginal:

Bruttomarginal = ( (Intäkter−Kostnad för sålda varor) / Intäkter)×100

Definition: Bruttomarginalen representerar den procentandel av intäkterna som är kvar efter att ha täckt kostnaderna för att producera eller leverera varor. Ju högre bruttomarginal, desto mer effektivt hanterar företaget sina produktionskostnader.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är en viktig indikator för lönsamhet som mäter förhållandet mellan ett företags rörelsevinst och dess intäkter, uttryckt som en procentandel. Denna marginal ger insikt i företagets förmåga att täcka både rörelsekostnader och fasta kostnader genom sina primära verksamheter.

Formel för rörelsemarginal:

Rörelsemarginal = ( Rörelsevinst / Intäkter)×100

Definition: Rörelsemarginalen visar hur stor del av intäkterna som återstår efter att ha täckt alla direkta och indirekta rörelsekostnader. Detta nyckeltal ger en djupare insikt i företagets lönsamhet än bruttomarginalen genom att inkludera alla driftskostnader.

Nettomarginal

Nettovinstmarginalen är en central indikator på lönsamhet som mäter förhållandet mellan ett företags nettovinst och dess intäkter, uttryckt som en procentandel. Denna marginal ger en övergripande bild av företagets förmåga att generera vinst efter att ha täckt alla kostnader, inklusive rörelsekostnader och skatter.

Formel för nettovinstmarginal:

Nettovinstmarginal = (Nettovinst / Intäkter)×100

Definition: Nettovinstmarginalen representerar den procentandel av intäkterna som återstår som nettovinst efter att ha täckt samtliga kostnader, inklusive rörelsekostnader, skatter och andra utgifter. Det är en viktig indikator för företagets slutliga lönsamhet.

Vinstmarginal sammanfattat

Vinstmarginalen, som inkluderar bruttomarginal, rörelsemarginal och nettovinstmarginal, utgör en grundläggande trio av nyckeltal som ger omfattande insikter i ett företags lönsamhet. Bruttomarginalen mäter effektiviteten i produktionsprocessen genom att visa hur mycket av intäkterna som omvandlas till bruttovinst. Rörelsemarginalen fördjupar analysen genom att inkludera alla rörelsekostnader, och nettovinstmarginalen ger en övergripande bild av företagets förmåga att generera vinst efter att ha täckt alla kostnader, inklusive skatter.

Öppna konto och börja investera idag:

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

eToro

5/5

eToro är mer lämpligt för kortsiktiga investerare som vill prova på att handla med ett demokonto och är medvetna om de avgifter som finns på eToro. Att investera på eToro är inte 100% lämpligt för nybörjare, så du måste vara kunnig innan du börjar handla aktier på eToro.

Mer information
 • + Stor aktör med stabil plattform
 • + Följ de bästa investerarna och kopiera deras affärer
 • + Mer än 20 miljoner kunder