Bästa småbolagsfonderna 2024 – komplett guide

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 17 april 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Sverige har en fin tradition av att leverera världsledande företag. Atlas Copco, ABB, H&M, AstraZeneca, Volvo… listan kan göras lång. Fler världsledande svenska bolag kommer det bli, och om du vill fånga dem när de är små finns det olika sätt att gå tillväga. Det mest populära, som också kräver minst av din egen tid, är att investera i småbolagsfonder. De har som uppgift att hitta mindre bolag med en hög tillväxttakt och potential till hög aktiekursutveckling. Bolag för framtiden helt enkelt. I den här texten ska vi gå igenom vad småbolagsfonder är, hur du kan investera i dem samt vilka småbolagsfonder som är bäst just nu!

Levler

Stort utbud av fonder!

Avanza

Sveriges populäraste plattform!

Nordnet

Marknadsledande i Norden!

Träd växer på pengar

Vad är småbolagsfonder?

Småbolagsfonder är de fonder som investerar i små och medelstora bolag. De bolag som ingår i en småbolagsfond finns antingen på börsens Small cap-lista eller Mid cap-lista, där Small cap är för de mindre och Mid cap för de medelstora. De största bolagen finns i sin tur listade på Large cap.

Storleken på bolagen fastställs utifrån bolagens börsvärde, dvs aktiekurs x antal utestående aktier

Småbolag är ofta i mer av en tillväxtfas jämfört med de riktigt stora bolagen. Detta betyder i praktiken att de har en större potential att växa, vilket medför potential för en större uppsida i aktiekursen. Detta är precis vad vissa typer av investerare letar efter, vilket är varför småbolagsfonder är så populära.

Vad är små och medelstora bolag?

Småbolag är börsens mindre bolag. Den faktiska gränsen för att vara ett småbolag är att ha ett börsvärde om mindre än 40 miljarder kronor. De flesta fonder investerar i bolag med mycket lägre börsvärde än 40 miljarder kronor, men detta är den vedertagna gränsen.

Medelstora bolag är de bolag som är listade på Stockholmsbörsens Mid cap-lista. De tillhör egentligen inte definitionen småbolag, men de kopplas oftast ihop lite slarvigt. Dessutom kan vissa småbolagsfonder också investera i medelstora bolag från Mid cap-listan, vilket lätt skapar förvirring.

När du läser 40 miljarder kronor tänker du kanske: ”småbolag? det låter som ett väldigt stort bolag”. Du tänker såklart rätt. Det är stora bolag jämfört med de flesta onoterade bolag i Sverige. Men storleken på bolaget bestäms i relation till börsens totala värde, vilket ger benämningen småbolag.

En annan definition av småbolag är att de högst får motsvara 1% av Stockholmsbörsens totala värde.

Small cap, Mid cap & Large cap

Byggnader där stora företag har sina kontor

Småbolag i Sverige kan tillhöra antingen Stockholmsbörsens Small cap eller Mid cap. Large cap-listan är alltså enbart för de största bolagen. Indelningen är beroende av börsvärde som räknas i euro.

 • Large cap-listan samlar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro
 • Mid cap-listan samlar företag med ett börväde på mellan 150 miljoner till 1 miljard euro
 • Small cap-listan samlar företag med ett börsvärde på under 150 miljoner euro

När bolagens börsvärde förändras ändrar de i regel lista.

Varför är småbolag bra?

Småbolag har högre tillväxtpotential än större bolag vilket också medför en risk. Risken föreligger i att de högt ställda förväntningarna inte inträffar vilket kan innebära att aktiekursen faller kraftigt eller att den aldrig lyfter. Risken för konkurs är större i småbolag än i större bolag.

Genom att investera i småbolagsfonder kommer du alltså få exponering mot börsens mindre bolag med högre potential till avkastning men samtidigt till en högre risk, generellt sett.

Småbolag och tillväxtbolag

Alla småbolag är inte tillväxtbolag men alla tillväxtbolag är småbolag!

Nja, riktigt så enkelt är det inte. Man brukar dra ett slarvigt likhetstecken mellan småbolag och tillväxtbolag, och för enkelhetens skull gör vi likadant i denna texten. De allra flesta småbolag har en högre tillväxttakt än bolagen på storbolagslistan.Den generella definitionen av ett tillväxtbolag är antingen ett litet bolag med mycket kvar att växa eller ett bolag på en kraftigt växande marknad.

Växer små och medelstora företag mer?

Generellt sett växer små och medelstora bolag mer än vad ett stort bolag gör. Som investerare bör du kräva en hög tillväxttakt för att kompensera för den risk du tar när du investerar i mindre tillväxtbolag.

Är småbolagsfonder aktivt förvaltade?

Småbolagsfonder på börsen

Den vanligaste typen är en aktivt förvaltad småbolagsfond. Däremot finns det också indexnära småbolagsfonder som följer ett index. Detta index kan exempelvis vara Carnegie småbolagsindex, vilket är det vanligaste index för svenska småbolag. Fonden följer alltså de rörelser som indexet har, vilket i sin tur bygger på kursrörelser från de svenska småbolag som ingår i index.

Det finns ett par väldigt bra fördelar med indexnära fonder:

Aktivt förvaltade fonder har som uppgift att överavkasta ett jämförelseindex. Det vanligaste index att jämföra sig med för småbolagsfonder är Carnegie småbolagsindex.

Några exempel på aktivt förvaltade småbolagsfonder med fokus på svenska aktier är:

Är småbolagsfonder dyra?

Aktivt förvaltade fonder är dyrare än indexfonder. En aktivt förvaltad fond kräver större omkostnader vilket i sin tur leder till högre avgifter. Viktigt är då att försäkra sig om att den fonden man betalar en dyr avgift för faktiskt levererar och överavkastar index. Annars är det bättre att köpa en billigare indexfond.

Viktiga parametrar att titta på innan du investerar i en aktivt förvaltad småbolagsfond är tidigare avkastning och avgifter.

Fördelar

 • + Högre potentiell avkastning än andra fonder
 • + En bra diversifiering av tillgångar
 • + Ger en god avkastning över tid
 • + Har presterat bättre än storbolagsfonder

Nackdelar

 • Högre risk
 • Kort tidshorisont passar dåligt
 • Mer konjunkturkänsliga

Fördelar och nackdelar småbolagsfonder

Det finns många fördelar med att investera i småbolagsfonder, men precis som med alla investeringar finns det risker som är väldigt viktiga att ta i beaktning.

Fördelar med småbolagsfonder

Högre potentiell avkastning än många andra fonder:
En småbolagsfond investerar som bekant i mindre bolag med ett fokus på tillväxt snarare än konsolidering. I rätt marknadsklimat går majoriteten av tillväxtaktier väldigt bra, vilket är den bästa tiden för småbolagsfonder att överträffa Stockholmsbörsens breda index.

En bra diversifiering av tillgångar:
Att investera i fonder ger dig en väldiversifierad exponering mot aktiemarknaden, särskilt om du investerar i småbolagsfonder. Innehaven är allt som oftast spridda på ett klokt sätt då den enskilda investeringsrisken i ett småbolag är högre än i ett större bolag.

Ger en god avkastning över tid:
Om du ska investera i småbolagsfonder bör du göra det med en lång investeringshorisont. Mindre bolag kommer i regel behöva längre tid på sig att växa och ge optimal avkastning, tålamod blir därmed väldigt viktigt.

Har presterat bättre än storbolagsfonder:
Över tid har det visat sig att småbolagsfonder har presterat bättre än storbolagsfonder. Detta eftersom småbolag har en högre generell tillväxttakt.

Nackdelar med småbolagsfonder

Högre risk:
En investering i småbolag innebär en högre risk än en investering i ett större och mer etablerat bolag. Risken för konkurs är högre samt att risken för att vinstförväntningar inte uppnås också är högre. Båda dessa påverkar aktiekursen markant, vilket innebär att du kanske inte får den avkastning du räknade med.

Kort tidshorisont passar dåligt:
Om du placerar med kort tidshorisont bör du titta mot stabilare tillgångar än småbolag. Den överhängande risken ger en relativt hög volatilitet.

Mer konjunkturkänsliga:
Småbolag och tillväxtaktier är mer konjunkturkänsliga än klassiska ”värdeaktier”. I ett tuffare marknadsklimat (exempelvis vid räntehöjning) brukar tillväxtaktier allt som oftast vara de som ”säljs av”, vilket gör att småbolagsfonder tappar i värde.

Sammanfattning fördelar och nackdelar

Om du söker investeringar med en längre tidshorisont är småbolagsfonder definitivt ett väldigt bra alternativ.

