Avanza Auto vs Lysa – Vilken plattform är bäst 2024?

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 08 januari 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Avanza Auto vs Lysa

I majoriteten av fall vet vi att det är ett bättre alternativ att på något sätt investera dina pengar än att spara dem på hög på ett sparkonto. Men vart ska du egentligen investera dem? Det är omöjligt att i förväg veta vilken placering som kommer generera mest pengar och var den bästa investeringen görs. Därför kan det ibland vara skönt att låta någon göra det åt dig, någon som har koll och baserar alla placeringar på historisk data.

Att investera via antingen Avanza Auto eller Lysa kan underlätta ditt sparande enormt, både vad gäller tid men även pengar.

Lysa är ett företag som erbjuder en automatiserad fondrobottjänst för att förvalta privatpersoners och företags tillgångar. Deras fondrobot använder modern teknik för att investera baserat på kundens mål och preferenser.

Just nu! Investera i Lysa via denna länk och få 20% rabatt på fondavgiften i 3 månader. (reklamlänk)

De erbjuder två huvudsakliga placeringsinriktningar: en bred inriktning som syftar till att maximera riskspridning genom att investera i tusentals företag över hela världen, och en hållbar inriktning som fokuserar på hållbarhetsaspekter och utesluter företag och branscher som inte uppfyller hållbarhetskrav.

Avanza Auto, å andra sidan, beskrivs som en investeringsrådgivare i digital form och inte en renodlad fondrobot. De använder modern portföljteori och strävar efter att leverera högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk kunden är villig att ta.

Skillnaden mellan de två är att Lysa är mer inriktad på att erbjuda låga avgifter och en bred riskspridning, medan Avanza Auto erbjuder olika investeringsalternativ med olika risknivåer. Så vill du tänka ekonomiskt är Lysa rätt val för dig.

 

Vad är Lysa?

Lysa

Lysa är ett företag som förvaltar privatpersoners och företags tillgångar på ett klokt, billigt samt professionellt sätt. Allt arbete vad gäller Lysas investeringar sköts automatiskt med den modernaste tekniken via deras fondrobot som bygger upp och investerar helt i enlighet med de val och mål som kunden gjort och satt upp.

Lysa erbjuder två olika placeringsinriktningar för sina sparande kunder: en bred placeringsinriktning och en hållbar placeringsinriktning. Den breda inriktningen fokuserar på att maximera riskspridningen genom att investera i tusentals företag över hela värden, medan den hållbar inriktningen fokuserar på hållbarhetsaspekter genom att utesluta vissa företag och branscher som inte uppfyller de krav på hållbarhet som ställs.

Lysa är Sveriges marknadsledande och mest använda robotrådgivare men en vision om att göra sparande smartare, billigare och mer transparent för sina kunder.

Fondrobotens namn, Lysa, kommer från visionen om att ”lysa upp” finansbranschen. De tror på att eliminera den mänskliga faktorn i beslut som lätt styrs av känslor och erbjuda alla möjligheten att investera enligt en professionell strategi till en låg kostnad.

 

Vad är Avanza Auto?

Avanza Auto

Avanza auto är som en investeringsrådgivare men i digital form. Många menar att det är en fondrobot men vi skulle inte säga att den platsar i de facket eller fyller upp alla de krav som det innebär att vara en fondrobot. Däremot är den byggt precis som andra fondrobotar och är utformad enligt ”modern portföljteori”.

Avanza Autos huvudsakliga mål är att ”leverera högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk du är villig att ta med ditt sparande”

Det innebär att de kontinuerligt under ett år omvärderar Amanda Autos innehav, alltså de fonder de investerar i, och rebalanserar fonderna så att en lämplig andel aktier och räntor finns i de underliggande specialfonderna.

Avanza är idag ett väletablerat svenskt finansbolag. Avanza Bank erbjuder en rad tjänster för privatekonomi, bland annat pensionssparande, aktieinvesteringar med ISK, fonder och ”vanliga” banktjänster.

Avanza har idag över 1,7 miljoner användare och har utsetts till ”Sveriges nöjdaste sparare” av SKI 13 år i rad och har vunnit Privata Affärers utmärkelse ”Årets Bank” tre år i rad.

Företagets popularitet, välanvända samt lönsamma tjänster och utmärkelser bevisar verkligen att de är en seriös aktör och därför är det inte förvånande att Avanza, när fondrobotarna började dyka upp i Sverige, försökte skapa en egen variant.

 

Vad är en fondrobot?

Att använda fondrobotar är en populär investerings- och spar tjänst där investeringarna görs automatiskt enligt en matematisk formel. Roboten ställer några frågor om din ekonomiska situation och förvaltar sedan dina pengar efter dina svar mot en liten avgift. Det gör att du inte behöver grotta ner dig i aktiemarknaden och vara orolig över att din investering ska gå helt åt pipsvängen. Såklart är det ingen garanti att fondroboten kommer mycket bättre än vad du hade gjort men den går helt på statistik, data och mönster och bortser från den känslostyrda biten som vi människor tenderar att påverkas mycket av.

Bästa fondroboten 2023

För att fondroboten ska kunna förvalta dina pengar måste du svara på en rad frågor om din ekonomi och dina sparmål. Utifrån dina svar ska roboten ta fram ett förslag på hur den ska förvalta dina pengar – du får självklart tacka nej till fondrobotens förslag och ändra sparmålet.

Frågor som berör din sparstrategi:

 • Dina sparmål – Vilka är dina sparmål? Sparar du för semestrar, kontantinsättningar etc.?
 • Din sparbudget – Hur mycket pengar vill du investera omedelbart och sedan månadsspara.
 • Din sparhorisont – Hur länge du vill spara, det vill säga, hur lång din sparhorisont är.
 • Hur risktolerant du kan vara – ju högre risk, desto mer volatilt kommer ditt sparande att vara, men också desto mer pengar kommer du att spara och desto bättre inkomst kan du få.

Fondroboten väljer vilka fonder som ska investeras utifrån den strategi du väljer. På så sätt ser den till att din portfölj är anpassad till den risknivå du kan tolerera och den tidshorisont du har för att investera dina besparingar.

Nu ska du kunna slappna av och inte behöva tänka på vad du köper. Därför är en fondrobot den perfekta investeringstjänsten för personer som inte är särskilt intresserade av att spara. Dessutom är det ett hett tips till alla dem som vill börja spara och kicka igång sitt sparande men som inte har varken kunskap eller erfarenhet, låt roboten göra det åt dig analysera sedan vad den gör för investeringar, vilka som går bra och varför just dessa går så bra.

Är Avanza Auto en fondrobot?

Nej, Avanza Auto är inte en fondrobot. Den omnämns ofta som en fondrobot, men det är en missuppfattning. Avanza Auto är helt enkelt en fondprodukt där du ackumulerar och fonden investerar i andra fonder.

Det är en så kallad fond-i-fond-lösning. Fond-i-fond-lösningar är ofta dyra och har ett ganska dåligt rykte på marknaden. Avanza Auto är dock en lågprisversion av detta. Avanza Auto har förhandlat fram lägre fondavgifter för de fonder man investerar i, vilket uppskattas av spararna. Men Avanza Auto har också sina kostnader.

Vad är en fond i fond?

En fond i fond eller fondandelsfond (FiF) som det också kallas investerar inte direkt i värdepapper utan i andra fonder som i sin tur investerar i värdepapper. Eftersom fonden investerar i andra fonder skapas en stor blandning av olika typer av fonder vilket i sin tur skapar en stabilare risknivå och möjliggör en bredare riskspridning.

Förvaltaren av en fondandelsfond behöver inte välja ut specifika aktier att investera i utan letar istället efter bra fondförvaltare. Nackdelen med en fond i fond är dock att investeraren får betala mer i avgift än om personen hade investerat direkt i fonder eftersom fond i fonden och den underliggande fonden tar ut förvaltningsavgifter.

Genom att investera i en fondandelsfond får du dock professionell hjälp att välja ut en bra fond, den ansvariga över fondandelsfonden hade ju såklart inte valt ut dåliga fonder att investera i. Vill du dessutom spara med en viss riskprofil behöver du inte själv lägga tid eller energi på att aktivt ändra din portfölj allokering.

