Bästa fonderna

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 23 februari 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Fonder är något som berör väldigt många människor. Alla som har arbetat någon gång i sitt liv har pengar investerade i fonder. Detta sker automatiskt då ens pensionspengar investeras i fonder. Många placerar även i fonder privat som en del av sitt sparande och en del har ärvt fonder som ens föräldrar har sparat i. Alla som sparar i fonder vill ha en hög avkastning, men hur hittar man de bästa fonderna?

De bästa fonderna

När man tittar på vilka fonder som är de bästa fonderna beror det på vilken tidsperiod man mäter på. Att kolla vilken fond som har haft den bästa avkastningen på 1 år säger egentligen ganska lite om vilken som är bäst.

Även 3 år eller 5 år kan vara för lite för att avgöra det, även om man kommer närmare sanningen än för avkastning under 1 år.

De bästa fonderna är de som ger bäst avkastning under en lång tid. Men vad som är är lång tid beror på hur lång tidshorisont man har på sitt sparande. Om man skaffar sitt första jobb när man är 18 år och börjar spara i fonder till sin pension. Då är det den fond som avkastar mest under 40 år som spelar roll.

Det finns även många olika typer av fonder. Det finns indexfonder som enbart följer ett visst index. Det finns olika fonder som har ett visst tema på sin fond. Fonder som enbart investerar i hälsa eller som bara investerar i teknik.

När man skall hitta den bästa fonden måste den alltså jämföras med liknande fonder. Indexfonder mot andra indexfonder etc. Rent slentrianmässigt går det att enbart jämföra avkastningen på olika fonder. Det är dock olika faktorer som spelar roll, vilket gör den jämförelsen lite för snäv.

Vad är en fond?

En fond består av olika värdepapper som fonden investerar i. Dessa värdepapper är ofta aktier och räntebärande värdepapper. En fond som enbart består av aktier kallas därför för en aktiefond. En fond som enbart består av räntebärande värdepapper kallas för en räntefond.

Det finns även fonder som kombinerar dessa två, dessa kallas för blandfonder. Aktier är generellt förknippat med högre risk men också högre avkastning. Räntebärande värdepapper är förknippat med det motsatta.

Vilken fond som är bäst att ha beror därför helt på hur länge man hade tänkt att spara. Om man skall ha sina pengar om ett par år är det förmodligen bättre med en räntefond med räntebärande värdepapper.

Om man istället har en tidsperiod på 20 år är det bättre att ha en aktiefond. En fond fylld av aktier kommer att svänga upp och ner mer. Över 20 år dock så kommer värdeutvecklingen vara betydligt bättre för en aktiefond.

En blandfond passar bättre för en tidsperiod däremellan. Det passar också bättre med en blandfond om man inte känner sig för att ta lika stor risk som i en aktiefond. Om man har svårt att sova om nätterna på grund av svängningar i en fond, då har man tagit för hög risk.

Aktier svänger upp och ner i det korta perspektivet. I det långa perspektivet är däremot aktier det bättre tillgångslaget. I ett långsiktigt sparande bör därför aktier ingå i ett sparande. Antingen direkt i aktier eller i en aktiefond. Det finns en anledning till att staten investerar pensionspengarna som skall användas om 40 år i just aktier.

Förvaltare

En fond har oftast en eller flera förvaltare, det är detta som gör det till en fond som är förvaltad. I förvaltad fonder är det förvaltarna som ansvarar för alla köp och sälj som sker i fonden.

Det ligger en stor vikt vid förvaltarna på en fond. En stor del till bra avkastning ligger i hur duktiga förvaltarna är.

Det finns olika typer av fonder med olika typer av regler. Dessa regelverk skiljer sig från fond till fond. Till slut så är det förvaltarna i en fond som bestämmer när man ska köpa och när man skall sälja. Det är också av förvaltarna man kan utkräva ett hårt arbete för att de skall uppnå en bra avkastning.

Aktivt förvaltad aktiefond

En aktivt förvaltad aktiefond är en fond som består av aktier och är aktivt förvaltad. Att den är aktivt förvaltad innebär att förvaltarna i fonden har i uppdrag att köpa och sälja dagligen för att uppnå en hög avkastning.

På en aktivt förvaltad fond tillkommer även en avgift. Denna avgiften dras från avkastningen och ges som arvode till förvaltarna. Detta priset betalar man för att de hela tiden skall arbeta för en högre avkastning. 1

När man kollar på fonder är det viktigt att hitta fonder med låga avgifter. Med en låg avgift så kommer mindre tas ut i arvode till förvaltarna. I ett långsiktigt sparande är det väldigt viktigt med en låg avgift. Om det är en hög avgift istället så kommer det att äta upp en bit av avkastningen.

En hög avgift kommer ha stora negativa konsekvenser när det kommer till ränta på ränta effekten. Låga avgifter på fonder är därför ett stort plus när det kommer till det långsiktiga sparandet.

Om man inte vill betala denna avgift så finns det även andra fonder som passar. Det finns fonder som inte har någon avgift alls. Dessa fonder har inga förvaltare utan följer istället ett index. Ett index kan bestå av ett antal aktier i till exempel ett land eller inom en bransch. Det finns olika kategorier av indexfonder.

Passivt förvaltade fonder

En passivt förvaltad fond är motsatsen till en aktivt förvaltad fond. Här finns det inga förvaltare som dagligen köper och säljer aktier. Istället har man placerat pengarna och låter de ligga där istället.

Fördelen med detta är att passivt förvaltade finder har oftast låga avgifter. Med en låg avgift så bromsas inte ränta på ränta effekten. Istället så kan pengarna öka och man får en högre avkastning.

Aktiva eller passiva fonder?

Den här diskussionen beror helt och hållet på vilka två fonder man jämför. Det finns passiva fonder som presterar mycket bättre än vissa aktivt förvaltad aktiefonder. Det finns även aktiva fonder som presterar mycket bättre än passiva fonder.

Om man skulle hårdra det så är faktiskt chanserna större till en högre avkastning om man väljer en passiv fond. Det har med en del olika faktorer att göra. Att det är en låg avgift spelar en stor del i det hela.

Över en lång tid så behöver en aktiv fond prestera mycket bättre än en passiv fond för att ha högre avkastning. Den passiva fonden har ett försprång till bättre avkastning då det inte förekommer någon hög avgift.

Till slut handlar det om avgiften är värd att betala eller inte. Om det är en väldigt duktig förvaltare som har en bra historisk avkastning. Då kanske man tycker det är värt att betala den extra avgiften.

Om man inte vet vem förvaltaren är, kan det vara smartare att välja en fond med låg avgift. En låg avgift brukar vara det säkrare kortet i ett långsiktigt sparande.

Indexfonder

Några av världens bästa fonder är indexfonder. När man ser till avkastning under de senaste fem åren har många av de bästa fonderna varit just indexfonder.

Vad är en indexfond?

En indexfond består av aktier som följer ett specifikt index. Dessa anses ha en relativt låg risk och en låg avgift. Vad det specifika indexet är beror på vilken fond det är. Det finns Avanza zero som följer OMX30. OMX30 är de trettio mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen.

Det finns liknande indexfonder för i princip alla andra länder med börser också. Norge, Finland och Danmark har index som följer deras största bolag. I USA finns det indexfonder som följer deras största index etc.

Det finns även indexfonder för olika råvaror. Dessa index kan följa utvecklingen på till exempel olja, guld och silver.

Det fina med indexfonder är att fördelningen redan är klar när man investerar. Man behöver inte anställa någon förvaltare som skall välja ut aktier till sina fonder. Investeringen sker istället automatiskt och därför får man en låg avgift. Något som gör indexfonder till bra fonder för när man skall spara i fonder.

Avanza zero

Avanza zero är en indexfond som man kan köpa hos Avanza. Denna fonden har varit en av de mest populära fonderna hos Avanza.

Fonden investerar i indexet OMX30 och har ingen avgift alls. Genom att investera i denna fonden följer man samma utveckling som stockholmsbörsens 30 största bolag.

Avanza Global

Hos Avanza kan man även köpa Avanza Global som är en liknande fond som Avanza zero. Skillnaden är precis som namnet låter, istället för att investera enbart i svenska aktier så investerar denna i hela världen.

Genom att investera i denna fonden så får man exponering mot hela världen. Innehaven är bestämda på förhand och det är en passivt fond. Fonden investerar bland annat i USA, Europa och Asien.

Tack vare detta så håller fonden en låg avgift. Enbart 0.10% är det i förvaltningsavgiften hos Avanza Global.

Dessa två fonder går enbart att hitta hos Avanza. Genom att enbart erbjuda dessa fonder till sina egna kunder står man ut från resten av bankerna. Det finns alltså två indexfonder med låg avgift som enbart hittas hos Avanza.

Spiltan aktiefond

Spiltan är både ett investmentbolag och ett fondbolag. För sina fonder har man en rad olika typer av fonder som man erbjuder. Dels så har man spiltan aktiefond investmentbolag som är inriktade på investmentbolag. Sen har man en rad andra fonder, även räntefonder.

Spiltan aktiefond investmentbolag är dock deras mest populära fond. Fonden investerar i svenska och globala investmentbolag till en låg avgift. Något som gör att den blir väldigt lik en indexfond och har också blivit väldigt populär.

Swedbank Robur

Swedbank Robur är Swedbanks eget fondbolag. Swedbank Robur har i dagsläget 90 fonder som investerar både i aktier och räntor. Hos Swedbank Robur vet man innan man investerar vilken policy som man investerar efter. Det vill säga att de offentligt publicerar sin ägarpolicy.

Det är bra med en offentlig ägarpolicy som fondbolag. Vanliga frågor som man har innan man investerar finns ofta i detta dokument. Det ger även en bra inblick i vilka aktier man väljer att investera i. Vill man vara säker på fondens hållbarhetsarbete redovisar Robur detta.

Bästa fonderna av Swedbank Robur

Några av de bästa fonderna de senaste åren har just kommit från Swedbank Robur. Dels när det kommer till utveckling men även enligt olika hållbarhetsmått.

Robur Technology A

Detta är Swedbanks bästa fond sett till utveckling under 5 år. Fonden investerar globalt i olika aktier. Total utveckling för fonden har varit 146% under 5 år. Total avgift för fonden landar på 1,35%

Robur Globalfond I

Detta är den näst bästa fonden från Swedbank sett till total utveckling. Fonden investerar i stora och små branscher globalt. Majoriteten av fonden består av amerikanska aktier. Vill man ha en globalfond med bra utveckling historisk kan denna vara ett alternativ. Fonden har en avgift på bara 0,63% i total avgift. Fonden har en utveckling på 134% under 5 år.

Robur Transition Global

Detta är en av Swedbanks bästa fond som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Fonden investerar i bolag som är en del av digitaliseringen och ett mer hållbart samhälle. Fonden har en avgift på 1,28% som total avgift. Fonden har haft en utveckling på 101% under 5 år.

Robur Access USA A

Robur Access USA A är den bästa USA-fonden hos Swedbank Robur sett till utvecklingen under 5 år. Fonden har som uppgift att investera i de bästa aktierna i USA. Om man vill ha en fond med bra indexnära exponering och en bra hållbar profil. Fonden har en avgift på 0,24% och har haft en utveckling på 103% under 5 år.

Vilken Robur fond skall jag välja?

Vilken som är den bästa fonden från Robur är svårt att svara på. Den som har haft den bästa utveckling under 5 år är Robur Technology A. Därmot skall man inte ta för givet att den fonden kommer att ha den bästa avkastningen i framtiden bara för att det har varit den bästa historiskt.

Det är även viktigt att se om fonden har en låg avgift. En låg avgift är avgörande för om fonden skall ha en bättre utveckling än en liknande fond. Vissa av fonderna har en högre risk än den andra. Något som kan vara bra att ta med i sitt beslut innan man bestämmer sig för en fond.

Vill man få en bättre bild av vilken den bästa finden är kan man alltid gå till Morningstar. Morningstar ger en bra överblick av alla fonder från Swedbank Robur. Det här ger ett bra underlag för sitt investeringsbeslut.

Att köpa Roburs Fonder

Vill man komma igång med att investera i Roburs fonder så finns dessa direkt hos Swedbank. Om man inte är kund hos Swedbank så går även dessa fonder att hitta hos olika nätmäklare. Ett ställe man kan köpa fonderna är hos Avanza.

Hos Avanza får man även en överblick över fonderna. Det går att se hur hög avgift fonden har. Även vad förvaltarna heter, historisk utveckling och ett policy dokument.

Bästa Sverigefond

En Sverigefond är en fond som fokuserar på svenska aktier. Det finns många bra fonder som fokuserar på Sverige. Med tanke på den goda utveckling som svenska små och medelstora bolag har haft, är det inte konstigt att många vill spara i en Sverigefond.

Sveriges bästa fonder senaste fem åren:

 • AstraZeneca Allemansfond
 • Handelsbanken Sverige Selektiv
 • Spiltan Aktiefond Stabil

När man kollar på de senaste fem åren har dessa tre fonder varit de bästa fonderna sett till avkastning enligt Morningstar.

Om dessa tre fonder kommer vara de bästa fonderna kommande 5 år vet man inte. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Småbolagsfonder

Några av de bästa fonderna de senaste åren men även historiskt har varit småbolagsfonder. Dessa fonder kan investera i hela världen, i Sverige eller en blandning av båda.

Börsen har historiskt sett avkastat 7-8% per år, lite beroende på vilken börs man kollar på. Vill man ha en bra fond som gett mer avkastning de senaste åren har småbolagsfonder varit ett ypperligt alternativ.

Småbolagsfonder investerar generellt i mindre bolag och medelstora bolag. Dessa bolag kan man hitta på listan small cap. Small cap är en lista för mindre bolag noterade på börsen. Det finns en large cap och en mid cap lista för större bolag.

Anledningen till att olika småbolagsfonder har presterat bättre per år beror på ett par olika faktorer. Dels så har mindre bolag en större potential att växa snabbare än stora bolag. De allra största investerarna kan inte heller investera i mindre bolag då likviditeten i bolagen är för liten.

Det här har gett en möjlighet för småbolagsfonder att hitta köpvärda aktier. På olika marknader kan småbolagsfonder hitta guldkorn som de sen investerar i. Den bästa fonden de senaste åren har ofta varit just småbolagsfonder.

Bästa Sverigefond småbolag senaste fem åren:

 • Cliens småbolag
 • SEB småbolag
 • Enter småbolagsfond A

Detta baseras på avkastning senaste 5 år. Kom ihåg att dessa tre var de bästa fonderna senaste 5 år behöver inte betyda att de kommer att vara Sveriges bästa fonder kommande 5 år.

Globala fonder

Globalfonder fungerar som andra fonder men man har en global spridning. Detta betyder att man är inte begränsad till att investera i svenska bolag eller andra geografiska begränsningar.

Istället så investerar globala fonder över hela världen. Det här gör att det finns mer aktier att välja på till sin fond. Detta kan innebära att man bland annat får en bättre avkastning än hos än mer nischad fond. Det kan också finnas nackdelar som inte leder till så bra avkastning. Valutakostnader och högre transaktionskostnader är två potentiella nackdelar.

Fördelar med dessa fonder är att de investerar så brett vilket ger en riskjusterad avkastning. Fonderna investerar inte bara i bolag i olika branscher utan även på olika marknader. Fonden består av aktier från flera olika länder.

Globalfonder är bra fonder för den som vill spara i aktier över hela världen. För ett långsiktigt sparande ger dessa fonder en möjlighet att växa med aktier över hela världen. Förvaltarna av fonden har möjlighet att investera i världens bästa bolag utan restriktioner.

Fördelar med globala fonder:

 • Bra riskjusterad avkastning
 • Exponering mot olika marknader
 • Exponering mot olika valutor
 • Världens bästa bolag oavsett land
 • Möjlighet att växa med världsekonomin

Nackdelar med globala fonder:

 • Kan vara högre avgift
 • Potentiella valutaförluster
 • Potentiellt högre transaktionskostnader

Globalfond vs Sverigefond

Om man vill komma igång och vill spara i fonder men inte vet vilka fonder som är de bästa fonderna, då är det en bra idé att veta skillnaden mellan olika typer av fonder.

Det finns fördelar och nackdelar med båda fonderna. De bästa fonderna sett till avkastning kan vara både ock. Det finns ingen garanti för framtida avkastning i någon av de olika fonderna.

Däremot så finns det olika drag som gäller för de olika kategorier av fonder. Globalfonder är bra fonder om man vill ta del av tillväxten i världen. En fond med en global inriktning kan investera i bolag som man som privatperson inte har tillgång till. Det kan gälla marknader långt ifrån Sverige med en spännande utveckling till exempel.

En sverigefond investerar primärt i Sverige och i en sådan fond får man ta del av den svenska tillväxten istället. Sverige har historiskt sett varit ett bra ställe att placera sina pengar. Det är få länder som har haft en bättre historisk avkastning per år än Sverige. Kom ihåg att det inte behöver vara så i framtiden, men än så länge har det varit ett bra koncept.

Att välja fonder är inte helt lätt. Det beror på hur man vill spara och hur länge man vill spara. Det finns många olika fonder och därför är det bra att man kan ha investera i många olika också. Det går alldeles utmärkt när man skall välja fonder att ha globala fonder och svenska fonder.

Med en spridning på sina fonder drar man ned på risken. De bästa fonderna kan man hitta överallt. Med en lagom riskspridning bland olika fonder ökar sannolikheten att man prickar in en fond som ger bra avkastning. Det kan också ge en bättre riskjusterad avkastning än om man bara hade fonder från ett visst land.

Nischade fonder

Bland nischade fonder hittar man fonder med ett visst tema. Det kan vara en fond som främst investerar i ny teknik. Det kan vara fonder som specialiserar sig på bolag som är klimatvänliga. Det kan också vara fonder som investerar i ett snabbt växande land med spännande utveckling.

Dessa nischade fonder kommer i alla olika kategorier. Som investerare kan man välja vad man själv tycker verkar spännande. De mest populära fonderna bland nischade fonder är gröna fonder. Gröna fonder investerar i klimatvänliga bolag som kommer finnas kvar långt in i framtiden. Att ha fonder för specifika länder är också populärt. Dessa kan vara snabbt växande länder som till exempel Brasilien, Indien eller Kina.

Att investera i nischade fonder innebär en högre risk. Precis som att det kan vara riskfyllt att enbart ha svenska aktier i en fond. Så kan det innebära en högre risk att enbart ha aktier från Brasilien i en annan.

Det man också skall komma ihåg är att dessa fonder kan ge en väldigt bra avkastning i ett långsiktigt sparande. Om man prickar in rätt fond under den här tiden så kan det ge en bra avkastning under 1 åe, 3 år eller 5 år framåt i tiden.

Tema fonder

Dessa fonder har en viss inriktning eller ett visst tema. Det kan vara teknik eller hälosvård till exempel. Då kommer förvaltarna att försöka hitta de bästa aktierna inom teknik eller de bästa aktierna inom hälsovård.

Att investera i dessa fonder är spännande om temat i sig har en intressant framtid. Med en underliggande tillväxt i marknaden i stort kan det bli en riktigt bra fond. De bästa fonderna hittar de bästa aktierna i just den inriktningen som är på fonden.

Fonder med landsinriktning

Det finns flera olika fonder som har en inriktning på ett visst land. Det finns på alla möjliga länder och ger möjlighet som investerare att få exponering till just det landet via en fond.

Säg till exempel att man tror att Indien kommer växa sin ekonomi över 5 år. Genom att investera i en Indienfond får man då exponering mot Indien och deras ekonomi genom fonden.

Att investera i Indien själv kan vara krångligt. En stor del av aktierna i Indien går inte att köpa från Sverige. Det är också svårt att veta vilka bolag i Indien som kommer ha en bra utveckling över 5 år.

