Bästa fonderna 2024 – Topplista och komplett guide

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 17 april 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

I denna guide går vi igenom allt du behöver veta om de bästa fonderna 2023 och inför 2024 utifrån avkastning samt risk. Vi guidar dig till hur du kommer igång med ditt fondsparande och vilka fonder du ska spana in för året!

Bästa fonderna 2024 - Topplista och komplett guide

I artikeln går vi igenom:

 • Varför du behöver spara varje månad till pensionen på egen hand
 • Varför investeringssparkonto (ISK) är den bästa kontoformen för pensionssparande på egen hand
 • Vad tjänstepension och allmän pension är
Avanza

Handla fonder hos Avanza!

Topplista – Bästa fondbolagen 2024

De bästa fondbolagen under 2023 anser vi är fondhus som har ett brett fokus på aktivt och passivt förvaltade fonder.

 

Årets fondbolag

 • AMF
 • Evli – Vinnare
 • Storebrand

 

Kommentar

På Morningstar Awards 2024 delades priset för årets fondbolag ut till Evli. Fondbolaget, som tillhandahåller en omfattande förvaltning av både aktie- och räntefonder, utses till Best Asset Manager 2024. Det faktum att många av dess fonder har behållit sina ursprungliga förvaltare ses som ett tecken på styrka av Morningstars analytiker, vilket resulterar i ett Above Average-betyg till som belöning till bolaget. Dessutom har åtta av bolagets fonder erhållit högsta betyget med fem stjärnor i Morningstar Rating.

*Källa Morningstar Awards 2024

 

Årets fondbolag 2024

Varje år delas ett prestigefyllt pris ut till de fonder (inom sex utvalda kategorier) och fondbolag som visat på enastående prestation i form av historisk avkastning över de senaste åren med extra fokus på föregående år (2023). Utgivaren av priset heter Morningstar, och är ett globalt finansiellt tjänsteföretag. Bolaget har sedan sent 80-tal delat ut priset i länder som de är verksamma med namnet, Morningstar Awards for Investing Excellence.

Nominerade vinnare till Morningstar Awards

Fonderna bedöms dessutom från perspektivet av hur väl de hanterar risk, med en justering för att premiera de som uppnått en jämn och stabil värdeutveckling. Detta för att framhäva de fonder som konsekvent presterat väl utan att ta onödiga risker till det bästa fondbolaget samt bästa fonden inom respektive område, såsom räntefond, blandfond, aktiefond etc.

I år, 2024, har man valt att förändra sin strategi någorlunda och tar nu hänsyn till en kombination av tidigare resultat och risk och, när så är möjligt, Morningstars framåtblickande betyg för fonder, Morningstar Medalist Rating, inklusive dess komponent Parent Pillar.

Prisutdelaren heter Morningstar och nominerar fonder samt fondbolag på galan Morningstar Awards for Investing Excellence.

För 2024 har samtliga fonder nominerats och vinnarna är markerade med fetstil.

 

Bästa globala aktiefond

 • JPMorgan – JPM Global Focus A (acc) EUR
 • JPMorgan – JPM Global Select Equity A (acc) USD – Vinnare
 • Swedbank Robur – Swedbank Robur Globalfond A

 

Bästa nordiska aktiefond

 • Handelsbanken XACT Norden – Vinnare
 • Holberg Fondene Holberg Norden A
 • Nordea Nordea Nordic Small Cap K SEK

 

Bästa blandfond

 • Carnegie Carnegie Strategifond A
 • Investerum Investerum Strategic Value A – Vinnare
 • SEB Investment Management AB SEB Pension C USD

 

Bästa räntefond

 • AMF Fonder AMF Räntefond Lång – Vinnare
 • Länsförsäkringar Länsförsäkringar Företagsobli Vision
 • SEB Investment Management SEB Obligationsfond SEK

 

Bästa svenska aktiefond

 • Cicero Aktiespararna Topp Sverige A
 • Handelsbanken XACT OMXS30 ESG ETF – Vinnare
 • Handelsbanken XACT Sverige (UCITS ETF)

 

Bästa Svenska småbolagsfond

 • Nordea Nordea Småbolagsfond Sverige
 • Spiltan Fonder AB Spiltan Aktiefond Småland – Vinnare
 • Spiltan Fonder AB Spiltan Småbolagsfond

 

Vad är en fond?

En fond kan liknas vid en samling, innehållande ett urval av olika aktier. Genom att blanda aktier från många branscher i denna samling, sprids risken för din investering. Val av aktier för fonden görs inte av dig personligen, utan detta ansvar ligger hos ett fondbolag och dess fondförvaltare.

Fondens investeringar i olika bolag styrs av dess specifika inriktning, vilket bör vara angivet klart och tydligt i dess fondbeskrivning. Innehaven granskas kontinuerligt av fondförvaltaren, som utför alla transaktioner å fondens vägnar. En årlig förvaltningsavgift debiteras automatiskt varje år för personalkostnaderna i förvaltningen.

Vad är en fond?

Det är inte ett krav att en fond enbart innehåller aktier, men många fonder omfattar en variation av olika tillgångsslag. Det som förenar olika typer av fonder är att de erbjuder en tryggare investering jämfört med direktinvestering i den underliggande tillgångsslagen, tack vare fondens diversifierade innehåll, som ofta inkluderar olika sorters aktier.

Genom att satsa dina pengar i en värdepappersfond blir du delägare i fondens samling av värdepapper. Dessa inkluderar vanligtvis aktier och kan även omfatta obligationer samt andra former av räntebärande tillgångar.

Vem passar fonder för?

Fonder är ett bra val för dig som önskar ett förenklat sätt att investera dina pengar. När du investerar i en fond slipper du själv aktivt välja ut enskilda aktier eftersom detta hanteras av en fondförvaltare. Förvaltaren är generellt en expert med djupgående kunskap och erfarenhet inom området fonden investerar i.

Att investera i fonder innebär att du inte behöver göra aktiva val på börsen. Det innebär att du inte behöver ha lika mycket kunskap som en fondförvaltare. Därför passar fonder bra för dig som önskar lägga mindre tid och energi på dina investeringar men fortfarande vill slå index varje år.

Fonden är lämplig för dig som:

 • Är nybörjare eller de som föredrar ett enkelt sparande.
 • Vill hålla en låg risk.
 • Inte vill ägna mycket tid åt att köpa enskilda aktier.
 • Vill månadsspara eller investera ofta med små belopp.
 • Vill diversifiera sin risk omedelbart.

 

Topplista – Bästa fonderna 2024

Vilka fonder är egentligen bäst på marknaden 2024? Längre ner i artikeln presenterar vi en sammanställning där vi jämför olika faktorer som du bör ta hänsyn till när du väljer din fond. Men en av parametrarna är hur väl den avkastat föregående år.

 

Bästa aktiefonderna 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Jupiter India Select L USD A Inc – 70,65%
 2. SEB Teknologifond – 60,74%
 3. JPM US Technology A (acc) USD – 60,38%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en aktiefond?

Som namnet antyder består aktiefonder av aktier. Dessa fonder är ofta aktivt förvaltade, vilket kan leda till mer frekventa värdeförändringar och i regel högre kostnader jämfört med andra fondtyper. Även om aktiefonder ofta erbjuder större potentiell avkastning än exempelvis obligationsfonder, är det viktigt att väga detta mot de högre avgifterna.

Det är också väsentligt att förstå att fondavgifterna inte är direkt kopplade till avkastningen. Det innebär att betala högre avgifter inte automatiskt garanterar en högre avkastning.

 

Hur påverkas aktiefonder av börsnedgångar?

På grund av att aktiefonder i stort sett bara innehåller aktier är det troligt att fondens värde minskar vid nedgångar på aktiemarknaden, även om hur mycket värdet minskar, beror på den viktade förändringen i aktieinnehaven.

Standard för aktiefonder är att de följer investeringsregler som säkerställer en grundläggande diversifiering av risk. Denna princip benämns ofta som 5-10-40-regeln. Det betyder att max 10 procent av fondens tillgångar får investeras i ett enda värdepapper, upp till fyra olika värdepapper får tillsammans utgöra högst 40 procent av fondens tillgångar, medan de övriga värdepapperna var och en kan utgöra högst 5 procent av fondens tillgångar.

Svårt? Möjligtvis något, men det leder till att en aktiefond är tvungen att ha åtminstone 16 skilda aktier.

 

Bästa blandfonderna 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Tellus Midas – 29,50%
 2. World xFund Allocation A – 24,17%
 3. IKC Global Flexibel – 22,13%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en blandfond?

Blandfonder innehåller en blandning av aktier och obligationer. Tack vare denna mix är risken inte lika hög som om du hade satsat alla dina pengar på bara aktier, men du tar fortfarande lite mer risk jämfört med om du bara hade ägt obligationer i din portfölj.

I grund och botten handlar det om att blandfonder mixar och ger, vilket innebär att de plockar lite här och lite där för att skapa en balanserad måltid av värdepapper. Det här gör dem till ett mellanting när det gäller risk – de är inte lika vågade som rena aktiefonder men inte heller så försiktiga som fonder som bara satsar på obligationer.

 

Bästa räntefonderna 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Coeli I Frontier Mkt Fxd Inc R SEK – 28,58%
 2. MS INVF Emerging Mkts FI Opps A – 23,63%
 3. BGF Emerging Markets Bond A2 – 22,75%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en räntefond?

En räntefond är en typ av fond som primärt investerar i skuldebrev såsom obligationer, utgivna av olika aktörer inklusive länder, kommuner och företag. Dessa skuldebrev fungerar som ett löfte om återbetalning av det utlånade kapitalet plus ränta. Därigenom får ägarna av räntefonden sin avkastning genom de räntebetalningar som dessa aktörer gör till fonden i form av återbetalningar.

När ett företag behöver kapital, kan det exempelvis emittera en obligation som köps av räntefonden. Företaget förbinder sig då att betala ränta till fonden för att fonden lånat ut dessa pengar. Denna ränta utgör avkastningen för fondens investerare. När löptiden för obligationen är slut, återbetalas det ursprungliga lånebeloppet till räntefonden, vilket säkerställer återbetalningen av fondens initiala investering.

Investering i räntefonder anses ofta vara mindre riskfyllt jämfört med aktiefonder, eftersom avkastningen i huvudsak baseras på räntebetalningar snarare än aktiemarknadens kursrörelser. Detta gör räntefonder till ett populärt val för den riskmedvetna investeraren som söker en mer förutsägbar avkastning.

 

Så påverkas din räntefond av ränteläget

Ränteläget har en direkt inverkan på obligationsfonder, vilket är viktigt att förstå för dig som investerare i obligationsfonder. Obligationsfonder investerar i räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer, företagsobligationer och kommunobligationer, för att nämna några få.

Så påverkas din räntefond av ränteläget

Kärnan i dessa investeringar är obligationen – ett lån där utgivaren (till exempel en stat eller ett företag) lovar att betala tillbaka lånet med ränta till investeraren.

När räntorna på marknaden stiger, minskar värdet på befintliga obligationer med lägre räntor eftersom nya obligationer ger högre ränta och är mer attraktiva för investerare. Detta innebär att obligationsfonder kan se en minskning i sitt marknadsvärde när räntorna stiger. Å andra sidan, när räntorna sjunker, ökar värdet på befintliga obligationer, eftersom deras högre ränta jämfört med nytillkomna obligationer gör dem mer attraktiva. Därmed kan obligationsfonder uppleva en värdeökning i lågräntemiljöer.

Risknivån i en obligation speglas ofta i den ränta som betalas ut. Högre risk innebär högre ränta för att kompensera långivaren för den ökade risken. För investerare i räntefonder innebär detta att en noggrann bedömning av ränteläget och risknivån i de underliggande värdepapperna är väldigt viktigt för att förstå hur fondens värde kan förändras över tid.

 

Bästa indexfonderna 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Öhman Marknad USA A – 36,97%
 2. Länsförsäkringar USA Index – 36,90%
 3. Swedbank Robur Access USA A – 34,86%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en indexfond?

Indexfonder är fonder som följer och ska spegla utvecklingen av ett specifikt index. Ett index är ett jämförelsetal som visar hur en viss del av marknaden utvecklas över tid, exempelvis aktiemarknaden. Det unika med indexfonder är att de inte bara innehåller aktierna som listas i ett visst index, utan de återspeglar även storleksförhållandet mellan dessa aktier inom indexet och viktas på samma vis.

En indexfond som följer OMX Stockholm 30, det mest kända aktieindexet i Sverige, kommer att investera i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det betyder att om Hennes & Mauritz utgör 10% av indexet, så kommer också 10% av fondens innehav att vara H&M-aktier. Detta återspeglar indexets proportionella viktning.

Förvaltningen av en indexfond är mindre komplex än för andra fondtyper eftersom förvaltarens huvudsakliga uppgift är att spegla indexet, snarare än att aktivt välja ut aktier. Detta bidrar till att indexfonder oftast har lägre förvaltningsavgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder. Indexfonder erbjuder därmed ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att investera i en bred portfölj av aktier, vilket gör dem till ett populärt val för många investerare.

 

Bästa obligationsfonder 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Coeli I Frontier Mkt Fxd Inc R SEK – 28,58%
 2. MS INVF Emerging Mkts FI Opps A – 23,63%
 3. BGF Emerging Markets Bond A2 – 22,75%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en obligationsfond?

Obligationsfonder fokuserar främst på att investera i räntebärande värdepapper, såsom obligationer. Dessa fonder kännetecknas ofta av att de investerar i långfristiga skuldebrev, det vill säga obligationer med en löptid på mer än ett år, och kan därför betraktas som långfristiga räntefonder.

Investering i obligationsfonder är associerad med en viss nivå av risk, men för att dra nytta av dessa investeringar rekommenderar vi en investeringshorisont på minst 3-4 år.

Värdet på obligationsfonder kan öka när marknadsräntorna sjunker, medan en uppgång i räntorna kan leda till ett minskat värde på fonderna. Men vanligtvis är prisfluktuationer inte lika starka som aktiefonden, och fondförvaltaren överför gradvis för att säkerställa att värdeutvecklingen är stabil. Fondförvaltare arbetar aktivt för att säkerställa en stabil värdeutveckling genom att gradvis justera fondens innehav.

Investerare i obligationsfonder lägger vanligtvis sitt kapital i obligationer emitterade av aktörer med låg risk, såsom stabila länder, banker, och bostadsbyråer. Jämfört med aktiefonder betraktas obligationsfonder generellt som en säkrare investering, delvis på grund av den mer förutsägbara och långsiktiga naturen hos räntebärande värdepapper.

 

Bästa hedgefonderna 2024

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Adrigo Small & Midcap L/S – 29,14%
 2. Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK – 26,92%
 3. GP Bullhound Thyra Hedge A – 21,46%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en hedgefond?

Hedgefonder är en typ av fond som strävar efter att generera avkastning oberoende av hur det går på börsen, även om de i praktiken kan förlora pengar, vilket är viktigt att understryka. Till skillnad från traditionella fonder sticker hedgefonderna ut på grund av sina prestationsbaserade avgifter.

Det innebär att om fonden presterar väl och genererar en hög avkastning, så krävs en högre avgift, ofta 20 procent av avkastningen som överstiger den årliga statslåneräntan, för att belöna fondförvaltarna för deras arbete.

En unik egenskap hos hedgefonder är deras användning av ett high watermark, vilket innebär att en prestationsbaserad avgift endast tas ut när fonden överträffar sitt tidigare högsta värde efter en nedgång. Denna mekanism skyddar investerare mot att betala för volatilitet snarare än verklig avkastning.

Hedgefondernas rykte tog en stor smäll under 1990-talet efter kollapsen av Long Term Capital Management (LTCM), en händelse som ledde till förluster på 4,6 miljarder USD. Trots detta har hedgefonder återhämtat sig och fortsätter att erbjuda fonder i ett brett antal spann av olika risknivåer för dig som investerare, från låg till hög risk.

 

Hedgefonder när börsen går upp och ner

Hedgefonder, från det engelska ordet ”hedge” som betyder skydd, syftar ursprungligen till att skydda investerares kapital mot fallande kurser på marknaden.

Dessa fonder, som klassas som specialfonder, skiljer sig markant från traditionella fonder genom att investera i en mångfald av värdepapper och strategier för att uppnå det som kallas absolut avkastning – en positiv avkastning oberoende av om aktiemarknaden stiger eller faller.

De strategier som hedgefonder använder för att uppnå sina mål varierar kraftigt. En populär strategi är Long/Short, där fonden siktar på att tjäna pengar både när aktiekursen går upp och när de går ner. Ett annat exempel är arbitragefonder som försöker dra nytta av felaktig värdering på marknaden. Vissa hedgefonder använder sig även av multistrategier, vilket innebär att fonden i sin tur investerar i många olika strategier.

Med tanke på hedgefondernas mångsidighet och komplexitet är det viktigt för dig som investerare att noggrant undersöka och förstå de specifika fonder du överväger att investera i.

 

Bästa sverigefonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Lancelot Avalon A – 41,46%
 2. SEB Swedish Value Fund – 31,14%
 3. PriorNilsson Sverige Aktiv A – 22,81%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en Sverigefond?

Namnet sverigefond säger sig självt mångt och mycket. Fonden fokuserar på företag som är baserade i Sverige. Genom att investera i en sverigefond får man som sparare en bred spridning på sina investeringar på den svenska marknaden, vilket kan minska risken jämfört med att investera i enskilda aktier. Fondens prestation följer generellt sett utvecklingen på stockholmsbörsen.

 

Bästa globalfonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. MS INVF Global Opportunity A – 48,04%
 2. Delphi Global A – 42,98%
 3. GAM Star Disruptive Gr A USD Acc – 42,51%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en globalfond?

Globalfonders investeringsstrategi går ut på att sprida risken globalt och aktier och andra värdepapper utan geografiska begränsningar. Detta ger investerare möjlighet att sprida sina risker och dra nytta av tillväxtpotentialen i olika länder och regioner.

Genom att inkludera en globalfond i sin portfölj kan man som investerare få exponering mot en bredare uppsättning ekonomier, sektorer och företag. Detta gör globalfonder till ett attraktivt alternativ för de som söker diversifiering och global tillväxtpotential i sin investeringsstrategi.

 

Bästa småbolagsfonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Swedbank Robur Small Cap USA A – 43,46%
 2. Didner & Gerge US Small and Microcap – 32,21%
 3. BNP Paribas US Small Cap Classic R – 23,96%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en småbolagsfond?

Småbolagsfondernass investeringsstrategi fokuserar på att investera i mindre företag med stor tillväxtpotential om några år.

Dessa bolag kan ofta inte visa upp en god lönsamhet år efter år, men vad de saknar i storlek kompenserar de ofta med innovation och potentialen till en kraftig uppgång om affärsidén går vägen.

Genom att sprida ut investeringarna över flera småbolag kan fonden minska riskerna samtidigt som den ger investerarna en chans att dra nytta av tillväxtpotentialen hos dessa företag. Småbolagsfonder kan erbjuda högre avkastning, men kommer också med en högre risk jämfört med fonder som investerar i större, mer etablerade företag.

 

Bästa tillväxtfonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc – 48,76%
 2. Franklin Innovation A(acc)USD – 48,12%
 3. MS INVF Global Opportunity A – 48,04%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en tillväxtfond?

En tillväxtfond är en typ av investeringsfond som primärt fokuserar på att investera i aktier med potential för hög tillväxt. Dessa fonder strävar efter att uppnå högre avkastning genom att satsa på företag som förväntas öka i värde över tid, ofta på grund av innovativa produkter, tjänster eller affärsmodeller.

Tillväxtfonder är särskilt attraktiva för investerare som är villiga att acceptera högre risk i utbyte mot möjligheten till större avkastning. De är dock inte utan risker, eftersom aktier i tillväxtorienterade företag kan vara mer volatila och känsliga för marknadssvängningar.

Investering i en tillväxtfond kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera en investeringsportfölj, men det är viktigt att noggrant överväga sin risktolerans och långsiktiga finansiella mål innan man gör en investering.

 

Bästa fastighetsfonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. PriorNilsson Fastighet A – 21,45%
 2. Avanza Fastighet by Norhammar – 20,11%
 3. Lannebo Fastighetsfond Select A SEK – 20,07%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en fastighetsfond?

Fastighetsfonder har blivit alltmer populära som ett sätt för investerare att sprida sina portföljer och dra nytta av fastighetsmarknadens potential. Men vad är egentligen en fastighetsfond? Kort sagt, en fastighetsfond är en typ av investeringsfond som huvudsakligen investerar i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar.

Vad är en fastighetsfond?

Det kan inkludera allt från kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader och köpcentrum, till bostadsfastigheter och till och med mark. Genom att samla kapital från många investerare kan fonden köpa, äga och förvalta fastigheter på ett sätt som enskilda investerare sällan kan göra på egen hand.

Detta erbjuder inte bara möjligheten till stabila utdelningar från hyresintäkter, utan också potentialen för kapitaltillväxt genom värdeökning på fastigheterna. Fastighetsfonder erbjuder således en tillgänglig väg till fastighetsinvesteringar, utan att behöva äga eller förvalta tillgångarna.

 

Bästa teknikfonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. SEB Teknologifond – 60,74%
 2. JPM US Technology A (acc) USD – 60,38%
 3. Pictet-Digital R USD – 58,11%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en teknikfond?

En teknikfond är en typ av investeringsfond som primärt fokuserar på att investera i företag inom tekniksektorn. Dessa fonder strävar efter att ge sina investerare exponering mot de senaste trenderna och innovationerna inom områden som IT, kommunikation, mjukvaruutveckling, och mer.

Teknikfonder kan variera i risknivå beroende på deras specifika inriktning, men de erbjuder ofta möjlighet till hög avkastning givet den snabba utvecklingen och tillväxtpotentialen inom teknikindustrin. För investerare som är intresserade av att dra nytta av den dynamiska och ständigt föränderliga teknikmarknaden, kan teknikfonder vara ett attraktivt alternativ för att diversifiera portföljen och söka tillväxt.

 

Bästa hållbarhetsfonder 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Schroder ISF Global Energy A Acc USD – 25,63%
 2. Simplicity Green Impact A – 23,91%
 3. BGF World Energy A2 – 23,05%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en hållbarhetsfond?

Hållbarhetsfonder, ett begrepp som fångar essensen av modern investering med ett öga mot framtiden, representerar en fusion mellan ekonomisk avkastning och miljömässig samt social ansvarstagande.

Dessa fonder investerar i företag och projekt som inte bara strävar efter finansiell vinst, utan också bidrar positivt till miljön och samhället. Genom att välja hållbarhetsfonder, kan investerare spela en aktiv roll i att främja ren energi, hållbara resursanvändningar, och etiska arbetspraxis.

