Just nu

Just nu! Få 50% rabatt på fondavgiften hos Opti

Få KODEN!

A- och B-aktier – Vilken aktie du ska köpa och vad är skillnaden?

Linus Melin
av Linus Melin
·
Uppdaterad 12 augusti 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Ibland har du kanske stött på att börsnoterade aktiebolag listar sina aktier i flera upplagor. Men vad är skillnaden mellan A- och B-aktier och varför finns det aktieslag som C-aktier och D-aktier?

Skillnaden mellan A- och B-aktier?

Det som framför allt skiljer aktieslagen åt är vad olika aktieslag ger för olika röstvärde. A-aktier ger 10 gånger starkare rösträtt till skillnad från en B-aktie som endast ger en tiondels rösträtt.

Om du vill ha samma rösträtt som en A-aktie måste du äga 10 stycken B-aktier.

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet

Varför finns både A-aktier och B-aktier?

Anledningen till att bolag listar både A- och B-aktier handlar främst om att grundarna någon gång har tagit in nytt kapital i bolaget. Detta har man gjort genom att ge ut fler aktier i en så kallad nyemission.

Grundarna vill att det ska vara möjligt att ta in mer kapital utan att förlora sitt inflytande i bolaget. Tidigare såg man att grundare och tidigare storägare förlorade sin procentuella ägarandel per aktie desto fler aktier bolaget har, därför införde man B-aktier som alternativ med lägre rösträtt.

Det innebär att grundare och storägare kan bevara sin starka rösträtt i A-aktien för att det getts ut B-aktier med mindre procentuell andel ägandeskap i bolaget.

Vad är C- och D-aktier?

A- och B-aktier är de vanligaste aktieslagen för småspararen att investera i. Aktieslag som däremot inte är lika förekommande att äga är C- och D-aktier. Att göra investeringar i C-aktier eller D-aktier kan innebära en stor risk för den vanliga och mindre investeraren.

Det grundar sig i att efterfrågan på att köpa aktieslagen inte är särskilt stor, lyckas du hitta någon som vill sälja av sina aktier kan det krävas att du måste köpa dem för ett stort belopp. Dessutom kan du behöva gå ned i pris vid försäljning.

Varför stiger priset på A- aktien kraftigt ibland?

Låg likviditet samt kategorin av aktörer som äger A-aktier är till stor del ett resultat av en hög volatilitet och A-aktiernas pris rusningar. Något som leder till att priset på A-aktier tenderar att stiga kraftigt.

Att äga en A-aktie betyder att du har mer inflytande över ett bolag därav äger grundare, stora industriella familjer och fonder A-aktier för att just kunna bevara sin kontroll över bolaget. A-aktierna har ägarna dessutom sällan anledning att sälja.

Det innebär att prishöjningen på A-aktier ligger bakom majoritetsaktieägare som försöker uppmuntra och ge incitament till att andra stora aktieägare ska sälja sitt innehav. För att fylla ut det sålda innehavet köper ofta majoritetsägarna upp aktierna för ett högre marknadspris än det ursprungliga vid försäljningen. Det är dessa transaktioner som kan leda till att A-aktierna stiger kraftigt.

Varför påverkas prisskillnaden mellan olika aktieslag?

Priset på olika aktieslag skiljer sig ibland åt av många olika orsaker. Dels att småsparare har köpt upp stora andelar i bolaget på grund av en nyhet så att priset på ett aktieslag förändras av den höga omsättningen i orderdjupet.

Priset på en A-aktie kan sjunka kraftigt om storägare säljer sina andelar i bolaget. Vid ett större inköp kan denna skillnad bli stor mätt i pengar.

Ska jag köpa A- eller B-aktier?

För dig som småsparare är svaret på frågan vilken aktie du bör göra investeringar i ganska enkel.

Letar du efter utdelning spelar det i regel ingen större roll vilken aktie du väljer då utdelningen ofta är identisk för båda aktieslagen. Köper du aktier via ditt kapitalförsäkringskonto (KF) är det tekniskt sett inte du som äger aktien och oberoende av aktieslag har du ingen rätt till röster på en bolagsstämma.

Dessutom har generellt inte majoriteten av alla småsparare tillräckligt med kapital för att köpa sig inflytande i bolaget. Därav är det smartast att köpa aktien som är billigast för dagen. B-aktier finns dessutom i större kvantitet.

B-aktier tenderar att ha en högre omsättning på börsen än A-aktier. Som småsparare gynnas man alltid av att äga den mest likvida aktien. Dels för att aktier med låg omsättning kan göra det svårt för dig att köpa in dig i bolaget eller sälja av dina aktier, samt att aktier med låg likviditet ofta har brist på köpare och säljare.

Den låga likviditeten kan leda till att det blir en “hög spread” i orderdjupet och du kan tvingas sälja alla din aktier för ett mycket lägre pris.

Ska jag byta från A-aktien till B-aktien om priset är billigare?

Om skillnaden mellan bolagets A- och B-aktier är stort kan bolaget erbjuda dig en arbitragemöjlighet där du får byta från det dyra aktieslaget till det mer billiga aktieslaget. Du kan även tjäna pengar på att priset är stort mellan A- och B-aktierna i ett och samma bolag.

Genom att sälja av aktieslaget du äger och köpa upp aktieslaget med lägst pris kan man tjäna sig en slant. Men det är inte alltid bättre att byta till aktien som är billigast. Vid köp- och säljtransaktioner på aktiehandel behöver man betala en courtageavgiften på 0,15%.

Vill man sälja sin A- aktie och byta till B-aktien för att B-aktien var billigare just den dagen är det viktigt att räkna ut om du kommer förlora pengar ändå på grund av courtageavgiften.

Ska jag köpa Investor A- eller B?

Investor är ett bra bolag för att ge ett konkret exempel på bolag där du kan jämför A- och B-aktier. Båda aktieslagen handlas i det flesta fallen till nästan samma pris. Precis som ovan nämnt är B-aktien ofta mer likvid än A-aktien i ett bolag och så är den även i detta fall. Investors B-aktie är ofta mer likvid och vid en försäljning av aktien är det lättare att få sålt B-aktien.

Den vanliga och mindre investeraren behöver generellt inte utnyttja rösträtten vilket betyder att man bör välja aktien med högst omsättning. Rekommendationen är att du ska köpa och göra investeringar i en B-aktie.

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet