Cykliska bolag

av Petter Swensson
·
Uppdaterad 12 mars 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Investerar du i vad som du tror kommer gå bra i den rådande konjunkturen? Då kan man säga att du investerar i cykliska bolag.

Men vad är det egentligen som gör ett bolag cykliskt? Är det så enkelt som att bara peka på konjunkturtrenden?

Nja, inte riktigt. I den här artikeln ska vi reda ut vad cykliska bolag innebär och hur du kan tänka kring att investera i en portfölj av cykliska bolag.

Cykliska bolag – vad är det?

Det är egentligen så enkelt som det låter. Cykliska bolag är bolag vars resultat är starkt påverkat av konjunkturcykeln, vilken i sin tur består av perioder med upp- och nedgångar i ekonomin. Cykliska företag är känsliga för dessa svängningar. Deras efterfrågan, omsättning och vinst tenderar att öka under perioder av ekonomisk tillväxt och minska under perioder av ekonomisk nedgång.

Att ha placerat i cykliska bolag är ofta fördelaktigt under tider av ekonomisk tillväxt och högkonjunktur. Bolagen kommer rida på vågen av stark efterfrågan vilket i sin tur leder till ökad omsättning. Om bolaget också kan höja priserna på grund av den höga efterfrågan leder detta till en ökad marginal- och vinsttillväxt vilket sannolikt påverkar aktiekursen positivt.

Det är absolut inget konstigt med cykliska bolag. Istället är det ofta dem som står för den bästa avkastningen övertid. Affärscykler (konjunkturen) kommer och går för alla bolag, och för vissa är de mer kännbara. Dessutom är det viktigt att känna till att olika affärscykler pågår olika länge.

Centralbankerna har en roll att spela i att se till så att övergångarna mellan olika konjunkturer (och således affärscykler) blir så mjuka som möjligt genom stimuleringar och åtstramningar. Ekonomin riskerar att krascha när övergången mellan olika cykler blir för hård, exempelvis efter en stark högkunjunktur med ett väldigt spekulativt klimat. Det var, i korta drag, detta som hände under finanskrisen 2008.

 

Investera i aktier hos Nordnet eller Avanza

Hos Nordnet och Avanza kan du köpa och sälja aktier till konkurrenskraftigt courtage. Du kan investera på många olika börser och få god avkastning på ditt kapital.

Hos både Nordnet och Avanza kommer du hitta ett brett utbud av både cykliska och kontracykliska aktier att köpa.

Öppna ditt Nordnet-konto idag och börja investera!

Öppna ett konto snabbt och smidigt hos Avanza och börja ditt sparande idag!

 

Läs Investerameras recensioner om Avanza och Nordnet här!

 

Exempel på cykliska bolag

Cykliska bolag finns det gott om. Ett klassiskt exempel som är väldigt aktuellt just nu är bolag inom bygg. Under sämre tider ekonomiskt stannar byggandet upp till följd av högre finansieringskostnader, både för större fastighetsprojekt men även för renoveringar hemma hos privatpersoner. Det är inte riktigt läge att renovera badrummet för småbarnsfamiljen eller starta nya projekt för fastighetsbolagen. Detta drabbar byggbolaget i första hand såklart, men dess leverantörer blir också drabbade. Råvaruproducenter inom stål och skog drabbas av lägre efterfrågan, och underleverantörerna till dessa drabbas även dem av den sjunkande efterfrågan.

Efterfrågan, omsättning och vinst faller för samtliga bolag i försörjningskedjan när konjunkturen viker nedåt. Likadant gäller åt andra hållet när konjunkturen vänder uppåt. Köpkraften hos kunden återvänder och efterfrågan, omsättning och vinst för samtliga bolag i försörjningskedjan istället.

Lista på cykliska bolag

JM

SSAB

Boliden

Alfa Laval

Atlas Copco

Epiroc

Sandvik

Volvo

SKF

Thule Group

Kontracykliska bolag

Motsatsen till cykliska bolag är ”kontracykliska bolag”, även kända som ”defensiva bolag”. Dessa påverkas inte lika mycket av den rådande konjunkturen. De producerar och säljer produkter och tjänster som kunderna inte kan klara sig utan oavsett ekonomiskt läge.

Kontracykliska bolag kan definitivt vara en bra idé som motvikt i din portfölj. När dina cykliska aktier går ner tack vare konjunkturen kan dina kontracykliska aktier ta över dragloket för portföljens avkastning. En uppviktning i kontracykliska aktier bör ske när samhället är i slutet av en högkonjunktur. Denna typen av marknadstiming är det svåraste man kan göra inom portföljförvaltning – de allra flesta menar till och med att det är omöjligt. Att det enbart handlar om tur. Mer om detta senare.

Exempel på kontracykliska bolag

Några klassiska exempel på kontracykliska/defensiva branscher är livsmedel och kommunikation. Människor behöver alltid äta, oavsett om ekonomin är bra eller dålig. Det de flesta gör i en tid av sämre ekonomisk tillväxt är att välja det billigare alternativet, vilket är anledningen till varför matvarukedjor i lågprissegmentet tenderar att gå bra i sådana tider. Andra branscher som generellt sett går bättre under perioder av sämre ekonomisk tillväxt är kommunikation, spel, tobak och alkohol samt läkemedel.

Lista på kontracykliska bolag

Axfood

Betsson

Evolution Gaming

Kindred

Novo Nordisk

AAK

Tele2

Getinge

Vitrolife

Elekta

Lyx – cykliskt eller kontracykliskt?

Ett omtvistat exempel är lyx. Lyxkonglomeratet LVMH (ägare till Louis Vuitton, Moët, Hennessy etc.) rapporterade en ökning i omsättning under första halvåret med 15% jämfört med första halvåret föregående år. Jämfört med första halvåret 2021, när det makroekonomiska läget såg mer stabilt ut, uppgår ökningen till hela 47% (LVMH 2023). Ett annat exempel är Hermes som ökat sin omsättning första halvåret i år med 36% gentemot första halvåret förra året, och med 90% gentemot första halvåret 2021 (Hermes 2023).

Tesen att kyx också är kontracykliskt är byggd på att förmögna kunder inte blir särskilt mycket fattigare under sämre ekonomiska tider för samhället. De har tillräckligt mycket kapital att fortsätta unna sig lyx under lågkonjunktur – därav finns efterfrågan kvar. Huruvida tesen stämmer eller ej är svårt att svara på, men trenden historiskt har varit att lyxbolag fortsätter gå bra under dippar i realekonomin. Vi får helt enkelt sätta oss ned och studera kursgraferna hos börsernas lyxföretag när vi är i slutfasen av nästa lågkonjunktur för att se om tesen fortfarande är intakt. Tills vidare är det möjligt att vi får lägga till bolag som LVMH och Hermes i listan ovan…

Fördelar och nackdelar med cykliska aktier

Cykliska aktier har, som alla andra typer av aktier, både fördelar och nackdelar. Viktigt är att du gör din egen analys och att du förstår vilken risk du tar dig an om du skulle köpa cykliska aktier.

Oftast är cykliska aktier mer volatila då kurserna tenderar att fluktuera i linje med hur konjunkturen går. Aktier i bolag innebär alltid en risk, medan aktier i bolag som är cykliska ofta innebär en än högre risk. Däremot innebär ofta cykliska aktier en möjlighet till högre avkastning om du har en längre tidshorisont på dina investeringar. Att sitta kvar i cykliska aktier i tider av sämre kursrörelser eller ras är nyckeln till att skapa hög långsiktig avkastning.

Fördelar med cykliska aktier

 1. Potentiell för hög avkastning: Cykliska aktier har potential att generera hög avkastning under perioder av stark ekonomisk tillväxt. När ekonomin blomstrar, ökar efterfrågan på varor och tjänster som dessa företag producerar, vilket kan leda till ökade intäkter och vinst.
 2. Låg värdering under svaga tider: Under nedgångsperioder i ekonomin kan cykliska aktier handlas till lägre värderingar, vilket kan skapa möjligheter för investerare att köpa dem till rabatterade priser. Om investerare kan identifiera företag med goda långsiktiga utsikter, kan de dra nytta av prisuppgången när ekonomin återhämtar sig.
 3. Diversifiering: Att inkludera cykliska aktier i en portfölj kan hjälpa till att diversifiera riskerna. Dessa aktier har ofta en tendens att reagera annorlunda än defensiva aktier (till exempel aktier inom hälsovård och livsmedel), vilket kan balansera portföljens totala riskprofil. Mer om diversifiering senare.
 4. Potential för långsiktig tillväxt: Om en investerare har en lång investeringshorisont och kan hantera volatiliteten som är förknippad med cykliska aktier, kan de dra nytta av den långsiktiga tillväxtpotentialen när ekonomin går igenom återkommande högkonjunkturcykler.
 5. Tidig återhämtning: Cykliska aktier kan vara en bra indikator på en ekonomisk återhämtning. När dessa aktier börjar stiga, kan det signalera att ekonomin är på väg att förbättras, vilket kan vara en positiv indikation för hela marknaden.

Nackdelar med cykliska aktier

 1. Hög volatilitet: Cykliska aktier är kända för sin höga volatilitet. Deras resultat och aktiekurser kan svänga kraftigt med konjunkturcykeln och ekonomiska förändringar. Detta kan leda till osäkerhet och ökad risk för investerare, särskilt de som inte är bekväma med stora prisrörelser.
 2. Känslighet mot ekonomin: Cykliska aktier är starkt beroende av ekonomiska trender. När ekonomin går sämre, kan efterfrågan på deras produkter eller tjänster minska dramatiskt, vilket kan påverka företagets intäkter och vinster negativt. Detta kan i sin tur påverka aktiekursen.
 3. Ovisshet om konjunkturcykeln: Att förutsäga konjunkturcykeln och när den kommer att vända är mycket svårt. Investeringar i cykliska aktier kräver att investerare gör korrekta prognoser om ekonomin, vilket kan vara en utmaning och leda till felbedömningar.
 4. Risk för förluster under lågkonjunktur: Under ekonomiska nedgångar och lågkonjunkturer kan cykliska aktier drabbas av kraftiga prisfall och förluster. Dessa förluster kan vara särskilt smärtsamma för investerare som har köpt aktierna vid höga priser och inte kan hålla ut under perioder med negativa prisrörelser. Tålamod är A och O med cykliska aktier
 5. Beroende av specifika branscher: Många cykliska aktier kommer från vissa branscher som är extra känsliga för ekonomiska förändringar. Till exempel kan biltillverkning och byggindustrin vara cykliska och påverkas av fluktuationer i bostadsmarknaden och konsumenternas köpkraft.
 6. Kräver aktiv övervakning: På grund av deras volatilitet och känslighet mot ekonomiska faktorer kräver investeringar i cykliska aktier aktiv övervakning och snabb reaktion på förändringar i marknaden och ekonomin. Det är dock viktigt att förstå att aktiv övervakning inte per automatik innebär att du hela tiden behöver peta i portföljen.

Hur hittar jag bra cykliska aktier?

Att hitta bra aktier är givetvis en utmaning. Det krävs färdigheter inom analys och finansiell förståelse. Dessutom är goda redovsningskunskaper en bra ”edge” att ha, eftersom du då kan läsa och förstå bolagens finansiella rapporter, samt upptäcka när bolagen vill dölja värden i rapporterna som är mindre smickrande.

När du ska leta efter intressanta aktier att investera i, tänk framåt. Ett populärt uttryck är att börsen handlar 6-9 månader framåt.

Grundstegen för att hitta bra cykliska aktier är:

 1. Förstå var i konjukturcykeln vi befinner oss

 2. Skissa på vilka branscher som är intressanta för framtiden – inte nu

 3. Bedöm riskerna med branschen och konjunkturen

 4. Lär dig enkel aktievärdering applicera på de aktier du studerar – då lär du dig vilken finansiell risk du tar dig an och vad du betalar för din risk/avkastning.

 5. Jämför de aktier du studerar – vad skiljer dem åt och hur värderas dem?

 6. Följ upp dina aktier även om du inte investerat – grunden till långsiktigt hållbar aktieanalys

 

Dock behöver man inte göra det allt för svårt för sig.

Många cykliska aktier i Sverige är väldigt välkända. Ett axplock från listan tidigare i artikeln är:

 • Alfa Laval

 • Atlas Copco

 • Boliden

 • Sandvik

 • Volvo

Att timea marknaden är det svåraste en investerare kan göra – omöjligt enligt många. Däremot kan det vara en idé att försöka timea marknaden så bra som möjligt på värdering.

Om du skapar en bevakningslista på välkända cykliska aktier kommer du enkelt kunna följa deras kurs och således värdering i olika konjunkturcykler. När en nedgång i marknaden sker kommer du se hur värderingarna på dessa bolag kommer ner till lägrenivåer. Dessa nivåer kan ses som köplägen förutsatt att bolaget i övrigt är välmående.

Gör du på detta vis kan du skapa god avkastning i stabila cykliska bolag. Dock är det väldigt viktigt att du är påläst. Du bör vara tillräckligt säker på huruvida kursfallet beror på bolagets verksamhet eller om det beror på marknadens oro – vilket är väldigt svårt.

Graf som jämför kurserna för Alfa Laval, Atlas, Volvo, Sandvik samt OMXS30. Källa: avanza.se

Bygga en portfölj kring cykliska och kontracykliska aktier?

Att bygga en portfölj bestående av cykliska och kontracykliska bolag kan absolut vara en bra idé. Kopplingen mellan de cykliska bolagens verksamhet och världsekonomin är stark och de kan enkelt dra nytta av en stigande konjunkturcykel. Likaså kan de kontracykliska bolagen vara en väldigt stark motvikt i portföljen och dra ner risken för olika marknadscykler. Detta kan skapa en bra långsiktig portfölj, och beroende på din viktning kan du skapa fin riskjusterad avkastning.

Grunderna i modern portföljteori – är cykliska och kontracykliska aktier optimalt?

Modern portföljteori är en viktig del av finansiell teori. Den skapades av ekonomen och nobelpristagaren Harry Markowitz och handlar om hur du genom diversifiering och riskhantering kan uppnå optimal avkastning för en given risknivå.

Harry Markowitz

Vi kommer inte gå in allt för djupt på ämnet. Det vi vill beröra är betydelsen av korrelation mellan aktier och vad den skapar för din portföljs riskspridning och potentiella avkastning.

Cykliska och kontracykliska aktier är, i teorin, negativt korrelerade. När de cykliska aktierna går starkt brukar de kontracykliska aktierna gå sämre, och vice versa. I modern portföljteori enligt Harry Markowitz är negativ korrelation mellan tillgångar i sin portfölj att föredra. Detta skapar dynamik i din portfölj där en aktie kan kompensera för förluster i en annan.

Den totala risken på din portfölj dras ned eftersom den specifika risken för varje aktie reduceras till följd av den negativa korrelationen i din portfölj. Risken du tar dig an i portföljen beror på hur du väljer att vikta portföljen mellan dina olika tillgångar, dvs om du placerar 40% i aktie A, 40% i aktie B och 20% i aktie C.

För att vara helt säker på korrelationen mellan en cyklisk och en kontracyklisk aktie bör du göra en beräkning enligt de formler Markowitz presenterar i sin teori. Dessutom är det viktigt att poängtera att korrelationen mellan tillgångar varierar över tid eftersom den beror på kursernas fluktuationer. Det är alltså viktigt att du ser över din portfölj då och då för att inte förlora avkastning gentemot den risk du tar.

Sammanfattning

Det finns gott om välkända cykliska aktier, bland annat storbolag som Alfa Laval, Boliden, Sandvik och Atlas Copco.

Det som gör dessa aktier cykliska är att deras finansiella prestation tenderar att gå i linje med konjunkturen. Under bättre tider går cykliska aktier bättre, och under sämre tider går det mer ”svajigt”. Om du vill investera i cykliska aktier är det viktigt att du förstår vilken risk du tar. Att köpa mer fastighetsbolag i högkonjunktur med låga räntor kan vara problematiskt om du köper för mycket. Något investerare och småsparare fått erfara under det senaste ett och halvt året.

Tänk längre än så. Som Warren Buffett sa: ”köp fantastiska bolag till rimliga värderingar snarare än rimliga bolag till fantastiska värderingar”.

Dessutom är det viktigt att inkludera de kontracykliska aktierna i dina investeringar, för att försäkra dig om att du begränsar din portföljs nedsida i perioder av sämre ekonomisk tillväxt i samhället.

Att identifiera var vi befinner oss i konjunkturcykeln är svårt- även för Riksbanken. Har du en lång investeringshorisont är detta däremot inte något du behöver bry dig särskilt mycket om.

 

Källor:

https://www.investopedia.com

/terms/m/modernportfoliotheory.asp

 

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!