Ekonomiskt oberoende

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 15 maj 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Funderar du över hur man blir ekonomiskt oberoende?

Då har du kommit rätt!

Vad är ekonomiskt oberoende?

Definitionen av att vara ekonomiskt oberoende innebär att du ska kunna leva på din avkastning av det kapital du tidigare genererat. Du är inte beroende av en inkomst för att överleva, som en lön exempelvis.

Din avkastning på ditt kapital täcker alltså de utgifter och kostnader du har, vilket gör att dina investeringar kommer jobba för dig, snarare än att du jobbar för det. Ränta-på-ränta-effekten kommer i längden öka ditt kapital exponentiellt i takt med att börsen, eller det du investerat i, stiger i värde.

Det finns flera sätt att uppnå ekonomiskt oberoende, däribland investeringar, sparande eller passiva inkomster. Att sätta upp mål blir väldigt viktigt, särskilt om du ska nå ekonomiskt oberoende genom att spara, då mål skapar disciplin som i längden skapar ekonomisk frihet.

Ju mer du kan spara ihop varje månad desto mer går det att investera, till exempel i värdepapper på börsen. Efterhand kommer du se ditt kapital växa månad efter månad och år efter år, och till slut, när din avkastning på ditt kapital tillräckligt stor, kan du sluta jobba och du är ekonomiskt fri.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Rekommenderas för investeringar

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
  • + Marknadsledande i Sverige
  • + Stort utbud av aktier och fonder
  • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
  • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
  • + Egen gratis indexfond
  • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

När är du ekonomiskt oberoende?

Hur mycket pengar behöver du egentligen? Det finns flera sätt och uträkningar för att ta reda på hur mycket du behöver spara ihop och investera för att bli ekonomiskt oberoende. Ett sätt att göra detta på är genom 4%-regeln.

Det är en studie som det ofta pratas om i FIRE, vilket är en community för personer som vill uppnå ekonomisk frihet. FIRE står för Financial Independence Retire Early. 4%-regeln räknar ut hur stort kapital du behöver för att bli ekonomiskt oberoende. Grundteorin i 4%-regeln är att du ska kunna leva på din avkastning, som här uppgår till fyra procent, med hänsyn till genomsnittlig årlig börsuppgång samt inflation.

1) Börja med att räkna ut hur mycket pengar du spenderar under ett helt år, på så sätt kommer du fastställa hur mycket pengar du behöver med nuvarande levnadsstandard. För att vara på den säkra sidan kan du även räkna med en buffert för nödsituationer och sämre tider.

2) Multiplicera din summa med 25. Nu kommer du ha räknat ut hur mycket ditt totala kapital behöver vara för att kunna leva på fyra procent avkastning.

Exempel:

Ola lever på 25 000 kr varje månad, vilket gör att han varje år kommer leva på 300 000 kr. Han multiplicerar detta med 25, vilket ger 7,5 miljoner kr. 4% av 7,5 miljoner är 300 000, vilket både blir Olas årsavkastning från sina investeringar samt det kapital han varje år kan leva på.

Skulle vi också lägga till en buffert på 5 000 kr varje månad för oväntade händelser, landar hans summa pengar/år på 360 000 kr, vilket sedan ger ett slutligt sparkapital på 9 miljoner kr.

Detta är förvisso 2,5 miljoner mer, men det är säkrare sett till den buffert vi räknat med för Ola.

Ola ska nu kunna leva på avkastningen av hans investerade kapital, han är ekonomiskt oberoende!

Med 4%-regeln är det viktigt att förstå de yttre faktorerna som spelar in, som exempelvis prestationen på börsen samt inflation. Under de senaste åren har inflationen fluktuerat mer än på länge, vilket gör det svårare att förutsäga när du uppnår ditt utsatta ekonomiska mål.

Tumregeln är att ditt kapital bör vara 25 årsbudgetar, för att vara helt säker på att kapitalet är skyddat mot inflation. Teorins grundare, rådgivaren William Bengen, menar dock att det kan räcka med enbart 20 årsbudgetar, vilket indikerar att teorin är en bra måttstock för hur stort kapital du behöver för ekonomisk frihet.

Hur blir du ekonomiskt oberoende?

Det absolut vanligaste och mest effektiva sättet att uppnå ekonomisk frihet på är genom sparande. Investeringar i aktier och fonder är den absolut mest populära sparformen, där många investerar för att bli just ekonomiskt fri.

En genomsnittlig årsavkastning hos en aktiefond i Sverige de senaste tio åren har legat på ca 9%, däremot är det viktigt att ha i åtanke att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Investeringar i värdepapper kan både stiga och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det du investerat. Därför är det väldigt viktigt att veta vad du placerar och sparar dina pengar i.

En annan vanlig tumregel vad gäller småsparares investeringar är att du inte ska ”gifta dig” med dina investeringar. Det vill säga, att hela tiden hålla en nykter och rationell syn gentemot dina värdepapper.

När värdepapper stiger och sjunker i värde blir det svårt för ett emotionellt hållningssätt att fatta bästa möjliga beslut.

En annan viktig faktor är att hela tiden känna dig bekväm med storleken på det kapital du har på börsen. För vissa kan bekvämlighetsgränsen ligga vid ett par tusenlappar, samtidigt som gränsen för vissa går vid flera miljoner kronor. Hög avkastning kräver däremot högre risk.

Med det sagt, hur gör du för att investera på börsen? Och vad finns det för andra vägar till ekonomiskt oberoende?

1. INVESTERA DITT KAPITAL ISK

Ett ISK är en bra sparform där du kan spara i aktier och fonder utan att du behöver betala skatt för de vinster du gör. Istället betalar du skatt på det totala värdet av tillgångarna på ditt ISK. Historiskt har det inte funnits något bättre eller starkare sätt att långsiktigt förvalta pengar på.

Den genomsnittlige årsavkastningen på Stockholmsbörsen ligger på 9%, däremot är det viktigt att inte förvänta sig en stadig avkastning på 9% varje år. Det finns år där börsen backar, till exempel som 2022, vilket gör att man behöver ha respekt för den tid det tar för pengar att växa. Istället för att spara undan ett belopp då och då är en bra strategi att spara ett fast belopp per månad genom att hela tiden fylla på sitt ISK.

En viktig detalj att ha koll på när du investerar i ISK-sparande, som många inte har, är att tiden är din absolut främsta tillgång. En långsiktig investeringsfilosofi tar avstamp i ränta-på-ränta-effekten, vilken innebär att du som investerare får ränta på dina insatta pengar samt på värdeökningen dina värdepapper gjort under tidsperioden.

Det finns en anledning till varför Albert Einstein stod för citatet: ”Ränta-på-ränta effekten är världens åttonde underverk. Den som förstår det förtjänar det; den som inte gör det, betalar det.”

En annan viktig detalj att ha koll på när du investerar i aktier och fonder är att det finns en risk med allt du inte vet. Finansmarknaderna är oerhört komplexa, och att känna till allt om just dina innehav är i princip omöjligt.

Med inställningen att investera i det du förstår kommer du minimera en markant del av den risk du tar dig an när du investerar. Att också förstå att investeringar i aktier kräver mer av din tid än investeringar i fonder, vilket leder oss till nästa punkt.

Vill du komma igång och handla med aktier eller fonder? Starta ett konto hos Avanza eller Nordnet.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

1.1 AKTIER ELLER FOND?

Huruvida du ska välja aktier eller fonder beror mycket på ditt intresse och den tid du kan avsätta för dina investeringar.

Har du ett intresse för de bolag du vill spara i, har tid att följa upp samt drivet att nörda ner dig i detaljer finns det ett enormt värde i att enbart investera i aktier. Har du däremot begränsat med tid och intresse för att göra research får du absolut bästa avkastning genom att investera i aktivt förvaltade fonder.

Exempel 1:

Karl måste jobba väldigt mycket, men samtidigt vill han lära sig investera sina pengar . Han börjar lära sig om marknaden, läser andra investerares tips, och hittar ett antal bolag han börjar spara i.

När han väl hittat sina bolag dröjer det många månader innan han följer upp sina bolags rapporter och nyheter, och under tiden visar det sig att flera av hans bolag har tvingats till nyemissioner på grund av sin höga skuldsättning.

Karls portfölj har gått från att vara upp några procent till att vara minus många flera procent, Karl får panik och säljer av alla sina innehav till stor förlust.

Karl tar aldrig upp sitt sparande igen och således når han aldrig sitt mål av att bli ekonomiskt oberoende och kan inte heller sluta jobba i förtid.

Exempel 2:

Ett annat exempel är Sandra, som också måste jobba väldigt mycket.

Hon vill också placera sina pengar, men inser att hon varken har tiden eller det långsiktiga intresset.

Sandra gör research om fonder, och fastnar för ett par som verkar kunna ge god avkastning på hennes pengar.

Varje månad sparar hon disciplinerat, och efter lång tid av hängivet sparande har hon nått upp i en summa miljoner kronor som gör att hon kan leva på avkastningen.

Sandra kan sluta jobba i förtid. Hon har haft respekt för den disciplin och den
tid det tar att bygga upp en ekonomisk frihet.

En av de viktigaste detaljerna när du investerar och sparar i värdepapper är att måste använda dig av diversifiering så mycket det går.

Diversifiering innebär kort och gott att du inte lägger alla ägg i samma korg vilket hjälper dig att skruva ner risken i dina innehav relativt till din avkastning. Inom klassisk portföljvalsteori ska diversifiering vara ett sätt att maximera din avkastning i relation till den risk du vill ta dig an. Diversifiering kommer också göra dig tryggare med att leva på avkastningen, då risken är lägre.

2. SKAPA FLERA KÄLLOR FOR INKOMST

Din inkomst kommer styra hur mycket pengar du kan spara varje månad. För att spara sig till ekonomiskt oberoende behöver man antingen ha hög inkomst eller en låg levnadskostnad som gör att den summa pengar du behöver för att överleva är överkomlig. För att generera en hög inkomst kan man välja att skapa sig fler inkomstkällor som ihop blir en större summa pengar.

Läs mer om detta i vår artikel med tips om 25 enkla sätt att tjäna pengar snabbt:

Med flera inkomstkällor går det snabbare att uppnå ditt mål om x antal kronor, genom sparande och ränta på ditt sparande. Det blir enklare för dig att nå ekonomiskt oberoende, det vill säga att kunna leva på avkastningen av ditt kapital.

3.MINSKA DINA  UTGIFTER

För att kunna spara ihop till en tillräcklig summa pengar måste du veta dina utgifter, och också veta om du behöver dra ner på dem. En stor anledning till varför de allra flesta inte uppnår ekonomiskt oberoende är för att deras utgifter per månad är för höga, även om de har en väldigt hög inkomst. Det går inte att bygga rikedom med alltför höga månadsutgifter.

6 miljoner kronor är i sig väldigt mycket pengar, men för någon som gör av med 20 000 kr i månaden är det precis på håret att det räcker, utan buffert inräknad. Och för någon som gör av med 25 000 i månaden räcker det definitivt inte för att klassa sig som ekonomiskt fri.

Dina utgifter ska hela tiden styra hur hög avkastning du behöver ha för att täcka upp, vilket kan leda till att den risk du tar i dina placeringar är alldeles för hög.

Att justera ner dina utgifter (per månad och per år) ett antal procent kommer göra bra saker för ditt sparande, vilket innebär en kortare väg till det antal miljoner kronor du behöver för att leva på din avkastning.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Sparexempel

Ett månadssparande under lång tid kommer göra under för din långsiktiga ekonomiska situation. Men hur lång tid tar det att bli ekonomiskt oberoende?

I vårt sparexempel nedan ska vi räkna med är 9%, vilket är den genomsnittlige avkastningen/år på Stockholmsbörsen.

I vårt exempel har vi ett sparande på 3 000 kr/månad under 25 år. Räntan vi tar med är 9% och vårt startkapital är 30 000 kr.

Med detta sparande når vi en summa på 3 454 618 kr. Vill vi istället öka vårt månadssparande till 5 000 samt vår tidshorisont till 32 år, utan att skruva ner vår avkastning i procent når vi istället en summa på 10 788 611 kr.

Detta är tillräckligt med pengar för att klassa dig som ekonomiskt oberoende om du har en månadskostnad på 30 000 kr, dessutom med utrymme för en buffert på ca 1,7 miljoner kr.

Lägg upp en sparplan och sätt den i rullning

Likt en snöboll som växer sig större vid rullning kommer ditt kapital växa sig större genom ränta-på-ränta. X antal 000 kr kommer kunna växa sig till x antal miljoner kronor efter rimligt lång tid och hängivet sparande. I många fall behöver det heller inte ens gå särskilt lång tid.

Genom att räkna på hur stora dina utgifter är och hur mycket du kan spara ihop varje månad kommer det bli enklare för dig att lägga upp en plan för ditt långsiktiga sparande. Även den som är ointresserad av privatekonomi kan bygga upp ett bra sparande, bara man får koll på sina utgifter. Det innebär att man behöver sätta sig in i de utgifter man har.

Det behöver inte vara svårare än så, även om vägen kan kännas lång från början. Att spara ihop och leva på vår avkastning är något som alla bör sträva efter.

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!