Bästa bolåneräntorna just nu – se uppdaterade boräntor här

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 25 april 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Oavsett om du står inför beslutet att teckna ditt första bolån, funderar på att omförhandla ditt nuvarande, eller kanske vill maximera dina besparingar genom att byta långivare, är det avgörande att förstå hur du kan använda de aktuella bolåneräntorna till din fördel. Denna artikel är din guide genom 2024 års bolåneräntelandskap. Vi jämför noggrant aktuella bolåneräntor från en mängd olika banker och långivare, för att du ska kunna hitta det mest förmånliga erbjudandet för just din livssituation.

Vi går igenom allt från de grundläggande begreppen som rörlig och bunden ränta, till mer avancerade strategier för och hur du säkrar ett lånelöfte.

Navigera bland bolåneräntor - Bästa strategierna för 2024

I artikeln går vi igenom:

 • Vad är en bolåneränta?
 • Vad kostar en bolåneränta?
 • Hur du hittar den bästa bolåneräntan
 • Prognos – Bolåneräntor 2024
Ansök om bolån hos Avanza!

Ansök om bolån hos Avanza – en smidig bank med nöjda kunder och konkurrenskraftiga räntor.

Vad är en bolåneränta?

Bolåneräntan är den mest avgörande faktorn att ta hänsyn till när man jämför bolån, men vad innebär den egentligen och hur påverkar den dig som låntagare? Enkelt uttryckt är bolåneräntan den avgift du betalar till din långivare för att få låna pengar för att köpa en bostad.

Räntan, som vanligtvis anges som en procentandel av lånebeloppet, representerar långivarens avgift för att låna ut pengar. Men man ska inte glömma bort att långivaren tar en risk genom att låna ut pengar till dig, därför speglar nämligen ränta på ditt lån risken som långivaren tar genom att låna ut pengar till dig.

Faktorer som påverkar den ränta din långivare erbjuder dig är den ekonomiska miljön, riksbankens styrränta, inflationen, samt din personliga ekonomiska situation såsom inkomst, skulder och kredithistorik.

Rörlig och bunden ränta

Det finns två typer av bolåneräntor som man kan välja mellan, rörlig och bunden ränta. En rörlig ränta kan ändras över tid, baserat på marknadsförhållanden. Detta innebär att din månadskostnad fluktuerar upp eller ner över tid. Detta är såklart positivt om räntan går ner under perioden ni betalar tillbaka lånet.

En bunden ränta är en fast procentsats under en förutbestämd period, vilket ger en mer förutsägbar månadskostnad men med mindre flexibilitet att dra nytta av eventuellt sjunkande marknadsräntor.

Att välja mellan en rörlig och en bunden ränta är ett av de största besluten du som bostadsköpare står inför.

Rörlig ränta

Den rörliga räntan är kopplad till marknadens räntenivåer. Det betyder att din räntekostnad kan fluktuera kraftigt över tid beroende på hur räntenivåerna ser ut.

Fördelen med rörlig ränta är flexibiliteten på räntan. Om marknadsklimatet är stabilt och står still kan du dra nytta av perioder med låga räntor, vilket potentiellt kan minska din månadskostnad kraftigt. Men skulle marknaden bli sur och räntorna stiger, då ökar din månadskostnad.

Det är vanligt att man väljer bort rörlig ränta för att man inte känner trygghet i sin bolåneränta, men för andra är potentialen till en lägre genomsnittliga kostnaden över tid värd risken.

Bundna räntor

En bunden ränta erbjuder en fast räntekostnad för en bestämd period, vanligen ett, tre, fem eller till och med upp till tio år. Detta innebär att du kan planera dina kostnader med större säkerhet utan att behöva oroa dig för plötsliga ökningar i dina lånekostnader.

Man kan se det som en slags försäkring om man binder bolåneräntan. I och med att du får vet exakt hur stor räntan kommer vara under bindningstiden får du betala lite mer för tryggheten.

Men nackdelen är givetvis att om marknadsräntorna sjunker sitter du fast i ett bolån med en hög ränta (sett till vad du kunde haft) och missar möjligheten att minska dina månatliga kostnader.

 

Alternativa upplägg

Utöver de traditionella rörliga och bundna räntorna finns det ibland hybrider eller specialprodukter som erbjuder kombinationer av både bunden- och rörlig ränta. Exempelvis kan vissa långivare erbjuda bolån med en initial period av fast ränta följt av en rörlig ränteperiod, eller omvänt.

