Lysa avkastning

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 24 oktober 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Lysa

Fondroboten Lysa lanserades 1 januari 2017 och är den mest använda i Sverige hittills. Sedan starten har Lysas fondrobot lyckats avkasta 74,9% vilket motsvarar en årlig avkastning på 12,61%, vilket är mer än 3 procentenheter än vad börsen gör i genomsnitt.

I denna artikel benar vi ut Lysas avkastning. Vi går igenom den historiska avkastningen samt vad vi kan förvänta oss av fondroboten vad gäller framtidens avkastning.

Vi jämför Lysas tjänst med den indexnära fonden Länsförsäkringar Global för att få ytterligare en parameter och kunna avgöra hur bra Lysa egentligen avkastat hittills.

 

Lysas avkastning sedan lansering

Lysa har avkastat 74,9% sedan starten den 1 januari 2017. Det motsvarar en annualiserad avkastning på 12,61%.

Denna siffra gäller för Lysa allokeringar med 100% aktier med brett fokus för perioden 2016-12-31 till 2021-09-14.

För att kunna visa historiska data längre tillbaka än så finns det en simulering tillgänglig som Lysa själva har genomfört. Denna simulering visar hur Lysa skulle ha presterat om fondroboten startat den 1 januari 1999 istället.

Lysas historiska avkastning

Vi har valt att i denna artikel jämföra Lysas avkastning med Länsförsäkringars indexfond Global Indexnära, en global indexfond med mycket låga avgifter. Fonden erbjuder innehav i ungefär 1 500 bolag i 23 länder runt om i världen.

Det finns 3 skäl bakom att jämföra Länsförsäkringar Global Indexnära med Lya.

 1. Globala indexfonder med låg avgift är ett alternativ till fondrobotar för långsiktigt sparande.
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära har varit i drift sedan 2013 och har även den data bakåt i tiden.
 3. Länsförsäkringar Global Indexnära har en låg total avgift på 0,22 procent.

Lysa simulerad avkastning 1999-2021

Siffrorna på bilden innan bygger på simuleringar som Lysa själv har genomfört på grund av att fondroboten lanserades först 2017. De gjorde beräkningarna baseras på två fiktiva portföljer som nära speglar sammansättningen och utvecklingen av fonderna Lysa Aktier, Lysa Sverige Aktier och Lysa Räntor om de hade startat sin verksamhet den 31 december 1998.

Portföljerna konstruerades genom att ett antal olika aktie- samt obligationsindex viktades samman på ett sätt som nära visar och redovisar hur fonderna placerar pengar i verkligheten.

 

Hur mycket avkastning har Lysa gett?

Oavsett hur bra en fondrobot eller fond är på många sätt, när man investerar vill man ha så hög avkastning som möjligt. Som alltid är det svårt att säga vad avkastningen kommer att bli i framtiden, allt vi vet är vad avkastningen har varit i det förflutna. Men som man säger, tidigare avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Det finns alltid en risk att förlora pengar, oavsett om du investerar genom Lysa eller genom andra fondrobotar.

I synnerhet för Lysa beror den historiska avkastningen på de val som gjorts. En högre andel räntor i portföljen skulle leda till lägre avkastning på grund av lägre risk, medan en högre andel aktiefonder skulle leda till högre avkastning.

Lysa började i slutet av 2016, men om man tittar på de kommande fem åren skulle avkastningen ha varierat mellan 4,8 % och 87,8 %. Det motsvarar cirka 13,5 % per år om du hade haft 100 % av aktierna. Aktiemarknaden har varit stark under de senaste fem åren, och högre risk har bidragit till detta, men även en ren aktieportfölj i Liza är en mycket bred portfölj, med flera fonder som täcker mycket olika sektorer och marknader.

Om du vill titta närmare på och modellera avkastningen utifrån dina val och historiska data har Lysa ett verktyg för att bättre förstå resultaten, som du hittar här.

Avgift

Vad är Lysa?

Lysa

Lysa är ett företag som förvaltar privatpersoners och företags tillgångar på ett klokt, billigt samt professionellt sätt. Allt arbete vad gäller Lysas investeringar sköts automatiskt med den modernaste tekniken via deras fondrobot som bygger upp och investerar helt i enlighet med de val och mål som kunden gjort och satt upp.

Lysa erbjuder två olika placeringsinriktningar för sina sparande kunder: en bred placeringsinriktning och en hållbar placeringsinriktning. Den breda inriktningen fokuserar på att maximera riskspridningen genom att investera i tusentals företag över hela värden, medan den hållbar inriktningen fokuserar på hållbarhetsaspekter genom att utesluta vissa företag och branscher som inte uppfyller de krav på hållbarhet som ställs.

Lysa är Sveriges marknadsledande och mest använda robotrådgivare men en vision om att göra sparande smartare, billigare och mer transparent för sina kunder.

Fondrobotens namn, Lysa, kommer från visionen om att ”lysa upp” finansbranschen. De tror på att eliminera den mänskliga faktorn i beslut som lätt styrs av känslor och erbjuda alla möjligheten att investera enligt en professionell strategi till en låg kostnad.

 

Vad är en fondrobot?

Enkelt förklarat är en fondrobot den digitala varianten av en vanlig hederlig rådgivare från en bank. Fondrobotar, som Lysa, hjälper till med fondval och sparande, Lysa balanserar även fördelningen mellan räntor och aktier samt hjälper dig att spara genom att ta rätt risk för dina sparmål.

På samma sätt som du behöver uppge uppgifter om dig själv och ditt sparande för en rådgivare på banken behöver fondroboten dessa uppgifter. Ut efter detta gör roboten upp en plan över ditt sparande som passar dig och din ekonomi och börjar sedan sparar efter planen om du godkänner den.

Fördelarna med denna form av tjänst är betydande. En stor del av de misstag som många gör inom kapitalförvaltningen är att känslor blandas in. Det gör att många köper och säljer vid fel tidpunkt. Fondrobotar är programmerade att investera enligt en viss strategi. De bryr sig inte om känslor eller råd från vänner.

Det misstag som många investerare gör är att inte följa sina egna planer. Fondrobotar gör alltid vad de är programmerade att göra. De strategier som fondrobotar investerar i har utvecklats av proffs.

Varför fondrobot?

Att investera via en fondrobot blir allt mer populärt, frågan är dock om deras tjänster är nödvändiga.

En vanlig fördom om fondrobotar är att de utför underverk vad gäller investeringar som är helt omöjligt för majoriteten av vardagliga sparare att få till på egen hand, men så är inte fallet. En fondkonton utgör i huvudsak 2 viktiga funktioner.

 1. De väljer ut bra och helst undervärderade aktier räntor och fonder som den investerar dina pengar i.
 2. De ser till så att fördelningen mellan aktier och obligationer håller samma linje som du valde när du väl startade ditt sparande.

Såklart är det två viktiga funktioner få balanser mellan aktier och obligationer är en mycket viktigt del i sparandet för att du varken ska ta för hög eller låg risk för att uppnå de ekonomiska mål som du har,

En tumregel är att du vill ha 10% i aktier för varje år som återstår tills du kommer att spendera pengarna. Med andra ord, bör du ha 100% av ditt investerade kapital i aktier om du planerar att spara 10 år eller mer och 50% i aktier samt 50% i räntor om du ska använda pengarna efter 5 år.

Anledningen till att fördelningen bör se ut som i exemplet ovan är för att aktier har den största potentialen för hög avkastning i det långa loppet samtidigt som de innebär den största risken. De pengar som ligger placerade i räntor har en lägre risk och samtidigt lägre avkastning. För att optimera både avkastningen och risken efter de mål du satt är fördelningen mellan aktier och räntor mycket viktig. Du vill inte ta för stor risk samtidigt som du inte vill få för låg avkastning.

Det är där Lysas tjänster kommer in i bilden och kan hjälpa dig med att välja bra och billiga aktier och räntor samt hjälpa dig att balansera fördelningen mellan dem på ett bra sätt för dig.

Det är jo dock inga egenskaper som endast fondrobotar besitter utan du kan ju göra det själv. Allt som Lysa gör kan du själv göra, allt som krävs är lite kunskap och tid.

Välj en globalfond med låga avgifter, till exempel Länsförsäkringar Global Indexnära och välj ett sparkonto med insättningsgaranti för den del av kontot där du vill ha ränta. Eftersom räntorna för närvarande är mycket låga kan det vara bra att välja ett sparkonto för den delen av din portfölj. Därmed är fondrobotens första steg avklarat: att välja bra och billiga investeringar.

Nästa steg, att sköta rebalanseringen, innebär att du helt enkelt ändrar fördelningen mellan Länsförsäkringar Global Indexnära och ditt sparkonto en gång per år. Om du till exempel vill använda fonderna i 10 år under det första året är en tumregel att du ska investera 100 procent i Länsförsäkringar Global Indexnära. Året därpå, när du har nio år på dig att använda pengarna, ändrar du fördelningen till 90 % Länsförsäkringar Global Indexnära och 10 % på sparkontot med insättningsgaranti.

Vad skiljer Lysa från andra fondrobotar

Den främsta anledningen till att lysa sticker ut från konkurrerande fondrobotar är deras låga avgifter.

I dagsläget tar Lysa endast ut en avgift på 0,24% för att sköta din investering. Dock tillkommer fondavgifter samt transaktionsavgifter vilket gör att kostnaden tillslut landar på mellan 0,3 – ,4%. För att vara en fondreporter är detta låga avgifter.

En låg avgift innebär att du får behålla en större del av avkastningen vilket i det långa loppet kan göra stor skillnad och jämna ut skillnaderna mellan utgifter och intäkter på dina konton med olika kostnader som livet innebär.

 

Hur fungerar Lysa?

För att Lysa ska kunna förvalta dina pengar måste du svara på en rad frågor om din ekonomi och dina sparmål. Utifrån dina svar ska roboten ta fram ett förslag på hur den ska förvalta dina pengar – du får självklart tacka nej till fondrobotens förslag och ändra sparmålet. Tillexempel om du känner att roboten föreslog ett för litet fokus på hållbarhet. Då kan du alltid öka portföljens exponering mot hållbarhetssektorn.

Frågor som berör din sparstrategi:

 • Dina sparmål – Vilka är dina sparmål? Sparar du för semestrar, kontantinsättningar etc.?
 • Din sparbudget – Hur mycket pengar vill du investera omedelbart och sedan månadsspara?
 • Din sparhorisont – Hur länge du vill spara, dvs. hur lång är din sparhorisont.
 • Hur risktolerant du kan vara – ju högre risk, desto mer volatilt kommer ditt sparande att vara, men du har större chans till att tjäna mer pengar.

Fondroboten väljer vilka fonder som ska investeras i utifrån den strategi du väljer. På så sätt ser den till att din portfölj är anpassad till den risknivå du kan tolerera och den tidshorisont du har för att investera dina besparingar.

Nu ska du kunna slappna av och inte behöva tänka på vad du köper. Därför är en fondrobot den perfekta investeringstjänsten för personer som inte är särskilt intresserade av att spara.

 

Hur börjar jag spara i Lysa?

I detta inslag visar vi med bild och text när vi startar ett konto på Lysa, sätter in pengar och börjar investera.

1. Bli kund hos Lysa fondrobot

Fyll i din mailadress och klicka dig vidare på ”sätt igång”. Framöver kan du logga in med BankID

Lysa

2. Besvara frågor

För att komma igång vill Lysas fondrobot veta hur du vill investera dina pengar. Därför får du besvara ca 20 frågor om din ekonomi och erfarenhet på börsen.

Lysa

3. Lysa presenterar investeringsförslag

Baserat på vad du svarat på frågorna som Lysa ställt dig om investeringar, kommer roboten presentera ett investeringsförslag som den tror passar dig bäst.

Här kan du antingen välja att godta Lysas förslag, eller själv ändra målfördelningen så att du exponerar din portfölj med fler eller färre andelar av räntor eller aktier.

Vi väljer att inte förändra robotens investeringsförslag.

Lysa

4. Översikt av din portfölj

Nu är det nästan klart! Då kan du titta närmare på detaljerna i din portfölj som Lysa skapat. Här kan du se vilka värdepapper du är exponerad mot, hur dina avgifter kommer se ut och hur mycket du kan tjäna sett till historisk marknadsdata.

Lysa

5. Besvara frågor

Nu ska du återigen besvara frågor. Men denna gång handlar det mer om dig som privatperson. Bland annat vart du har medborgarskap, om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) och var du har din hemvist någonstans.

Lysa

6. Signera med BankID

Det sista du behöver göra är att läsa igenom alla dokument och signera att du öppnar ett konto hos Lysa fondrobot.

Lysa

7. Sätt in pengar

För att börja investera måste du sätta in pengar på kontot. Det kan du göra genom flera olika betalningsmetoder. Vi rekommenderar såklart att du även kopplar ditt bankkonto så att du senare kan börja spara automatiskt med ett regelbundet månadssparande.

Lysa

8. Klart!

Nu är allt klart och din fondrobot kommer börja spara i fonder åt dig. I översikten kan du se alla överföringar, följa ditt månadssparande, sätta in och ta ut pengar, kolla dina avgifter och dessutom dela ditt konto med vänner och familj som du vill ska följa din portföljs utveckling.

 

Fördelar och nackdelar med Lysa

Fördelar med Lysa

 • Låga avgifter jämfört med indexfonderNär man investerar långsiktigt är det lika viktigt att hålla avgifterna låga som att hålla avkastningen hög. Lysas avgifter är bland de lägsta bland fondrobotarna, max 0,42%, men i de flesta fall är de lägre: om du sparar 100 000 kr betalar du 400 kr per år, eller ca 34 kr per månad.
 • Automatiskt sparande utan att behöva väljaMed Lysa behöver du inte välja vilka fonder du ska köpa, utan Lysa skapar en portfölj som passar just dig. Genom att sprida dina tillgångar över olika marknader och typer av värdepapper får du en bra mix, som enligt deras modell ska ge dig en stabilare och bättre riskjusterad avkastning.
 • Lätt att komma igångAtt komma igång med Liza är väldigt enkelt – allt du behöver göra är att registrera dig med BankID och svara på några enkla frågor; du kan börja med 100 kr i sparande; du kan också börja med en mindre summa pengar som du kan använda för att investera i olika marknader och värdepapper.

Nackdelar med Lysa

 • Få möjligheter till självkonfigurationEftersom Lysa är en automatiserad tjänst kan du inte alltid välja exakt vad du vill. Du kan ställa in vissa parametrar, till exempel fördelningen mellan räntor och aktier och hållbara investeringar, men du kan inte anpassa detaljerna som du vill.
 • Endast webbplats, ingen appLysas hemsida är kompatibel med mobiltelefoner, men många skulle föredra en app. Detta är inte ett skäl till att inte använda Lysa, men många skulle föredra att enkelt kunna kontrollera sina tillgångar via en mobilapp.

En annan kritik, om man nu är kritisk till aktierobotar i allmänhet, är att aktierobotar ger relativt lite nytta för de extra avgifterna jämfört med konventionella indexfonder. Ett av huvudargumenten är att den riskjusterade avkastningen borde vara bättre, så det är svårt att bedöma hur mycket bättre den faktiskt är.

Även om den är låg under en viss period kan det därför bero på låg risk. Vi anser att detta argument inte är särskilt giltigt, särskilt inte för Lysa, eftersom dess avgifter är mycket låga och jämförbara med många indexfonder.

 

Historisk avkastning: Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Historisk avkastning Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

 

Exempel – Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Exempel – Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringar Global Indexnära är kopplad till MSCI World Index och investerar i cirka 1500 bolag i 23 länder världen över.

Räkneexemplet ovan visas hur mycket mer du hade fått i avkastning genom en investering genom Länsförsäkringar Global Indexnära än om du hade placerat pengarna har Lysa från och med 2013 då Länsförsäkringars indexvärdet fond startades. Det skall dock kommas ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att utfallet mellan de olika investeringarna kan komma att förändras.

När vi har undersökt Lysas avkastning i denna jämförelse har vi använt en 100% bred aktieinriktad portfölj, som har den högsta risken och därmed den högsta potentiella avkastningen.

Varför har Lysa lägre avkastning än Länsförsäkringar Global Indexnära?

Lysa tar ut en högre avgift för sina tjänster än vad Länsförsäkringar Global Indexnära gör vilket påverkar storleken på avkastningen. Dessutom är indexfonder Länsförsäkringar Global kopplat till ett annat index än vad Lysa investerar innerlighet med vilket resulterar att avkastningen i de olika investeringarna blir olika.

Lysa 100% aktier, som täcker ett brett spektrum av investeringar, är kopplad tillfallande index:

 • 58% MSCI World Net Dividend
 • 17% MSCI Sweden Gross Dividend
 • 12% MSCI Emerging Markets Net Dividend
 • 10% MSCI World Small Cap Net Dividend
 • 3% MSCI Sweden Small Cap Gross Dividend

Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringars indexfond följer istället följande index:

 • 100% MSCI World Total Net Return

Notera att fonden kan exkludera aktier av hållbarhetsskäl.

Lysa och Länsförsäkringar Global Indexnära har olika avgifter och följer olika index så därför kommer deras avkastning även fortsättningsvis att skilja sig åt och utvecklas på olika sätt.

Fördelarna med Länsförsäkringar Global Indexnära är att den totala avgifter är lägre och ligger på 0,22% medan Lysas totala avgift ligger på ungefär 0,40%. För att Lysa ska kunna erbjuda bättre avkastning måste utvecklingen för de index som Lysa följer vara bättre än utvecklingen för det index som Länsförsäkringars fond placerar enligt.

Det går inte att förutse om störa växande svenska företag och små svenska företag kommer att utvecklas bättre än stora globala företag under de närmsta åren. Det går därför inte att förutse eller säga om Lysa kommer att ge bättre avkastning än vad Länsförsäkringars Global Indexnära fond kommer göra i framtiden.

 

Lysas portfölj

En portfölj hos Lysa ger din investering en fördelning mellan aktier och räntor, fördelningen baseras på hur stora risker du är beredd att ta med ditt sparande.

De fonder som Lysa fördelar ditt sparande mellan är Lysa Aktier, Lysa Räntor, Lysa Sverige Aktier, Lysa Global Aktier Hållbar samt Lysa räntor hållbar. Lysas egna fonder investerar sedan i andra fonder som är kopplade till indexen som finns listade här nedan.

Lysa aktier med bred inriktning är kopplade till följande index:

 • 58% MSCI World Net Dividend
 • 17% MSCI Sweden Gross Dividend
 • 12% MSCI Emerging Markets Net Dividend
 • 10% MSCI World Small Cap Net Dividend
 • 3 % MSCI Sweden Small Cap Gross Dividend

Lysa aktier med hållbar inriktning investerar i följande fonder:

 • 80% Öhman Global Marknad Hållbar
 • 20% Öhman Sverige Marknad Hållbar

Lysa räntor med bred inriktning är kopplade till följande index:

 • 70 % Citi World Govt Index Sweden 1-5Y
 • 20 % Citi WorldBIG EUR Hedged EUR
 • 10 % OMRX Real

Lysa räntor med hållbar inriktning placerar i följande fonder:

 • 100 % Öhman Räntefond Kompass Hållbar

 

Risker med Lysa

När du investerar hos Lysa investerar du i den investeringsstrategi som Lysa har valt. Den kan vara svår att bedöma på egen hand.

Den är utformad på grundval av akademisk forskning och har historiskt sett visat sig vara effektiv. Tidigare avkastning är ingen garanti för att den kommer att fortsätta att prestera bra i framtiden.

Risken i en investering hos Lysa beror också på fördelningen mellan aktier och räntor. Ju högre andel aktier desto högre risk innebär investeringen.

Fördelningen mellan aktier och räntor i din portfölj är helt individuell och bestäms efter de svar som du uppgett om dina sparmål och vilka risker du är beredd att ta. Efter att du besvarat frågorna kan du välja att acceptera eller neka de förslag som Lysas fondrobot ger dig.

Risker med fondrobotar

Att investera genom fondrobotar är förmodligen en bra strategi för de flesta. Du kan förvalta dina pengar enligt en professionellt utformad strategi, och eftersom den är automatiserad är kostnaderna låga.

Fondrobotar är alla programmerade med olika strategier. Många av dem liknar varandra. Grundtanken är oftast att diversifiera sparandet. Kunden kan själv välja vilken risknivå man vill se i sitt sparande och hur länge man vill behålla det. Dessa strategier är väldokumenterade och har fungerat väl historiskt.

Hur de kommer att fungera i framtiden är dock okänt. Marknaderna förändras på olika sätt. Till exempel spelar olika stimulanspaket från centralbankerna för närvarande en stor roll.

Som med alla andra investeringar är det bra att sprida riskerna. Det är också en bra idé att spara regelbundet och hålla ett öga på sina investeringar. Är robotfonden i linje med dina förväntningar jämfört med hur marknaden beter sig?

En viktig fråga för en robotfondförvaltare är vilka frågor du bör besvara när du börjar spara hos en robotfondförvaltare. Frågorna handlar om din ekonomiska situation, din sparhorisont och hur du ser på risk. Utifrån detta kommer fondroboten att skapa en investeringsplan som är skräddarsydd för just dig. Det är viktigt att ställa rätt frågor till fondrobotarna.

Till exempel kan många tänka att de inte vill riskera sina besparingar. Men risk är en förutsättning för att göra vinst. Om du inte är villig att ta risker kommer du inte att kunna göra någon vinst.

För många människor är den största risken med att spara att inte spara alls. I detta fall är ett genomtänkt sparande med en robotfond ett mycket bra alternativ. Spara långsiktigt och regelbundet på den risknivå som passar dig.

 

Lysas framtida avkastning

Den avkastning som Lysa genererat i historien är ingen form av garanti för att den framtida avkastningen kommer vara på samma nivå eller högre, den kan lika gärna minska.

Lysa bred inriktning som investerar 100% i aktier har genererat en avkastning på +74,9% sedan starten den 1 januari 2017. Detta motsvarar en årlig avkastning på i genomsnitt 12,61%.

Notera att 12,61% endast är ett genomsnittsvärde då den årliga avkastningen varierar kraftigt från år till år. Till exempel så kan den ena året vara -30% och nästa år kan avkastningen vara +30%. Därför är det viktigt att ta hänsyn till den årliga avkastningen och inte endast kolla på totalen.

Som tidigare nämnt är det därför ingen garanti på att du kan förvänta dig samma avkastning från Lysa i framtiden. Hur fondroboten avkastar beror på hur aktiemarknaden utvecklas globalt tillsammans med flertalet andra faktorer.

 

InvesteraMera Sammanfattar

Fondroboten Lysa lanserades 1 januari 2017 och är den mest använda i Sverige hittills. Sedan starten har Lysas fondrobot lyckats avkasta 74,9% vilket motsvarar en årlig avkastning på 12,61%, vilket är mer än 3 procentenheter än vad börsen gör i genomsnitt.

I jämförelse med Länsförsäkringar Indexnära Global, som i genomsnitt avkastat 13,85% per år, har Lysa med sina 12,61% inte presterat lika bra.

Är du bekväm med att själv investera och sköta dina egna placeringar men samtidigt inte har tiden eller orken till att sätta in dig i marknaden kan det vara bättre att investera i en indexfond. I alla fall om man jämför i exemplet ovan.

Är du dock nybörjare och vill ha hjälp med att placera kan det vara en klok idé att få hjälp från Lysas fondrobot.

FAQ – Lysa avkastning

Nedan besvarar vi de mest frekvent ställda frågorna om Lysas avkastning.

Hur många procent är bra avkastning?
Hur mycket kan man tjäna på Lysa?
Hur mycket avkastning ger Lysa?
Hur säkert är Lysa?