Istället lämnar man över förvaltningen till en bra förvaltare som investerar i olika bolag i Indien. Förvaltaren har då som uppgift att hitta de bästa aktierna i Indien. Som investerare betalar man en avgift och får ta del av avkastningen istället.

Det är populärt att investera i länder med en snabb utveckling. Det kan vara länder i Asien, Afrika eller Sydamerika. Dessa länder står ofta inför en snabbare utveckling än länder i Europa.

Det går även att investera i mer mogna ekonomier. Sverige är ett exempel där investerare har fått en bra avkastning de senaste fem åren. USA är ett annat exempel där många av de bästa fonderna har kommit ifrån. Fördelen med mer mogna länder är att många bolag redan är etablerade och tjänar mycket pengar.

USA Fonder

Historiskt sett har amerikanska fonder varit några av de bästa fonderna i världen. Detta har till stor del varit på grund av att USA har haft de bästa bolagen i världen.

När de bästa aktierna har funnits i USA har det också lett till att de amerikanska fonderna har varit de bästa fonderna. Under hela 1900-talet har USA varit motorn i världsekonomin med många olika bolag som presterat på en hög nivå.

De senaste tio åren har det istället varit olika tech bolag från USA som har dominerat tillväxten. Apple, Microsoft, Netflix, Meta, Amazon och Google är alla bolag som är noterade i USA och har bidragit till en bra tillväxt i ekonomin.

Att världens bästa fonder har kommit från USA beror dels på att världens bästa bolag har funnits i USA. Det är dock bara halva sanningen till att man har så bra fonder. Den andra sanningen är att man har den bästa finansmarknaden i världen.

Bolag som Blackrock och Vanguard finns stationerade i USA. Dessa två spelar stor roll till att många av de bästa fonderna återfinns i USA. Vanguard och Blackrock har bland annat gjort indexfonder extremt billiga. Till en låg avgift kan man investera i de bästa amerikanska bolagen på börsen.

Morningstar

Till Morningstar kan man vända sig med vanliga frågor om fonder. Det går även att få sig en uppfattning om hur bra en fond är. Morningstar är ett analyshus som sätter olika rating på olika fonder. Här får alla fonder ett betyg av Morningstar. Betygen är satta på flera olika kriterier. Bland annat på avgift och avkastning, det vill säga hur fondens utveckling har varit.

Rating

Det ges en rating på alla fonder hos Morningstar. Den högsta rating som en fond kan få är 5 stjärnor. Detta är en sammansatt rating på alla kriterier som Morningstar har satt upp. Det finns även rating på hur fonder tänker kring klimat och rating på hur fonder tänker kring jämställdhet.

Vilken rating man skall leta efter hos Morningstar beror på vad man prioriterar. En rating på fem stjärnor hos Morningstar ger en trygghet i sig. Man kan även leta efter den bästa rating för fonder som man själv bevakar. Det kan vara bästa blandfond, bästa sverigefond eller bästa fonderna i USA.

Filtrering Morningstar

Hos Morningstar kan man filtrera hej vilt bland alla fonderna som finns på hemsidan. Det är ett bra verktyg för att hitta bra fonder för ett långsiktigt sparande.

Med filtreringen kan man se de bästa fonderna på 1 år, 3 år och 5 år. Det går även att filtrera för olika typer av fonder. Bästa blandfond, fonder från Sverige, de bästa fonderna för teknik etc.

Det går även bra att gå in på Morningstar för att se rating på en fond man redan äger idag. Genom att söka på den specifika fonden, får man även se en rating på fonden. Kanske upptäcker man att fonden inte investerar så klimatsmart som man trodde att fonden gjorde. Något som kan leda till att man vill sälja av fonden.

Det kan även leda till att man uppskattar fonden ännu mer och vill öka sitt ägande.

Morningstar har kanske inte den bästa designen på sin hemsida. Däremot är det ett av de bästa ställena för att utvärdera bra fonder.

Utveckling av fonder går att se hos alla banker. Vill man däremot få ut mer information om fonder så är Morningstar den bästa sidan.

