Investera pengar

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 02 januari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Investera pengar

Investera pengar

Har du en summa pengar liggandes på ditt konto? Kanske har du en önskan om att dessa pengar ska växa. Om så är fallet vill vi rekommendera dig att investera dem.

För faktum är att vem som helst kan generera en avkastning på 5-6% per år utan någon som helst kunskap. Det är pengar som ingen varken låst eller olåst sparränta i världen kan ge dig.

Att investera är ett viktigt steg i att bygga din ekonomiska framtid. För många människor kan det dock kännas som en börda att komma igång, särskilt om du har en begränsad budget.

Möjligheterna att investera är i princip oändliga och du kan anpassa det precis efter just dina preferenser. Det du behöver fungera över är vilka investeringar som passar dig, vad du vill investera i, hur långsiktig din investering är och hur stor risk du vill ta med dina placerade pengar. I denna artikel hoppas vi kunna hjälpa dig med att klura ut vilken investering som passar dig bäst.

Varför ska du investera dina pengar?

Den främsta anledningen till att du bör investera dina pengar är för att få dem att växa och öka.

Är det så att du har en summa pengar och vill att de ska växa, eller om du vill börja spara varje månad, så bör du investera dina pengar. Att investera innebär att du placerar dina pengar på ett ställe eller i en tillgång som du tror kommer att öka i värde med tiden. Det finns många olika sätt att investera på och dessutom många olika tillgångar att investera i, bland annat aktier, fonder, råvaror och kryptovalutor.

Att investera i aktier är till exempel ett bra sätt att lära sig mer om olika börsbolags verksamhet och hur de påverkas av förändringar i omvärlden. Aktiesparande har historiskt sett varit en lukrativ sparform både vad gäller långsiktig och kortsiktig avkastning.

 

Vad betyder ”att investera” och ”bra investering”?

Att investera och ordet ”investering” är brett men som vi har valt att sammanfatta på följande sätt: Investeringar är utgifter i form av tid, pengar och energi för att öka tillgångar, inkomster eller främja utveckling. Investeringar är utgifter för tid, pengar och energi för att öka tillgångar, öka inkomster och främja utveckling. Med insatsen och ansträngningen är tanken att generera avkastning i framtiden.

I privatekonomin kallas investeringar ofta för sparande. Exempel är köp av värdepapper, konstverk eller fastigheter för framtida avkastning. I näringslivet görs investeringar för att expandera eller öka produktionskapaciteten eller försäljningen.

Bra investeringar är ofta sådana som är användbara på lång sikt. Detta gäller särskilt om det är en stor investering som kommer att bli kostsam om utvecklingen inte blir den du önskar.

Vad betyder "att investera" och "bra investering"?

Om du idag har pengar på ett konto ger de vanligtvis ingen ränta alls. I bästa fall får du en tiondels procent. Eftersom inflationen i genomsnitt brukar ligga på runt 2 procent innebär det i praktiken att värdet på dina pengar sjunker i takt med att allt i samhället blir dyrare.

Men det finns förstås bra sätt att komma runt detta. Nämligen att investera dina pengar. Det enklaste sättet är att investera i aktier och fonder. På så sätt kan du sätta dina pengar i arbete och förhoppningsvis få en högre avkastning än de låga, riskfria räntor du kan få från ett sparkonto.

För att få avkastning måste fonderna utsättas för en viss risknivå. Det innebär att värdet på fonderna kan sjunka. Därför är det inte lämpligt att placera pengar om du behöver pengarna inom ett år. Investeringar i aktier och fonder tenderar att ge en genomsnittlig årlig avkastning på 7-8 % på lång sikt. Om du har tålamod och sparar på lång sikt är aktier och fonder därför ett utmärkt alternativ.

 

Hur börjar jag investera pengar?

Det enklaste sättet att göra detta är att börja med att klura ut varför du vill spara och vad du har för mål. dina mål. Då får du en uppfattning om hur mycket du behöver spara och hur lång tid det kommer att ta.

Exempel på mål kan vara en resa, en kontantinsats till en lägenhet eller en buffert. När du har ett sparmål vet du också ungefär hur länge du behöver spara. Att investera i en lägenhet tar till exempel mycket längre tid att spara än en resa om sex månader

Vad ska jag investera i?

Efter att du kommit på varför du sparar eller vilket mål du sparar mot är nästa steg att bestämma vilken typ av investering du är intresserad av att göra. Det finns många sätt att investera pengar:

De vanligaste är:

 • Valuta
 • Hyresfastigheter
 • Handel med aktier och fonder på marknaden (börsen)

Den vanligaste placeringsmetoden bland vanliga privatpersoner är börshandel. Det innebär att aktier, fonder och obligationer handlas på en marknadsplats, idag finns en absolut majoritet av denna marknad online på nätet. Sveriges största värdepappersmarknad heter OMX Stockholm 30, även kallad Stockholmsbörsen, och alla svenska banker som handlar med aktier erbjuder handel på Stockholmsbörsen.

Vad ska jag investera i?

Skillnaden mellan aktier och fonder är att en investering i aktier ofta ger dig chansen att tjäna lite mer pengar, men kom ihåg att risken med aktier också är högre. Fonder, har å andra sidan ofta ansets vara lite säkrare, särskilt för nybörjare. Detta beror på att risken automatiskt sprids över ett stort antal företag eftersom fonden du investerar i själv har investerat i flera olika företag.

