Spara till barn och barnbarn

av Petter Swensson
·
Uppdaterad 2023.08.30

Många föräldrar och morföräldrar vill spara till sina barn och barnbarn. Att kunna ge en ekonomisk trygghet för sina barn är viktigt eftersom det kan hjälpa barnet att hitta en väg in i vuxenlivet. Men oavsett hur mycket sparandet uppgår till är det också viktigt att lära sitt barn om pengars värde. Det skapar ett ansvarstagande hos barnet vilket är centralt för den personliga utvecklingen.

Läs hela inlägget här