Investera i guld – så kan du köpa guld 2024

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 29 december 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

När man pratar om guld tänker man kanske framförallt på smycken eller guldtackor och guldmynt från gamla filmer. Men guld är mer än bara så, det är ett sätt att investera och låta pengar växa.

Troligen har du hört om guld och dess höga värde, men visste du att du kan investera i dem. Vi kommer i denna artikel gå igenom hur man kan investera i guld samt vad som gör guld till en bra investering.

Investera i guld 2023

Varför investera i guld?

Guld har under flera århundraden varit ett viktigt handelsmedel, huvudsakligen på grund av sin pålitlighet. Guld har även genom historien visat sig ha ett relativt stabilt värde, något som ger guldet en bra och solid plats i din portfölj.

Utöver pålitligt värde kan guld stärka din portfölj i tuffa tider. Råvaran har en förmåga att öka i värde när börsen och dess aktier minskar i värde.

När börsen går tungt flyttar många småsparare delar av sitt kapital från börsen, till guld. Nästan alltid på grund av dess pålitliga värde. På grund av denna ökade efterfrågan ökar också priset på guldet. Detta gör alltså att råvaran ökar i värde medan börsen minskar i värde, något som gör guld till en viktig nyckelspelare i din portföljen.

En annan god anledning till att investera i guld är marknadens behov av råvaran i framtiden. I takt med att samhället utvecklas och elektrifieras kommer behovet av guld att öka. Idag används guldet som en viktig komponent i flertalet elektroniska enheter, enheter som vi inte tycks kunna leva utan.

Exempel på områden som använder sig av guld är elektronik, rymd och läkemedelsindustrin, detta är viktiga industrier som troligen kommer behöva mycket guld. Denna förmodade ökning av efterfrågan kan bidra till ett ökat pris, något som gynnar dig som investerare.

Guldpriset i grönt ökar när OMXS30 i gult minskar, detta under invasionen av Ukraina i början av 2022

 

Hur investerar man i guld?

Det kanske mest traditionella sättet att investera i guld är att köpa fysiskt guld. De är som de låter att man köper fysiskt guld till exempel i form av guldtackor eller guldmynt som man förvarar hemma.

Fysiskt guld

De kanske mest traditionella sätt att investera i guld är att köpa fysiskt guld. De är som de låter att man köper fysiskt gult till exempel i form av guldtackor eller guldmynt som man förvarar hemma.

När man investerar i fysiskt guld finns det vissa saker man behöver tänka på. Eftersom du fysiskt äger guldet fungerar det inte på samma sätt som att äga guld digitalt, en viktig skillnad är hur en försäljning går till.

Det viktigaste när man äger fysiskt guld är att man har en lång investeringshorisont. Alla typer av investeringar som innebär att du äger värdet av din investering i fysisk form (t.ex. guld, vin, klocka) mer komplicerade och tar längre tid att sälja. Att äga fysiskt guld passar därför sällan att äga under en kortare period utan är optimalt för en långsiktig investering.

Man måste även ta i beaktande den risk som tillkommer med att äga guld fysiskt. När man investerar i fysiskt guld måste man skydda sig mot stöld på ett helt annat sätt än vad man behöver göra digitalt. Det kan till exempel handla om att man har ett bankfack, detta resulterar dock i en extra kostnad som blir löpande.

 

Börshandlade produkter

Utöver att handla guld fysiskt kan man handla det digitalt genom olika aktiemäklare. När man investerar i guld digitalt köper man olika typer av börshandlade produkter såsom certifikat eller trackers med guld som underliggande tillgång. Detta innebär att certifikatet eller trackern följer guldpriset.

Genom att investera i guld genom börshandlade produkter kan man på ett enkelt och effektivt sätt få spridning mot guld. Handel av börshandlade produkter sker helt digitalt vilket gör att du som investerare inte behöver tänka på eller oroa dig för tillkommande risker med fysiskt guld. Du kan digitalt köpa och sälja dina certifikat eller trackers något som möjliggör för snabba köp och sälj, alltså trading.

Om du vill börja investera i guld digitalt görs det genom en aktiemäklare, Avanza och Nordnet är två populära exempel på mäklare som erbjuder handel med produkter med guld som underliggande tillgång.

Det är dock viktigt att du förstår hur dessa börshandlade produkter fungerar och vilka risker som finns. Alla typer av investeringar kan både öka och minska i värde.

Innan eventuell handel av börshandlade produkter är det viktigt att ha full förståelse och veta vilka risker som tillkommer, vissa begrepp är även viktiga att kunna. Till exempel hävstång, stopp loss och spread för att nämna några.

Hos Avanza kan du lära dig mer om börshandlade produkter i stort.

Avanza

Nordnet

Köpa guld fysiskt eller digitalt?

Detta är ett val som är helt individuellt, de beror på vad du föredrar och känner dig bekväm med. De viktiga när du beslutar om fysiskt eller digitalt är att du förstår likheterna och skillnaderna.

