P/E-talet

Vad innebär det berömda P/E-talet?

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!
Senast uppdaterad 04 januari 2024

P/E-talet är ett viktigt nyckeltal inom finansvärlden och används för att bedöma värderingen av en aktie på aktiemarknaden. Det beräknas genom att dela aktiens aktuella pris med företagets vinst per aktie (EPS), vilket ger investerare en indikation på hur mycket de betalar per enhet av företagets vinst. Ett högt P/E-tal kan indikera att investerare förväntar sig hög tillväxt i framtida vinster, medan ett lågt P/E-tal kan antyda antingen att marknaden har låga förväntningar eller att det kan vara en potentiellt undervärderad aktie. P/E-talet används ofta som en jämförelse mellan olika företag och sektorer för att fatta investeringsbeslut.

Det mest populära nyckeltalet

P/E-talet är bland de mest populära nyckeltalen inom finansvärlden på grund av dess förmåga att ge en snabb överblick över en akties värdering. Det är en enkel och lättförståelig indikator som ger investerare information om hur mycket de betalar per enhet av företagets vinst. Eftersom P/E-talet relaterar aktiekursen till företagets vinster, hjälper det investerare att bedöma om en aktie är övervärderad, undervärderad eller i linje med marknadens förväntningar. Dess popularitet beror också på dess användarvänlighet och dess förmåga att snabbt jämföra företag inom samma bransch eller över olika sektorer. Trots dess popularitet är det dock viktigt för investerare att komplettera P/E-talet med andra nyckeltal och grundlig analys för en mer heltäckande bedömning av en investeringspotential.

Levler

Handla aktier courtagefritt!

Avanza

Handla aktier hos Sveriges största nätmäklare!

Nordnet

Handla aktier hos Nordens största nätmäklare!

Uträkning av P/E-talet

För att beräkna pris-och-vinstförhållandet (P/E-talet) dividerar man aktiens aktuella pris med företagets vinst per aktie (EPS). Formeln för P/E-talet är:

P/E= Aktuell aktiekurs/
            Vinst per aktie (EPS)

 • Aktuell aktiekurs är priset på en aktie på aktiemarknaden.
 • Vinst per aktie (EPS) representerar den totala nettoresultatet av företaget delat med det genomsnittliga antalet utestående aktier.

Ett högt P/E-tal indikerar att investerare betalar mer för varje enhet av företagets vinst, vilket kan indikera höga förväntningar på framtida tillväxt. Å andra sidan indikerar ett lågt P/E-tal att aktien kan vara undervärderad eller att det finns låga förväntningar på framtida vinster. Det är viktigt att använda P/E-talet tillsammans med andra nyckeltal och genomföra grundlig analys för att få en mer holistisk förståelse av en akties värdering och investeringspotential.

Negativt P/E-Tal

Ett negativt P/E-tal uppstår när företaget rapporterar negativ vinst per aktie (EPS). Detta inträffar vanligtvis när företaget har förluster istället för vinster. Att använda ett negativt P/E-tal som ett nyckeltal kan vara problematiskt av flera skäl.

För det första indikerar ett negativt P/E-tal att företaget inte genererar vinst, vilket kan vara ett tecken på ekonomiska utmaningar. Det gör också att P/E-talet blir meningslöst som en värderingsmått, eftersom det inte går att bedöma priset i förhållande till vinsten när det inte finns några vinster att relatera till.

För det andra är P/E-talet i sig mer meningsfullt när det används för företag med positiva vinster. Att förlita sig på ett negativt P/E-tal för att fatta investeringsbeslut kan därför leda till missvisande resultat.

Investerare bör vara försiktiga med att dra slutsatser baserat enbart på P/E-talet och överväga andra relevanta nyckeltal och faktorer när de analyserar en aktie, särskilt när P/E-talet är negativt. Det är viktigt att använda flera mått för att få en mer heltäckande bild av företagets ekonomiska hälsa och framtida utsikter.

P/E-Tal sammanfattat

P/E-talet är ett viktigt nyckeltal inom finansvärlden som används för att bedöma en akties värdering. Det beräknas genom att dividera aktiens aktuella pris med företagets vinst per aktie (EPS). Ett högt P/E-tal kan indikera höga förväntningar på framtida vinsttillväxt, medan ett lågt P/E-tal kan signalera motsatsen. Det är dock viktigt att använda P/E-talet tillsammans med andra analysverktyg för en mer holistisk bedömning av en akties investeringspotential.

Handla aktier idag:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

Nordnet

4/5

Nordnet är nätmäklaren med närvaro i hela Norden. De erbjuder handel med aktie- och fondhandel till låga courtage från många olika marknader. Utöver fonder och aktier kan du handla andra finansiella instrument som certifikat och trackers för att diversifiera din portfölj!

Mer information
 • + Marknadsledande i Norden
 • + Stort utbud av olika värdepapper
 • + Tillgång till Shareville – stort forum för sparande
 • + Smidig och användarvänlig app
 • + Relativt lågt courtage
 • + Egna gratis indexfonder

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att uppnå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)