En hög potentiell avkastning innebär nästan alltid en hög risk, medan en låg och stabil avkastning i allmänhet innebär en låg risk.Gör alltid en riskbedömning innan du väljer vad det är som du ska investera i. Om du siktar på att investera med hög risk måste du även se till att det kapitalet du investerar är sådant du har råd att förlora.

Fortsätt sedan i samma takt.

Oavsett vilken typ av sparande du har, vilken tidshorisont du har eller vilken typ av transaktioner du gör, någon då och då eller frekvent varje månad, är det bra att se över sitt sparande då och då. Det är trots allt dina pengar som är det handlar om. Vissa människor kollar dem två eller tre gånger om dagen, andra en gång var sjätte månad.

Om du sparar pengar varje månad och kommer att spara i 10 år kanske du vill luta dig tillbaka och kontrollera, eller om du investerar i några få aktier kanske du vill se över din utveckling då och då. Det finns inget självklart sätt att spara, men vi hoppas att du redan nu känner dig redo att prova själv!

Investera bara pengar som du har råd att förlora

Du bör inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Oavsett hur lovande en investering ser ut till en början finns det alltid en risk att hela ditt investerade belopp går förlorat.

För att ta ett exempel, en brand som förstör en stor fabrik kan vara avgörande för företagets framtid.

Om företaget och fabriken är bra försäkrade så kan försäkringsbolaget ersätta skadorna ekonomiskt, men det kan ta flera år att återuppta produktionen, och ett företag med begränsade resurser kanske inte kan överleva den perioden utan inkomst.

Detta är en förenkling i stora drag, men liknande incidenter har inträffat med så väl privatpersoner som företag som gjort investeringar som sedan inte utvecklats åt de håll som förväntat. Att ha riskfaktorerna i åtanke är mycket viktigt när du börjar investera dina pengar.

Det flesta förlorar sina pengar på aktiemarknaden och blir inte aktiemiljonärer, men det finns såklart många framgångsrika investerare som har blivit miljonärer på aktiemarknaden. Det är därför oerhört viktigt att du, förutom att diversifiera din investeringsportfölj, det vill säga att investera i flera olika tillgångar på olika marknader, också gör din research väl och noggrant.

 

Investera i mer än en sak åt gången

Många nybörjare gör misstaget att investera alla sina pengar i en och samma form av värdepapper.

Det går såklart att göra en lyckad investering och tjäna stora pengar genom att endast investera i ett och samma värdepapper eller bolag. Men risken att något oförutsett inträffar för bolaget eller på marknaden som gör att investeringen går dåligt är minst lika stor, om inte större i många fall.

Denna investeringsmetod bör därför likställas med högriskspel, eftersom det finns en risk att förlora mycket av sina pengar.

Istället bör du satsa på att att skapa en diversifierad portfölj. Det innebär att du bör investera dina pengar i olika tillgångar på olika marknader så att du får en portfölj med stor variation.

Föreställ dig att du har investerat pengar i Volvo AB och de helt plötsligt går jätte dåligt och deras aktie blir helt urholkad. Har du då lagt allt ditt investerade kapital i deras aktier kommer även dina investeringar bli helt urholkade, precis som deras aktie. Men har du istället bara investerat en del av dina pengar i Volvo AB så kommer du inte påverkas lika negativt i så stor utsträckning.

 

Olika strategier för olika typer av investeringar

När man investerar i aktier finns det flera olika strategier för vilka typer av aktier man ska välja och hur mycket man ska äga av varje aktie. En klok och långsiktig investerare väljer mellan fem och tio välkända bolag med en dokumenterad historik för att få sina pengar att växa stadigt på lång sikt. Otåliga investerare, som ofta förlorar men som också vinner ibland, satsar på aktier med hög risk för att snabbt tjäna mycket pengar.

Olika strategier för olika typer av investeringar

Nya investerare rekommenderas att investera i stora, väletablerade företag i branscher som aldrig kommer att försvinna. Exempelvis är livsmedel, kläder, drycker och transport sådana marknader som aldrig kommer bli irrelevanta. På så sätt kan nya investerare minimera marknadsrisken och förhoppningsvis stadigt öka sitt kapital varje år.

Vissa investerare köper och säljer också aktier på daglig basis för att dra nytta av kortsiktiga värdeförändringar. En sådan investerare kan till exempel ha köpt Nintendo-aktier strax före lanseringen av det populära mobilspelet Pokémon GO, vilket höjt Nintendos marknadsvärde med flera tiotals procent och sedan sålt när kursuppgången avtog.

Det finns en annan typ av aktier som vissa väljer att investera i. Det är nästan värdelösa aktier, där resonemanget är att nästan värdelösa aktier påverkas mer procentuellt av prisförändringar: en aktie på en krona påverkas mer om priset stiger med en halv krona än om en aktie på 1.000 kronor stiger med samma belopp.

Det är uppenbart att denna typ av investering är mycket riskabel om man inte är bekant med marknaden. Dessutom är små och svaga företag mer benägna att gå i konkurs än stora globala företag, eftersom de påverkas mycket mer av små förändringar. Nyckeln här är att göra ordentlig research och hålla koll på priserna vid alla marknadstider.

 

Att förvalta pengar på börsen

Börsen är en handelsplats där vem som helst kan handla – privatpersoner, företag, pensionsfonder och kapitalförvaltningsbolag. Alla har möjlighet att köpa aktier i framgångsrika företag och ta del av deras framgångar på börsen.

Alla kan med andra ord bli rika på fonder och aktier utan att behöva starta eget företag. Dessutom kan investeringar i exempelvis aktier eller fonder skydda dina medel mot inflation och på så sätt öka pengarnas köpkraft. Aktier och fonder tenderar nämligen att öka i värde i snabbare takt än lönerna ökar varje år.

Att förvalta pengar på börsen

Att investera på aktiemarknaden genereras mycket högre avkastning än vad sparkonton eller obligationsfonder gör. Men sådana investeringar är också mer riskfyllda så vår rekommendation är att aldrig investera medel som du inte har råd att förlora pengar. Fonder och aktier kan stiga eller sjunka i värde och du kan förlora hela eller delar av dina pengar.

Om du är nybörjare på aktier och aktiemarknaden är det bäst att börja månadssparandet med en indexfond. När du har mer kunskap och erfarenhet kan du börja välja aktiva fonder eller enskilda aktier.

 

Investera i aktier

Om du vill ha hög tillväxt i dina investeringar är aktier rätt väg att gå. Idag är det billigare att handla aktier online och courtagen är historiskt låga. Att handla aktier i stabila och säkra företag till rimliga priser kan ge säker och hög avkastning under ett decennium eller mer.

När du investerar i aktier äger du en liten andel i ett företag. Skillnaden är att du kan köpa och sälja företagets aktier via börsen. När du äger aktier på börsen får du del av företagets vinster och utdelningar. Om företaget går bra kommer deras försäljning och vinsten att öka, vilket leder till en ökning av aktiekursen. Om företaget inte behöver alla pengar i verksamheten eller vill unna sina investerare betalas utdelningar ut vilket vanligtvis sker årligen.

Historiskt sett har aktier varit den bästa investeringen där du kan snitta en avkastning på 7-10% per år. Förr var det dyrt att handla aktier via banker, men med nätmäklare som Avanza och Nordnet finns det goda möjligheter att köpa aktier billigt.

 

Investera i fonder

Fonder är ett bra alternativ för dig som vill sprida dina risker och spara varje månad men som inte är intresserad av att investera i enskilda aktier. En fond är en kombination av ett antal aktier som förvaltas av en fondförvaltare. Det är dock viktigt att veta att en förvaltningsavgift på cirka 1-2% dras från fonden varje år.

Vi svenskar är bäst på att spara i fonder. Inget annat land i världen sparar så mycket i fonder som svenskarna. Enligt Fondbolagens förening uppgick den totala fondförmögenheten till 4 607 miljarder kronor i april 2020. 60% av fondförmögenheten är placerad i aktiefonder, framför allt i Sverige- och globalfonder. Blandfonder är också populära bland svenska småsparare.

En starkt växande trend är dock indexfonder, där fondförmögenheten ökar varje år. Om du tycker att aktier är för avancerade och att aktivt förvaltade fonder är för dyra, då är indexfonder rätt väg att gå. Indexfonder ger samma avkastning som den aktiemarknad de följer och avgifterna är ofta så låga som 0,30 % eller lägre.

Om du till exempel investerar i en indexfond som heter Avanza Zero kan du förvänta dig samma avkastning som Stockholmsbörsen OMXS30.

Stockholmsbörsen OMXS30

För den som vill automatisera sitt fondsparande helt finns nu fondrobotar som förvaltar fonder enligt en vald sparprofil. Det finns olika aktörer inom automatiserat sparande, läs mer om fondrobotar här.

 

Tumregel: hur mycket bör investeras i aktier och fonder

Det finns en gammal tumregel som säger att för varje år som du har pengar över bör 10 % av dina medel investeras i aktier. I praktiken innebär detta att ju längre sparperioden är, desto mer av pengarna bör placeras på aktiemarknaden.

Spar period på 10 år: investera 100% av sparpengarna i aktier

10 år x 10% = 100%. Om de sparade medlen inte används på minst 10 år bör hela sparbeloppet investeras i aktier.

Spar period på 6 år: placera 60% av sparbeloppet i aktier och 40% i räntor.

6 år x 10% = 100%. Enligt denna tumregel, om medel behövs efter sex år, bör 60% av besparingarna investeras i aktier. Resterande 40 % bör investeras i obligationsfonder. Obligationsfonder behåller ofta sitt värde i händelse av en nedgång på aktiemarknaden på grund av deras låga prisvolatilitet.

Spar period på 1-2 år: placera 10-20 % av sparbeloppet i aktier och 80-90 % i obligationer.

För mycket kortsiktigt sparande bör endast en mycket liten andel investeras i aktier. En tumregel är att om du behöver pengarna inom ett år är den maximala andelen som investeras i aktier cirka 10 procent. Om spartiden är två år kan andelen ökas till 20%.

Kom ihåg att detta är en tumregel och inte en absolut lag. Men det ger en uppfattning om hur man kan tänka: om du behöver pengarna inom ett år bör du inte investera dem i aktier eller fonder. Sätt i stället in pengarna på ett vanligt sparkonto och leta efter ett som ger minst 0,5 procents ränta.

Vi rekommenderar att du tar några minuter på dig att välja ett konto innan du köper de faktiska värdepapperen. Ska du spara till dig själv, dina barn eller barnbarn eller till pensionen? Och hur ska du betala din skatt? Kommer du att behöva deklarera varje försäljning, köp eller utdelning manuellt, eller vill du att det ska ske automatiskt?

På en aktiedepå betalar du 30% i skatt varje gång du gör en försäljning med vinst samt när du får utdelning. Medan ett schablonbeskattat konto som ett ISK konto exempelvis betalas istället en procentsats på kontots värde varje år istället, dessutom kommer dessa uppgifter förtryckta i deklarationen.

 

Investera från ett konto

Vi rekommenderar att du tar några minuter på dig att välja ett konto innan du köper de faktiska värdepapperen. Ska du spara till dig själv, dina barn eller barnbarn eller till pensionen? Och hur ska du betala din skatt? Kommer du att behöva deklarera varje försäljning, köp eller utdelning manuellt, eller vill du att det ska ske automatiskt?

På en aktiedepå betalar du 30% i skatt varje gång du gör en försäljning med vinst samt när du får utdelning. Medan ett schablonbeskattat konto som ett ISK konto exempelvis betalas istället en procentsats på kontots värde varje år istället, dessutom kommer dessa uppgifter förtryckta i deklarationen.

ISK eller investeringssparkonto som de egentligen heter är en kontotyp som funnits sedan 2012 och skapades för att förenkla handel med aktier och fonder. ISK är ett unikt konto för Sverige och har med åren blivit de i särklass populäraste valet. Detta till stor del på grund av att man inte behöver deklarera de vinster eller förluster du gör på kontot och även dess förmånlig skatt jämfört med AF.

Vad det kostar att öppna ett konto varierar mellan olika banker och nätmäklare. Hos Avanza ligger kostanden 0% per år, vilket innebär att kontot är gratis. Läs mer om vilka olika konton som du kan investera pengar från.

Snabbguide – Öppna ett ISK Konto

 1. Välj kategori

  För bankens skull vill de gärna att du ska ange varför du vill öppna ett isk kontot, dvs om det är för exempelvis sparande eller pension.

Avanza

Ge kontot ett namn

Namnge kontot.

Ge kontot ett namn

Godkänn villkor

Slutligen behöver du godkänna bankens villkor för att starta upp ett ISK konto.

Godkänn villkor

Klart att användas!

Nu är ditt konto klart att användas. Notera att ISK kontot kan börja användas direkt, men vill du avsluta det behöver du vänta några dagar.

Ditt konto är klart

 

Vad ska du investera pengar i?

När du har en klar uppfattning om din risknivå och ditt sparande kan du välja värdepapper och fonder därefter. Du kan använda den här listan för att få en uppfattning om olika värdepappers risk och avkastningspotential. Observera att detta inte nödvändigtvis är sant, men en knuff i rätt riktning.

Vad ska du investera pengar i?

De vanligaste värdepapperen är fonder och aktier. Aktier köps och säljs kontinuerligt på börsen vid varje transaktion du gör betalas även en handelsavgift. Köper du istället fonder så betalar du en löpande avgift, en så kallad förvaltningsavgift.

Kom ihåg att sprida riskerna.

När du har valt de värdepapper som du är intresserad av att handla med är det lämpligt att titta på riskspridningen för ditt sparande. Du kan sprida risken i ditt sparande genom att ha olika typer av värdepapper, till exempel genom att blanda aktier och fonder. Om du till exempel köper aktier i den svenska industrisektorn kan du sprida din risk genom att köpa aktier i den amerikanska teknologisektorn.

Engångsköp eller månadssparande?

Ett annat sätt att sprida risken är att månadsspara på ett konto. Det är ett populärt alternativ för dig som fondsparar, eftersom det oftast kan ske automatiskt. Om du vill köpa andelar kan du istället debitera ditt konto med ett fast belopp och köpa andelar manuellt varje månad.

 

Investera i råvaror

Råvaror är varor som vi använder i vårt dagliga liv. Detsamma gäller för framtidsinvesteringar. Produktion av byggmaterial, livsmedel, elektricitet och textilier kommer även fortsättningsvis att vara en nödvändighet för oss alla.

Råvaror är något vi alla behöver i vårt dagliga liv, vilket gör dem till en intressant investeringsmöjlighet. Eftersom behovet är så stort är det en bredare investering och därför något tryggare och balanserar upp portföljen mot de eventuellt osäkrare och smalare investeringar som du även har.

Råvaror är obearbetade naturresurser som används för att tillverka olika typer av produkter och har många användningsområden. Råvaror är till exempel trä, olja, animaliska produkter, mineraler och metaller. Råvaror delas i allmänhet in i fem huvudkategorier och 24 underkategorier.

Investera i råvaror

De fem huvudkategorierna är: metaller, energi, boskap, livsmedel/mjukvaror och spannmål. Till underkategorierna hör guld, olja, boskap, kaffe och ris.

Många typer av råvaror produceras i Sverige. Skogsbruk, djurhållning och växtodling är särskilt viktiga här, men även gruvverksamhet är något vi också sysslar mycket med.

Råvaror ligger i majoriteten av fall till grunden i alla de produkter och tjänster vi använder oss av dagligen. Så för att en industri ska kunna producera sina produkter eller utföra sina tjänster, så som transport, framställning av livsmedel, smyckestillverkning eller bearbetning av material som krävs för att göra byggtillbehör.

 • Transport- och energisektorerna behöver naturgas eller olja för att driva fordon och värma anläggningar.
 • Livsmedelsproducenter behöver spannmål, kött och material för att transportera och lagra råvaror.
 • Smyckesindustrin behöver ständigt guld, koppar och silver för att tillverka smycken.
 • Byggindustrin behöver timmer och metall för att bygga industrier och privata hus.

 

Investera i skog

Användningen av trä i någon form är alltid relevant och det finns absolut investeringsmöjligheter inom den marknaden. Det finns många skäl att investera i skog. Till exempel möjliggör det diversifiering av investeringar, att investera i en råvara är brett och ger större skydd än att investera i ett smalt område. Eftersom efterfrågan på skog inte kommer att försvinna är skogsinvesteringar också ett mer stabilt långsiktigt investeringsalternativ.

Investera i skog

Skogen är en av planetens viktigaste beståndsdelar och en drivkraft för utveckling. Inte bara vi människor, utan även skogslevande djur och häckande fåglar är beroende av skogen och dess material. Skogsbruket är en av de viktigaste drivkrafterna för mänsklig utveckling, både som byggnadsmaterial och som verktygs- och vapentillverkning.

Priset på skogsmark brukar uttryckas i SEK per kubikmeter (m³sk) skogsmark. Om man vill investera i skogsbruk bör man överväga mycket långsiktiga investeringar: med tanke på investeringsperioden på 75 år bör investerare förvänta sig hög avkastning med låg risk.

I dagsläget finns det visserligen få risker förknippade med skogsägande i Sverige, bortsätt från stora skogsbränder och torka, men mycket kan hända under de 75 år som det tar innan man kan få avkastning på en långsiktig investering.

 

Investera i ädelmetaller

Koppar, platina, guld och silver är de vanligaste ädelmetallerna att investera i. Ädelmetaller har historiskt sett varit en mycket populär investering och är det än idag. Smyckesindustrin, medicin och elektronikutveckling kräver ädelmetaller, vilket gör investeringsmöjligheterna intressanta.

Ädelmetaller har många användningsområden. Ädelmetaller används till smycken och som valuta. På samma sätt används koppar och silver som utmärkta elektriska ledare. Litium används vid tillverkning av batterier, glas och keramik. Ädelmetaller är avgörande för utveckling och en stabil framtid.

De flesta branscher behöver en eller annan ädelmetall för produktion och utveckling. Fordonsindustrin behöver hållbara komponenter tillverkade av ädelmetaller som platina. Den behöver också batterier och överlägsna ledande material. Läkemedelsindustrin behöver hållbara material som kan steriliseras och som inte oxiderar.

Investera i guld

Guld var historiskt sett en bra investering och är fortfarande än idag en bra investering. Guld, liksom andra ädelmetaller, används i tillverkningen av ett brett utbud av produkter och smycken, men erbjuder också andra fördelar för investeringar.

Guld har ett tidlöst värde och särskilt under perioder av instabilitet på aktiemarknaden är guld en av de säkraste investeringarna och det är alltid tillrådligt att investera en del av din portfölj i metallen som säkerhet.

Guldpriset har aldrig och kommer aldrig att gå till noll som till exempel aktier riskerar att göra. Det bör dock noteras att investeringar i att köpa och sälja guld online medför en högre risk. Guld kan köpas fysiskt, men ett enklare alternativ är att köpa och sälja det online i så kallade CFD: er (Contracts for Difference).

Investera i guld

Ytterligare två fördelar med att investera i guld är för det första att det är en investering som går att göra i en fysisk vara. Du kan köpa guld och få det i handen vilket innebär att du inte behöver vara orolig för att en hacker eller andra tekniska problem kan påverka din tillgång. Dock bör det tilläggas att fysiskt guld måste förvaras säkert, förslagsvis i ett kassaskåp eller på banken, för att förhindra att det stjäls av någon.

För det andra är guld lätt att få sålt och på så sätt en investering som är lätt att förvandla till rena pengar. De flesta ädelmetallhandlare köper gärna guldtackor. Alternativt kan guldtackor säljas direkt till personer som investerar i guldsmeder, pantbanker eller till och med smycken. Läs mer om att investera i guld.

 

Investera i silver

Att investera i silver är ett mycket praktiskt investeringsalternativ. Precis som andra ädelmetaller är silver eftertraktat och viktigt på marknaden och har varit så i tusentals år. Silver har varit historiskt viktigt och kommer inte att förändras i framtiden. Silver skiljer sig också från andra investeringsalternativ, men dess bakgrund och historia gör det till ett bra val på marknaden, med flera olika aktörer att välja mellan.

Investera i silver

Till skillnad från att investera i guld är att investera i silver en mer riskfylld investeringsform, men kan också ge större avkastning. Silver är en ädelmetall med ännu bättre marknadsvolatilitet än guld, och har dessutom samma investeringsskyddande egenskaper som guld. Det innebär värdebevarande, inflationsskydd och en efterfrågestyrd priskurva.

Precis som guld kan silver investeras i fysiskt. Du kan investera i silver i form av silvertackor, smycken eller till och med i lokala silversmeder. En annan skillnad mot guld är att silver har fler användningsområden. Det innebär att silver används till allt från smycken och mynthandel till utveckling av medicintekniska produkter och batterier.

Med fler användningsområden följer fler investeringsmöjligheter. Detta beror på att trenderna kan förändras, men inte användningsområdena, som kommer att fortsätta att vara eftertraktade. Läs mer om att investera i silver här.

 

Investera i fastigheter

Att investera i fastigheter är populärt eftersom hyresfastigheter genererar ett stabilt kassaflöde genom månadshyror och fastighetspriserna har stigit sedan 1990-talet. Investerare med överskottsmedel från aktier och företag investerar ofta i hyresfastigheter för att sprida riskerna genom hävstångseffekt.

Bankerna är villiga att finansiera fastigheter eftersom de ger ett stabilt kassaflöde på lång sikt och skyddar mot inflation. Fastigheter erbjuder också flera skattefördelar.

Investera i fastigheter

Det finns flera sätt att investera i fastigheter. Det vanligaste är att köpa en fastighetsfond, vilket ger riskspridning och gör att man inte behöver ägna tid åt att analysera fastighetsaktier. För den som har erfarenhet och kan analysera aktier är fastighetsaktier en bra investering.

Den mest populära fastighetsaktien hos Avanza är Castellum som brukar erbjuda hög direktavkastning till aktieägarna. De fastighetsaktier som haft bäst kursutveckling under det senaste decenniet är Balder och Sagax.

Ett annat alternativ för privatpersoner är att starta ett bolag och investera direkt i enskilda fastigheter. Risken är större, men man har större kontroll över hyresgäster och fonder. Fördelen är att man känner till det område man bor i. Nackdelen är att det kräver mycket arbete som fastighetsägare.

 

Investera i kryptovalutor

Coinbase är en av de stora aktörerna när det gäller handel med kryptovalutor. Få personer lär ha missat Coinbases börsintroduktion i år. Många spekulerar därför i att företaget kommer att bli en framgångssaga likt Google, som börsnoterades.

Investera i kryptovalutor

Digital valuta utan gränser är ett kontroversiellt ämne, med toppar och dalar. I en alltmer digital värld blir digitala valutor allt viktigare och erbjuder spännande investeringsmöjligheter nu när handelsföretagen är noterade på börser. Även om kryptovalutor är en relativt ny investering är de en mycket spännande marknad, som har sina för- och nackdelar.

Vissa tror att kryptovalutor är en bubbla, men intresset verkar öka i takt med att allt fler företag accepterar kryptovalutor som betalningsmedel. Experter säger att kryptovalutor är här för att stanna, och med tanke på hur världen utvecklas kan vi hålla med.

Det finns olika typer av kryptovalutor som för närvarande är tillgängliga för investeringar. Bitcoin och Ether är de i särklass största på marknaden och har stigit med 800 respektive 1 300 procent under det senaste året, med de största vinsterna mot slutet av året.

Investera i bitcoin

Bitcoin är en digital valuta som skapades 2009 av en man vid namn Satoshi Nakamoto. En av de största skillnaderna mellan bitcoin och många andra valutor är att den inte är beroende av en central utgivare som en centralbank, vilket skyddar den från politiskt inflytande och monopolistiska betalningssystem.

För att upprätthålla säkerhet och integritet förlitar sig Bitcoin på kryptografi och använder en databas som distribueras över de noder som utgör P2P-nätverket för att registrera transaktioner. Detta är också avsett att säkerställa att valutan endast kan användas av dess ägare och oåterkalleligen förloras från ägarens digitala ”plånbok” och därför endast kan användas en gång.

Investera i bitcoin

När Coinbase handelsportal gick live steg värdet på bitcoin med 800%. Uppgången i bitcoin drevs också av Tesla-vd:n Elon Musk presskonferens där han meddelade att Tesla återigen skulle acceptera bitcoin som betalningsmetod. För de som har tagit chansen att investera långsiktigt i bitcoin har det generellt sett gått mycket bra.

De senaste åren har dock visat på marknadens höga volatilitet, med ett fall på 75% i slutet av 2018. Värdeminskningen beror främst på säkerhetsproblem med valutan som nu har åtgärdats, men det är oklart om liknande problem kommer att fortsätta uppstå och orsaka nya prisfall i framtiden.

 

Investera i förnybar energi

När det talas om energiomställningen från fossila bränslen till förnybar energi och efterfrågan är enorm är investeringar i metaller, grundämnen, gruvbolag och gröna fordon mer intressanta än någonsin.

Elbilsbatterier och energilagring är exempel på områden som båda är beroende av metaller som koppar, litium, silver och nickel. För oss alla kommer utvecklingen mot en renare och mer hållbar framtid att kräva innovation och uppgradering på många fronter. Det handlar om byggföretag som bygger energieffektiva bostäder, utveckling av Tesla och andra miljövänliga fordon, utbyggnad av elnät och fiberoptik etc.

Investera i förnybar energi

När många aspekter av vardagen behöver utvecklas, förändras också marknaden. Ofta tänker vi så mycket på ren energi och miljövänliga fordon att vi missar allt som är involverat i produktionen av dessa produkter. Till exempel kräver tillverkningen av miljövänliga fordon olika metaller. För att få fram metallerna behöver vi gruvor, och för att transportera metallerna behöver vi bra transporter.