 

Hur fungerar Avanza Auto?

Som sagt är Avanza Auto är en typ av fond-i-fond-lösning som låter dig välja mellan sex olika investeringsalternativ beroende på dina behov och preferenser. Dessa är olika fonder som kallas Auto 1, Auto 2, Auto 3 etc.

Det första alternativet, Auto 1, är fonden med lägst risk, medan Auto 6 är investeringsalternativet med högst risk.

Avanza Auto fonder

Om detta låter konstigt kan det vara bra att titta på listan över fondalternativ: Avanza rekommenderar att kortsiktiga sparare (med en sparhorisont mellan två och fem år) väljer något av de tre första alternativen.

Auto 1 passar dig med mycket kortsiktiga mål som kan behöva ta lägre risk, medan Auto 3 passar när det finns tid att vara försiktig. Auto 4, 5 och 6 är lämpliga för personer som sparar på lång sikt, det vill säga. i fem år eller mer.

Även om du har ett långsiktigt mål för ditt sparande kan du naturligtvis välja fonder med låg risk. Om du till exempel investerar som en del av ett pensionssystem vill du vanligtvis investera dina tillgångar i en lågriskfond som Auto 1 eller 2.

Att tänka på

Som med allt sparande i värdepapper är det viktigt att komma ihåg att dessa kan fluktuera. Under lång tid var fondsparande ett bra sätt att få pengarna att växa, men ingen vet vad som kommer att hända i framtiden.

Det kan gå upp eller ner, och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du ursprungligen investerade.

Vad baseras Avanza Autos fonder på?

Alla Avanza Autos fonder baseras på modern portföljteori som utvecklades av Harry Markowitz, som tilldelades Nobelpriset 1952.

Han var mannen bakom publiceringen av en studie om den optimala portföljen som visade att man kan uppnå högre avkastning och samtidigt minska investeringsrisken genom att investera i flera olika typer av fonder och aktier på olika marknader i olika branscher. Han visade alltså hur en optimal portfölj vad gäller riskspridning och optimal avkastning bör struktureras.

Kostnader för Avanza Auto

Avanza Auto tar ut en total avgift på mellan 0,30 – 0,40% varje år för att investera via deras tjänster.

Avanza har en förvaltningskostnad på 0,2% och de underliggande fonderna har avgifter som uppgår i Max 0,15%, så beroende på vilken Avanza Auto fond du väljer kan den totala avgiften bli upp till 0,37%.

Just nu! Investera i Lysa via vår länk och få 20% rabatt på fondavgiften i 3 månader. (reklamlänk)

Fördelar och nackdelar med Avanza Auto

Fördelar

 • Olika riskGenom att investera via Avanza Auto så får du olika stor spridning på dina pengar beroende på vilken av fonderna du väljer. Är du villig att ta en högre risk med placering kommer din portfölj till större del bestå av investeringar i aktier medan en investering med lägre risk innebär större andel av räntor. Väljer du att ta en portfölj som ligger i mitten vad gäller risk så är investeringen mellan aktier och räntor mer jämn. Totalt finns det 6 olika fonder att välja mellan som alla innebär olika stor risk och där du själv kan avgöra vilken riktning du vill att ditt sparande ska ta.
 • Enkel att användaAvanza Auto är ett enkelt, automatiserat och billigt sätt att förvalta pengar på. Du behöver inte ha några förkunskaper inom handel på börsen eller något jätte stort kapital för att kunna göra investeringar via Avanza Auto. Dessutom gör det bra och enkla gränssnittet det enkelt för dig att navigera runt på sidan för att först vad du ska göra för att göra din första investering.
 • Diversifierad portföljFör att skydda sig mot olika faktorer är fonden diversifierad och innehåller bland annat aktier, obligationer och råvaror. Modern portföljteori ger skydd med olika tillgångar. Aktier ökar risken, räntor minskar risken och råvaror breddar och diversifierar utbudet av tillgångar. Råvaror rör sig inte på samma sätt som aktiemarknaden, så deras svängningar är obetydliga i jämförelse.

Nackdelar

 • Avanza Auto är inte en fondrobotAvanza Bank verkar ha lyft fram denna lösning och marknadsfört den som en ”robotrådgivare” för att möta kundernas efterfrågan. Det är inte en tillräckligt bra produkt att stå på egna ben, som exempelvis konkurrenterna Lysa och Opti.
 • Samma fond, högre prisDe fonder som ingår i Avanza Auto kan köpas utanför denna tjänst. Det är därför möjligt att testa vilken Auto som passar för ditt sparande och sedan köpa dessa fonder. På så sätt undviker du de extra kostnaderna för denna tjänst. Din egen ombalansering bör dock göras över tid.
 • Oklart valFör många människor är det svårt att avgöra vilken risknivå som är lämplig eller vad denna term egentligen innefattar. Genom att bara svara på två frågor blir det svårt att definiera en persons riskprofil.Rimligtvis borde Avanza ställa fler frågor för att avgöra vilken risknivå som spararen vill landa på. Detta kan jämföras med många fondrobotar som har flera frågor som utgör en persons riskprofil.

Avanza Auto omdöme

Avanza Auto passar den som inte besitter någon tidigare erfarenhet av sparande. Den har relativt låga avgifter och är ett enkelt sätt för nybörjare att börja investera. Är det så att du inte vill vara aktiv i ditt investerande över huvud taget är det en perfekt tjänst att ha inkluderad i ditt månadssparande.

Är du istället en aktiv sparare som föredrar att välja dina egna investerare och vill ha 100% aktier är en vanlig globalfonder kombinerad med en Sverigefond att föredra istället för Avanza Auto.

Jämför du Avanza Auto med andra konkurrerande produkter som räknas in i släktet av fondrobotar på marknaden är Avanza Auto en av de bättre produkterna. Är det dock så att du vill slå index eller få en överavkastning så är inte detta produkten för dig.

Avanza Auto passar dig som vill ha ett automatiskt månadssparande i en fond som är passiv och har rimligt låga avgifter.

Avanza Auto passar inte för dig som är aktiv i ditt investerade, försöker slå index och vill hålla avgifterna så låga som möjligt.

Översikt Avanza Auto

 • Minsta investering: 1 SEK
 • Courtage: 4/5 (lågt)
 • Enkelhet: 5/5
 • Helhetsbetyg: 3/5

 

Hur lysa investerar dina pengar

Lysa investerar dina pengar i fonder med låga förvaltningskostnader. En av lysas huvudtankar är att investera i indexbaserade fonder som inte har höga kostnader.

Dessutom placeras dina pengar på ett sätt som skapar en så diversifierad och bred portfölj som möjligt för att göra den säkrare. Att placera alla pengar i en en specifik nischad fond, en begränsad bransch eller en viss geografisk marknad innebär en betydligt större risk än vad ett diversifierat sparande innebär.

Även om du väljer den hållbara investeringsinriktningen på ditt sparande hos Lysa så kommer din portfölj fortfarande att vara mycket diversifierad och bred. Vissa investeringar i fonder kommer såklart att väljas bort av etiska skäl. Till exempel så kommer det inte ske några investeringar i företag som håller på med produktion av fossila bränslen, spel med pengar, alkohol eller tobak.

Hur vet Lysas robot vad den ska investera i?

Ingen, varken mänsklig rådgivare eller fondreporter algoritmer kan förutsäga vad som kommer hända i framtiden, i alla fall inte med säkerhet. Det som roboten gör är att anta hur utvecklingen kommer att bil baserar på historisk data, sannolikhetsteorin och en ekonomisk teori.

Vad investerar Lysa i?

Lysa investerar i två olika typer av tillgångar: räntor och aktier. I båda fallen köper Lysa inte specifika aktier eller lånar ut pengar direkt, utan dina pengar investeras i aktie- och obligationsfonder. När det gäller aktiefonder görs de flesta investeringarna i indexfonder. Detta görs för att hålla provisionerna låga och är en av Lysas grundprinciper.

Lysa investeringar

Det finns flera olika sorters indexfonder som Lysa investerar i, med fokus på olika marknader och sektorer. Vissa är så kallade börshandlade fonder (ETF:er), som inte är så vanliga i Sverige men som är standard i USA.

