Börsvärde

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

Börsvärde är hur mycket ett noterat företag är värt. För att få fram detta kollar man hur mycket en aktie är värd och multiplicerar det med antalet aktier.

Till exempel så finns det 100,000 aktier av ett visst bolag, en aktie kostar 100 kronor. Börsvärdet för detta bolag blir då 10 000 000 kronor.

Ett börsvärde säger egentligen inte så mycket mer än hur stort ett bolag är. Denna värdering sätts av marknaden som sätter priset på aktien. Hur mycket tillgångar ett bolag har eller hur bra resultat man gör kan vara frånskilt från börsvärdet. Däremot finns det givetvis en korrelation. Poängen är att man inte skall stirra sig blind på enbart börsvärdet.

Large Cap

Large Cap är listan på Stockholmsbörsen där de största bolagen handlas. På denna lista återfinns bolag som Volvo, Investor, SCA, Ericsson och Atlas Copco. Large Cap kallas även för storbolagsindex på svenska. På listan finns bolagen som ingår i OMX30. För att ta sig in på Large Cap så skall man ha ett börsvärde på över 1 miljard Euro.

Mid Cap

Mid Cap är den näst största listan på Stockholmsbörsen efter Large Cap. På denna listan finns det medelstora bolag. Bolagen på Mid Cap har ett marknadsvärde på 150 miljoner Euro till 1 miljard Euro. Några av de bolag som finns på Mid Cap är Academedia, Catena Media, Collector och SkiStar.

Small Cap

På Small Cap hittar man de bolag som är för små för att få plats på Large Cap eller Mid Cap. Dessa bolag kan vara för små för stora fonder att investera i. Dess bolag går även

under namnet småbolag. På listan finns bolag som Kabe, Maha Energy, Nelly Group och Serneke.

Skillnaden på listorna?

Kort sagt så är det ingen unik skillnad mellan listorna. Det är ett sätt att skilja på bolagen på börsen. Ett enkelt sätt att göra detta är via storleksordning. På så sätt blir det lättare att filtrera mellan bolagen på börsen.

Det finns ett värde för investerare att se vilken lista ett bolag finns på. För stora pensinsfonder kan bolagen på Small Cap vara för små. Dessa fonder vill helt enkelt investera en för stor summa pengar. Om man skulle investera ett stort kapital i ett mindre bolag finns det risk att man tar en för stor position.

Det kan finnas restriktioner för pensionsfonder att man till exempel inte får äga mer än 5% av ett bolag. Många bolag på Small Cap är för små för dessa pensionsfonder att i så fall placera pengar i.

För privatinvesterare kan det också vara fördelaktigt att dela upp bolagen. Eftersom stora fonder inte kan placera i alla bolag på small cap kan privatinvesterare hitta undervärderade bolag. Då likviditeten är mindre kan det uppstå felprissättningar som de kan ta vara på.

Hur byter man lista?

Dessa listor uppdateras kontinuerligt efter att bolags börsvärde förändras. Detta sker inte dagligen då det hade skapat för många byten. Ett par gånger om året dock så uppdateras listorna. Bolag får flytta upp på en ny lista och vissa bolag flyttas ner, allt eftersom börsvärdet förändras.

Hur skall man se på börsvärde?

Börsvärde är enbart ett mått på hur stort bolaget är. Det går givetvis att dra ett par slutsatser från detta men inga större ingående analyser.

Ett sätt att se på det är tillväxtpotentialen. Det största bolaget på börsen kan förmodligen inte växa lika snabbt som ett mindre bolag. Däremot finns det fina exempel på stora bolag som fortsätter att växa. Det ena utesluter inte det andra.

Ett annat sätt som man kan använda börsvärde på är för att jämföra med konkurrenter. Genom att se på börsvärde på bolag inom samma bransch kan det ge en fingervisning. Om två liknande bolag har oliika börsvärden finns det oftast något att undersöka. Är det rättvist att bolag A värderas högre än Bolag B om verksamheterna ser lika ut?

Börsvärde sammanfattat

Börsvärde är hur mycket ett bolag handlas till på börsen. Genom att ta antalet aktier gånger aktiepriset får man fram hur mycket ett bolag är värderat till.

Slutsatserna från vad ett börsvärde är just värderingen. Det går inte att göra en investering på enbart ett börsvärde. Däremot kan man använda börsvärdet för att jämföra med andra och se om det är rimligt.