Med ett sådant upplägg kan det innebära ytterligare flexibilitet och säkerhet för dig som låntagare. Men skulle likväl kunna innebära komplexitet och oförutsägbarhet.

Rörlig eller bunden ränta – Vilken ska jag välja?

När det kommer till att välja mellan rörlig och bunden ränta på ditt bolån, är det avgörande att ha en helhetsbild av din ekonomiska situation. Om du är bekväm med tanken på att räntan och därmed dina lånekostnader kan variera över tid, kan en rörlig ränta vara ett bra val för dig.

Rörlig eller bunden ränta - Vilken ska jag välja?

Detta alternativ kan ge lägre totalkostnad under perioder när det är låga räntor, men kräver att du är förberedd på eventuella räntehöjningar.

Om du värdesätter stabilitet högt så att du veta exakt hur mycket du kommer att betala i ränta under kommande år, kan det vara klokt att binda räntan. Genom att binda räntan får du en fast månadskostnad och skydd mot framtida räntehöjningar, vilket kan vara särskilt värdefullt i ett osäkert ekonomiskt klimat.

Det är dock viktigt att komma ihåg att om du väljer att binda räntan och senare tvingas bryta låneavtalet i förtid, möjligen på grund av oförutsedda händelser såsom arbetslöshet, sjukdom, eller skilsmässa, kommer det medföra extra kostnader i form av ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en term som du kan stöta på om du någonsin funderar på att bryta ditt bundna bolån i förtid.

Detta kan bli aktuellt om du till exempel önskar att refinansiera ditt lån till en lägre ränta, sälja din bostad, eller på annat sätt ändra dina lånevillkor. I sådana situationer kan din bank eller långivare kräva att du betalar en ersättning för att säga upp ditt bolån. Precis på samma sätt som om du bundit dig till ett abonnemang och vill bryta innan löptiden har gått ut.

Syftet med ränteskillnadsersättningen är att kompensera långivaren för de framtida räntebetalningar som inte kommer att genomföras på grund av att lånet avslutas tidigare än planerat.

Ränteskillnadsersättning

Ersättningens storlek beror på flera faktorer, däribland det återstående lånebeloppet och hur lång tid det är kvar av den bundna ränteperioden. Generellt sett kan man säga att ju större lånebeloppet är och ju längre tid det är kvar av bindningstiden, desto högre blir ersättningsbeloppet.

Detta innebär att kostnaden för att bryta ett lån i förtid kan variera, vilket gör det viktigt att noga överväga denna aspekt innan man tar beslutet att avsluta eller omförhandla sitt bundna bolån.

Listräntor eller snitträntor – vad är skillnaden?

Två av de mest frekvent använda begreppen inom bolån är listränta och snittränta. Genom att förstå dessa begrepp kan du begripa hur du ska förhandla kring din bolåneränta på ett smart sätt.

Listränta – Bankens utgångspris på bolån

Listräntan representerar bankens initiala erbjudande, eller utgångspriset, på deras bolån. Tänk på att listräntan är som ett öppet prisförslag, vilket lägger grunden för vidare förhandlingar. Det är viktigt att komma ihåg att bolåneräntor sällan är huggna i sten och erbjuder utrymme för dialog.

På samma sätt som du kan pruta på priset för en souvenir på semester eller när du handlar frukt på marknaden, finns det oftast möjlighet att förhandla om en lägre ränta än den ursprungliga listräntan.

Om du har bolåneförhandlat tidigare om räntan vet du med säkerhet att det brukar innebära en mer förmånlig ränta om du känner till hur banken arbetar med sina räntor, men framförallt det faktum att du bara vågar ta dig till förhandlingsbordet kan ge dig en bättre ränta.

Snittränta – Bankens genomsnittliga ränta på bolån

I motsats till listräntan, som fungerar som ett förslag på vad banken initialt erbjuder, avslöjar snitträntan vad bankens kunder faktiskt betalar. Sedan 1 juni 2015, på uppdrag av Finansinspektionen, är alla banker ålagda att redovisa sina genomsnittsräntor på bolån. Denna regel siktar på att öka transparensen i bolånemarknaden.

