Börsindex

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

Ett börsindex är en sammanställning av flera olika bolag. Den här sammansättningen kan se väldigt olika ut det finns många olika index. Det vanligaste indexet i Sverige är OMX30 som är en sammansättning av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Ett index är sammansatt utifrån storleksordning. Så om ett bolag i OMX30 har 10% av marknadsvärdet på OMX30 kommer de bestå av 10% av index. Det finns även jämnt viktade index där alla bolag utgör en lika stor andel. Dessa är mindre vanliga dock och standard är att ett bolag tar har lika stor del av index som marknadsvärdet.

Varje land har ett index för bolagen på sin enskilda börs. Det här gäller för Sverige med OMX30, Tyskland med DAX och USA med S&P500. Likaväl gäller det även för mindre börser som Finland, Danmark och Norge.

Index kan också bedömmas utifrån en viss sektor eller bransch. Det här finns till exempel för teknikaktier som har ett eget index för enbart teknikaktier. Det här finns även för energiaktier och fastighetsaktier.

Syfte med börsindex

Syften med börsindex är för att se hur aktier har utvecklats i det stora hela. Om många aktier på till exempel OMX30 har gått upp så återspeglas detta i index och visar på ett bra börsår överlag. De specifika index för olika branscher visar på hur bra en viss typ av aktier har gått under ett år.

Index är en bra markör för att se om man har gjort en bra investering jämfört med andra i aktier i samma bransch. Har man till exempel investerat i ett fastighetsbolag är det bra att kolla på hur index för fastighetsbolag har utvecklats. Kanske har man haft en bättre än utveckling än indexet som helhet. Det tyder på att man investerade i rätt fastighetsbolag.

Typer av börsindex

OMX30: OMX30 är det vanligaste index som finns i Sverige. I detta index så hittar man de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bolag som finns i detta index är Investor, Atlas Copco, Volvo, SCA och Industrivärden för att nämna några.

S%P500: Detta är ett index för de 500 största bolagen i USA. Bland bolagen i detta index finns många bolag som är välkända. I detta index ingår Amazon, Microsoft, Netflix och Walmart.

DAX: DAX är det index som finns för tyska aktier. Tyskland är den största ekonomin i Europa och många välkända bolag kan hittas i detta index. Några av bolagen är Volkswagen, Adidas och Deutsche Bank.

Börsindex sammanfattat

Det finns massvis av olika börsindex. Dessa består av bolag som hänger ihop. Det kan vara geografisk samhörighet som Sverige. Det kan även vara tillhörighet i samma bransch som telekom eller verkstad.

Ett index visar en sammansättning som gör det enkelt att se hur bra det har gått för ett land under ett visst år. Det används också för att se hur en enskild aktie har presterat jämfört med andra bolag.