Den stora skillnaden mellan ETF:er och vanliga indexfonder är att ETF:er handlas på en börs precis som aktier. De är därför enklare att förvalta, har lägre avgifter och följer i övrigt en specifik marknad eller sektor, precis som indexfonder. Liza ger dig tillgång till flera ETF:er som du normalt inte hittar i en bank.

Vad du investerar i är upp till dig. När du öppnar ett konto svarar du på några enkla frågor och har viss kontroll över vad du investerar i en viss portfölj. Du kan också välja risknivå, vilket avgör hur mycket du potentiellt kan tjäna.

Kostnader för att använda Lysa

Innan du börjar att investera, oavsett vilket finansiell tjänst du använder dig av, är det viktigt att titta på hela kostnadsbilden för investeringen du planerar att göra så att du kan fatta ett klokt och genomtänkt beslut.

Är investeringen du planerar värt kostnaderna? Vad skulle kostnaden vara för alternativa sparformer, som att investera i indexfonder som inte förmedlas av en fondrobot?

För varje krona du betalar i avgift blir det en mindre som du egentligen hade kunnat få ut som vinst eller investerar igen. Därför är det otroligt viktigt att var en petig investerare och jämföra och väga olika alternativ mot varandra.

I dagsläget tar Lysa ut maximalt 0,24%, dock utgör det endast en av kostnaderna som fondroboten ber dig betala. Till dessa 0,24% tillkommer både fondavgifter och transaktionsavgifter som tillsammans med avgiften för handeln uppgår till mellan 0,3 – 0,4% per år. Trotts de övriga kostnaderna har Lysa en låg avgift i jämförelse med Avanza Auto men även andra fondrobotar på marknaden.

 

Fördelar och nackdelar med Lysa

Fördelar

 

 • Låga avgifter jämfört med indexfonderNär man investerar långsiktigt är det lika viktigt att hålla avgifterna låga som att hålla avkastningen hög. Lysas avgifter är bland de lägsta bland fondrobotarna, max 0,42%, men i de flesta fall är de lägre: om du sparar 100 000 kr betalar du 400 kr per år, eller ca 34 kr per månad.
 • Automatiskt sparande utan att behöva väljaMed Lysa behöver du inte välja vilka fonder du ska köpa, utan Lysa skapar en portfölj som passar just dig. Genom att sprida dina tillgångar över olika marknader och typer av värdepapper får du en bra mix, som enligt deras modell ska ge dig en stabilare och bättre riskjusterad avkastning.
 • Lätt att komma igångAtt komma igång med Liza är väldigt enkelt – allt du behöver göra är att registrera dig med BankID och svara på några enkla frågor; du kan börja med 100 kr i sparande; du kan också börja med en mindre summa pengar som du kan använda för att investera i olika marknader och värdepapper.

Nackdelar

 • Få möjligheter till självkonfigurationEftersom Lysa är en automatiserad tjänst kan du inte alltid välja exakt vad du vill. Du kan ställa in vissa parametrar, till exempel fördelningen mellan räntor och aktier och hållbara investeringar, men du kan inte anpassa detaljerna som du vill.
 • Endast webbplats, ingen appLysas hemsida är kompatibel med mobiltelefoner, men många skulle föredra en app. Detta är inte ett skäl till att inte använda Lysa, men många skulle föredra att enkelt kunna kontrollera sina tillgångar via en mobilapp.

En annan kritik, om man nu är kritisk till aktierobotar i allmänhet, är att aktierobotar ger relativt lite nytta för de extra avgifterna jämfört med konventionella indexfonder. Ett av huvudargumenten är att den riskjusterade avkastningen borde vara bättre, så det är svårt att bedöma hur mycket bättre den faktiskt är.

Även om den är låg under en viss period kan det därför bero på låg risk. Vi anser att detta argument inte är särskilt giltigt, särskilt inte för Lysa, eftersom dess avgifter är mycket låga och jämförbara med många indexfonder.