Detta är ett val som är helt individuellt, det beror på vad du föredrar och känner dig bekväm med. Det viktiga när du beslutar om fysiskt eller digitalt är att du förstår likheterna och skillnaderna.

Skulle jag stå i valet mellan att köpa guld digitalt eller fysiskt skulle jag valt digitalt. Den huvudsakliga anledningen är att jag skulle föredra digitalt på grund av dess enkelhet. Jag är en person som föredrar att kunna köpa och sälja snabbt om nödvändigt, digitalt ägande passar därför mig.

Hur skiljer sig guld från andra typer av investeringar

Den största skillnaden mellan guld och andra typer av investeringar är just dess pålitlighet och relativt låg volatilitet.

Kollar man på nedanstående bild kan man se att priset på guld har varit relativt stabilt i förhållande till OMXS 30. Man kan se att priset på guld inte påverkats av börsens upp- och nedgångar, till exempel IT bubblan 2000.

Man kan där se att OMXS30 gick upp väldigt mycket under 1999 och 2000 för att sedan krascha ner, en utveckling men inte ser i guldet. Guldet har haft ett stabilt värde med en mindre nedgång under samma tidsperiod. Detta gör guld till ett bra komplement till en portfölj som till stor del består av aktier och fonder.

Viktigt att ha i åtanke är att detta inte är garanterat. Stabiliteten i guldpriset är ingen garanti och guld kan både öka och minska i värde.

 

Vad påverkar guldpriset?

I många fall när man pratar om investeringsguld pratar man om att värdet är stabilt, att volatiliteten är lägre än i till exempel aktier. Men varför är volatiliteten lägre i guld?

Anledningen till att guld är mindre volatilt än till exempel aktier är huvudsakligen på grund av att guld är en ädelmetall. På grund av att guld är en ädelmetall finns det en begränsad mängd och en begränsad framställning. Jämför man med pengar som går att trycka obegränsade mängder av så är stabiliteten och tilliten lägre. Detta är inte ett problem i guld eftersom tillgången och produktionen är relativt förutsägbar, chansen att tillgången kraftigt ökar är låg vilket gör att tilliten till guldets värde är högre.

Utöver den begränsade tillgången har världsläget stor påverkan på guldets värde. Exempel på påverkande faktorer är: penningpolitik, amerikanska dollar, ekonomins mående och världen i stort.

 

För och nackdelar med guld som investering

 

Fördelar

+ Stabilt värde

+ Diversifiering

+ Minskar förluster

+ Går att handla guld med hävstång

+ Går att daytrada

Nackdelar

– Lägre avkastning än börsen

– Värdet påverkas till stor del av spekulation

– Fysiskt guld kräver ökad säkerhet

– Kan svänga mycket på kort sikt

 

4 anledningar att investera i guld

Diversifiering

När man tänker på diversifiering tänker man kanske framförallt på att man äger flera olika aktier för att sprida risk, men man kan också ha diversifiering mellan olika typer av investeringar. Det kan till exempel handla om att man blandar investeringar i aktier, krypto, fastigheter eller guld.

Denna spridning mellan olika typer av investeringar minskar risken ytligare. Att sprida risk genom att äga flera olika aktier är bra, men om börsen överlag går ner kommer du att påverkas. Men bara för att börsen sjunker

 

Minska förluster

På grund av att guld ses som en mer stabil investering än till exempel börsen väljer vissa att flytta pengar från börsen till guld i händelse av tuffare tider. Detta gör att guld tenderar att öka i värde när börsen och dess aktier sjunker.

Detta gör att förlusterna i en portfölj som till stor del består av aktier minskar. Något som är positivt och gynnar dig som investerare.

Värdebevarande

På grund av att guld är en ädelmetall finns det en begränsad mängd och en begränsad framställning. Detta gör att guld inte kan skapas ur tomma intet utan har en annan förutsägbarhet än till exempel pengar som går att trycka mängder av.

Denna förutsägbarhet bidrar till att priset på guld inte riskerar att krascha på grund av ett stort överskott. Eftersom pengar går att trycka i mängder finns risken att för mycket tryckta pengar leder till en extremt hög inflation, något som inte är fallet i guld.

Trygghet i oroliga tider

Guld har genom historien varit ett av de huvudsakliga handelsrätten och är idag fortfarande en viktig del i ländernas ekonomier. Guld fyller idag inte samma syfte som det än gång gjort men finns fortfarande kvar i form av guldreserver.

Fördelen med guld är att det är ett gemensamt handelsmedlem, alla länder har samma typ av guld och kan därför fortsätta handla även om den egna valutan tappat sitt värde.

På grund av att guld är gemensamt för samtliga länder skapar det en trygghet. Om det skulle bli krig eller andra oroligheter kan man använda guld som betalningsmedel. Sannolikheten för ett krig är liten men med tanke på invasionen av Ukraina finns alltid chansen. Guld kan därför skapa en trygghet om det skulle bli oroliga tider.

Vad påverkar guldpriset?
Är guld en bra investering?
Skyddar guld mot inflation?
Är guld bättre än silver?