Spara till barn och barnbarn

Albin Kjellberg
av Albin Kjellberg
·
Uppdaterad 2024.01.02

Många föräldrar och morföräldrar vill spara pengar till barn och barnbarn. Att kunna ge en ekonomisk trygghet för sina barn är viktigt eftersom det kan hjälpa barnet att hitta en väg in i vuxenlivet. Men oavsett hur mycket sparandet uppgår till är det också viktigt att lära sitt barn om pengars värde. Det skapar ett ansvarstagande hos barnet vilket är centralt för den personliga utvecklingen.

Läs hela inlägget här