NAV (Net asset value) 

Vad innebär NAV (Net asset value)?

Senast uppdaterad 04 januari 2024

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!

Nettoförmögenhetsvärde (NAV) kursen representerar värdet av en investeringsfond eller en investment trusts tillgångar minus dess skulder, dividerat med antalet utestående andelar. Det är ett centralt mått på fondens pris per andel och används för att utvärdera dess prestation, underlätta köp och försäljning av andelar samt mäta fondens lönsamhet och risk. NAV-kursen ger investerare insikt i det faktiska värdet av deras investering i fonden och används ofta som referenspunkt för att bestämma dess värde under en given tidpunkt. 

Beräkna NAV

Nettoförmögenhetsvärde (NAV) beräknas genom att subtrahera en investeringsfonds totala skulder från dess tillgångar och sedan dividera resultatet med antalet utestående andelar eller enheter. Formeln för NAV ser ut så här:

NAV=Totala tillgångar−Totala skulder
/
            Antal utestående andelar

Denna beräkning ger det per-andel-värde som representerar det faktiska värdet av fonden vid en given tidpunkt. Totala tillgångar inkluderar investeringar, kontanter och andra tillgångar som fonden äger, medan totala skulder representerar dess förpliktelser. Resultatet av beräkningen indikerar hur mycket varje andel är värd baserat på fondens tillgångar och skulder. Detta värde används som ett nyckelindikator för att bedöma fondens värde och prestation på marknaden.

Användning av NAV inom finans

Utvärdering av fondprestationer:

Investerare använder NAV för att bedöma hur väl en fond presterar över tid. Jämförelser av NAV över olika perioder ger insikt i fondens historiska avkastning.

Grund för köp och försäljning av andelar/enheter:

NAV används som referenspunkt för att fastställa priset på varje andel eller enhet. Investerare köper andelar när NAV-värdet är lågt och säljer när det är högt, vilket ger dem möjlighet att dra nytta av marknadssvängningar.

Mätning av fondens lönsamhet och risk:

NAV ger investerare en indikation på fondens lönsamhet. Höga NAV-värden indikerar en stark utveckling, medan låga värden kan tyda på potentiella risker eller dålig prestation.

Aktiv- och passiv förvaltning:

Förvaltare använder NAV för att bedöma fondens över- eller undervärdering på marknaden. Det hjälper dem att fatta beslut om aktiv förvaltning för att överträffa marknaden eller passiv förvaltning för att spegla en specifik marknadsindex utveckling.

Beräkning av avgifter och utgifter:

NAV används som grund för att beräkna avgifter och kostnader som är associerade med investeringsfonden. Detta ger investerare transparens om de totala kostnaderna för deras investeringar.

Prissättning av stängda fonder och ETF:

Stängda fonder och Exchange-Traded Funds (ETF:er) handlas på börsen, och deras priser bestäms av NAV. Detta hjälper investerare att fatta beslut om när och till vilket pris de ska köpa eller sälja dessa finansiella instrument.

I slutändan fungerar NAV som en viktig mätare för att utvärdera och navigera bland olika fonder, ger investerare insikt i fondens prestation och hjälper förvaltare att fatta informerade beslut. 

Handla fonder här:

Opti

5/5

Opti är den bästa fondroboten på marknaden enligt oss. Den är också mycket uppskattad av kunder både på Trustpilot och i Appstore. Använd vår UNIKA bonuskod och få 50% rabatt på förvaltningsavgiften. Kod: Investeramera

Mer information
 • + Topprankad fondrobot
 • + Unik bonuskod: InvesteraMera (50% rabatt 3 mån)
 • + Kom igång på några minuter

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Lysa

5/5

Lysa är bland de billigaste fondrobotarna på svenska marknaden samtidigt som man har extremt hög kundnöjdhet och en lättanvänd tjänst.

Mer information
 • + Sveriges billigaste fondrobot
 • + Sätt in pengar via Swish
 • + Konton med olika risknivåer

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza