Investera i kryptovaluta

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 14 september 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Investera i kryptovalutor

Det går att investera i kryptovalutor via flera olika alternativ. Du kan exempelvis köpa kryptovaluta via en kryptobörs eller investera i certifikat som följer värdet på valutan.

I denna guide visas alternativen, fördelar/nackdelar och en kort steg-för-steg guide vid varje alternativ.

 1. Köpa kryptovaluta – Köp riktig bitcoin, ether, solana eller annan kryptovaluta.
 2. Certifikat – Investera i certifikat som följer värdet.
 3. ETP – Investera i börshandlade produkter mot flera olika kryptovalutor.
 4. Kapitalförsäkring med bitcoin – Kapitalförsäkring med bitcoin från svensk kryptobörs.
 5. Köpa via växlingstjänster – Köp eller växla direkt i din kryptoplånbok.

Köpa kryptovaluta

Vill du investera direkt i tillgången, dvs. kryptovalutor, kan dessa köpas från en kryptobörs. I detta fall kommer du att äga kryptovalutan och kan använda den på ett flertal olika sätt.

Du kan exempelvis skicka valutan till en egen plånbok, till olika kryptobörser eller använda den inom olika blockkedjors ekonomiska ekosystem. Du äger alltså själva tillgången och avgör själv var du vill förvara den och vad du vill använda den till.

Var kan investering ske?

Enklast, och säkrast, sker investering via en etablerad kryptobörs. En fördel med att använda svenska aktörer är att dessa är reglerade av svenska lagar och har tillsyn av Finansinspektionen. De erbjuder även svensk support och drivs av börsnoterade bolag.

 • Trijo – Lägst avgifter i Sverige. Öppna konto och köp kryptovalutor på 3 minuter.
 • Safello – Mycket användarvänlig tack vare Swishbetalning. Dyrare än Trijo men cirka dubbelt så många valutor att välja på.
 • Coinbase – Amerikansk kryptobörs med god användarvänlighet. Har över 100 olika valutor att investera i.

Fördelar

 1. Användning

Kryptovalutor skapades inte som ett finansiellt instrument eller renodlat investeringsobjekt. Alla har en unik funktion inom dess blockkedja. Vill du kunna använda dem och exempelvis skicka till andra, växla, eller betala med dem behöver riktig valuta köpas.

 1. Säkerheten

När du köpt kryptovaluta på en börs kan du välja att skicka dessa till en hårdvaruplånbok och förvara dem där. Denna förvaring är det absolut säkraste då förluster kan uppstå om börsen går i konkurs, hackas eller om bedrägeri genomförs.

 1. Högre avkastning

Ett flertal kryptovalutor har staking-funktioner på blockkedjan. I korthet innebär det att de kan låsas i smarta kontrakt varpå en viss avkastning betalas ut. Dessutom kan de användas inom likviditetspooler och utlåning vilket innebär avkastning på investerat kapital.

Nackdelar

 • Skatten

Handel med kryptovalutor deklareras via blankett K4 under rubriken ”Övriga tillgångar”. Antingen behöver kapitalvinstskatten beräknas själv eller så kan deklarationsföretag, som exempelvis Divly, anlitas. Det går inte att ha dessa investeringar inom ett ISK.

 • Säkerhet

Att ha sina kryptovalutor på en börs innebär alltid en risk. Skulle de gå i konkurs kan hela innehavet förloras. Detta hände exempelvis på hösten 2022 då världens näststörsta börs, FTX, stoppade samtliga uttag.

 • Nekas av banken

Flera svenska banker nekar överföringar till och från utländska kryptobörser. För att vara säker på att överföringarna ska godkännas krävs att handel sker på svenska börser. Men de har betydligt mindre utbud.

Investera i tre steg

I Sverige har Trijo lägst avgifter och i guiden nedan visas hur investering kan ske. Önskas ett bredare utbud, eller betalning via Swish, rekommenderas istället Safello.

 1. Skapa konto

Gå till Trijo.com och klicka på ”Skapa konto” högst upp till höger.

 1. Sätt in pengar

Logga in med BankID och klicka på ”Konto” i menyn och därefter ”Sätt in” Euro. Välj insättning via Trustly eller SEPA.

 1. Investera i kryptovaluta

Klicka på ”Marknad” i menyn och välj vilken kryptovaluta som önskas. Enklast sker handeln via ”snabbköp” vilket innebär att ordern alltid går igenom direkt. Välj belopp, granska köpet och godkänn det. Gå till ”Konto” i menyn för att se innehavet.


Kryptocertifikat

Certifikat är börshandlade värdepapper, utgivna av en emittent, som handlas via svenska aktiemäklare. På samma sätt som det är möjligt att köpa certifikat mot guld, olja eller majs kan exponering ske mot kryptovalutor som exempelvis bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Cosmos (ATOM) och Chainlink (LINK). Inom parentes anges valutakoden.

Var kan investering ske?

Både Avanza och Nordnet erbjuder certifikat som speglar värdet på olika kryptovalutor. Utbudet är något olika hos dessa nätmäklare så det kan löna sig att jämföra utbud om investering önskas i en specifik valuta.


(Exempel på certifikat hos Avanza)

Fördelar

 • ISK / Kapitalförsäkring

Certifikat kan handlas inom ISK eller kapitalförsäkring. Därmed sker schablonbeskattning i stället för kapitalvinstbeskattning. Dessutom behöver ingen manuell skatteuträkning ske.

 • Kan handlas i SEK

De flesta certifikat kan handlas i SEK. Därmed behöver inte någon valutaväxlingsavgift betalas och någon valutarisk uppstår inte.

 • Mycket enkelt

Att handla certifikat är lika lätt som att köpa en aktie hos Avanza eller Nordnet. Någon kunskap om kryptovalutor krävs inte.

Nackdelar

 • Börsens öppettider

Certifikat kan enbart handlas under börsens ordinarie öppettider. Dessutom kan handeln stoppas vid för stor volatilitet. Det bör däremot inte ses som någon stor nackdel för de som investerar långsiktigt.

 • Avgifterna

Investering i kryptocertifikat kostar som lägst 19 kronor i courtage hos både Avanza och Nordnet. Utöver courtage tillkommer oftast en årlig administrationsavgift på 0 – 3,75 %.

 • Enbart investering

Vill du investera i kryptovalutor långsiktigt och utan att interagera med kryptobörser eller blockkedjor? Då är certifikat är ett bra alternativ. Eftersom det är värdepapper kan de inte skickas, växlas eller användas på blockkedjan så som kryptovalutor är tänkta att användas.

Investera i tre steg

Nedan visas hur du kan investera i kryptovalutor via certifikat hos Avanza.

 1. Logga in & Insättning

Har du inte konto skapas detta gratis på tre minuter. Klicka på ”Bli kund” högst upp till höger på Avanza.se. Insättning av pengar kan sedan ske med Swish, Trustly eller SEPA.

 1. Välj certifikat

Bilden nedan visar certifikatlistan från Avanza. Genom att ange tillgångsklass och kategori, som på bilden, visas enbart certifikat och övriga ETP:er (se kommande rubrik) med kryptotillgångar. Det finns betydligt fler certifikat än vad som visas i listan nedan.

 1. Investera

Klicka på ”Köp” vid det certifikat du önskar köpa, välj antal och genomför handeln. Det går alltså att investera i kryptovalutor på samma sätt som aktier, fonder eller andra värdepapper. Däremot är courtageavgiften högre då lägsta kostnaden är 19 kronor per transaktion.

OBS – Innan du kan investera i kryptovalutor hos Avanza måste du svara på frågor som bevisar att du förstår den risk som dessa tillgångar har. Frågorna behöver även besvaras innan handel kan ske med ETP:er (se nästa rubrik).

ETP – Börshandlade produkter

ETP (Exchange-Traded Product) är ett samlingsnamn för de olika derivatprodukter som kan handlas över börsen. Inom denna kategori finns exempelvis certifikat (se ovan) och warranter.

Värdeutvecklingen på dessa följer den tillgång som produkten är exponerad mot. En del handlas med inbyggd hävstång, eller korta positioner, men det vanligaste är att de följer värdeutvecklingen 1:1.

Var kan investering ske?

ETP:er med kryptovalutor som underliggande tillgång kan både köpas hos Avanza och Nordnet.