Det är en investeringsväg som inte bara siktar på att växa ekonomiskt, utan också på att göra världen till en bättre plats. Med ett ökande globalt fokus på hållbarhet, blir dessa fonder allt mer populära bland investerare som vill se sin kapital växa hand i hand med deras värderingar.

 

Bästa råvarufonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. JPM Global Natural Resources A (acc) EUR – 12,54%
 2. abrdnI-World Resources Equity S Acc USD – 9,28%
 3. CPR Invest Global Resources A USD Acc – 8,16%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en råvarufond?

En råvarufond är en typ av investeringsfond som specialiserar sig på att investera i fysiska råvaror som olja, guld, och jordbruksprodukter eller i råvarurelaterade företag. Dessa fonder erbjuder investerare ett sätt att diversifiera sina portföljer bortom traditionella aktier och obligationer, samtidigt som de ger exponering mot den globala efterfrågan på grundläggande material.

Vad är en råvarufond?

Råvarufonder kan investera direkt i fysiska råvaror genom terminskontrakt eller indirekt genom aktier i företag som utvinner, producerar eller handlar med råvaror. Denna typ av fond är attraktiv för de som söker skydd mot inflation eller vill spekulera i prisförändringar på råvarumarknaden.

Dock är det viktigt att komma ihåg att råvarumarknaderna kan vara mycket volatila, vilket innebär en högre risknivå jämfört med andra typer av investeringar.

 

Bästa utdelandefonder 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. Invesco Global Equity Inc Adv A MD1 – 23,94%
 2. Nordea Nordamerika – 23,52%
 3. Invesco Global Equity Income A USD Acc – 23,17%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en utdelandefond?

Utdelandefonder, ett begrepp som lyser upp ögonen hos investerare som söker efter ett stabilt flöde av inkomst. Dessa fonder, som en skattkista, samlar in pengar från en mängd olika investeringar – tänk aktier, obligationer, fastigheter – och delar sedan med sig av vinsten till sina andelsägare, ofta i form av utdelningar.

Det är som att ha en magisk kruka som regelbundet öser ut guldmynt. För den långsiktiga spararen erbjuder utdelandefonder en lockande kombination av potentiell värdeökning och regelbundna inkomstutbetalningar. Det är en strategi som inte bara ger en ström av pengar att leva på nu, men också möjlighet till tillväxt över tid, vilket gör dem till en eftertraktad komponent i många investerares portföljer.

 

Bästa healthcarefonderna 2024?

Baserat på kursutveckling 2023

 1. SEB Läkemedelsfond – 20,66%
 2. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) – 15,31%
 3. Invesco Global Hlth Care Innovt A USD AD – 14,50%

Data: 1 år från 2024-04-15.

Källa: Avanza

Vad är en healthcarefond?

Healthcare-fonder, en dynamisk del av investeringsvärlden, erbjuder en unik möjlighet att direkt engagera sig i hälso- och sjukvårdssektorns framsteg. Dessa fonder samlar kapital från investerare för att placera i ett brett spektrum av företag verksamma inom hälsovård, inklusive läkemedelsbolag, bioteknikföretag, apotek och tillverkare av medicinsk utrustning.

Vad är en healthcarefond?

Genom att investera i en healthcare-fond får man inte bara en chans att bidra till framsteg inom medicin och patientvård, men också möjligheten att dra nytta av sektorns potentiella ekonomiska tillväxt. Med tanke på den ständiga utvecklingen inom medicinsk forskning och en ökande global efterfrågan på hälsovårdstjänster, kan dessa fonder erbjuda attraktiva avkastningsmöjligheter samtidigt som de innebär en viss risknivå beroende på fondens specifika inriktning och de underliggande investeringarnas prestation.

 

Bästa fondrobotarna 2024

 1. Lysa
 2. Opti
 3. Sigmastocks
 4. Avanza Auto
 5. Nordnet One
 6. Betterwealth

Vi listar de bästa fondrobotorna baserat på våra egna omdömen.

Bästa fondrobotarna 2024

 

Vad är en fondrobot?

En fondrobot automatiserar investeringar med dina pengar och ditt sparande. Det gör att du inte behöver grotta ner dig i aktiemarknaden och hoppas på att du köpt något som kommer öka i värde.

För att fondroboten ska kunna förvalta dina pengar måste du svara på en rad frågor om din ekonomi och dina sparmål. Utifrån dina svar ska roboten ta fram ett förslag på hur den ska förvalta dina pengar – du får självklart tacka nej till fondrobotens förslag och ändra sparmålet.

Frågor som berör din sparstrategi:

 • Dina sparmål – Vilka är dina sparmål? Sparar du för semestrar, kontantinsättningar etc.?
 • Din sparbudget – Hur mycket pengar vill du investera omedelbart och sedan månadsspara.
 • Din sparhorisont – Hur länge du vill spara, det vill säga, hur lång är din sparhorisont.
 • Hur risktolerant du kan vara – ju högre risk, desto mer volatilt kommer ditt sparande att vara, men också desto mer pengar kommer du att spara och desto bättre inkomst kan du få.

Fondroboten väljer vilka fonder som ska investeras i utifrån den strategi du väljer. På så sätt ser den till att din portfölj är anpassad till den risknivå du kan tolerera och den tidshorisont du har för att investera dina besparingar.

Nu ska du kunna slappna av och inte behöva tänka på vad du köper. Därför är en fondrobot den perfekta investeringstjänsten för personer som inte är särskilt intresserade av att spara.

 

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder som du som småsparare kan placera i. Men nedan listar vi de två olika strukturerna på hur en fond kan förvaltas.

Aktivt förvaltad

Aktivt förvaltade fonder har en eller flera förvaltare som dagligen engagerar sig i fondens utveckling. Det dagliga arbetet går ut på att analysera och leta efter nya bolag som passar bra in i portföljen sett till fondens beskrivning och har en positiv utvecklingspotential.