Sverige har en stark tradition av fina småbolag som generar hög avkastning till sina aktieägare över tid. Detta ger svenska småbolagsfonder en god marknad att operera på, och för dig som har tålamod och är villig att ta risken finns det alla möjligheter att skapa god avkastning på dina pengar. Det du behöver tänka på är vilken risk du är villig att ta, vilken placeringshorisont du vill ha samt att du vill ha en låg avgift!

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Men om småbolag är riskfyllda, när går de bra?

Småbolag med en högre tillväxttakt tenderar att prestera väldigt bra i tider av god ekonomisk tillväxt. Tillgången till kapital är enklare och människor tenderar att spendera mer pengar. Detta medför att det är viktigare för förtag att växa sin omsättning framför vinst, vilket oftast är tillväxtbolagens främsta styrka.

Hur har småbolag gått de senaste åren?

Under de senaste fem åren (bortsett från 2022) har tillväxtaktier varit att föredra på börsen. Småbolagsfonder som då investerar i små och medelstora företag har då en väldigt bra period. Men när det går som bäst för innehav är det som investerare viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

För att bättre illustrera de senaste årens kursutveckling för småbolag i Sverige har vi en graf på Enter småbolagsfond a samt en för Carnegie småbolagsindex:

Enter småbolagsfond A tillväxt 2019 till 2023

Enter Småbolagsfond A, 2019-nu (Källa: Avanza)

Carnegie Small Cap Return Index tillväxt 2019 till 2023

Carnegie Small Cap Return Index, 2019-nu (Källa: Avanza)

Nedgången på breda börsen speglas kraftigt för småbolag. Vid en större nedgång eller korrektion värdesätter marknaden stabila bolag med säkra vinster och starka balansräkningar framför tillväxtbolag med högre skuld och låg eller ingen vinst.

Nedgångar för småbolagsindex kan emellanåt innebära att bolag som egentligen inte borde handlas ner, handlas ner. Detta skapar lägre värdering på lång sikt, vilket öppnar upp för fina köplägen.

Marknaden och dess faktorer är komplexa, vilket gör att det tar tid att sätta sig in. Då är det absolut bäst att äga en småbolagsfond som kan dra nytta av de köplägen som dyker upp i småbolag med hög potential. Den frågar man bör ställa sig är om småbolag kommer bättre än index de närmaste åren med, vad som ser ut att bli, ett allt hårdare makro ekonomiskt klimat.

Köp fonderna här:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

Nordnet

4/5

Nordnet är nätmäklaren med närvaro i hela Norden. De erbjuder handel med aktie- och fondhandel till låga courtage från många olika marknader. Utöver fonder och aktier kan du handla andra finansiella instrument som certifikat och trackers för att diversifiera din portfölj!

Mer information
 • + Marknadsledande i Norden
 • + Stort utbud av olika värdepapper
 • + Tillgång till Shareville – stort forum för sparande
 • + Smidig och användarvänlig app
 • + Relativt lågt courtage
 • + Egna gratis indexfonder

 

Bästa småbolagsfonderna – lista

Digital tjur och björn

Så vilka är då de högst avkastande småbolagsfonderna med fokus på den svenska marknaden?

Vi kommer göra en ranking på 5 och 10 år för att sedan gå in mer på djupet i några av de mer populära fonderna.

Bästa småbolagsfonderna senaste 5 åren

1. Cliens Småbolag A
Utv: +148,23%

2. SEB Sverigefond Småbolag C/R
Utv: +125,31%

3. Enter Småbolagsfond A
Utv: +118,79%

4. Spiltan Småbolagsfond
Utv: +109,79%

5. AMF Aktiefond Småbolag
Utv: +90,79%

Bästa småbolagsfonderna senaste 10 åren

1. SEB Sverigefond Småbolag C/R
Utv: +501,86%

2. Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A
Utv: +393,35%

3. Spiltan Småbolagsfond
Utv: +361,46%

4. AMF Aktiefond Småbolag
Utv: +357,99%

5. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A
Utv: +348,71%

Cliens Småbolag A

Cliens Småbolag A tillväxt på fem år

Fondens utveckling senaste fem åren (Källa: Avanza)

Cliens Småbolag är en koncentrerad aktiefond med fokus på att kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. Fonden investerar i små och medelstora bolag i Norden, med särskilt fokus på Sverige.

Fonden förvaltas sedan 2016 av Carl Sundblad.

 • Risk: 5 av 7
 • Total avgift: 2,18%

AMF Aktiefond Småbolag

AMF Aktiefond Småbolag tillväxt på fem år

Fondens utveckling på fem år (Källa: Avanza)

AMF Aktiefond Småbolag är en aktivt förvaltad småbolagsfond med huvudsakligt fokus på svenska små och medelstora bolag. Fonden investerar i bolag med en bra ledning, en affärsidé som håller, en stark balansräkning samt med ett visst fokus på hållbarhet.

Fondens två förvaltare är Angelica Hanson och Sophie Larsén.

 • Risk: 5 av 7
 • Total avgift: 0,43%

Enter Småbolagsfond A

Enter småbolagsfond A tillväxt 2019 till 2023

Fondens utveckling senaste fem åren (Källa: Avanza)

Enter Småbolagsfond investerar i svenska bolag som de bedömer kommer kunna växa vinsten snabbare än genomsnittet. Huvudfokuset ligger på hållbara bolag med starka balansräkningar, hög lönsamhet och goda kassaflöden.

Fonden förvaltas av Jon Hyltner och Oscar Karlsson.

 • Risk: 5 av 7
 • Total avgift: 1,78%

Spiltan Småbolagsfond

Spiltan Småbolagsfond tillväxt på fem år

Fondens utveckling på fem år (Källa: Avanza)

 

Spiltan Småbolagsfond är en koncentrerad aktiefond som investerar i svenska bolag oberoende av bransch. Det största fokuset ligger på att hitta bolag med en bra affärsidé, en beprövad bolagsledning samt långsiktighet i sin affär.

Fonden förvaltas sedan 2008 av Pär Andersson

 • Risk: 5 av 7
 • Total avgift: 1,57%

Hur hittar du den bästa småbolagsfonden

Att hitta den bästa småbolagsfonden är såklart ingen lätt uppgift. Utbudet av fonder är enormt vilket gör valet svårare än om det bara funnits ett par stycken. Men ett brett utbud skapar god konkurrens på fondmarknaden vilket underlättar för dig som kund.

En fond kan väljas utifrån väldigt många parametrar: historisk avkastning, risk, avgift, om fonden är nystartad eller äldre, förvaltaren/förvaltarna, vilka branscher eller länder fonden investerar i, vilket hållbarhetsfokus den har osv.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Om du är mindre kräsen med vad fonden investerar i och vem förvaltaren är kan du göra en något mer simpel analys genom att ställa dig dessa frågor:

 1. Har fonden överavkastat index?
 2. Är jag bekväm med risken jag tar?
 3. Vad är min investeringshorisont?
 4. Hur mycket betalar jag i avgift?
 5. Har man historiskt sett fått högre avkastning med en indexfond?

Om svaret på sista frågan är ja bör du antingen köpa en indexfond eller leta efter en annan aktivt förvaltad fond att investera i.

Investera i småbolagsfonder med en fondrobot

Ett annat alternativ är att investera i småbolagsfonder via en bra fondrobot. Ett sätt som blivit mer populärt de senaste åren.

Mer om detta kan du läsa i vår text om hur du hittar bästa fondroboten 2023!  Du som vill ha ett brett sparande till låg avgift ska även kolla in InvesteraMeras modellportfölj hos Alwy.

 

Fondrobotar – våra rekommendationer:

Lysa

5/5

Lysa är bland de billigaste fondrobotarna på svenska marknaden samtidigt som man har extremt hög kundnöjdhet och en lättanvänd tjänst.

Mer information
 • + Sveriges billigaste fondrobot
 • + Sätt in pengar via Swish
 • + Konton med olika risknivåer

Opti

5/5

Opti är den bästa fondroboten på marknaden enligt oss. Den är också mycket uppskattad av kunder både på Trustpilot och i Appstore. Använd vår UNIKA bonuskod och få 50% rabatt på förvaltningsavgiften. Kod: Investeramera

Mer information
 • + Topprankad fondrobot
 • + Unik bonuskod: InvesteraMera (50% rabatt 3 mån)
 • + Kom igång på några minuter

Avanza Auto

4/5

Avanza Auto hjälper dig att välja vilka fonder du ska köpa genom att investera i deras 6 fondalternativ.

Mer information
 • + Enkelheten och automatiseringen
 • + Bara 1 kr som lägsta spargärns
 • + Låga avgifter