En trend kommer att leda till stora förändringar i vårt dagliga liv och på den globala marknaden. Vi ser investeringar i miljövänliga alternativa och förnybara energikällor som en växande trend och potentiellt den mest intressanta delen av marknaden för dem som är intresserade av att investera.

 

Investera i obligationer

Obligationer är en typ av lån. Stater, kommuner och företag kan emittera eller sälja obligationer i stället för att låna pengar från banker eller emittera preferensaktier. Emittenten av obligationen betalar ränta till köparen av obligationen fram till förfallodagen. I slutet av obligationens löptid återbetalar emittenten hela investeringen (om inte företaget går i konkurs).

Obligationer. Minsta köpbelopp för obligationer är ofta mellan 500 000 och 1 miljon kronor. Småsparare kan få bäst riskspridning och avkastning genom att istället köpa obligationsfonder hos nätmäklare. Fonderna handlar vanligtvis med stats- eller företagsobligationer. Obligationer ger ca 6-7% avkastning per år.

När ett företag emitterar en obligation kallas den för en företagsobligation, när en stat emitterar en obligation kallas den för en statsobligation. I allmänhet anses företagsobligationer vara mer riskfyllda än statsobligationer.

Men hur kan jag investera i obligationer? Du kan köpa obligationer via banker eller nätmäklare, men det brukar röra sig om belopp runt 1 miljon kronor. För att köpa via telefon måste du ringa mäklarens kontor. Om du är en liten investerare kan du få bättre riskspridning genom att köpa en obligationsfond istället.

 

Investera i SpaceX

SpaceX är ett välkänt företag, eftersom rymdresor är ett av de hetaste ämnena idag, men det är ännu inte noterat på börsen.

Det är nu möjligt för privatpersoner att åka ut i rymden, dock så har den resan en ordentligt saftig prislapp. Utöver att syftet med en rymdresa kan vara att turista på en plats som ytters få personer besökt står planetutforskning, lastuppskjutningar och nya sätt att använda satellitinternet på agendan för den som har råd att betala.

Investera i SpaceX

Efter Elon Musks mycket framgångsrika ökning av Teslas aktiekurs med 743 % den 10 juni 2020 finns det goda skäl att tro att SpaceX, som också är ett av hans företag, kommer att uppnå en lika fenomenal ökning av aktiekursen vid tidpunkten för sin börsintroduktion. Så därför kan det vara värt att hålla ett öka på företaget och eventuellt överväga om det är värt att investera pengar i det.

 

Investera i Amazon

Amazon, ett e-handelsföretag som har fått uppmärksamhet från både investerare och köpare, börjar göra dramatiska inbrytningar på den svenska marknaden. Företaget har ridit på en aldrig tidigare skådad framgångsvåg och erövrat marknaden på ett enastående sätt.

Amazon har diversifierat sina marknader och erbjuder många skräddarsydda tjänster till sina kunder. De täcker en stor del av marknaden med ett brett utbud av tjänster och har vuxit till att bli en stor konkurrent till företag som Spotify och Netflix.

Nu när företaget har expanderat och finns tillgängligt i fler länder utgör det en intressant investeringsmöjlighet. Om man tittar på bolagets lönsamhet och kassaflödespotential under de senaste tre åren har EBIT (GAAP) ökat från 0 USD år 2014 till 12,4 miljarder USD år 2018, främst drivet av Amazon Web Services (molntjänster). Denna trend kommer sannolikt inte att vända, utan snarare nå en ny topp i framtiden.

 

Vad mer ska man investera i?

Det finns många andra företag som kan vara av intresse för dig som vill investera själv. Du kan direktinvestera i företag, produkter, materialproducerande företag, lokala företag etc., vilket ger dig en mängd olika alternativ att välja mellan.

Ska man investera i onoterade bolag?

Svaret på den här frågan är både ja och nej. Även om det kan vara ett bra alternativ för erfarna investerare är denna typ av investering högrisk och rekommenderas därför inte för icke-professionella investerare eller oerfarna småinvesterare. All handel med onoterade aktier sker dessutom manuellt via en mäklare så där ytterligare mer kunskap en vad en nybörjare sitter på.

Att investera i onoterade företag är mer riskfyllt än i noterade företag, eftersom både tillgången till information och värdepapprens likviditet kan vara begränsad. Denna typ av investering lämpar sig därför bäst för investerare med tillräcklig kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden som på andra sätt kan avgöra om företaget har potential eller inte. Det är därför ett sätt att investera med hög risk, men med möjlighet till betydande vinster.

Ska man investera i tillväxtbolag?

Att investera i tillväxtbolag blir alltmer populärt, men man bör komma ihåg att det inte är lämpligt för den som är intresserad av kortsiktiga investeringar, eftersom riskerna är höga och vinster ofta kan göras först under en lång tidsperiod.

När man investerar i nystartade företag ska man inte förvänta sig att aktiekursen stiger omedelbart. För att förvänta sig att göra vinst måste man investera under en längre tidsperiod, cirka fem till sju år; diversifiera din risk genom att investera i flera företag snarare än i ett enda.

