Bruttomarginal

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

Bruttomarginal är ett mått på intjäning som alla bolag publicerar i sin resultaträkning. Marginalen består i hur mycket av omsättningen som går till bolaget och inte försvinner i kostnader för bolaget.

Om vi tar ett bilföretag som säljer en bil för 100,000 kronor. 80,000 kommer gå till kostnader för tillverkning, transport etc. 20,000 av försäljningspriset går till bolaget som bruttovinst.

I detta exempel så har bolaget en bruttomarginal på 20%. Bruttomarginal räknas ut som bruttoresultat/omsättning= bruttomarginal. I vårt exempel blir det därför 20% för bilarna.

Skillnader på bruttomarginal

När man läser olika resultatrapporter märker man att bruttomarginal kan skilja sig mycket mellan företag. Det här beror på att kostnader ser helt olika ut för företag eftersom de är helt olika.

Ett bolag som säljer en mjukvara till exempel kommer att ha en högre bruttomarginal än ett bolag som producerar lastbilar till exempel. Det finns även andra parametrar som spelar in i bruttomarginalen, bland annat hur den geografiska spridningen och vilka insatsvaror bolaget har.

Om man vill använda bruttomarginalen för att jämföra olika bolag är det viktigt att jämföra med liknande bolag. Att jämföra fastighetsbolag med andra fastighetsbolag och mjukvarubolag med andra liknande. Att jämföra bruttomarginalen mellan Electrolux och Netflix till exempel ger inte en rättvisande bild.