Investmentbolag

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 20 februari 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Investmentbolag är en ett typ av bolag som är populärt att investera i för många personer. Att de är så populära beror på flera saker. Att de historiskt har gett en väldigt bra avkastning är en viktig komponent. Att man får en bra riskspridning och duktiga ägare spelar också stor roll.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett företag som äger andra bolag. Bolagen man äger bestämmer ledningen i investmentbolagen. Som bolag bygger man upp sin portfölj med bolag ofta i olika branscher. Hur många bolag som man äger aktier i beror på vad man vilket investmentbolag man kollar på.

Ett investmentbolag kan ha innehav i bolag som man har ägt i över 100 år. Man kan även investera i nya bolag. Portföljen och innehaven förändras varje år. Som ledning försöker man att maximera avkastningen för sina aktieägare under en lång tid. Det betyder att man kan öka eller minska i sina innehav eller att investera i nya bolag.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Ett investmentbolag tjänar pengar på två sätt. Det första är att investmentbolag tjänar pengar när deras innehav går upp i värde. Om man tar Investor som exempel, som är Sveriges största investmentbolag. Investor äger aktier i Ericsson, om värdet på Ericssons aktie går upp så kommer Investor att tjäna pengar på den uppgången.

Det andra sättet som investmentbolagen tjänar pengar på är från utdelning. Om vi tar samma exempel med Investor och Ericsson. Om Ericsson har en aktieutdelning så kommer den att tillfalla Investor som investmentbolag. Vad Investor sen väljer att göra med utdelningen är upp till dem. Antingen kan man använda pengarna för att investera i nya bolag eller så kan man dela ut pengarna till sina egna aktieägare.

Investmentbolag utdelning

Det finns många investmentbolag globalt och även många investmentbolag i Sverige. Vissa av dessa ger utdelning till sina aktieägare och andra inte. Detta beror till stor del om innehaven i deras portfölj ger utdelning eller inte.

Ett investmentbolag med innehav som inte ger utdelning delar sällan ut pengar. För att dela ut pengar måste ett sådant investmentbolag sälja av en del av sina innehav vilket kanske inte är deras första prioritet.

Bästa investmentbolagen

Vilka investmentbolag som är de bästa investmentbolagen är svårt att säga. Det beror på vad man letar efter när man investerar. Att investera i investmentbolag med hög utdelning kan vara prioritet för vissa. Andra kan föredra att investera i investmentbolag med många spännande aktier i portföljen.

Grunden av att investera i investmentbolag är att man får en riskspridning av flera bolag i flera olika branscher. Det här ger en bra riskspridning och förvaltare som känner till bolagen bra. Vilket investmentbolag som passar bäst beror på vad man som investerare tycker om innehaven i det specifika investmentbolaget.

Aktiva ägare

En stor fördel med investmentbolag är sättet de drivs på. Förvaltningen går ut på att äga aktier i andra bolag. Genom att vara ägare under en lång tid kan man som investmentbolag ta stora positioner och vara med som investerare i ett bolag långsiktigt.

Olika investmentbolag väljer hur aktiva ägare man skall vara men det är vanligt att investmentbolagen försöker påverka sina innehav positivt. Det är ofta som investmentbolaget kan få in en person i styrelsen för att få en ännu bättre överblick av bolaget. Hur väl man lyckas med detta kan man se i den historisk avkastning som bolaget har gett.

Noterade och onoterade bolag

Det är vanligt att investmentbolag har ett innehav i både noterade och onoterade bolag. Ett noterat bolag är ett bolag som handlas på börsen. Börsnoterade bolag är bolag som alla kan investera i. Förutom börsnoterade bolag så finns det också onoterade bolag vilket i princip är alla andra bolag.

Att investera i bolag utanför börsen är svårare för gemene man. Om man istället väljer att investera i investmentbolag så får man som investerare exponering mot onoterade bolag som man normalt sett inte hade kunnat investera i annars.

Med ett investmentbolag som ägare i ett bolag utanför börsen så kan man som investerare i ett investmentbolag dra nytta. Förhoppningsvis kan investmentbolaget med sin expertis få bolaget att växa. Senare är förhoppningsvis bolaget redo för en notering på börsen. Bolaget kan få upp sin värdering vilket gynnar alla aktieägare i investmentbolaget.

Substansrabatt

Som ett investmentbolag så äger man olika bolag. Alla dessa bolag har också ett värde vilket reflekteras i priset på deras aktie. I en helt effektiv marknad borde investmentbolagen handlas till det exakta värdet av alla deras innehav. Så här ser verkligheten inte ut dock.

