Börja pensionsspara – Komplett guide till ett sunt pensionssparande

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 21 februari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Börja pensionsspara

Tycker du att det är svårt med pensionssparande? Är det knepigt att förstå hur du ska börja spara och vad din tjänstepenion är någonstans? Läs igenom denna guide för att få en bättre förståelse för ditt pensionssparande.

I artikeln går vi igenom:

 • Varför du behöver spara varje månad till pensionen på egen hand
 • Varför investeringssparkonto (ISK) är den bästa kontoformen för pensionssparande på egen hand
 • Vad tjänstepension och allmän pension är
Avanza

Månadsspara på Avanza

Vad är pension?

Pension är ett begrepp som vi alla stöter på förr eller senare i livet, och dess betydelse blir allt tydligare ju närmare vi kommer den ålder då arbetet ska läggas på hyllan. Men vad är pension egentligen?

I sin enklaste form är pensionen den typ av inkomst man får efter att ha gått i pension, det vill säga när man slutar arbeta på heltid. Pensionsåldern ligger på 64 år idag. Tanken är att efter många år av arbete och bidrag till samhället (och i många fall även till olika pensionssystem) ska man kunna njuta av sina äldre dagar med en viss ekonomisk trygghet.

 

Hur pensionssparar jag?

Pensionen i Sverige och många andra länder är uppbyggd på flera delar. För det första har vi den allmänna pensionen som kommer från staten. Denna del baseras på hur mycket pengar man har tjänat och betalat in i skatt under sitt arbetsliv. Det är en grundpelare i pensionssystemet som innebär att alla får en ekonomisk säkerhet efter arbetslivet.

Utöver den allmänna pensionen finns det ofta tjänstepensioner, vilket är pensioner som arbetsgivare betalar åt för sina anställda. Storleken på denna pension beror på vilken typ av avtal och vilken sektor du har arbetat inom. Tjänstepensionen är ett viktigt tillägg ihop med den allmänna pensionen och kan göra stor skillnad för din ekonomiska situation som pensionär.

Många väljer även att spara privat till sin pension. Detta kan göras genom investera på börsen i aktier och fonder med ett investeringssparkonton (ISK). Det privata sparandet ger en ytterligare möjlighet att påverka sin framtida ekonomiska frihet och livskvalitet under pensionen.

Vanliga frågor om hur man kan spara till pensionen

Hur pensionssparar jag i aktier?
Varför ska jag börja pensionsspara?
När ska jag börja tänka på pensionssparande?

Vad är pensionsmyndigheten?

Pensionsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att administrera och informera om den allmänna pensionen i Sverige. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension – delar som tillsammans bildar grunden i det svenska pensionssystemet. Myndighetens uppdrag är att säkerställa att alla som arbetar och betalar skatt i Sverige får rätt till pension och att dessa pengar förvaltas på ett sätt som gynnar pensionstagarna.

Pensionsmyndigheten delar varje år i februari ut något som heter orange kuvertet. Läs mer om det i nästa stycke.

Vanliga frågor om pensionsmyndigheten

Vanliga frågor om pensionsmyndigheten
Var kan jag se minPension 2024?
Vilka får sänkt pension 2024?

Vad är det Orange Kuvertet?

Detta färgglada kuvert innehåller en sammanfattning av din ackumulerade pensionsrättighet och förväntade pension, en ögonöppnare för många om vikten av tidigt och aktivt pensionssparande. Men vad exakt är det orange kuvertet, och varför spelar det en så central roll i svenskarnas ekonomiska planering?

Det orange kuvertet är en årlig pensionsprognos som skickas ut av Pensionsmyndigheten till alla som tjänat in till den allmänna pensionen i Sverige. Kuvertet innehåller uppgifter om den inbetalda pensionen genom arbete, samt information om hur mycket man kan förvänta sig att få i pension baserat på nuvarande inbetalningar och regelverk.

Huvudsyftet med det orange kuvertet är att öka medvetenheten om den egna pensionen och vikten av att komplettera den allmänna pensionen med eget sparande. Genom att ge en översikt över den förväntade pensionen uppmanas individer att planera för sin ekonomiska framtid och vidta åtgärder för att säkerställa en trygg pension.