Ett stort problem är att det är svårt att hitta bra företag att investera i, så det krävs adekvat research för att göra investeringen säkrare. När du investerar tidigt, lita inte på andras bedömningar, utan analysera själv. En annan viktig sak är att investera i företag som förstår konkurrensen och marknadens utmaningar.

 

Investera rätt – gör en riskbedömning

Ingen investering bör göras utan noggrann planering och efterforskning av vad som är värt att investera i och inte. Ett bra tipps är att börja med att lära dig grunderna i värdepappershandel, till exempel handel med aktier, fonder och obligationer.

Även om konsten att investera i grunden är mycket enkel – köp när det är billigt och sälj när det är dyrt – är det viktigt att lära sig förstå hur och varför priserna på aktiemarknaden ändras.

Det finns två huvudsakliga aspekter som hjälper till att förklara detta:

 • Grundläggande information om företaget – hur mycket pengar de tjänar, hur mycket skulder de har, pressmeddelanden om nya allianser eller expansionsplaner etc. Att göra en fundamental analys av ett börsnoterat företag är något som de flesta kan göra, och det är helt klart värt att finslipa sina kunskaper om man vill bli en framgångsrik investerare.
 • Marknadspsykologi – detta är den del som är nästan omöjlig att förutsäga, där priserna kan stiga eller falla med 10%, 20% eller 30% eftersom människor som handlar tycker att det är rimligt, även om inget grundläggande om företaget har förändrats. Det är nästan omöjligt att förutsäga massornas optimism eller pessimism, och det finns tusentals faktorer som påverkar deras riktning.

 

Ha en tydlig plan

Det är viktigt att ha en tydlig plan för hur du ska investera dina pengar och det är avgörande att hålla fast vid denna plan, även om värdet på dina aktier kan stiga eller sjunka. För nybörjare och investerare som inte är villig att ta så speciellt stor risk rekommenderas diversifiering för att minimera risken.

Det är alltså rekommenderat att ha en spridd portfölj med varierande innehav från många olika marknader.

Oavsett hur mycket research du gör från olika källor finns det naturligtvis fortfarande många som vill ha experthjälp med sina investeringar. Nyckeln här är att ha ett ganska solid kapital för att det ska verka lönsamt. De flesta banker har någon form av möjlighet att tala med en finansiell rådgivare. Naturligtvis finns det många andra sätt att komma i kontakt med en finansiell rådgivare, inklusive onlinetjänster.

Ju tydligare din sparplan är, desto större är sannolikheten att du lyckas. Tänk alltid på att marknaderna fluktuerar snabbt och att aktiekurserna kan gå upp lika mycket som de gick ner igår och vice versa.

 

Börsmäklartjänster och testplattformar

Är det så att du är nybörjare inom det här med investeringar och har läst på allt om hur börsen och aktier eller fonder fungerar men inte provat att göra det i praktiken med pengar så finns det ytterligare ett sätt att göra det på, ett sätt som inte innebär någon risk över huvud taget.

Det är nämligen så att vissa online-mäklartjänster låter dig prova att investera utan att riskera dina egna pengar. Detta görs genom att investera med virtuella pengar i låtsasaktier som beter sig och utvecklas på samma sätt som den verkliga aktien där du kan investera riktiga pengar. Detta är ett bra sätt för nybörjare att öva och försöka investera med sin egen analys utan att riskera sina egna medel.

Börsmäklartjänster och testplattformar

Det innebär att de som vill lära sig hur man investerar kan börja med att lära sig av sina egna investeringsmisstag. Om övningen visar att de förlorade pengar på en investering kan de försöka ta reda på vad som gick fel, eller om de upptäcker att de gjorde en vinst på en falsk investering kan de försöka ta reda på om något hände som fick priset att stiga. Hur som helst är slutresultatet en riskfri upplevelse.

Det är även bra för investerare som vill testa en ny strategi men inte direkt vill riskera sina egna pengar utan först analysera hur den nya strategin fungerar och om det faktiskt är värt att investera riktiga pengar på ett liknande sätt.

Det ska dock tilläggas att du inte tjänar några pengar på dessa online mäklartjänster utan skulle det vara så att den investering du har gjort med virtuella pengar växer och ökar i värde så at det inte du som får några pengar för det utan som sagt är det endast en virtuell vinst.

 

InvesteraMera Sammanfattar

Möjligheterna att investera är i princip oändliga och du kan anpassa det precis efter just dina preferenser. Det finns flertalet olika val vad gäller vara att investera i, du kan investera i allt från aktier och fonder, vilket är det absolut vanligaste investeringsformerna, till fastigheter och ädelmetaller. Du kan även välja hur ofta du vill spara, någon gång ibland eller frekvent varje månad, samt till vilken risk du vill placera dina pengar.

En sak som är säker är dock att chansen att få dina pengar att växa alltid är större om du väljer att investera dem. Bara genom att placera dem i en indexfond kan tjäna dig 100 000 kr om året om du har tur.

Det finns inget entydigt sätt att spara på, men vi hoppas att du har fått lite mer kunskap och kött på benen för att sätta igång ditt egna sparande nu.

FAQ – Investera pengar

Nedan har vi besvarat några av de absolut vanligaste frågorna vad gäller investering av pengar.

Varför bör man investera pengar?
Vad ska man investera i?
Hur investerar jag säkert?
Hur kan jag placera företagets pengar?