A och B Aktier

Just nu

Snacka om aktier och börsen med oss. Gå med i InvesteraMeras FB-grupp!

Till gruppen!

När det kommer till aktier finns det olika typer av aktier. Det finns A och B aktier för det mesta men ibland förekommer även C och D aktier. Skillnaderna mellan dessa är inte så stora men det är ändå viktigt att känna till skillnaderna mellan de båda.

Likheter mellan A och B aktier

En A och en B aktie ger ett lika stort ägande av ett företag. Om man till exempel äger 1% av ett företag så spelar det ingen roll om det är A aktier eller B aktier man äger.

Det är också den totala summan av A aktier och B aktier som utgör hur stort det hela bolaget är värderat till. Det går också att räkna ut att priset på en aktie borde vara det samma för en A aktie och en B aktie av samma företag. Det här är nästan sant. Aktiekurserna är korrelerade då det är ett lika stort ägande av samma bolag. Däremot så kan det vissa dagar skilja några enstaka kronor mellan A och B aktien för samma bolag.

Oavsett om man har man en A aktie eller en B aktie i ett företag, så är utdelningen lika stor. Om ett företag har utdelning till sina aktieägare så bestäms det en utdelning per aktie. Denna utdelning är lika stor för varje A aktie som man har och för varje B aktie man har. Det här beror på att de båda aktierna är ett lika stort ägande i företaget och som aktieägare är man berättigad till lika stor del av utdelningen som man äger företaget.

Skillnader mellan A och B aktier

Skillnaden mellan A och B aktier kokar ner till rösträtten som man har på årsstämman. En A aktie är i regel värd 10 röster på årstämman och en B-aktie är värd 1 röst.

Det betyder att om man har tillräckligt många A aktier kan man ha en majoritet av rösterna på årsstämman utan att äga över 50% av bolaget.

Det här finns det flera exempel av på Stockholmsbörsen. Ett sådant bolag är Lundbergföretagen. Fredrik Lundberg som är ordförande i Lundbergföretagen äger 40% av aktierna i bolaget men har över 70% av rösterna. Något som innebär att han alltid får igenom sina beslut med majoritet trots att han inte äger över 50% av bolaget.

Varför företag gör detta är för att stora majoritetsägare inte skall behöva förlora majoriteten över bolaget trots att man inte äger 50% av kapitalet. Istället kan man driva bolaget på sättet man har avsett och sprida sitt kapital till andra investeringar.

Hur påverkar a och b aktier mig?

Som en mindre investerare spelar detta mindre roll. För att få igenom några beslut på årsstämman krävs det ett stort kapital och många procent av rösterna. Så vid en investering bör detta inte påverka en överhuvudtaget. Man bör dock vara medveten om hur ägarstrukturen ser ut innan man investerar i ett bolag.

Att man skall ha koll på ägarstrukturen har mer att göra med att man har förtroende för ledningen. Samt att man har förtroende för majoritetsägaren om det nu finns en sådan i bolaget.

Likviditet i A och B aktier

En annan skillnad att hålla koll på är likviditeten i en A och en B aktie. Oftast är likviditeten mycket högre i B aktien. Likviditet innebär att denna aktie handlas oftare än den andra.

Att det är en högre likviditet i en B aktie innebär att priset är mer effektivt och kan således skilja sig ibland från A aktien. A aktien har mindre likviditet eftersom en majoritetsägare ofta sitter på många av de här aktierna. En majoritetsägare har oftast inte någon avsikt att sälja aktierna. När det finns mindre aktier till salu handlas den inte lika frekvent.

Som en långsiktig sparare kan man dra nytta av skillnaderna i aktiepriset. Ibland kan A aktien vara billigare än B aktien och vice versa. Eftersom man äger en lika stor del av företaget oavsett vilken aktie man köper, så går det att göra fynd.

Om man sparar i ett bolag under lång tid så är det inte omöjligt att man har flera A aktier och flera B aktier. Detta är naturligt om priserna på de båda skiljer sig över tid. Om man månadssparar så köper man alltid den billigaste aktien och har efter några år flera av både A och B.

A och B aktier sammanfattat

För att sammanfatta så är den stora skillnaden antalet rösträtter som man har på en årsstämma. Som en mindre investerare är det här inget man behöver ta hänsyn till. Ifall man inte äger en betydande del av företaget så kommer det inte spela någon roll hur man röstar på årsstämman ändå.

Båda aktierna har utöver det inga skillnader. Man har rätt till en lika stor utdelning oavsett vilken av dem som man äger. Man har även lika stor rätt att dyka upp på årsstämman som aktieägare oavsett vilken aktie man innehar.

För långsiktiga sparare så finns det möjligheter att köpa båda aktierna vid olika tillfällen. Dessa möjligheter uppstår på grund av den bristande likviditeten i oftast A aktien.

Vill du börja handla aktier?

Om du vill börja handla aktier själv rekommenderar vi följande nätmäklare.