Rörelseresultat

Vad säger rörelseresultatet om ett företags prestation?

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!

Rörelseresultat, även känt som Operating Income, är en viktig ekonomisk indikator som visar det finansiella resultatet från ett företags kärnverksamhet efter att alla operativa kostnader har dragits av från intäkterna. Det är ett nyckeltal som ger insikter i företagets lönsamhet och operativa effektivitet genom att fokusera på nettovinsten genererad från den primära verksamheten. Rörelseresultatet används för att utvärdera och jämföra ett företags ofta tidigare prestationer. Till exempel jämför man rörelseresultatet under ett kvartal med samma kvartal året innan. 

Rörelseresultat formel

Rörelseresultatet beräknas genom att subtrahera alla operativa kostnader från intäkterna. Formeln för rörelseresultatet kan uttryckas som:

Rörelseresultat = Intäkter−Rörelsekostnader

Denna enkla formel ger ett mått på det finansiella resultatet som genereras direkt från företagets primära verksamhet. Rörelseresultatet är till  för att bedöma företagets operativa prestanda och lönsamhet. Detta nyckeltal visar i kronor och ören vad för resultat företaget genererar. Summan som är rörelseresultatet kan sen användas för att ta fram andra nyckeltal.

Nyckeltal från rörelseresultatet 

Rörelseresultatet är en summa i kronor som kan vara både positiv och negativ beroende på företagets lönsamhet. Summan i sig spelar mindre roll då alla bolag är olika. Ett rörelseresultat på 10,000,000 kronor kan både vara ett starkt resultat och ett svagt resultat. Rörelseresultatet måste sättas i relation till bolagets storlek och omsättning. Därför kan man sätta upp nyckeltal från rörelseresultatet som ger en mer rättvis bild. 

Exempel på nyckeltal från rörelseresultatet:

Rörelsemarginal

(Operating Margin): Visar rörelseresultatets andel av intäkterna och ger en procentuell indikation på lönsamheten från kärnverksamheten.

Rörelseresultat per aktie

(Operating Income per Share): Delar rörelseresultatet med antalet utestående aktier och ger en indikation på hur mycket vinst varje aktie genererar från kärnverksamheten.

Dessa nyckeltal är användbara för att analysera och jämföra företags lönsamhet och operativa prestanda, och de härleds ofta från rörelseresultatet för att ge investerare en djupare förståelse för företagets ekonomiska hälsa.

Viktigt kring rörelseresultatet

Även om rörelseresultatet är en viktig indikator på ett företags operativa prestanda, finns det några viktiga överväganden att ha i åtanke. För det första bör investerare vara medvetna om att rörelseresultatet inte inkluderar finansieringskostnader (lån och skulder), skatter och andra extraordinära poster. Detta kan leda till en överdriven bild av företagets lönsamhet om dessa faktorer inte tas i beaktande.

Slutligen bör man som investerare komplettera sin analys av rörelseresultatet med andra nyckeltal och finansiella mått för en mer heltäckande bild av företagets ekonomiska hälsa. Att förlita sig enbart på rörelseresultatet kan begränsa förståelsen av företagets totala lönsamhet och operativa effektivitet. 

Handla dina aktier här:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

eToro

5/5

eToro är mer lämpligt för kortsiktiga investerare som vill prova på att handla med ett demokonto och är medvetna om de avgifter som finns på eToro. Att investera på eToro är inte 100% lämpligt för nybörjare, så du måste vara kunnig innan du börjar handla aktier på eToro.

Mer information
 • + Stor aktör med stabil plattform
 • + Följ de bästa investerarna och kopiera deras affärer
 • + Mer än 20 miljoner kunder

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att uppnå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)