Faktum är att väldigt få investmentbolag handlas till sitt exakta värde. Istället kan man handlas till ett pris över sitt värde, något som kallas för substanspremie. Men man kan även handlas under sitt värde, något som kallas för substansrabatt.

När ett bolag handlas till substansrabatt så får man mer aktier än vad man betalar för. Som investerare kan man därför leta efter investmentbolag med substansrabatt. Fördelen är att utdelningarna ger en högre direktavkastning för moderbolaget. Investmentbolaget kan därför dela ut och för ett mindre kapital till en högre direktavkastning än ett investmentbolag som inte handlas till substansrabatt.

Substanspremie

Motsatsen till substansrabatt är substanspremie. Detta innebär att man som investmentbolag handlas till en prislapp högre än sina innehav. Hade man som investerare istället gått och köpt varje enskild aktie för sig själv hade det blivit billigare.

Substanspremie är ingenting som en investerare jublar över men det finns även anledningar till att investmentbolag handlas till en substanspremie. Den första anledningen är transaktionskostnader. Om man som egen investerare skall gå och köpa varje aktie själv så betalar man courtage och kanske valutaavgifter för detta.

Den andra anledningen kan bero på de onoterade bolag som investmentbolaget har investerat i. Eftersom dessa inte handlas på börsen så är dessa svårare att prissätta. Den del av portföljen som är onoterad kan marknaden ha en större tilltro till än det bokförda värdet.

Substansvärde

Vilket substansvärde ett investmentbolag har är en viktig aspekt att ta del av. Om ett investmentbolag har någon enstaka procent som skiljer i substansvärde är det inget att tänka för mycket på. När man bör göra mer research på ett investmentbolag är om substansvärdet skiljer sig avsevärt från det bokförda värdet.

Att investera i investmentbolag som har en hög substanspremie behöver inte vara fel. Men man behöver ta reda på varför investmentbolaget har ett högt substansvärde. Kan det motiveras med de onoterade bolagen eller är ledningen så pass bra?

En annan aspekt man kan kolla på är det historiska substansvärdet. Om bolaget alltid har handlats till en substansrabatt eller substanspremie så är det kanske rimligt att de gör det i framtiden också. Kärnan i det hela gäller motiveringen till varför det handlas till ett visst värde.

Svenska investmentbolagen

I Sverige har vi ett antal olika investmentbolag. Bland dessa så finns det en del större bolag som är värda hundratals miljarder och några av de grundades för över 100 år sen.

Bland de olika investmentbolag i Sverige hittar vi Investor, Latour, Kinnevik, Industrivärden och Lundbergsföretagen. Många investmentbolag har starka ägarfamiljer i grunden. Wallenberg, Lundberg, Stenbeck och Douglas är stora finansfamiljer som har sina investmentbolag noterade på börsen.

Tillvägagångssättet för att skapa aktieägarevärde skiljer sig åt men det finns ett par saker gemensamt. Alla investerar i företag samt medverkar för att växa dessa bolag och på så sätt få avkastning för sin investering. Att äga bolagen ska över tid ge mer avkastning över tid än om man inte påverkade genom aktivt ägande.

Investor

Investor är Sveriges största investmentbolag. Det grundades 1916 och har alltså funnits i över 100 år. Investor grundades av familjen Wallenberg som än idag är en av Sveriges mest inflytelserika finansfamilj. Trots att investmentbolaget idag drivs av yngre generationer så präglas företaget av samma ideal.

Innehav i Investor:

 • ABB
 • Atlas Copco
 • Astra Zeneca
 • Ericsson
 • Electrolux
 • SAAB
 • SEB

Latour

Latour är ett investmentbolag med säte i Göteborg. Bolaget grundades 1985 av familjen Douglas som än idag förvaltar bolaget. Latour investerar i olika bolag i olika branscher. Fram till idag har man skapat en fantastisk utveckling för sina aktieägare.

Innehav i Latour:

 • Assa Abloy
 • Fagerhult
 • Nederman
 • Securitas
 • Tomra

Kinnevik

Kinnevik är det investmentbolag som Jan Stenbeck byggde upp under 80-talet och 90-talet. B0laget grundades redan 1936 men det var under Jan Stenbeck man fick sitt stora genombrott genom lyckade investeringar i telekom och TV. Från att ha gått från aktier i tunga industrier skiftade man fokus mot telekom och TV. Idag investerar investmentbolaget annorlunda och någon representant från familjen Stenbeck finns inte längre kvar i bolaget.

Innehav i Kinnevik:

 • Babylon Health
 • Budbee
 • Lunar
 • Mathem
 • Tele 2

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen har sina rötter i Östergötland och drivs av finansmannen Fredrik Lundberg. Bolaget grundades redan 1944 och har funnits på börsen sen 1983. Under denna tiden har man fokuserat på svenska och nordiska bolag som är lönsamma. Med dessa pengar har man fortsatt att köpa aktier i bolagen man ofta redan äger. Över tid har dessa bolag vuxit sig ännu större och utgör idag en stor del av den totala portföljen.

Innehav i Lundbergföretagen:

Industrivärden

Industrivärden liknar Lundbergföretagen till stor del. Det kan ha att göra med att VDn i Lundbergföretagen är styrelseordförande i Industrivärden. Bolaget grundades 1944 av Handelsbanken men idag är Lundbergföretagen största ägare. Portföljen består av svenska bolag som över tid har vuxit sig till väldigt stora bolag. Bolagen i portföljen kommer från olika branscher där det största bolaget är Volvo.

Innehav i Industrivärden:

 • Ericsson
 • Essity
 • Handelsbanken
 • Skanska
 • Volvo

Skillnader på svenska investmentbolag

De svenska investmentbolagen drivs på liknande villkor. Samtliga investmentbolag har investeringar i olika företag. Man investerar för att skapa värde för sina aktieägare. Skillnaderna består mer i vilka typer av investeringar man gör och hur deras olika portföljer ser ut.

Industrivärden har väldigt få investeringar i onoterade bolag men Kinnevik investerar mycket i onoterade bolag. Vissa investmentbolag har starka ägare som alltid har varit stora ägare av bolaget. Exempel på sådana bolag är Investor, Lundbergföretagen och Latour. Kinnevik har ett mer utspritt ägande.

Om man funderar på att köpa aktier i något av dessa bolagen är det viktigt att se vad man prioriterar när man gör sin investering. Historisk avkastning kan vara ett bra ställe att börja för att sen se vad man tycker om innehaven i portföljen.

Andra svenska investmentbolag

De bolagen som vi har skrivit om hittills är de största investmentbolagen i Sverige. Det finns även ett antal andra svenska investmentbolag som är noterade på börsen. Dessa investmentbolag är mindre men har samma affärsmodell som de största.

Andra svenska investmentbolag:

 • Bure Equity
 • Creades
 • Flat Capital
 • Linc
 • Spiltan
 • Svolder
 • Traction
 • VNV Global
 • Öresund

Utländska investmentbolag

I Sverige har vi väldigt många investmentbolag som är noterade på börsen. Trots att vi är en relativt liten nation så finns det många investmentbolag som gemena man kan köpa aktier i.

Utomlands ser det lite annorlunda ut. Det är finns inte lika många investmentbolag noterade, utan de är privatägda. Däremot finns det ett par utländska investmentbolag som är noterade, det mest välkända är Berkshire Hathaway som är Warren Buffets bolag.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway är ett amerikanskt investmentbolag som grundades av Warren Buffet. Warren Buffet är en legend inom investeringar och en man som ofta dyker upp på listorna när världens rikaste personer utses. Berkshire Hathaway har en aktieportfölj bestående av mest amerikanska bolag med försäljning världen över.

Innehav i Berkshire Hathaway:

 • Amazon
 • Apple
 • American Express
 • Coca Cola
 • Visa

Exor

Exor är ett investmentbolag som är noterat i Nederländerna men bolaget är italienskt. Bolaget grundades av familjen Agnelli som är en av de största finansfamiljerna i Italien. Som företag har man innehav i några av Europas största varumärken. Agnelli har även blivit kända för sitt engagemang i fotbollsklubben Juventus.

Innehav i Exor:

 • Ferrari
 • Juventus Football Club
 • Stellantis
 • The Economist

Fördelar med investmentbolag

Diversifiering:

Investmentbolag ger en diversifiering precis likt fonder gör. När man köper en aktie i ett investmentbolag får man genom bolaget exponering mot flera aktier. Vill man har exponering mot många aktier kan man köpa aktier i flera olika investmentbolag. Genom att göra detta får man i vissa fall exponering mot mer aktier än vad man hade fått i vissa fonder.

