Värdepapper

Utforska värdepapper – aktier, obligationer, derivat. Förstå deras mångfald, investeringsmöjligheter och hantera risker för smartare beslut.

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Just nu! Testa gratis aktiehandel hos Levler!

Värdepapper utgör hjärtat av den globala finansvärlden och representerar olika instrument som kan köpas och säljas på finansmarknaden. Dessa finansiella instrument omfattar aktier, obligationer och derivat och fungerar som investeringsmöjligheter för privatpersoner, företag och institutioner. Genom att förstå värdepapper får investerare möjlighet att diversifiera sina portföljer, skapa kapital och delta i den ekonomiska tillväxten.

Olika typer av värdepapper

Aktier:

Aktier representerar ägarandelar i ett företag och ger ägaren rätt till del av företagets vinster samt rösträtt vid bolagsstämmor.

Obligationer:

Obligationer är skuldförbindelser där investeraren lånar ut pengar till en enhet (stat, företag) och erhåller ränta samt återbetalning av kapitalet vid förfall.

Derivat:

Derivat är finansiella kontrakt vars värde härleds från värdet på underliggande tillgångar eller marknadsförhållanden, som optioner och terminskontrakt.

Aktier, obligationer och derivat kommer i alla möjliga former. Aktier varierar i pris, storlek på företag och mellan olika länder. Obligationer kan vara både statsobligationer och företagsobligationer samt variera i risk. Derivat kan härledas från alla möjliga olika tillgångar. Dessa tre är bara grunden till de oändliga investeringsmöjligheter som finns. 

Risker med värdepapper

Alla investeringar innebär risker. En investering kan både stiga i värde och minska i värde. Det är aldrig säkert med en investering att man kommer få tillbaka sin initiala investering. Risker kan brytas ned i olika typer av risker som investerare sen bedömer hur stora varje enskild risk.

Typer av risker

Marknadsrisk:

Marknadsrörelser kan påverka värdet på värdepapper. Aktier, obligationer och andra tillgångar kan fluktuera beroende på ekonomiska förhållanden, politiska händelser och andra faktorer.

Likviditetsrisk:

Vissa värdepapper kan vara mindre likvida, vilket kan göra det svårt att köpa eller sälja dem till önskat pris. Det kan leda till svårigheter att omplacera kapital.

Företagsrisk:

Investeringar i enskilda företag innebär specifik företagsrisk, såsom konkurrens, förändrad ledning eller branschspecifika problem.

Politisk och regulatorisk risk:

Politiska beslut och regleringsändringar kan påverka företagsvinster och investeringsmiljön, särskilt i internationella marknader.

Inflationsrisk:

Inflationen kan minska köpkraften och påverka den verkliga avkastningen på investeringar, särskilt om avkastningen inte överstiger inflationen.

Värdepapper sammanfattat

Värdepapper representerar en bred kategori av finansiella instrument, inklusive aktier, obligationer och derivat, som handlas på finansmarknader. Dessa investeringar ger möjlighet till kapitaltillväxt och avkastning, men de innebär också olika risker. För investerare är det avgörande att förstå de olika typerna av värdepapper, deras funktioner och riskprofiler för att fatta informerade beslut och skapa en portfölj med värdepapper.

Handla aktier, obligationer eller derivat idag:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att nå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)

Nordnet

4/5

Nordnet är nätmäklaren med närvaro i hela Norden. De erbjuder handel med aktie- och fondhandel till låga courtage från många olika marknader. Utöver fonder och aktier kan du handla andra finansiella instrument som certifikat och trackers för att diversifiera din portfölj!

Mer information
 • + Marknadsledande i Norden
 • + Stort utbud av olika värdepapper
 • + Tillgång till Shareville – stort forum för sparande
 • + Smidig och användarvänlig app
 • + Relativt lågt courtage
 • + Egna gratis indexfonder