Förvaltningsavgift

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

Förvaltningsavgift är vad det kostar att investera pengarna i en fond till exempel. Avgiften som man betalar går till fondförvaltaren och det är allt som fondförvaltaren tjänar på fonden.

En förvaltningsavgift kan till exempel vara 1% av en fond. Dessa pengar skall sen räcka för förvaltaren för att ta ut lön, ha kontor och andra kostnader som tillkommer när man driver en fond.

Förvaltningsavgifter kan skilja mycket mellan olika fonder. En passiv indexfond har i princip ingen förvaltningsavgift alls. En aktivt förvaltad fond brukar ha en högre avgift. Som sparare är det viktigt att komma ihåg att en hög förvaltningsavgift kan äta mycket på avkastningen. I vissa fall kan det däremot vara förtjänt av det om förvaltaren är så pass duktig som avgiften antyder.