Kassalikviditet

Här lär du dig allt om kassalikviditet

Just nu! Testa gratis aktiehandel hos Levler!

Kassalikviditet är ett viktigt koncept inom företagande som syftar till att mäta en organisations förmåga att möta sina kortfristiga betalningsåtaganden. Det handlar helt enkelt om hur mycket kassa eller likvida tillgångar ett företag har tillgängliga för att betala sina räkningar, skulder och andra kortfristiga förpliktelser. En organisations kassalikviditet är avgörande för dess överlevnad på kort sikt, och kan vara en indikator på dess finansiella hälsa på lång sikt.

I denna text kommer vi att titta närmare på vad kassalikviditet är, hur man mäter den och vilka faktorer som påverkar den. Vi kommer också att diskutera vad som händer om kassalikviditeten är för låg och vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra den.

Definition kassalikviditet

Kassalikviditet är en finansiell term som syftar till att mäta en organisations förmåga att möta sina kortfristiga betalningsåtaganden med likvida tillgångar. Det handlar helt enkelt om hur mycket kassa eller likvida tillgångar ett företag har tillgängliga för att betala sina räkningar, skulder och andra kortfristiga förpliktelser. Kassalikviditet kan också kallas för likviditet eller likviditetsgrad och är en viktig faktor för att bedöma en organisations finansiella hälsa och stabilitet på kort sikt. Ju högre kassalikviditet ett företag har, desto större är dess förmåga att hantera oväntade kostnader och betala sina skulder utan att riskera sin verksamhet.

Att mäta kassalikviditet

Kassalikviditet kan mätas på olika sätt, men två vanliga metoder är likviditetsgrad 1 och likviditetsgrad 2.

Likviditetsgrad 1 (LG1) är det enklaste sättet att mäta kassalikviditet och beräknas genom att dividera företagets likvida tillgångar (till exempel kassa och bank) med dess kortfristiga skulder. Formeln för LG1 är:

 • LG1 = Likvida tillgångar / Kortfristiga skulder

Ju högre LG1-värde ett företag har, desto större är dess förmåga att möta sina kortfristiga betalningsåtaganden. En LG1 på 1 eller högre anses generellt sett vara bra, medan en LG1 på mindre än 1 kan indikera att företaget har svårigheter att möta sina kortfristiga skulder.

Likviditetsgrad 2 (LG2) är en mer omfattande mätning av kassalikviditet som tar hänsyn till företagets lager och kundfordringar. Formeln för LG2 är:

 • LG2 = (Likvida tillgångar + Kundfordringar + Lager) / Kortfristiga skulder

Ju högre LG2-värde ett företag har, desto större är dess förmåga att hantera sina kortfristiga betalningsåtaganden och finansiera sin verksamhet.

Det är viktigt att notera att LG1 och LG2 endast ger en översiktlig bild av en organisations kassalikviditet och att det finns andra faktorer som också kan påverka dess förmåga att möta sina kortfristiga betalningsåtaganden.

Vikten av kassalikviditet

Kassalikviditet är en viktig faktor för att bedöma en organisations finansiella hälsa och stabilitet på kort sikt. En organisations förmåga att möta sina kortfristiga betalningsåtaganden med likvida tillgångar är avgörande för dess överlevnad på kort sikt. Om en organisation inte har tillräckligt med likvida tillgångar för att betala sina räkningar och skulder kan det leda till betalningsproblem, förlorade affärsmöjligheter, förseningar i leveranser, och kan i värsta fall leda till konkurs.

Kassalikviditet är också en indikator på hur väl en organisation hanterar sin kassaflödesanalys, och en hög kassalikviditet kan indikera att en organisation har en effektiv kassaflödesplan och en god finansiell planering. Det är också viktigt att ha tillräckligt med kassalikviditet för att kunna investera i nya affärsmöjligheter eller hantera oväntade kostnader och utmaningar som kan uppstå under företagets livscykel.

Sammanfattningsvis kan man säga att en hög kassalikviditet ger en organisation en bättre grund för att hantera eventuella oväntade kostnader och betalningsproblem, samt ger den möjlighet att satsa på nya affärsmöjligheter och växa sin verksamhet.

Vad påverkar kassalikviditet?

Kassalikviditet påverkas av flera faktorer, inklusive företagets kassaflöde, likvida tillgångar, kundfordringar, lager och kortfristiga skulder. En positiv kassaflödesanalys och en effektiv kassaflödesplanering kan öka kassalikviditeten genom att tillhandahålla tillräckligt med likvida medel för att möta betalningsåtaganden och finansiera verksamheten. Å andra sidan kan höga kundfordringar och lager minska kassalikviditeten genom att binda upp likvida medel i företagets tillgångar. Kortfristiga skulder kan också påverka kassalikviditeten genom att kräva betalning på kort sikt och minska tillgången på likvida medel.

Sammanfattning kassalikviditet

Kassalikviditet är förmågan hos en organisation att betala sina kortfristiga skulder med sina tillgängliga likvida medel. Det är en viktig faktor för att bedöma företagets finansiella hälsa och stabilitet på kort sikt. Företagets kassaflöde, likvida tillgångar, kundfordringar, lager och kortfristiga skulder påverkar kassalikviditeten. En hög kassalikviditet ger företaget en bättre grund för att hantera oväntade kostnader och betalningsproblem, samt ger den möjlighet att satsa på nya affärsmöjligheter och växa sin verksamhet.

Kolla kassalikviditeten och handla dina aktier här:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

eToro

5/5

eToro är mer lämpligt för kortsiktiga investerare som vill prova på att handla med ett demokonto och är medvetna om de avgifter som finns på eToro. Att investera på eToro är inte 100% lämpligt för nybörjare, så du måste vara kunnig innan du börjar handla aktier på eToro.

Mer information
 • + Stor aktör med stabil plattform
 • + Följ de bästa investerarna och kopiera deras affärer
 • + Mer än 20 miljoner kunder

IG

5/5

IG är en av de mest ansedda och etablerade mäklarna på handels-och investeringsmarknaden. Med sin användarvänliga plattform och ett brett utbud av finansiella produkter har det hjälpt tusentals investerare över hela världen att uppnå sina finansiella mål.

Mer information
 • + Bredare erbjudande
 • + Accepterar svenska kunder
 • + Regleras av Financial Services Authority, Financial Conduct Authority (Storbritannien) samt CFTC och NFA (USA)