Innehållet i Kuvertet

Innehållet i det orange kuvertet inkluderar:

 • En uppskattning av din framtida månadspension, baserad på dina hittills inbetalade pensionsrätter och förutsatt fortsatt arbete fram till pensionsåldern.
 • En sammanställning av de pensionsrätter du tjänat in genom arbete och andra bidrag.
 • Förklaringar om hur det svenska pensionssystemet fungerar, inklusive den allmänna pensionen, tjänstepensionen och möjligheten till eget sparande.

Vanliga frågor om orange kuvertet

Vem får orange kuvertet?
Var placeras min inkomstpension från lönen?
Vad är det orange kuvertet?

Vikten av ett eget sparande

Det orange kuvertet understryker också vikten av eget sparande för att komplettera den allmänna pensionen. Med tanke på att den förväntade pensionen ofta är lägre än den nuvarande inkomstnivån, blir det tydligt att eget sparande är avgörande för att kunna upprätthålla en önskvärd levnadsstandard i pension.

Du bör tänka på att…

Mottagandet av det orange kuvertet är en utmärkt tidpunkt för att göra en översyn av det egna pensionssparandet. Det kan innebära att justera månadssparandet, investera i olika sparformer eller överväga att starta ett privat pensionssparande om man inte redan gjort det.

Det orange kuvertet är mer än bara en årlig påminnelse om pensionen; det är en viktig del av det svenska pensionssystemet som uppmuntrar till aktivt deltagande och planering för en trygg ekonomisk framtid. Genom att förstå och agera på informationen i kuvertet kan svenskar ta kontroll över sin pensionering och arbeta mot en mer ekonomiskt säker ålderdom.

 

Hur kan jag komma igång med mitt pensionssparande

För att komma igång med ditt pensionssparande bör du ha koll på några viktiga detaljer för att du ska få ut så mycket som möjligt väl vid pensionen.

 

Snabbguide – Börja pensionsspara

Nedan har vi skapat en snabbguide till hur man börjar pensionsspara snabbt och enkelt.

 1. Hur vill du pensionsspara?

  När du ska börja pensionsspara gör du ofta detta genom ett månadssparande. På nätmäklaren Avanza kan du välja bland att låta en portföljgenerator generera fram en portfölj, plocka fonder själv eller få hjälp av Avanza.

  Börja pensionsspara 

 2. Vem sparar du för?

  Därefter skap du välja vem eller till vad du sparar för. I exemplet kommer vi välja ”Framtid” då vi sparar för pensionen.

  Spara för din framtid 

 3. Ändra vikten i din portfölj

  Om du inte är nöjd med vikten i din portfölj kan du förändra det genom att justera andelen procent varje kategori ska motsvara.

  Förändra vikten i portföljen 

 4. Hur mycket du vill spara

  Välj sedan hur mycket du vill spara till pensionen av din lön varje månad. I exemplet har vi valt att pensionsspara 2 000 kronor i månaden.

  Pensionsspara 2 000 kronor i månaden 

 5. Resultat!

  Slutligen är din portfölj genererad och du kan få en tydlig översikt av din portfölj och dina innehav. Vill du ta bort något innehav eller justera om vikten gör du enkelt genom att trycka ”Ändra” under respektive fördelning.

  Färdig portfölj!

 

Varför du bör pensionsspara på egen hand

Ju tidigare du börjar, desto mer pengar kommer du att ha när du väljer att gå i pension. Det låter kanske uppenbart, men effekten av tid på ditt sparande är kraftfull genom ränta-på-ränta-effekten. Något som leder till att det ackumulerade beloppet i ditt pensionssparande ökar över tiden. Denna ökning innebär att desto tidigare du startar ditt sparande, desto mindre behöver du spara till pensionen varje månad för att uppnå samma mål-belopp.

Den allmänna pensionen ger en grund, men för de flesta av oss kommer den inte att räcka för att upprätthålla den levnadsstandard vi önskar i pensionen.

En av de största fördelarna med att börja spara tidigt är effekten av ränta-på-ränta. Dina sparade pengar genererar avkastning, och över tid genererar även denna avkastning avkastning i sin tur. Det betyder att ju längre dina pengar får växa, desto större blir den slutliga summan. Att starta ditt sparande i 20- eller 30-årsåldern jämfört med att vänta till 40- eller 50-årsåldern kan göra en enorm skillnad i hur mycket du har sparat när det väl är dags att pensionera sig.

Fördelar

 • + Större pension än om du bara skulle ha pension från din tjänstepension i din anställning
 • + Kunna plocka ut den i förtid om du har tillräckligt med kapital för att sluta arbeta
 • + Möjlighet att påverka vart dina pengar placeras – potential till högre avkastning
 • + Skattefördel med investeringssparkonto. Skatten för 2024 är 1,086 % på ISK vilket ger dig en stor fördel till skillnad från ditt tjänstepensionssparande där du behöver betala ca 30%
 • + Du har möjlighet att ärva vidare pensionen direkt till dina anhörig då det är ditt egna kapital

Nackdelar

 • Ingen garanti för avkastning
 • Att regelbundet sätta undan pengar till pensionen kräver självdisciplin och långsiktigt tänkande, men om du har ett aktivt månadssparande där pengarna dras från ditt konto varje månad är detta inget problem

Hur sparar jag som bäst baserat på min ålder?

Nedan listar vi hur du sparar som bäst till pensionen för respektive åldersintervall.

För dig som är 20 år idag kommer en större del av din framtida pension att tvingas komma från eget sparande, eftersom du kan förvänta dig att få cirka 50 procent av din slutlön från det allmänna pensionssystemet. Med längre livslängd hos den svenska befolkningen blir det också viktigt att börja spara tidigt för att pensionen ska räcka längre.

För dig som är 60 år gammal är det brådskande om du inte ännu har påbörjat ditt sparande till pensionen. Ett starkt tips är att spara så mycket du bara kan varje månad dina sista år i arbetslivet.

 

20 – 40 år gammal

 • Logga in på minPension.se och ta en titt på både din allmänna pension och tjänstepension. Du kan även estimera hur mycket din pension blir vid pensionsåldern.
 • Starta ett eget sparande till pensionen. Det behöver inte vara så stort eller omfattande, men en rekommendation är att lägga undan ungefär 5% av din lön.
 • Placera pengarna i ditt eget sparande i fonder med lång investeringshorisont. Risknivån väljer du själv vad som känns bäst, men det skadar inte om risknivån är lite högre än du brukar ha på ditt sparande. Högre risk i fonderna innebär en möjlighet till högre avkastning. Pengarna skall placeras på långsiktighet och de har historiskt lönat sig att investera i lite mer riskfyllda fonder under lång period.
 • Starta en automatisk överföring för regelbundna insättningar i dina fonder. Då behöver du inte oroa dig för att missa någon månad. Regelbundet sparande minskar risken under upp- och nedgångar och är viktigare än startkapitalets storlek i början av dina investeringar.
 • Tjänstepensionen är en kritisk del av din framtida inkomst, utgörande 20 till 50 procent av den totala pensionen, vilket gör den till en av de viktigaste löneförmånerna. Genom att aktivt välja fonder baserade på din riskprofil kan du påverka din framtida pensionsutbetalning. För dig utan tjänstepension är det viktigt att kompensera detta med högre lön eller eget sparande för att säkra pensionen.

 

50 – 60 år gammal

 • Logga in på minPension.se för att granska både din statliga pension och eventuella tjänstepensionsplaner. Använd verktyget för att räkna ut hur stor din pension kan bli när du når pensionsåldern.
 • Som 50-60 åring är det klokt att börja spara till din pension nu. Det är knappt 15-5 år kvar och nu behöver du ta tag i ditt sparande. Du lär inte få in mer än drygt hälften av din lön, därav rekommenderas att du har ett eget pensionssparande på minst 10% av din månadsinkomst.
 • Vid 50-60 års ålder bör du investera med en medellång tidshorisont. Vi föreslår att du väljer en sparform som erbjuder möjlighet till avkastning och effekten av ränta-på-ränta. Det är fördelaktigt att prioritera fondsparande framför att enbart placera dina pengar på ett traditionellt sparkonto.När du närmar dig pensionen, granska hur ditt pensionskapital är fördelat och risknivån i ditt sparande. Trots att du snart blir pensionär och börjar utnyttja ditt pensionssparande, kommer du sannolikt endast att använda en liten del av det varje år. Därför är det fortsatt viktigt att ha en väl diversifierad portfölj. Ju mer tid du har kvar till pensionen, desto högre risk kan du potentiellt hantera.
 • För dig som är 50-60 och nära pensionering finns specialanpassade sparformer där risknivån automatiskt justeras baserat på din ålder, så att du slipper göra det själv. Ett exempel på en sådan lösning för privat pensionssparande är en kapitalförsäkring vi benämner som Stabil Pension.
 • Det är också viktigt att se över vilka försäkringsskydd som är kopplade till ditt pensionssparande. Många pensionsförsäkringar inkluderar ett återbetalningsskydd som säkerställer att dina efterlevande (make, sambo, barn) får utbetalt kapitalet om du avlider innan du utnyttjat hela ditt pensionskapital. Om du inte ser ett behov av detta skydd kan det vara fördelaktigt att avstå från det för att öka ditt eget pensionskapital. Diskutera med ditt försäkringsbolag hur detta val påverkar din pension. 

Pensionskalkylatorn

 • 20 år gammal – Om du som 20-åring sparar 1 000 kronor i månaden fram till 65 års ålder får du cirka 3 557 000 kronor extra i pension, beräknat på en snittavkastning på 7% per år.
 • 30 år gammal | 1 721 000 kronor extra i pension.
 • 40 år gammal | 787 000 kronor extra i pension.
 • 50 år gammal | 313 000 kronor extra i pension.

Om du skulle öka ditt pensionssparande ytterligare med 1 000 kronor i månaden, då skulle du uppnå en pension vid 64 års ålder på ungefär 6 707 728 kronor. Räknat från när du är 20 år gammal.

Detta visar vikten av ett tidigt och kontinuerligt sparande. Och innebär att ju tidigare du sparar desto större kommer din pension bli.

 

Samla din pension på ett ställe

Hos Avanza kan du samla din pension på ett och samma ställe genom att låta Avanza scanna av samtliga banker som du är kund hos. Flyttar du över pensionen så kan du få 1 miljon mer i pension.

 

Snabbguide – Samla din pension med pensionsjakten

Tjänsten heter pensionsjakten och för att visa hur du använder den har vi skapat en lite snabbguide så att du enkelt och smidigt kan göra samma sak på Avanza.

 

 1. Flytta pensionenSök efter pensionsjakten i webbläsaren eller gå till Avanza och orientera dig fram i kategorifältet högst upp under fliken ”pension”. Klicka sedan på ”Leta efter pensioner du kan flytta”.

  Avanza pensionsjakten - investeramera

 2. Välj bolagVälj bolagen du är kund hos och tryck dig vidare.

  Välj pensionsbolagen i listan nedan - investeramera

 3. Logga inLogga in med QR-kod och BankID till varje bolag så att Avanza kan se om du är kund hos dom och vad du har för pension.

  Investeramera - logga in på bolagen

 4. ResultatNu visar Avanza en komplett lista med var och hur mycket du får ut från respektive bank när du går i pension. I detta fallet har vi ingen pension på något annat ställe än Avanza och då ser det ut såhär, annars behöver du bara flytta över den till Avanza enkelt och smidigt.

  Flytta över pensionen

InvesteraMera Sammanfattar

Att förbereda sig för pensionen är avgörande för en ekonomiskt trygg framtid. Genom att förstå hur ett pensionssparande ska se ut, allt ifrån den allmänna- och tjänstepensionen till det privata sparandet, kan du bana väg för en god ekonomisk ersättning vid din pension.

Kom ihåg, det är aldrig för sent att börja spara till din pension, men ju tidigare du börjar, desto bättre. Du kan starta tidigt med ditt sparande för att dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. Använd verktyg som Avanzas pensionsjakt för att samla och optimera din pension på ett och samma ställe.

Genom att ha din pension hos Avanza kan du få hjälp på resan mot en trygg pensionering.