"Det är oklokt att betala för mycket,

men det kan kosta mer

att betala för lite

                   -John Ruskin

 

 

 

 

          Världens dyraste investering som

          hittills (2010) gjorts i ett virtuellt

          universum är köpet av

          Crystal Palace som finns inne i 

          Entropia Universe. Köpeskillingen var 

          3 300 000 PED vilket motsvarar

          330 000 USD.

 

          Ett virtuellt ägg som ännu inte hade

          kläckts från en Atrox Queen, såldes

          under 2010 för motsvarande

          69 000 USD.

 

          En Asteroid som finns i  Entropia                     Universe köptes för 100 000 USD

          och ägaren fick enligt uppgift

          tillbaka investerat kapital inom

          nio månader.

 

          Källa: www.entropiauniverse.com 


 

 

 

Virtuella investeringar

 

Vad är en virtuell investering?

Med begreppet viruella tillgångar menar vi sådana tillgångar som inte fysiskt existerar annat än i ett dataspel eller i en virtuell värld. Numera finns det virtuella världar där man kan investera i tillgångar såsom landområden, fastigheter eller utrustning till en avatar som t.ex. vapen, rustning eller kläder och olika accessoarer.  

 

Hur investerar man i virtuella tillgångar?

Några exempel på virtuella världar där man kan investera i virtuella tillgångar för riktiga pengar är t.ex. Second Life eller Entropia Universe. Båda dessa virtuella världar bygger på att man har en avatar som är motsvarigheten till den fysiska person  i verkliga livet som skapat avataren och som äger ett konto hos företagen som driver dessa virtuella världar.

När man har registrerat sig och skapat ett konto och en avatar så kan man flytta pengar mellan t.ex. sin bank och den virtuella världen. 

 

Hur får man avkastning på sin virtuella investering? 

Avkastningen på en virtuell investering fås på samma sätt som i verkliga livet. En virtuell fastighet eller ett landområde kan öka i marknadsvärde (eller såklart minska i värde). Sällsynta vapen eller tillbehör är mer värda än andra mer vanliga delar av en utrustning. fastigheter ger avkastning i form av hyror för lägenheter och butiker som ägs av avatarer.

 

Entropia universe 

Entropia Universe är ett så kallat MMORPG spel som utgörs av ett virtuellt universum där man har ett konto och en avatar som representerar den fysiska personen. Entropia universe har en så kallad "real cash economy" vilket innebär att allt i spelet har ett värde i den lokala valutan PED (Project Entropia Dollar) som i sin tur har en fast växelkurs mot den amerikanska dollarn motsvarande 10 PED = 1 dollar.

 

Avatarerna i spelet har möjlighet att äga landområden vilka ger avkastning i form av skatt som betalas av avatarer som jagar olika kreatur eller gräver efter värdefulla mineraler och naturtillgångar på ägarens mark. All utrustning så som rustning, vapen eller utrustning som används för att leta mineraler och naturtillgångar har ett värde. Det finns ett fungerande auktionssystem i spelet som gör att avatarer kan köpa och sälja tillgångar till varandra. Man kan också sälja tillgångar till "Trade terminals" som är terminaler som ägaren av spelet tillhandahåller för att man ska kunna realisera ett fast värde på den utrustning eller den tillgång man har. Den utrustning som man har investerat i degenererar nöär den används så man måste ibland reparera sin utrustning. Avkastning på sin investering får man också genom att använda sin utrustning som spelare av spelet. Man kan vid jakt hitta tillgångar som "droppar" från de varelser man jagar i spelet. Man kan också hitta mineraler eller naturtillgångar genom att gräva i marken eller helt enkelt hitta tillgångar som finns på markytan. Det finns ingen garanterad avkastning på en investering i Entropia universe.

 

Entropia universe ägs och drivs av Mindark som är ett svenskt företag med kontor i Sverige.

 

Mer information om Entropia Universe:

Entropia Universe

 

 

 

 

 

• investeramera.se © 2010 •

 

www.investeramera.se