Utdelningar

Många investmentbolag delar ut pengar till sina aktieägare. Det här får man inte i en fond, där återinvesteras utdelningen direkt i fonden. Något som man inte kan bestämma själv som aktieägare. Som aktieägare i ett investmentbolag får man valet om man vill återinvestera pengarna i investmentbolaget eller om man vill investerar pengarna i något annat.

Aktiv förvaltning

Även om många investmentbolag har en väldigt lång sikt på sina innehav är de ansvariga för förvaltningen. De har ansvaret att köpa och sälja aktier för bolagets räkning. Som aktieägare kan man luta sig tillbaka och låta investmentbolaget sköta alla investeringar. Självklart kan ledningen göra dåliga investeringar men det kan man göra själv också.

Private equity

Private equity är något som sällan är öppet för allmänheten. Private equity är när man investerar i mindre privata bolag som inte har hunnit komma till börsen. De flesta investmentbolag har en egen private equity avdelning där man letar efter onoterade bolag med stor potential. Här får man som aktieägare genom ett investmentbolag exponering mot dessa lukrativa investeringar i mindre företag som man förmodligen inte fått innan.

Historisk avkastning

Investmentbolag har historiskt sett haft en väldigt bra avkastning oavsett vem man jämför med. Om man jämför med börsen som helhet så har investmentbolagen haft bättre avkastning än om man jämför med en indexfond. Det ger en trygghet om att deras avkastning förhoppningsvis kommer att vara god i framtiden också.

Substansrabatt

Med investmentbolag får man möjlighet att kunna köpa bolag till substansrabatt. Det här gör att man får mer värde för pengarna än om man hade köpt alla bolag i portföljen själv.

Nackdelar med investmentbolag

Även om investmentbolag har gett en bra avkastning historiskt sett betyder det inte att den ska göra det framåt. Investeringar sker alltid med risk och man skall vara beredd på det oavsett investering.

Investmentbolag investerar ofta på lång sikt, man är inte lika aktiva på att köpa och sälja som en fond till exempel. Med stora innehav kan det vara svårt att ta sig ur en aktie vid den tidpunkt man vill. Vill man sälja sina aktier på marknaden innebär det att aktien kan sjunka avsevärt i värde.

Investmentbolagsfonder

Om man inte kan välja vilket av investmentbolagen man ska investera i, så kan man investera i fonder som investerar i investmentbolag. På detta sätt slipper man att välja ut något enskilt investmentbolag som man gillar bäst.

Det kan vara svårt att urskilja de bästa investmentbolagen. Genom att investera i fonder som fokuserar på investmentbolag får man trots detta en exponering mot de bästa investmentbolagen.

Nackdelen med att köpa fonder istället för att man köper aktier direkt i investmentbolagen är att det tillkommer en förvaltningsavgift som kan dra ner avkastningen på lång sikt.

Genom att investera i fonder får man en bra riskspridning generellt. Skillnaden mellan investmentbolag och vanliga aktier är att man får en riskspridning i andra företag via investmentbolag också.

Investmentbolag eller fonder?

Ska man investera i investmentbolag eller fonder? Det är den eviga frågan och svaret är inte helt enkelt. Oavsett vilket man investerar i så ska man veta att man får exponering mot flera olika aktier oavsett investering.

Det finns ett stort antal olika investmentbolag men det finns ett ännu större antal fonder att välja mellan. Kärnan kommer ner till vilken risk vill man ta med sin investering och vilka olika bolag är de bästa att vara exponerad mot i sin investering.

Fonder ger en större riskspridning än ett enskilt investmentbolag. Olika investmentbolag kan ge en större riskspridning än en enskild fond och så vidare.

En bra avvägning kan vara att inte bara äga fonder eller bara äga investmentbolag. Vill man ha en bra avkastning samt exponering mot olika branscher i sitt sparande kan man använda båda. Dessutom så finns det även fonder man kan äga som investerar i investmentbolag.

Investmentbolag sammanfattat

Investmentbolag har varit väldigt bra att äga historiskt sett. Bland alla investmentbolag som finns att välja på så kommer man få en bra spridning mellan olika branscher och företag.

Genom bolaget man köper aktier i äger aktier i andra företag kommer man automatiskt få bra exponering. Det här gäller för företag i Sverige samt utomlands. På 1 år kanske inte detta gör någon enorm skillnad, men på lång sikt lönar sig en spridning av ens investeringar.

För marknaden i Sverige finns det ovanligt många investmentbolag att välja på. Det är något man kan utnyttja som svensk sparare. Hur framtiden blir är svårt att svara på men för den som har ägt investmentbolag historiskt sett har det gått väldigt bra.