 

Finansinspektionen

Bankerna publicerar dessa genomsnittsräntor inom fem dagar efter varje månads slut, vilket ger en överblick över de faktiska räntekostnader som befintliga kunder haft. Denna information är värdefull för dig som kund eftersom den ger en mer realistisk bild av vad du kan förvänta dig att betala och underlättar jämförelser mellan olika långivares erbjudanden.

Att förstå skillnaden mellan listränta och snittränta är grundläggande när du jämför och förhandlar om ditt bolån. Medan listräntan ger en utgångspunkt för förhandlingar, erbjuder snitträntan en inblick i den faktiska räntenivå som bankens kunder har idag, vilket kan vara ett kraftfullt verktyg i dina förhandlingar för att säkra en så låg ränta som möjligt.

Compricer hjälper dig att jämföra räntor

Compricer hjälper dig att jämföra och hitta bolån. Ansök om bolån via Compricer!

Hur mycket kan jag låna?

För att förstå hur du kan låna för att köpa en bostad bör du veta att beloppet påverkas av fem faktorer:

 1. Inkomst
 2. Utgifter
 3. Eventuella skulder
 4. Samt regler
 5. Praxis hos långivare

Vi går igenom de viktigaste aspekterna som avgör lånebeloppet, inklusive kontantinsatsens storlek och betydelsen av kalkylränta samt din återbetalningsförmåga.

Hur mycket är kontantinsatsen?

En av de första sakerna att tänka på när du funderar på hur mycket du kan låna är storleken på kontantinsatsen. I Sverige måste köparen/köpare erlägga en kontantinsats som utgör minst 15% av bostadens försäljningspris. Detta innebär att du behöver ha sparat upp en del av köpesumman innan du kan ansöka om ett bolån för att täcka resten av kostnaden.

Räkneexempel: Om du vill köpa en bostad för 2 miljoner kronor, behöver du minst 300 000 kronor i kontantinsats (15% av 2 miljoner) för att kunna ansöka om ett bolån på de återstående 1,7 miljoner kronorna.

Kalkylränta och återbetalningsförmåga (KALP)

Kalkylräntan används av banker och andra långivare för att bedöma din förmåga att betala tillbaka lånet under olika ränte-scenarier. Även om den faktiska räntan är något helt annat när du tar lånet, vill banker och långivare veta hur du skulle klara av att fortsätta betala av ditt lån i tuffare ekonomiska tider.

Därför använder bankerna en högre kalkylränta för att säkerställa att du även skulle kunna hantera dina lånekostnader om räntan stiger.

Kalkylränta och återbetalningsförmåga (KALP)

KALP, som står för ”Kvar att leva på”, är en annan nyckelfaktor som långivare använder för att bedöma din återbetalningsförmåga. Detta belopp representerar vad du har kvar för levnadskostnader efter att alla räkningar och lånekostnader är betalda varje månad.

Långivaren kommer att beräkna din KALP för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar kvar för att täcka dina levnadskostnader, utifrån en standardiserad budget.

Men vad detta betyder för dig? Banken kommer att göra en individuell bedömning baserad på din inkomst, dina utgifter, och hur mycket du har kvar att leva på efter att dina lånekostnader är betalda. Detta kommer sedan att avgöra det maximala lånebeloppet för dig.

Om du ännu inte behöver ta ett lån till en bostad kan det vara en klok idé att aktivt arbeta för att nå så högt som möjligt på samtliga punkter listade i inledningen av detta avsnitt. Såsom att öka din inkomst, minska onödiga utgifter, och att hantera befintliga skulder på ett effektivt sätt. Genom att förstå och optimera dessa punkter ökar du dina chanser att få lånet godkänt och till en förmånlig ränta kraftigt.

Hur hittar jag den bästa bolåneräntan för mig?

Sedan 2022, när styrräntan började stiga, har jakten på en bolån med förmånlig ränta blivit alltmer relevant för oss svenskar som ska köpa bostad.

Men vad du får i ränta och vilka villkor du blir erbjuden varierar mellan olika banker och långivare, vilket kan göra det svårt att veta vad du bör välja. Det är därför viktigare än någonsin att noggrant jämföra de senaste erbjudandena för att säkerställa att du får det mest gynnsamma avtalet när du planerar att låna pengar till ett bostadsköp eller överväger att byta bank för ditt nuvarande bolån.

Att hitta den bästa bolåneräntan är inte alltid helt enkelt, men väldigt viktigt då räntan sannolikt kommer innebära en stor månadskostnad under lång tid framöver. Genom att lägga ned lite tid på att hitta den bästa räntan kan du spara tusentals kronor varje år och få betydligt lägre kostnad över lånets hela löptid.

 

Snabbguide – Hitta den bästa bolåneräntan 2024

Nedan går vi igenom de steg du ska följa för att säkerställa att du får den mest förmånliga räntan som möjligt.

 1. Förstå din ekonomiska situation
  Innan du börjar jämföra olika bolåneräntor är det viktigt att ha en klar bild av din ekonomiska situation. Det inkluderar inkomst, utgifter, eventuella skulder och din kreditvärdighet. Banker och långivare använder denna information för att bedöma din risknivå som låntagare, vilket direkt påverkar den ränta de erbjuder dig.
 2. Jämför olika långivares erbjudanden
  Inför att du ska teckna ditt bolån rekommenderar vi att du använder dig av olika sökmotorer för att jämföra erbjudanden från olika banker och långivare. Tänk på att inte bara fokusera på räntan utan också på andra avgifter och villkor som kan påverka lånets totala kostnad.Vissa webbplatser erbjuder jämförelseverktyg som gör det enkelt att se skillnader mellan olika bolånserbjudanden.
 3. Förhandla om räntan
  Det är lätt hänt att man glömmer bort att bolåneräntan ofta går att förhandla. Din relation med banken, ekonomiska situation och storleken på ditt bolån kan alla vara faktorer som stärker din förhandlingsposition med långivaren.Man brukar säga att ”det lönar sig att vara otrogen mot sin bank”. I detta fall gäller samma sak när det kommer till lån. Sitter du i ett lån som du som du vill förhandla, tveka inte att fråga om det finns utrymme för förbättring i det erbjudande du fått, särskilt om du har fått lägre erbjudanden från andra långivare.Då kan du nämligen lämna vilken sekund som helst för ett bättre erbjudande vilket din nuvarande långivare absolut inte vill att du ska göra.
 4. Överväg att använda en låneförmedlare
  Om du känner dig osäker på hur du ska tänka vid lånet och vill kunna scanna av marknaden för att få en bredd uppfattning om vilken långivare du ska välja kan en låneförmedlare vara till hjälp.Genom att navigera genom de olika lånalternativen på marknaden och hitta det bästa erbjudandet baserat på din situation kan låneförmedlare vara en bra tillgång i processen att hitta en bra bolåneränta.Förmedlarna har ofta ett brett nätverk av kontakter inom bank och kan därmed förhandla fram bättre villkor än vad du kanske skulle kunna göra på egen hand.Men man ska inte glömma av att förmedlarna ofta får provision från de långivare de förmedlar lån till. Det innebär att det finns en risk att förmedlaren favoriserar vissa långivare framför andra baserat på storleken på provisionen, snarare än vad som är bäst för dig som kund.
 5. Se över ditt bolån regelbundet
  Marknadens räntenivåer förändras över tid, och det kan uppstå möjligheter titt som tätt att förbättra villkoren för ditt bolån. Genom att regelbundet se över ditt nuvarande bolån och jämföra det med aktuella erbjudanden på marknaden kan du se till att alltid ha den bästa möjliga räntan med villkor.

Följer du dessa steg kan du förbättra dina chanser att hitta ett bolån som inte bara har en konkurrenskraftig ränta utan också villkor som passar dig och din ekonomiska situation. Det kan därför vara värt att ta sig tid att prata med flera långivare och se vart du kan få den bästa ränta samt vilka villkor som passar dig och din situation bäst. Det kan resultera i att du sänker din månadskostnad kraftigt över tid och har pengar över till annat.

InvesteraMera tipsar – Få den bästa bolåneräntan

Att få en så låg bolåneränta som möjligt kan spara dig tusentals kronor över tid. Här är fem strategiska tips som kan hjälpa dig att förhandla och säkra en fördelaktigare ränta på ditt bolån, oavsett om det är första gången du ska köpa en bostad eller om du ser över möjligheten att omförhandla ditt befintliga lån.

 1. Förbättra din kreditvärdighet
  En stark kreditvärdighet signalerar till din långivare att du är en lågrisk låntagare, vilket kan leda till bättre lånevillkor, inklusive lägre räntor. Betala dina räkningar i tid, hantera befintliga skulder klokt och undvik att göra för många kreditförfrågningar på kort tid.
 2. Jämför olika långivares erbjudanden
  Använd dig av låneförmedlare eller gör egen research för att jämföra räntor och villkor från olika banker och långivare. Detta ger dig en stark position i förhandlingarna, eftersom du har konkret information om vad marknaden kan erbjuda just dig.
 3. Öka din kontantinsats
  Ju mer pengar du kan lägga ner som kontantinsats, desto lägre blir risken för banken. Detta kan i sin tur leda till lägre ränta. Om möjligt, sträva efter att sätta in mer än de vanligtvis krävda 15% av bostadens värde.
 4. Förhandla med din nuvarande bank
  Om du redan har ett bolån kan du ha möjlighet att förhandla om en lägre ränta, särskilt om du har en god betalningshistorik och din ekonomiska situation har förbättrats sedan lånet beviljades.
 5. Bind din ränta vid rätt tillfälle
  Om du väljer att binda räntan, försök att göra det när räntan är låg. Att ha koll på ekonomiska prognoser och räntetrender kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Även om detta kräver timing och lite tur, kan det leda till betydande besparingar över tid.

Vad kostar ett bolån?

När du överväger att ta ett bolån, är en av de första frågorna du sannolikt har – Vad kommer det att kosta mig varje månad?

För att du ska få en bra förståelse för hur mycket du faktiskt måste räkna med i kostnader, låt oss skapa ett scenario ihop där lånebeloppet är två miljoner kronor och räntan är bunden till 2 procent.

I detta scenario blir din månatliga räntekostnad 3 333 kronor. Om du dessutom väljer att amortera 2 procent av lånebeloppet årligen, blir detta ytterligare 3 333 kronor som du ska betala tillbaka i din månadskostnad. Detta innebär att den totala månadskostnaden för ditt bolån, före eventuella ränteavdrag, blir 6 666 kronor.

Vad kostar ett bolån?

Det är viktigt att notera att din faktiska räntekostnad i verkligheten kan bli något lägre tack vare något som kallas för ränteavdrag.

Ränteavdraget tillåter dig att dra av 30 procent av dina räntekostnader upp till 100 000 kronor per år på din skatt, och 21 procent på räntekostnader som överstiger denna summa. Denna skattereduktion tillämpas på din deklaration året efter och kan därmed minska din effektiva räntekostnad ytterligare.

Rabatt på ditt bolån

När det är dags att teckna ett nytt bolån eller omförhandla det befintliga, är det lätt att utgå från att den ränta banken erbjuder dig (listräntan) är den bästa räntan du kan få. Det stämmer väldigt sällan. I många av fallen visar det sig att det finns utrymme för förhandling. Genom att aktivt förhandla om din bolåneränta kan du potentiellt få en stor rabatt.

Rabatt på ditt bolån

Skillnaden mellan en banks listränta och den genomsnittliga räntan (snitträntan) som faktiskt betalas av kunder kan vara upp till 0,90 procentenheter. För ett bolån på två miljoner kronor kan det innebära en årlig besparing på hela 18 000 kronor. Detta visar återigen vikten av att inte bara acceptera listräntan (första erbjudandet från banken) utan att istället se förhandling som en naturlig del av bolåneprocessen.

Att förhandla om bolåneräntan kan kännas utmanande, men det är en viktig del i att säkerställa att du får det bästa möjliga avtalet. Med rätt fakta och inställning kan du öka dina chanser att få en lägre ränta.

Sänk din bolåneränta med grönt bolån

Har du ett energieffektivt hem eller funderar du på att investera i ett? Då kan du vara berättigad till förmånligare lånevillkor genom ett grönt bolån.

Allt fler banker, inklusive nischbanker, har börjat erbjuda ett miljövänligt lånealternativ som belöning till bostadsägare vars hem uppfyller höga standarder för energieffektivitet. Genom att välja ett grönt bolån kan du bli erbjuden en lägre ränta (ofta med en rabatt på upp till 0,10 procentenheter) som ger både ekonomiska fördelar för dig och bidrar positivt till miljön.

Denna typ av bolån bekräftar att hållbara val inte bara gynnar planeten utan också kan vara gynnsamma för din plånbok.

Hur kommer bolåneräntorna se ut i framtiden?

Kommer bolåneräntorna att fortsätta stiga under 2024, och när kan vi förvänta oss att den nuvarande uppåtgående trenden börjar avta?

Hur kommer bolåneräntorna se ut i framtiden?

Att förutsäga framtiden är alltid osäkert, och ingen kan med säkerhet säga exakt vad som kommer att hända med bolåneräntorna. Men genom att analysera historiska data, Riksbankens framtida prognoser för styrräntan, uttalanden från olika banker, kan vi skapa en uppfattning om vilken riktning vi är påväg mot (även om man aldrig kan garantera det till fullo).

Det är viktigt att poängtera att alla sådana prognoser är just det, prognoser som kan förändras med nya ekonomiska indikationer, såsom inflationstakten, BNP-tillväxt, arbetslöshetsnivåer, samt hur centralbanker i andra länder agerar i sina respektive ekonomier.

Effektiv ränta eller nominell ränta – Vad betalar jag för lånet?

När du tar ett bolån är det inte bara storleken på lånet som är viktigt, utan även kostnaden för lånet. Två begrepp som är viktiga i detta sammanhang är effektiv ränta och nominell ränta. Dessa termer kan verka komplicerade vid första anblick, men de spelar en avgörande roll i att förstå den verkliga kostnaden för ditt lån.

Vi kommer bryta ned skillnaderna mellan effektiv och nominell ränta och förklarar varför det är viktigt att känna till båda när du jämför olika låneerbjudanden.

Nominell ränta – grundkostnaden för ditt lån

Nominell ränta är den grundläggande årliga räntesatsen på ditt lån som inte tar hänsyn till några ytterligare avgifter eller kostnader för lånet. Den är ett uttryck för långivarens pris på pengarna du lånar och anges som en procentandel av lånebeloppet. Nominell ränta är viktig att känna till eftersom den ger en första indikation på kostnaden för lånet.

Effektiv ränta – den verkliga kostnaden för ditt lån

Effektiv ränta inkluderar alla avgifter och kostnader som är förknippade med lånet inklusive uppläggningsavgifter, aviavgifter, och andra administrativa kostnader utöver den nominella räntan. Detta gör den effektiva räntan till en mer heltäckande måttstock för lånets totala kostnad. När du jämför låneerbjudanden är det därför viktigt att titta på den effektiva räntan, eftersom den ger en mer korrekt bild av vad lånet faktiskt kommer att kosta dig.

Vad är skillnaden mellan effektiv ränta och nominell ränta?

Att förstå skillnaden mellan effektiv och nominell ränta är avgörande när du jämför olika låneerbjudanden. Två lån kan ha samma nominella ränta, men skilja sig avsevärt i effektiv ränta på grund av olika avgifter och kostnader. Genom att titta på den effektiva räntan får du en mer rättvis jämförelse och kan göra ett mer informerat val som kan spara dig pengar över tid.

Att välja rätt lån handlar inte bara om att hitta det med lägst ränta. Genom att förstå och jämföra både nominell och effektiv ränta kan du göra en grundlig bedömning av lånets totala kostnad och därmed fatta ett beslut som är ekonomiskt fördelaktigt för dig på lång sikt.

Amortering och återbetalning

När du tar ett bolån är det inte bara räntan som spelar en viktig roll för din ekonomi, utan även hur du amorterar lånet, det vill säga hur du betalar tillbaka det. Amortering är den del av lånet där du betalar tillbaka ditt lån. Amortering kan vara ett viktigt verktyg för att gradvis minska din skuld och därmed även minska risken och de framtida räntekostnaderna.

Det finns olika sätt att strukturera återbetalningen av ditt lån, och valet mellan dessa kan ha stor påverkan på din ekonomiska situation över tid.

Regler för amortering

När du tar ett bolån är det viktigt att förstå hur amorteringskravet påverkar din återbetalning. Amorteringskravet, som först infördes den 1 juni 2016 och sedan skärptes ytterligare den 1 mars 2018, är skapat för att öka hushållens finansiella stabilitet genom att minska deras skuldkvot över tid.

 • Ingen amortering vid låg belåningsgrad
  • Om din belåningsgrad är 50% eller lägre av bostadens värde, är du inte skyldig att amortera på ditt bolån.
 • Amortering baserad på Belåningsgrad och Inkomst:
  • För lån med en belåningsgrad mellan 50% och 70%, krävs en amortering på 1% per år av lånebeloppet. Om lånet dessutom överstiger 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst, ökar kravet till 2% amortering per år.
  • För de med en belåningsgrad mellan 70% och 85%, är standardkravet en amortering på 2% per år. Detta ökar till 3% per år ifall lånet är större än 4,5 gånger den sammanlagda bruttoinkomsten.

Undantag från Regelverket

Trots de strikta kraven finns det situationer där vissa undantag är okej. Exempelvis kan banker erbjuda undantag från amorteringskravet vid köp av nyproducerade bostäder eller under vissa ekonomiska svårigheter.

Amorteringsalternativ

När du tecknar ett bolån kommer du och din långivare att diskutera olika amorteringsalternativ. Det är viktigt att du får en amorteringsplan som är anpassad efter din ekonomi och som tar hänsyn till långsiktighet och hållbarhet. Här är de vanligaste amorteringsformerna:

 • Amorteringsfritt lån
  Med detta alternativ betalar du enbart räntan på lånet under en viss period, och lånebeloppet förblir oförändrat. Amorteringsfria lån har blivit mer reglerade och begränsade på senare år för att minska hushållens skuldsättning. Dessa lån kan dock erbjuda en viss typ av paus i återbetalningen vid till exempel köp av nyproducerade bostäder eller ge en viss ekonomisk flexibilitet i början av låneperioden.
 • Rak amortering
  Vid rak amortering betalar du ett fast belopp i amortering vid varje betalningstillfälle. Eftersom skulden minskar med varje betalning, sjunker också räntekostnaden över tid. Detta leder till att de totala månadskostnaderna gradvis minskar, även om de initialt kan vara högre jämfört med andra amorteringsformer.
 • Annuitetslån
  Här betalar du ett lika stort belopp vid varje tillfälle, där andelen ränta och amortering varierar över tid. I början av låneperioden utgörs en större del av betalningen av ränta, men allt eftersom skulden minskar ökar andelen amortering. Denna modell ger en jämn månadskostnad genom hela låneperioden.

Vikten av att välja rätt amorteringsstrategi

Valet av amorteringsstrategi påverkar inte bara din månadskostnad utan också hur snabbt du blir skuldfri. En väl genomtänkt amorteringsplan kan hjälpa dig att hantera eventuella framtida ekonomiska utmaningar och bidra till en mer stabil ekonomisk framtid.

Kom ihåg att regelbundet se över och anpassa din amorteringsstrategi efter hur din ekonomiska situation utvecklas.

Pant och säkerhet

När det kommer till att finansiera bostadsköp eller renoveringar är bolånet ett vanligt och ofta bra alternativ för dig som inte kan betala hela summan direkt. Bostaden, vare sig det rör sig om en bostadsrätt, fritidshus eller villa, fungerar som pant för lånet du har tagit.

Det innebär att långivaren har en säkerhet som skyddar dem mot förlust om låntagaren (du) av någon anledning inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

Med bostaden som säkerhet är bolån en av de mest fördelaktiga finansieringsformerna för både renoveringsprojekt och köp bostad. Har långivarna bostaden som pant kan de nämligen erbjuda lägre räntor jämfört med andra typer av lån, såsom blancolån, där låntagarens (din) återbetalningsförmåga är den enda säkerheten.

Pant och säkerhet

Det innebär att om du inte kan betala tillbaka lånet kommer inte banken kunna påverka det och kan inte göra annat än att driva in pengarna igen (om det går) eller invänta att du betalar tillbaka pengarna.

Det är oerhört viktigt för dig som låntagare att noggrant gå din ekonomiska situation och bedöma din kapacitet att betala tillbaka lånet. Annars riskerar du att bostaden säljs av långivaren om lånet inte betalas av enligt överenskommelsen.

Därför är det allmännyttigt att ha grundläggande kunskaper om pant och säkerhet, speciellt för dig som överväger att ta ett bolån eftersom det påverkar både de möjligheter och risker som är förknippade med lånet.

Vanliga frågor om bolåneräntor

Vilken bank ger bäst ränta på bolån?
När förväntas bolåneräntan gå ner?
Ska jag välja rörlig ränta eller binda räntan?
Hur mycket pengar kan jag låna?