Riktkurs

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

Riktkurs är något som sätts av aktieanalytiker på diverse aktier. En riktkurs är inget facit på hur en aktie kommer gå. En riktkurs kommer till efter en aktieanalys som en analytiker har gjort. En analys om att en aktie har en riktkurs över dagens värde är inte en anledning att köpa aktien direkt. Detta är en spekulativ riktkurs utifrån vad analytikern tror. Analytikern kan givetvis ha fel och att enbart göra sitt investeringsbeslut på en riktkurs är för simpelt.

Från denna analys kommer analytikern fram till vad som är ett motiverat värde för en aktie. Det kan vara att en aktie idag handlas på 100 kronor. Analytikern kommer fram till att det motiverade värdet för aktien egentligen borde vara 120. En riktkurs sätts då på 120 kronor med en uppsida på 20% för aktien.

Riktkurs uppsida

Om en riktkurs ligger över vad aktien handlas till idag betyder det att aktien har en uppsida. Denna uppsida beror på vad riktkursen handlas till idag samt vad aktieanalysen har kommit fram till för värde. En uppsida kan vara på allt från 10% till ännu mer.

Riktkurs behåll

För riktkurser som inte sticker ut så mycket från dagens aktiekurs ges ofta rekommendationen behåll. Det här skulle vara om en aktie handlas till 100 kronor idag men analysen kommer fram till 105 kronor som motiverat värde. En 5% uppsida i aktien ses som tillräckligt för att inte sälja aktien. Att köpa aktien däremot är inte en rekommendation som ges.

Riktkurs sälj

Sälj är den sista rekommendationen som ges vid en aktieanalys. Sälj ges som rekommendation när en aktie har ett motiverat värde under vad den handlas till idag. Det sätts då sälj som rekommendation. Analytikern av aktie tror att aktien kommer sjunka i närtid och rekommenderar därför att sälja.

Bear, Base och Bull

När en aktieanalys publiceras och ger en riktkurs brukar det ofta involvera tre olika scenarion för aktien. Dessa scenario beror på marknadsförhållanden, eventuella positiva nyheter men även negativa nyheter.

Bear

Bear är vad det sämsta motiverade värdet kan bli på en aktie. Vid negativa förhållanden på marknaden eller dåliga nyheter kan en aktie falla till denna nivå. Kort sagt är det vad analytikern tror är worst case scenario för aktien. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur ett oljebolag påverkas om oljepriset faller mer än väntat.

Base

Base är det motiverade värdet i en normal marknad. Alltså utan extrema händelser varken upp eller ner. Det är base som en analytiker sätter sin riktkurs efter. De övriga scenarion är om det skulle uppstå oväntade rörelser i aktien.

Bull

Bull är det mest positiva scenariot i en aktieanalys. Det är hit de flesta investerare hoppas på att en aktie skall gå till. Bull är ett positivt scenario likt bear är det motsatta. Ett exempel på hur ett bull scenario kan inträffa är om ett bolag till exempel vinner en upphandling, förvärvar eller andra scenarion som inte är inräknade i dagens aktiekurs.

Att komma ihåg kring riktkurs

En riktkurs är inget mer än vad en aktieanalytiker tror vad en aktie skall värderas till. Denna analytiker kan givetvis ha fel i sin analys. Analysen skall därför ses som inspiration och upplysning snarare än hur man som investerare skall agera.

Olika riktkurser

En aktie täcks ofta av flera olika analytiker. Dessa analytiker kommer oftast fram till olika slutsatser om aktien och om bolaget. Detta leder till att en aktie kan ha flera olika riktkurser och olika rekommendationer.

Det är inte ovanligt att aktier har köp, behåll och sälj som rekommendationer. Som investerare är detta något man kan dra nytta av. Att kolla vad de mest positiva analytikerna säger och vad de mest pessimistiska säger kan ge en bra bild av hur verkligheten verkligen ligger till.

Vill du handla aktier?

Handla aktier hos Avanza, Nordnet eller Levler.

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet