Räkna ut nettolön

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 20 februari 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

När man skall räkna ut sin nettolön finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Nettolön är den summan som man får in på sitt konto efter att all skatt har dragits av. Hur mycket man betalar i skatt beror olika saker. Inkomstens storlek spelar roll för att se hur mycket skatt som dras från din lön. Andra faktorer är om man är medlem i svenska kyrkan, hur hög kommunalskatt man har och om man betalar statlig skatt.

Med dessa mått går det snabbt att räkna ut på ett ungefär hur mycket man betalar i skatt. Däremot finns det andra skatter och avgifter som man kanske inte alltid tänker på. Bland dessa finns man arbetsgivaravgift, public service avgift och begravningsavgift.

Bruttolön

Bruttolön är en bra utgångspunkt för att beräkna lön efter skatt. Bruttolönen är vad man åsyftar när man frågar vad man tjänar i månaden, alltså lön före skatt. Efter att man vet sin bruttolön och skattesats är det enkelt att kunna räkna ut sin lön efter skatt. Det är också från bruttolönen som arbetsgivaravgifter och sociala avgifter beräknas. Eftersom dessa skatter och avgifter är fasta procentsatser är det enkelt att se vad man har för lön efter skatt även kallat nettolön.

Kommunalskatt

I den kommunala skatten är det enklast att hitta hur mycket man betalar i skatt. Kommunalskatten betalar alla medborgare med en inkomst till skillnad från den statliga skatten som enbart betalas av höginkomsttagare. Vilken skatt man betalar beror på vilken kommun man bor i.

Högst skatt har Doroteas kommun på 35,15 procent och lägst har Österåkers kommun med 28,98 procent. Per intjänad hundralapp behåller en person som bor i Österåker lite drygt sex kronor mer än en person som bor i Dorotea.

Regionskatt

Regionskatten är den skatt som tidigare kallats för landstingsskatt. Denna skatt är inräknad i skatten som är kommunal. Precis som den kommunala skatten beror denna på var i landet man bor. Den skiljer sig också i hur stor den är beroende på var man bor. Region Stockholm har högst regionskatt på 12% och Sörmland har lägst på 10,83%.

Regionskatten och kommunalskatten är till stora delar väldigt lika. Det som är skillnaden är vad pengarna finansieras. Regionen har ansvar över sjukvården vilket leder till att pengarna som betalas i regionskatt går till sjukvården. En kommun har istället ansvaret över skolan och skatten som är kommunal går därför till skolan. Egentligen är skillnaderna inte större än så och de beskattas båda i kommunalskatten.

Statlig skatt

Kommunalskatt betalar alla med en beskattningsbar inkomst. Statlig skatt är något som enbart vissa med en hög inkomst betalar. Gränsen för statlig skatt går vid 523,200 kronor i inkomst under ett helt år, en gräns man passerar vid 43,200 i bruttolön. För inkomster över gränsen beskattas dessa pengar med 20 procent. Kommunalskatten förblir den samma för summan som är under 43,200.

Public service avgift

Något som har hamnat i skattetabellen sen 2019 är en public service avgift. Denna avgift är något som alla med beskattningsbar inkomst i Sverige betalar.

I public service ingår Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildnings Radion som samtliga är skattefinansierade. Det man som person maximalt kan betala i public service avgift är 1327 kronor per år. Detta gäller om man har en inkomst över 132,700 per år. För inkomster som är lägre betalar man 1% av sin inkomst. 1327 kronor är alltså taket för public service avgiften och det högsta beloppet som kan dras från din lön.

Svenska Kyrkan

Kyrkoavgift är nästa avgift som dyker upp på skattesedeln. Detta är en skatt som man betalar om man är medlem i Svenska Kyrkan. Hur stor kyrkoavgiften är beror på vilken församling man är med i. Det vanliga spannet brukar ligga mellan 0.7-1.0% av en årsinkomst.

För en månadslön på 30,000 så dras det ungefär 300 kronor i månaden som går till Svenska Kyrkan. Medlem i Svenska Kyrkan blir man automatiskt från att man döps. Om man inte har döpts så är man inte heller medlem i Svenska Kyrkan och har i så fall inte med kyrkoavgiften på sin skattesedel. Om man önskar att gå ur Svenska Kyrkan kan man göra det när som helst.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är något som inte alltid kommer med i debatten om skatter och hur mycket som dras från din lön. Det är för att din arbetsgivare betalar en avgift som även är sedd som en skatt. Denna skatt beräknas på bruttolönen och är något som en arbetsgivare betalar vid varje lön.

Både arbetsgivaravgiften och skatten har liknande funktion. Den egentliga skillnaden är att du är ansvarig för skatten på din lön och arbetsgivaravgiften är något som arbetsgivaren betalar. Om kommunalskatten inte har betalats in är det du som blir ansvarig från skatteverkets perspektiv. Om arbetsgivaravgiften och de sociala avgifterna inte är betalda kommer skatteverket att kontakta din arbetsgivare istället.

Arbetsgivaravgift och sociala avgifter är beräknat från bruttolönen. Procenten för denna ligger runt 32%. Det betyder att för varje hundralapp som en arbetsgivare betalar ut i lön måste denna arbetsgivare betala 32 kronor till Skatteverket.

Arbetsgivaravgift är något som man tar i beaktning när det påpekas att Sverige har några av världens högsta skatter. Med arbetsgivaravgift, kommunalskatt, kyrkoavgift, begravningsavgift och statlig skatt uppgår skatten till över 50% för vissa personer. Något som gör att Sverige ses som ett högskatteland ibland jämfört med andra länder. Arbetsgivaravgift är inte något unikt för Sverige men det är inte något som används i alla länder.

Begravningsavgift

Begravningsavgift ingår i allas skattesedel. Det här är en obligatorisk avgift som alla måste betala, likt public service avgiften. Anledningen till att denna begravningsavgift finns är för att alla människor i Sverige har rätt till en begravning.
I alla kommuner i landet förutom Stockholm och Tranås är församlingar ansvariga för att alla ska få en begravning. Den här avgiften går avkortat till deras verksamhet som ser till att alla får en begravning.

I USA till exempel så finns det ingen begravningsavgift. Det går därför att se på diverse crowdfunding sidor hur folk samlar in pengar till begravningar. För att slippa detta fenomen i Sverige finns det istället en begravningsavgift.

I Begravningsavgiften ingår kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, lokal för cermoni, gravsättning och en gravplats i 25 år. Begravningsavgiften är ungefär 0.25% på en hel årsinkomst men skiljer sig lite åt beroende på vilken kommun man bor i.

Hur minimerar jag min skatt?

Om man vill ha lägre skatt finns det en del saker man kan göra. Det första är att gå ur Svenska Kyrkan om man är medlem. För en person som tjänar 30 000 kr i månaden och bor i Stockholm sparar man 2,844 kr per år.

Ett annat effektivt steg för att sänka sina skatter är att flytta till en kommun med lägre skatt. Detta kan vara omständigt om man är rotad i sin nuvarande kommun men för en person med relativt hög lön kan man spara flera tusen om året.

Om man driver företag och inte är anställd finns det en del andra tilltag man kan göra för att minska sina skatter. Att ta ut lön så man tjänar precis under brytpunkten för statlig inkomstskatt är en punkt. Att se till att ens företag gör utdelning i den mån det går. Vad som är mest fördelaktigt beror till stor del på marginaler och omsättning i bolaget.

Min exakta skatt

För att beräkna exakt vad man har i lön efter skatt behöver vi veta hur mycket pengar du får i lön även kallat bruttolön. Från vår bruttolön vet vi vad vi har i lön innan skatt och kan sen med enkel matematik se vad vi får ut i nettolön.