Köpa de bästa fonderna

Om man vill köpa fonder är detta relativt enkelt. Hos sin husbank finns det oftast massvis av fonder att välja mellan. Problemet med detta är att vissa banker enbart säljer sina egna fonder.

Detta leder till att det enbart går att köpa Swedbanks fonder hos Swedbank och Handelsbankens fonder hos Handelsbanken.

Det här leder till att utbudet av fonderna hos en enskild bank kan vara begränsat. Det beror givetvis på vilka fonder man hade tänkt att köpa.

Problemet kvarstår dock om fonden man vill spara i inte finns hos sin bank. Det kan ibland vara en omöjlighet att investera i fonden man avser att investera i.

Fördelen med digitaliseringen är att man idag kan köpa fonder hos nätmäklare. Dessa är banker som enbart finns på nätet så som Avanza och Nordnet. Hos Avanza till exempel så kan man köpa både Handelsbankens fonder och fonderna från Swedbank robur.

Avanza och Nordnet

Både Avanza och Nordnet är nätmäklare. Det vill säga att dessa banker har inga fysiska kontor man kan besöka. Istället så sker alla ärenden online.

Det som Avanza och Nordnet har lyckats med är att bredda utbudet av fonder. De är inte beroende av att enbart sälja sina egna fonder.

Istället så säljer man så många fonder som möjligt. Den avgift som finns på fonden går delvis till dessa nätmäklare för att de distribuerar fonden.

Likt Morningstar har dessa nätmäklare olika betyg på fonderna. Det är därför enkelt att hitta de bästa fonderna på plattformen. Rankingen likt Morningstar finns för olika kategorier. Bästa fonderna för klimatet, bästa fonderna för Sverige, bästa fonderna från USA etc.

Nätmäklarna har också en smidig design för sina hemsidor. Det är enkelt att se fondens utveckling 5 år, 3 år och 1 år tillbaka i tiden. Även om 1 år inte ger grundlig analys av fonden så är designen tilltalande.

För alla fonder på sidan finns det gott om information. Information om vem som förvaltar fonden, vad det är för avgift på fonden och vilken inriktning det är på fonden.

Nätmäklarnas utveckling

När nätmäklarna först började var det ett enkelt sätt att handla fonder och aktier på nätet. Idag har de utvecklats till något mycket större.

Hos Avanza kan man idag ha sitt bolån, köpa aktier och köpa fonder. Hela aktiviteten påminner om den på en klassisk bank. Den stora skillnaden är att allt sker på nätet.

Nätmäklarna vill göra det så enkelt att komma igång med ett sparande som möjligt. De har därför utvecklat bra appar med transparenta sidor.

Hos Avanza identifierar man sig med Bank ID. Det krävs inte att man besöker något kontor. Istället kan man komma igång med sitt sparande på enbart några minuter.

Bästa fonderna sammanfattning

Efter all information i den här artikeln bör det vara enkelt att investera i fonder om man vill. Det finns många bra fonder där ute så att hitta den bästa fonden är inte helt enkelt.

Den bästa fonden förra året behöver inte vara den bästa i år till exempel. Det finns även många andra aspekter att hålla koll på när man investerar i en fond. Vill man enbart ha klimatsmarta investeringar i sin fond? Vill man ha de bästa förvaltarna historiskt eller vill man satsa på någon uppstickare?

Morgondagens bästa fonder vet vi ännu inte vilka det är. Det kan därför vara en bra idé att ha några stycken fonder. Dels så sprids riskerna mer och man ökar oddsen för att ha ett innehav i de bästa fonderna för kommande år.

En sista sak att göra innan man kommer igång med sitt fondsparande är att kolla in Morningstar. På Morningstar hittar man all information om varje fond. Vill man ta reda på nån specifik detalj så är Morningstar rätt ställe att kolla in.

Det har aldrig varit så enkelt att investera i fonder som idag. Det går att starta ett konto hos Avanza eller någon annan bank direkt i sin mobil. Därifrån tar det ett par minuter innan man är igång.

Att spara i fonder är dessutom roligt och ett bra steg för en bättre ekonomisk framtid.