Lysa omdöme

Lysa är en utmärkt fondrobot. Den är enkel att använda och erbjuder automatisk riskspridning, vilket är ett kännetecken för fondrobotar. Genom att endast investera i indexfonder kan du hålla investeringskostnaderna låga och uppnå riskspridning. Detta tack vare ”trippel” riskhantering.

Lysa rekommenderas för dig som vill spara passivt och långsiktigt, gärna i form av månadssparande. Kombinationen av låga avgifter och indexfonder är en win-win-situation på lång sikt. Tjänsten är också tillgänglig för mer aktiva investerare, som använder den som bas för sin portfölj och sedan kompletterar med egna fonder, aktier och andra tillgångar.

Nackdelen med tjänsten är att den kan upplevas som alltför passiv. Det är förståeligt att människor med ett starkt intresse för investeringar föredrar att skapa sina egna portföljer. Det skulle vara ett intressant experiment att be sådana personer att också investera en liten summa pengar i Lysa och jämföra sina egna investeringar med fondens robotavkastning under 10-15 år.

Översikt Lysa

 • Minsta investering: 200kr (månadssparande) 1000kr (engångsinsättning)
 • Courtage: 4/5 (lågt)
 • Enkelhet: 4/5
 • Helhetsbetyg: 4/5

 

Jämför avkastning Avanza Auto och Lysa

Det är svårt att anta en förväntad avkastning för både Lysa och Avanza Auto eftersom avkastningen påverkas av flertalet olika faktorer.

Stockholmsbörsen redovisar en genomsnittlig avkastning på ungefär 7-8% varje år. Såklart är det inga garanterade siffror och avkastningen kan variera stort mellan åren men en avkastning på upp emot 8% eller till och med mer å lång sikt kan betyda mycket för dina investeringar. På lång sikt kan det utgöra stora summor pengar.

Sparar du exempelvis 3 000 kr per månad i 10 år och får en avkastning som genererar 8% så kommer detta att öka till 540 000kr. Hade du inte har någon ränta på dina pengar utan bara sparat dem på ett sparkonto utan ränta hade du endast sparat ihop 360 000kr.
Avanza Auto och Lysa erbjuder portföljer med aktier, räntor eller en mix av dem båda beroende på ditt sparande. Ju högre andel aktie som portföljen innehåller, desto högre risk innebär den men samtidigt större potential för bättre avkastning.

Hoa Avanza Auto är det Avanza Auto 1 som har lägst risk och Avanza Auto 6 som innebär den största risken. Avanzas tjänster föreslår nivåer för dig baserat på vad du har svarat på frågorna de ställer dig om ditt sparmål.

Hos Lysa är det obligationsfonderna med 100% investering i obligationer som innebär den lägsta risken och de fonder med 100% aktier, aktiefonderna, som innebär den största risken. Efter att du besvarat ett antal frågor om dina sparlåga får du ett förslag på fördelning mellan obligationsfonder och aktiefonder som ska passa dig.

 

Avgifter Avanza Auto vs Lysa

Lysa har lägre avgifter än vad Avanza Auto har. Nivån på avgifterna för din investering är otroligt viktigt och även till synes små skillnader i avgifter och kostnader kan göra stor skillnad på vad du faktiskt får ut i det långa loppet.

De totala kostnaderna för Avanza Auto är omkring 0,55%.

Lysas totala avgifter uppgår till mellan 0,3 – 0,4% per år.

Det är dock inte så enkelt att lista upp de båda företagens kostnader eftersom det finns fler olika parametrar som påverkar storleken på kostnaderna vilket innebär att du inte nödvändigtvis betalar lika mycket som en annan hos antingen Avanza eller Lysa. Hos Lysa blir exempelvis kostnaderna lägre desto mer du sparar.

Avanza Auto avgifter med fördelning 90% aktier och 10% räntor i portföljen:

 • Transaktionsavgifter: 0,06%
 • Löpande avgifter: 0,49%
 • Totala avgifter: 0,55%

Lysa avgifter med fördelning 90% aktier och 10% räntor i portföljen:

De avgifter du som kund behöver betala för Lysas tjänster beror på hur stora summor du investerar samt din målfördelning. Själva avgiften för Lysas tjänster kommer aldrig överstiga 0,24%. Däremot kommer det tillkomma andra avgifter i olika storlekar för underliggande fonder samt transaktionsavgifter.

 • Avgift till Lysa: 0,24%
 • Transaktionsavgifter: 0.019%
 • Fonder: 0,137%
 • Totala avgifter: 0,30 – 0,40%

 

Portfölj Avanza Auto vs Lysa

Lysa placerar automatiskt dina pengar åt dig i fonder som strävar efter hög riskspridning och låga avgifter. Fondroboten ställer frågor till dig och baserat på de svar du ger den om dig själv, din ekonomiska situation och dina planer över dina investeringar så skapar Lysa ett skräddarsytt investeringsförslag bara för dig.

Några av de fonder som Lysa investerar i är: Öhman, iShares Core, Vanguard, Lyxor Core.

Genom att investera via Avanza Auto så får du dina pengar placerade i både aktier och räntor. Hur fördelningen mellan de två olika placeringarna är beror på vilken av Avanza Autos fonder du valt att investera i. Såhär ser fördelningen mellan aktier och räntor för de olika fonderna ut:

 • Avanza Auto 1: 25% aktiefonder, 75% räntefonder.
 • Avanza Auto 2: 54% aktiefonder, 46% räntefonder.
 • Avanza Auto 3: 66% aktiefonder, 34% räntefonder.
 • Avanza Auto 4: 78% aktiefonder, 22% räntefonder.
 • Avanza Auto 5: 90% aktiefonder, 10% räntefonder.
 • Avanza Auto 6: 100% aktiefonder.

Några av de fonder som Avanza Auto investerar i är till exempel: SPP Aktiefond Sverige, SPP Aktiefond USA; Swedbank Robur Access USA.

 

Alternativ till Avanza Auto och Lysa

Det finns flera alternativ till Avanza Auto och Lysa, som både är bättre, sämre och lika bra som Avanza Auto och Lysa baserat på vilken aspekt du kollar på.

Opti är en fondrobot som finns tillgänglig som en mobilapp. Totala avgifter är cirka 0,82-0,88%.

Fundler är en fondrobot med totala avgifter från ca 0,36% till 0,65%.

Better Wealth är en fondrobot med totala avgifter från ca 0,94% till 1,04%.

Sammanfattning

I majoriteten av fall vet vi att det är ett bättre alternativ att på något sätt investera dina pengar än att spara dem på hög på ett sparkonto. Men vart ska du egentligen investera dem? Det är omöjligt att i förväg veta vilken placering som kommer generera mest pengar och var den bästa investeringen görs. Därför kan det ibland vara skönt att låta någon göra det åt dig, någon som har koll och baserar alla placeringar på historisk data.

Att investera via antingen Avanza Auto eller Lysa kan underlätta ditt sparande enormt, både vad gäller tid men även pengar.

Lysa är ett företag som erbjuder en automatiserad fondrobottjänst för att förvalta privatpersoners och företags tillgångar. Deras fondrobot använder modern teknik för att investera baserat på kundens mål och preferenser.

De erbjuder två huvudsakliga placeringsinriktningar: en bred inriktning som syftar till att maximera riskspridning genom att investera i tusentals företag över hela världen, och en hållbar inriktning som fokuserar på hållbarhetsaspekter och utesluter företag och branscher som inte uppfyller hållbarhetskrav.

Avanza Auto, å andra sidan, beskrivs som en investeringsrådgivare i digital form och inte en renodlad fondrobot. De använder modern portföljteori och strävar efter att leverera högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk kunden är villig att ta.

Skillnaden mellan de två är att Lysa är mer inriktad på att erbjuda låga avgifter och en bred riskspridning, medan Avanza Auto erbjuder olika investeringsalternativ med olika risknivåer. Så vill du tänka ekonomiskt är Lysa rätt val för dig.

FAQ – Avanza Auto vs Lysa

Nedan besvarar vi några av de mest frekvent ställda frågorna vad gäller Avanza Auto och Lysa.

Är Lysa bättre än Avanza Auto?
Vad är skillnaden mellan Avanza Auto och Lysa?
Varför investera med en fondrobot?