Intäkt

Här hittar du de viktigaste delarna om intäkter

Intäkt är det totala beloppet av pengar som ett företag eller en organisation tjänar genom försäljning av varor eller tjänster under en viss tidsperiod. Intäkt är en viktig faktor för att bedöma en organisations lönsamhet och prestanda.

Skillnaden mellan intäkt och inkomst är att intäkt är det totala beloppet som genereras av en försäljning av varor eller tjänster under en viss tidsperiod. Inkomst, å andra sidan, är det totala beloppet som en person eller organisation tjänar, det vill säga intäkter tillsammans med andra inkomstkällor såsom kapitalvinst, räntor och investeringar. Med andra ord är intäkt en specifik del av en organisations eller persons totala inkomst.

Skillnader mellan intäkter och inkomster i redovisningen

Intäkter redovisas vanligtvis på företagets resultaträkning, där det redovisas som en ökning av försäljningsintäkterna. Inkomster å andra sidan redovisas vanligtvis i företagets bokföring, och kan inkludera intäkter tillsammans med andra inkomstkällor, såsom kapitalvinst, räntor och investeringar.

Företag och organisationer har en skyldighet att redovisa sina intäkter på ett noggrant och tillförlitligt sätt för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Olika metoder för intäktsredovisning finns tillgängliga, såsom intäktsmetoden och faktureringsmetoden, där olika typer av intäkter redovisas på olika sätt. Det är viktigt att företag använder lämpliga redovisningsmetoder för att säkerställa att deras intäkter redovisas korrekt och i enlighet med redovisningsstandarder.

Typer av intäkter

Det finns olika typer av intäkter som ett företag kan ha beroende på vilken bransch de är verksamma inom och vilka produkter eller tjänster de erbjuder. Nedan följer exempel på några vanliga typer av intäkter för ett företag:

 1. Försäljningsintäkter: Dessa intäkter genereras när ett företag säljer sina produkter eller tjänster till kunderna. Det kan vara allt från en fysisk produkt, till en tjänst eller en digital produkt.
 2. Tjänsteintäkter: Dessa intäkter genereras när företaget tillhandahåller en tjänst, till exempel en konsultation eller en reparationstjänst.
 3. Abonnemangsintäkter: Dessa intäkter genereras när företaget erbjuder abonnemangstjänster, till exempel en streamingtjänst eller en prenumeration på en tidskrift.
 4. Licensintäkter: Dessa intäkter genereras när företaget ger rättigheter att använda en produkt eller tjänst, till exempel en programvara.
 5. Reklamintäkter: Dessa intäkter genereras när företaget säljer reklamplats på sin webbplats eller i sin app.
 6. Övriga intäkter: Dessa kan inkludera intäkter från investeringar, royaltyintäkter, intäkter från fastigheter eller andra intäkter som inte är en del av företagets huvudsakliga verksamhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en intäkt det totala beloppet av pengar som genereras av ett företags försäljning av varor eller tjänster under en viss tidsperiod. Det är en viktig faktor för att bedöma företagets prestanda och lönsamhet. Intäkt redovisas vanligtvis på företagets resultaträkning och det finns olika metoder för intäktsredovisning. Exempel på olika typer av intäkter inkluderar försäljningsintäkter, tjänsteintäkter, abonnemangsintäkter, licensintäkter, reklamintäkter och övriga intäkter.

Skaffa ett företagskort och få bättre koll på er bokföring:

Mynt

5/5

Med Mynts företagskort får du en helhetslösning med automatiserad bokföring – direkt när köp med kortet genomförs. Dessutom kan du få tillgång till en skräddarsydd kreditlösning som passar just ditt företag!

 

Mer information
 • + Automatiserad bokföring
 • + Skräddarsydd kreditlösning
 • + Olika prisnivåer som passar just ditt företag

Qred VISA

4/5

Qreds kreditkort vänder sig först och främst åt småföretagare för att hjälpa till med finansieringslösningar samt hantering av inköp och kvitton!

Mer information
 • + Tillgång till flera finansieringslösningar
 • + Hög kreditgräns
 • + Smidig hantering av inköp
 • + Cashback

Wallester Business Card

4/5

Wallester är en nykomling på marknaden. Kortet ger dig fina fördelar i form av simpel administration som hjälper ditt företag att ha koll på era utgiftsflöden!

Mer information
 • + Helhetslösning för att kontrollera utgifter
 • + Virtuella och fysiska kort
 • + Ställa in maxbelopp för olika kort

Wise Business

4/5

Wise vision är att erbjuda snabbare överföringar över valutor än traditionella banker samt billigare än genom Paypal!

Mer information
 • + Snabba överföringar och bra växlingskurser
 • + Full kontroll via Wise app över alla utlägg som görs
 • + Sätt gräns för vad olika kort får spendera
 • + Integrera Wise med ert bokföringsprogram