"Det är inte att jag vill ha pengar.

Det är glädjen att tjäna pengar

och se dem växa" 

                   -Warren Buffet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieobligationer

 

För den försiktige investeraren finns möjlighet att investera sina pengar utan att riskera sitt investerade belopp. Detta kan man göra genom att investera i premieobligationer.Man riskerar endast de eventuella ränteintäkter som skulle ha kommit in på det investerade beloppet under obligationernas löptid.

 

Premieobligationer ges normalt ut två gånger per år av Riksgälden och de börsnoteras, så för att kunna köpa premieobligationer så måste man ha ett VP konto. VP konto kan öppnas kostnadsfritt hos en bank eller fondkommissionär.

 

Premieobligationer ges ut i nummerserier och under löptiden sker ett antal dragningar där pengar lottas ut. Högvinsten är en miljon men i varje intervall i nummerserier om hundra och femtio finns garanterade vinster vilket gör att det är en fördel att köpa obligationer i block som ligger i nummerserie.

 

Man kan köpa och sälja premieobligationer under löptiden och det finna alltid köp och säljkurser noterade. Men vill man vara garanterad att få tillbaka det nominella beloppet så behåller man sina obligationer under hela löptiden och löser sedan in  dem till samma belopp som man tidigare investerat.

 

 

Mer information om premieobligationer:

Riksgälden

 

 

 

 

 

• investeramera.se © 2010 •

 

www.investeramera.se