Därför är Frontier Markets intressanta

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 22 februari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Frontier Markets, hur halkar man in på det egentligen? InvesteraMeras Albin Kjellberg intervjuar Mattias Martinsson som är investeringschef på Tundra Fonder.

– Om ungefär 50 år så kommer de här marknaderna att utgöra två tredjedelar av alla människor på jorden, säger Mattias Martinsson.

 

Detta är frontiermarknader

– Det här är en form av tillväxtmarknader i tidig utveckling, som man normalt sett inte hittar så mycket av i vanliga tillväxtmarknadsfonder.

Mattias berättar vidare om att Tundra har en ganska skarp definition för vad de menar med frontiermarknader. Istället för att titta på indexleverantörers klassificeringar så går de på något annat.

– Vi tittar på världsbankens uppdelning i olika inkomstkategorier. Frontiermarknader är det som definieras som låginkomstländer eller lägre medelklassländer. Det är länder med BNP per capita på 4000 dollar, eller lägre.

Som jämförelse så ligger Sverige på ungefär 60 000 i dollar i BNP per capita.

Mattias Martinsson.

Därför är frontiermarknader intressanta

– Det som gör de här länderna ganska spännande är att de idag utgör ungefär hälften av världens befolkning, men om ungefär 50 år så kommer de utgöra två tredjedelar av alla människor på jorden.

Den förändringen skapar ett stort behov av samhällsanpassningar.

– Man behöver bygga nya vägar, skolor, sjukhus, och stormarknader. Det är ganska enkel ekonomisk aktivitet, men som kommer vara hög i decennier framöver.

Vidare pekar Mattias på att det rör sig om relativt outvecklade aktiemarknader, dit relativt få investerare söker sig idag.

– Vår uppfattning är att alla de här länderna alltid har en del fantastiska entreprenörer och bolagsbyggare. Kan man hitta de här bolagen ganska tidigt, så kan man göra bra resor.

Han drar upp Investor som ett exempel.

– Om man investerade 20 000 kronor i Investor för 30 år sedan, så hade man idag haft 1,1 miljoner kronor.

Idén är alltså lite att hitta bolag som kan göra liknande resor, i de här länderna.

Svårigheten med frontiermarknader

Eftersom att ekonomierna och börserna på de här marknaderna är relativt outvecklade så kan det dyka upp svårigheter.  Det kan till exempel vara svårt att hitta rätt information, eller i vissa fall vara svårt med handel eller likviditet.

– Det skapar också möjligheter. Vi har sex personer i investeringsteamet, varav fyra sitter i Asien. Det är mycket mer enskild, egen bolagsanalys. Det är få av de här bolagen som analysfirmor täcker idag. Ibland frustrerande, när man inte hittar tillräcklig information, men man kan också hitta guldkorn.

Mattias jämför det lite med en skattjakt.

– Är man lite nördig så är det fantastiskt roliga marknader att hålla på med.

Läste årsredovisningar på stranden

Mattias blev tidigt intresserad av aktier och läste årsredovisningar på stranden redan som barn. När det var dags att försöka sparka sig in i branschen vid slutet av universitetsstudierna så skickade han brev till alla fondmäklare i Stockholm. Alla utom en svarade och tackade nej, förutom en. De hade tappat bort ansökan, vilket Mattias lyckades nyttja till sin fördel och pratade till sig en intervju. Han fick till slut sommarjobb och började på vaktmästeriet. Varje ledig stund smet han dock iväg till analytikerna. Efter sommaren fick han fast jobb, på aktiemäkleriet. Efter det blev han värvad till rysslandsavdelningen. Där fick han smak på tillväxtmarknader.

– Det var jättejobbigt i början, men när jag väl hade fått lite smak på det så insåg jag att det här området är det få som kan och bolagen har få hört talas om. Sen dess har det varit tillväxtmarknader för mig.

Så hittar Mattias rätt bolag

– Vi tror att det är tre grundläggande kriterier som måste vara på plats i ett bra bolag.

Det första är bra ägare i bolaget, som tillsätter en bra ledning.

– Med den tillväxten som finns på de här marknaderna, har du ansvarsfulla ägare som inte lurar minoritetsägarna, kan du nästan sälja vilken produkt eller tjänst som helst och nå tillväxt om du är duktig på att genomföra.

Det andra kriteriet är växande bolag.

– Du kan sitta och titta på de där fantastiskt billiga bolagen, där värderingen känns orimligt låg. Och du sitter år efter år efter år och väntar på uppvärderingen. Istället söker vi oss till bolag där vi är nästan 100% säkra på att de kommer växa, och att de kommer göra det snabbare än den underliggande ekonomin.

Den tredje faktorn är att bolaget måste vara positivt för samhället där de verkar.

– För oss är hållbarhet exklusivt någonting som är lönsamt för dig som bolag. Idén är helt enkelt att om du har ett bolag som är en ansvarsfull arbetsgivare, som betalar sina skatter och sköter sig något så när i förhållande till miljöaspekter… så är det ett bolag som lokala politiker ser positivt på. Den typen av bolag löper mycket mindre risk för att drabbas av ny lagstiftning som negativt påverkar dem.

Favoritexemplet

Ett favoritexempel på att bolag som stämmer in på de tre kriterierna är ett pakistanskt IT-bolag.

– Ungefär hälften av bolaget ägs av de anställda själva och de har hållit på med verksamheten i drygt fyrtio år. De säljer 85% av sina tjänster till utlandet och 85% av deras kostnader är i lokal valuta, alltså pakistanska rupees. Det innebär att ett problemfyllt land som pakistan med återkommande ekonomiska kriser och devalveringar gynnar bolaget, eftersom lokala kostnadsutvecklingen är låg samtidigt som de får mer och mer intäkter från utländska kunder.

Tack för att du tog dig tid Mattias och lycka till!
Albin Kjellberg, investeramera.se