(Exempel på ETP:er hos Avanza)

Fördelar

 • ”Fondlösningar”

Det finns ETP:er med flera olika kryptovalutor som underliggande tillgång. Ett exempel är 21Shares Crypto Basket Index vars värde speglar utvecklingen av de tio valutorna med högst marknadsvärde.

 • Gå ”kort”

Ett fåtal ETP:er är utformade för att öka i värde om tillgången går ner i värde. Det kallas för att ”korta” den underliggande tillgången.

 • ISK / Kapitalförsäkring

I likhet med certifikat kan ETP handlas inom ISK eller kapitalförsäkring. Därmed nås fördelarna med schablonbeskattning och att innehavet inte behöver deklareras manuellt.

Nackdelar

 • Främst i Euro

Nästan samtliga ETP:er handlas i Euro vilket innebär både valutaväxlingsavgift och valutarisk.

 • Lägre omsättning

Det är än så länge betydligt större handel i certifikaten än övriga börshandlade produkter med kryptovalutor som underliggande tillgång. Det gör att spreaden tidvis kan vara hög.

 • Emittentrisken

När investeringar sker i certifikat, ETP eller andra värdepapper som ska ”spegla” värdet finns alltid en emittentrisk. I det fall som emittenten, dvs. utgivaren, av dessa värdepapper skulle gå i konkurs finns en risk att innehavet går förlorat.

Investera i tre steg

Köp av ETP:er har stora likheter med köp av certifikat (se ovan). Det som skiljer är primärt avgifterna. Här visas hur köp kan ske via Avanza.

 1. Filtrera fram ETP

Gå till certifikatlistan och filtrera fram ”Alternativa investeringar” och ”Cryptocurrency”. Önskas enbart ETP:er kan ”ETP” även anges i sökrutan.

 1. Köp

Klicka på ”Köp” och genomför köpet på samma sätt som vid köp av aktier eller certifikat. Välj belopp som önskas investeras varpå Avanza automatiskt  räknar ut antalet som beloppet räcker till.

 1. Se innehav

Gå till ”Innehav” så kommer investeringen att synas under rubriken ”certifikat”. Härifrån går det även att köpa fler eller lägga säljorder.

Kapitalförsäkring med bitcoin

Den svenska försäkringsförmedlaren Hubins erbjuder handel med bitcoin via en kapitalförsäkring som ges ut av försäkringsbolaget Quantum Leben. Denna kapitalförsäkring har en tydlig skillnad mot kapitalförsäkringen hos exempelvis Avanza.

Försäkringslösningen innebär all handel sker på försäkringsförmedlarens hemsida och att Quantum Leben handlar bitcoin via svenska kryptobörsen Safello för att matcha kundernas handel. I praktiken ägs därmed riktig bitcoin, hos en svensk börs, via kapitalförsäkringen.

Detta till skillnad mot handel med certifikat där den underliggande tillgången kan förvaras utomlands och det ofta är svårt att verifiera var investeringarna egentligen sker.

Var kan investering ske?

Hubins lanserade möjligheten att ha bitcoin i deras kapitalförsäkring i slutet av 2022 och var därmed först i Sverige med denna lösning. Om fler försäkringsbolag öppnar upp liknande lösningar framöver beror troligtvis på hur populärt det blir att investera i kryptovalutor, dvs. om kundernas efterfrågan ökar.

Tre fördelar

 • Schablonbeskattning

I likhet med investering i kryptovalutor via certifikat (se ovan) schablonbeskattas innehavet.

 • Deklaration

Hubins skickar automatisk information till Skatteverket vilket gör att någon K4-blankett inte behöver fyllas i.

 • Svenskt innehav

Hubins är en svensk försäkringsförmedlare och tillgångarna investeras hos en svensk börs. Detta via ett stort försäkringsbolag som har juridisk rätt att bedriva sin verksamhet i Sverige. Försäkringsbolaget måste följa hårda riktlinjer och klienternas tillgångar hålls segregerade från företagets tillgångar.

Tre nackdelar

 • Lägst 100 000 kronor

Första insättning måste vara på minst 100 000 kronor. Det gör att Hubins lösning främst riktar sig mot större investerare.

 • Avgifterna

Köpavgiften är 2 % och därtill tillkommer årlig ”custody fee” på 0,5 % samt 1 % i försäkringsavgift.

 • Enbart bitcoin

Än så länge erbjuds enbart handel med bitcoin via denna kapitalförsäkring.

 

Investera i tre steg

Så här kan du investera i kryptovalutor via Hubins:

 1. Öppna kapitalförsäkring

Första steget är att öppna ett gratis konto hos Hubins samt därefter öppna en kapitalförsäkring på plattformen. Någon kostnad uppstår inte förrän försäkringen omfattar något innehav.

 1. Sätt in minst 100 000 kronor

Första köpet måste vara på minst 100 000 kronor. Däremot kan försäljning ske på lägre belopp.

 1. Se innehavet

Klicka på ”Innehav” i menyn för att se ditt totala innehav hos Hubins. Utöver bitcoin kan exempelvis onoterade aktier flyttas in i denna kapitalförsäkring.

Investera via kryptoplånbok

En kryptoplånbok används för att förvara kryptovalutorna i det fall som de inte hålls på en börs. Flera av dessa plånböcker har en tjänst integrerad som innebär att användare kan investera via kortbetalning. I dessa fall krävs KYC, dvs. att exempelvis kopia på pass eller körkort laddas upp.

Det finns ingen direkt fördel, för svenska användare, att investera via dessa plånböcker. Detta utifrån att det oftast är enklare, snabbare och billigare att gå via en klassisk kryptobörs.

De som däremot redan har kryptovaluta och önskar växla dem till en annan (kallas för swap), skicka till andra personer eller använda dem för en funktion på blockkedjan är dessa plånböcker mycket bra. Någon KYC behövs inte och någon uttagsavgift (som börser har) finns inte.

Var kan investering ske?

Exempel på plånböcker som har denna funktion integrerad är Metamask, Exodus och Ledger.

Tre fördelar

 • Decentraliserad möjlighet

Handeln sker oftast via decentraliserade börser (DEX) där växling sker utan registrering eller uppladdning av ID-handlingar.

 • Utbudet

Med exempelvis webbplånboken Metamask kan interaktion ske med ett flertal decentraliserade börser. På dessa kan vem som helst lansera handel med egen kryptovaluta vilket innebär att utbudet är extremt stort.

 • Snabbt och enkelt

Om du har en kryptovaluta och vill växla den till en annan är dessa plånböcker och tjänster smidiga. Det tar inte mer än 1 – 2 minuter att ladda hem en app till mobilen och genomföra en swap.

Tre nackdelar

 • Säkerheten

När växlingsfunktion erbjuds sker detta generellt via en tredjepartslösning. Skulle det bli några problem eller om har allmänna frågor finns ingen kundsupport att fråga.

 • Tekniken

Det krävs en grundläggande kunskap kring hur kryptoplånböcker fungerar för att hanteringen ska ske säkert och korrekt. För nybörjare rekommenderas att traditionella börser används.

 • Kursen

Det kan vara svårt att kontrollera att den kurs som erbjuds är i nivå med gällande marknadskurs.

Swap i tre steg

För dig som redan investerat via börser och vill ”ta nästa steg” kan handel via plånböcker och decentraliserade börser vara ett alternativ.

 1. Ladda hem plånbok

På Google Play och AppStore finns ett stort utbud kryptoplånböcker i form av appar. Ett annat alternativ är att ladda hem en plånbok till datorn. Oavsett bör en gedigen kontroll ske att det är tillförlitliga plånböcker med goda omdömen. En hel del bedrägerier har förekommit.

 1. Skicka kryptovaluta till plånboken

Nästa steg är att skicka din kryptovaluta till plånboken. Sök upp valutan i appen och välj ”Recieve” för att se mottagaradressen.

 1. Genomför swap

Layouten är olika hos de olika plånböckerna men generellt ser det ungefär som på bilden nedan. I detta fall önskas en växling (swap) ske av 100 USDC till Bitcoin. Om denna växling godkänns kommer plånboken ha 0,003681 Bitcoin någon minut senare.

Frågor och Svar

Var går det att investera i kryptovalutor billigast?
Går det att köpa kryptovalutor inom kapitalförsäkring?
Vilken kryptobörs är bäst för nybörjare?
Vilka risker finns med att köpa kryptocertifikat?