Dessa fonder har en högre avgift än passivt förvaltade fonder på grund av att förvaltare och andra medarbetare i fonden tar ut en lön.

När du investerar i en aktivt förvaltad fond är det viktigt att du tar hänsyn till avgiften och inte väljer en fond med alltför hög avgift.

Passivt förvaltad

I en passivt förvaltad fond ska innehaven följa ett index som matchar fondens beskrivning. Därav tas alla köp- och säljbeslut av en mjukvara för att förvaltarna ska tvingas vara så lite engagerade som möjligt i fondens omviktning och handel.

Innehaven hos en passivt förvaltad fond består generellt av bolag eller tillgångar som har en långsiktig värdeutveckling och innehaven ändras högst en gång per år. Det gör man för att inte låta bolag som kan visa på negativt resultat under längre period, sinka portföljens avkastning alltför mycket.

Tack vare den lilla tid förvaltarna disponerar till indexfonden, har fonden en avsevärt mycket lägre avgift än alla andra typer av fonder. Något som är plus för investerare som vill investera långsiktigt och inte röra sitt sparande på 10-20 år.

 

Snabbguide – börja investera i fonder

I det här avsnittet finns steg-för-steg-instruktioner om hur du börjar investera i aktier.

När man börjar investera i fonder finns det ett antal saker man bör tänka på, nedanstående rubriker kommer att guida dig i jakten på den perfekta fonden för just dig.

Notera att inget är avsett att vara tips eller råd.

 1. Starta ett konto och föröver pengarStarta ett konto hos den bank eller nätmäklare du planerar att göra dina investeringar och se till att föra över pengar dit. Vi rekommenderar att starta ett ISK-konto så att du slipper skatta 30% på din vinst. Mer om de olika kontotyperna kan du läsa här.Starta ett konto och föröver pengar
 2. Välja typ av fondDet första man bör göra i jakten på den perfekta fonden, är att hitta rätt typ av fond som du vill investera i. Utifrån de ovanstående fond typerna behöver du hitta den typ som passar just dig.Kanske söker du en fond med högre risk, då är en aktiefond något att överväga. Eller så vill du vara tvärtom, ha minsta möjliga risk, då är kanske en räntefond rätt val för dig. Om du inte vill välja fonder utan låta någon annan göra jobbet kan du läsa detta inlägg om de bästa fondrobotorna.

  Oavsett vad ditt mål med fondsparandet är, så måste du förstå både för och nackdelar med ditt val av fond typ. Du behöver förstå att investeringar innebär alltid en risk och kan minska i värde, även om du investerar i fonder som överlag innebär lägre risk.

  Välja typ av fond

 3. Hitta rätt fondNär du hittat rätt typ av fond är det dags för nästa steg, att hitta rätt fond.När du letar efter fonder behöver du veta ungefär vad du vill ha. Det kan handla om vilken risknivå du vill ha, vilket område du vill investera i och om du gillar aktierna fonden består av.

  Fonder har olika risknivå, Avanza Zero som finns som exempel nedan har en risknivå på 4 av 7, vilket innebär en lägre risk. Risken på fonder baseras på hur mycket fondens värde förändrats under de senaste månaderna. Hög risk innebär att det har skett stora förändringar i fondens kursrörelser och tvärtom. Du kan använda denna riskindikator för att hitta en risknivå du känner dig bekväm med.

  Hitta rätt fondFonder fokuserar på olika områden. När fonder investerar i aktier gör de det inom ett visst område. Det kan handla om en viss bransch eller ett visst geografiskt område. Genom att ha en förståelse för vilket område fonden investerar i, kan du avgöra om du tror på detta område och vill investera i fonden.

  Eftersom fonder eller specifikt aktiefonder investerar i olika aktier är det viktigt att du tror på och är bekväm med aktierna i fonden. Det är också viktigt att du får en överblick av vad de olika företagen arbetar med, detta för att kunna skapa en bild av hur fonden skulle kunna utvecklas framöver.

  Du kan läsa mer om olika fonder och vad som skiljer dem åt på Avanza.

 4. Välj konto pengarna ska dras frånNär du hittat exakt vilken fond du vill investera i behöver du leta rätt på kontot du tidigare förde över pengar till. En bra idé är att dra pengarna från ditt ISK-konto.Välj konto pengarna ska dras från
 5. Fyll i beloppNästa steg är att bestämma hur mycket du vill investera. En bra tumregel att utgå ifrån är att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora. Dessutom är det viktigt att inte bara investera i en fond utan det gäller att sprida ut risken.Fyll i belopp
 6. Börja investera!Efter att du nu kommit fram till vilken eller vilka fonder du vill investera i är det dags att skicka in din fondhandelsorder och börja investera. När man investerar i fonder kan man göra på olika sätt, man kan sätta in en större summa, sprida summan på flera inköp eller skapa ett månadssparande. Du väljer de investerings sätt som passar dig, det viktigaste är att du är nöjd.Börja investera!
 7. Månadsspara regelbundet i fonderVia både nätmäklare och banker finns det möjlighet att starta ett så kallat månadssparande. Det innebär att du väljer en summa som automatiskt sätts in varje månad i fonden utan att du behöver göra något. Att investera regelbundet varje månad skapar en ränta på ränta effekt vilket innebär att du får ränta på pengarna du redan fått i ränta och på så sätt ökar ditt sparande exponentiellt.Månadsspara regelbundet i fonder

 

Vad är en fond med låg avgift?

En fond med låg avgift innebär att fonden har lägre kostnader för förvaltning och administration än den genomsnittliga fonden, detta gör fonden till ett attraktivt val för sparare som vill minimera utgifterna och maximera avkastningen. Det är vanligt förekommande att fondavgifter lätt äter upp din avkastning, men stirra dig inte blind på hur stora avgifterna för fonden är, avkastar den bättre än en fond som har lägre avgift kan det ofta vara värt att välja fonder med lite dyrare fondavgifter.

Avgiften varierar beroende på vilken typ av fond du investerar i, fondens förvaltningsstil (passiv eller aktiv förvaltning) och vilken riskklass fonden är klassificerad inom.

Indexfonder, som följer marknadens genomsnittliga utveckling, har en genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,31%. Aktiefonder ligger vanligen mellan 1-2% i förvaltningsavgift. Att investera i fonder med högre avgifter än dessa nivåer anses vara kostsammare och kan påverka din långsiktiga avkastning negativt.

 

Hur stora är avgifterna för en fond?

Avgifterna för en fond varierar beroende på om fonden är aktivt eller passivt förvaltad. Aktivt förvaltade fonder, där fondförvaltaren aktivt gör förändringar i fondens innehav för att slå marknaden, tenderar att ha högre avgifter jämfört med passivt förvaltade fonder, som indexfonder. Där är målet är att följa utvecklingen av ett index.

Fondtypen spelar också en stor roll. Aktiefonder kan ha högre avgifter än till exempel räntefonder. Avgifterna påverkar direkt avkastningen du får som investerare, så det är viktigt att vara uppmärksam på dessa kostnader.

Olika typer av avgifter för en fond

När du investerar i fonder är det viktigt att vara medveten om de olika avgifter som kan tillkomma. Dessa avgifter varierar mellan olika fonder och kan vara:

 • Förvaltningsavgifter – som är den vanligaste och täcker kostnaden för fondens löpande förvaltning.
 • Prestationsbaserade avgifter – som förekommer särskilt bland hedgefonder och aktivt förvaltade fonder, där avgiften baseras på fondens resultat.Utöver detta kan insättnings- och uttagsavgifter tillkomma, men dessa är mindre vanliga i traditionella bankfonder.Mer vanligt är förvaltning och courtageavgifter.

Förvaltningsavgiften för den årlig förvaltning

Förvaltningsavgiften är den kostnad som dras årligen, i form av en bestämd procentsats, av ditt totala investerade kapital i en fond. Denna avgift betalas till fondförvaltaren för det arbete som krävs för att förvalta fonden aktivt.

Förvaltningsavgiften för den årlig förvaltning

Arbetsuppgifterna inkluderar allt från att analysera och välja ut lämpliga investeringar för fonden, till att hantera de administrativa uppgifterna som följer med fondförvaltning, inklusive avgifter till Finansinspektionen för att upprätthålla fondens investeringstillstånd.

Det betyder att den förvaltningsavgift som anges i fondens faktablad avser den totala kostnaden för fondförvaltningen under ett helt år. Denna avgift är viktig att ha i åtanke när du jämför olika fonder och dess avgifter eftersom den direkt påverkar din totala avkastning.

En högre förvaltningsavgift kan äta upp en betydande del av eventuell vinst, vilket understryker vikten av att noggrant överväga denna avgift i ditt beslutsfattande om vilken fond du ska investera i.

 

Total avgift

De totala avgifterna inkluderar administrativa kostnader såsom handels- och distributionsavgifter. Dessa är ofta högre för utländska fonder, där transaktionskostnaderna för att köpa och sälja andelar tenderar att vara dyrare. Detta påverkar direkt fondens avkastning och bör vara något du är medveten om när du handlar.

Courtage vid köp och försäljning

Courtage är en avgift som betalas av dig som sparare när du köper eller säljer värdepapper såsom aktier och fonder. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken bank eller mäklartjänst du använder, samt hur stor din transaktion är. Många banker erbjuder courtagefri handel för sina egna fonder, men det är klokt att alltid kontrollera eventuella kostnader för att undvika onödigt höga avgifter, särskilt vid många små transaktioner.

Det är viktigt att vara medveten om avgifterna vid köp av fondandelar, eftersom dessa kan minska värdet på dina investeringar över tid. Den berömda investeraren Warren Buffett har lyft fram fördelarna med indexfonder, som ofta har lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Enligt Buffett tenderar indexfonder att leverera bättre avkastning på lång sikt, vilket gör dem till ett fördelaktigt val för många sparare som vill minimera sina kostnader och maximera avkastningen. Att välja rätt investeringsstrategi och vara uppmärksam på avgifter är en viktig faktor för att bygga en bra portfölj.

 

Hur låg är en billig fondavgift?

I debatten kring att välja mellan olika fonder är ”billig fondavgift” ett återkommande tema. Men vad innebär det egentligen att en fondavgift är billig? Begreppet ”billigt” varierar stort mellan olika personer, och utan tidigare erfarenheter inom fondsparande kan det vara svårt att avgöra vad som utgör en rimlig kostnad för en fond.

Fondavgifter kan variera mellan helt kostnadsfria, 0,00%, till omkring 4% eller mer i vissa fall. Ett genomsnitt för fondavgifter landar runt 1%, med indexfonder som ofta erbjuder lägre avgifter, i genomsnitt cirka 0,31%, medan aktiefonder generellt sett har avgifter över 1%. Fonder med en avgift som överstiger 2% kan betraktas som dyra.

Ett praktiskt riktmärke för att bedöma vad som kan anses vara en rimlig fondavgift kan vara de avgiftsregler som tillämpas inom PPM-systemet, där ingen aktiefond har en rabatterad avgift på mer än 0,89%. Detta kan ge en vägledning om vad som kan anses vara en rimlig avgiftsnivå för fondavgifter.

 

Därför är billiga fonder att föredra

Ett vanligt misstag både nya och erfarna sparare gör är att lägga alltför stor vikt i fondens historiska avkastning, utan att göra en ordentlig analys av nuläget och hur fondens utveckling kan se ut i framtiden. Det händer även att man missar att titta på avgiften, en kostnad som kan spela stor roll för din långsiktiga avkastning.

Högre avgifter kräver att fondförvaltare inte bara matchar utan även överträffar marknadsindex för att kunna försvara avgiften, vilket blir en allt större utmaning för förvaltaren när man räknar in effekten av ränta-på-ränta.

Därför är billiga fonder att föredra

Statistik har visat att det är svårt för fondförvaltare att konsekvent slå index, vilket gör billiga indexfonder till ett attraktivt val för dig som nöjer dig med en 6-8% avkastning per år.

Dessa fonder genererar en stabil avkastning utan den extra utmaningen att behöva överträffa marknaden för att kompensera för höga avgifter. I ett långsiktigt perspektiv kan valet av en fond med låg avgift därför göra en betydande skillnad i sparandets avkastning.

 

Topplistor – Fonder med lägst avgift 2024

Nedan listar vi de 20 fonder som har lägst avgift och låter dig behålla så stor del av din avkastning som möjligt.

Lista – Billigaste Fonder

Nedan har vi sammanställt en lista över de fonder som har lägst avgift just nu.

 1. Avanza Zero – 0% (Endast handelsbar på Avanza)
 2. Nordnet Indexfond Sverige/Finland/Norge – 0% (Endast handelsbar på Nordnet)
 3. Intensity Crafted by Ruth – 0% (Billigast på Nordnet)
 4. Spets A/D – (Billigast på Nordnet)
 5. Didner & Gerge Resilient World SC A – 0,04% (Billigast på Nordnet)
 6. Holberg Triton A – 0,07% (Billigast på Nordnet)
 7. Didner & Gerge Small & Microcap – 0,08% (Billigast på Nordnet)
 8. Avanza Global – 0.09% (Endast handelsbar på Avanza)
 9. Avanza Ränta Kort – 0,10% (Endast handelsbar på Avanza)
 10. Swedbank Robur Räntefond Kort – 0,10% (Billigast på Nordnet)

Informationen är hämtad från Avanzas och Nordnets fondlista 2023-03-25.

 

Vilka fonder avkastar generellt bäst?

Aktiefonder är de fonder som stiger mest i snitt. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat bäst över tid, men har även kraftiga kursrörelser när det blåser på marknaden.

Vilka fonder avkastar generellt bäst?

För en långsiktig investeringsstrategi, speciellt om du planerar att investera i minst fem år, skulle en passivt förvaltad aktiefond vara mest fördelaktig. För att maximera din avkastning, överväg exempelvis en aktiefond med fokus på investmentbolag som erbjuder en låg avgift, då får du bra exponering mot aktiemarknaden och kan samtidigt stå emot ett mindre fall på marknaden lite bättre än om du ägde en aktiefond med småbolagsaktier.

Vi rekommenderar att du ska investera i aktiefonder som är exponerade mot 100% aktier för att få den bästa möjliga avkastningen.

 

Hur ser en bra portfölj med aktiefonder ut?

Vi råder dig att inkludera minst två till tre aktiefonder i din portfölj för att optimera din avkastning och uppnå ett långsiktigt sparande.

Vanligtvis uppnår småsparare bäst avkastning genom att investera i breda aktiefonder med en investeringshorisont på åtminstone 3 till 5 år.

För att optimera ditt sparande i fonder bör du hålla koll på fondavgifter. Fondavgifter är den avgift som fondbolaget och förvaltaren tar ut som provision för att hålla kolla på fondens innehav, så att du slipper. Med en för hög fondavgift äter avgiften upp din avkastning över tid, därav är det viktigt att inte ha orimligt höga avgifter. Dock ska man komma ihåg att inte stirra sig blind på fondavgiften.

 

Typ av fond – Ungefärlig årsavkastning

Aktiefonder – 7-8%

Blandfonder – 4-6%

Obligationsfonder – 2-5%

Räntefonder – 1-3%

 

Hur hittar jag de bästa fonderna?

Har du frågor om fonder? Då kan du vända dig till Morningstar, ett analyshus som tar fram betyg och recensioner på alla fonder i världen. Morningstar tar fram verktyg för dig så att du kan bedöma varje fond utifrån flera kriterier, inklusive avgifter och historisk avkastning. De sätter även en rating på fonden från 1-5 baserat på dessa kriterier.

Morningstar Awards

Rating

Morningstar ratear fonder baserat på en grundlig och omfattande analys inom en rad olika kriterier, där de högsta möjliga betyget är 5 stjärnor. Denna rating speglar inte bara fondens historiska avkastning utan även dess hållbarhetsaspekter, inklusive klimatpåverkan och jämställdhetsfrågor.

En hög Morningstar-rating kan ge en viss trygghet, men du kan alltid titta på betygen för de fonder du bevakar som bästa blandfonder, svenska fonder eller globala fonder.

Filtrering Morningstar

Plattformen erbjuder ett brett filtreringssystem och ett verktyg för den som siktar på långsiktigt sparande. Genom att använda sig utav Morningstar och dess funktioner kan användare enkelt sortera fram de bästa fonderna baserat på prestation över 1, 3 och 5 år, samt filtrera fonder utifrån specifika kategorier som blandfonder, svenska fonder eller teknikfonder.

Morningstar ger dig möjlighet att djupdyka i en specifik fond genom att visa en detaljerad rating. Denna info kan vara avgörande, kanske hittar du information om att fonden inte är så klimatsmart som förväntat, information som kan leda till att du vill sälja av fonden.

Å andra sidan kan man upptäcka att en fond överträffar förväntningarna, vilket leder till ett ökat intresse och gör att du utökar ditt ägande.

FAQ – Bästa fonderna 2024

Hur väljer man en bra fond?
Vilken risklass ska jag välja?
Vilka fonder ska man investera i 2024?
Vilka fonder kommer att gå bäst 2024?