Fond

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

En fond är ett sätt att spara som är väldigt populärt. Det här sträcker sig från allt ifrån stiftelser och pensioner till familjer och privatpersoner.

En fond är en sammansättning av olika tillgångsslag. Det kan vara allt möjligt ifrån aktier, räntor men även fastigheter. Det finns även fonder som består av andra fonder.

Den vanligaste typen av fonder är en aktiefond. Då köper förvaltarna av fonden olika typer av aktier som sen skall bidra till fondens utveckling.

Det finns renodlade fonder som enbart består av aktier eller räntor. Det finns även blandfonder som består av både aktier och räntor. Detta finns för att maximera den riskjusterade avkastningen för fonden.