"Alla kan bli rika på aktier,

bara man inte har bråttom"

           - Warren Buffet

 

 

 

 

 

Aktiebrev

Innan börshandeln blev

digitaliserad så var andelar i ett företag bokförda som fysiska aktiebrev. Numera finns allt digitaliserat och aktiebreven är makulerade. Det finns dock att annat värde i dessa och det är samlarvärdet. Många samlar speciella motiv eller företag som t.ex. rederier eller järnvägsbolag.

 

Aktiebrev som har tryckta bilder har oftast ett högre värde. Även antal bevarade dokument och dess sällsynthet samt kvalitet påverkar värdet på ett visst aktiebrev.

 

Aktiebrev handlas ofta via antikhandlare, samlarforum eller auktionssiter.

 

 

 

 

 

Aktier

 

En aktie är helt enkelt en del av ett företag. Ett bolags värde återspeglas i aktiekursen som uppdateras konstant under tiden börsen är öppen. 

 

Noterade aktier har alltid en köp och en säljkurs som varierar mer eller mindre under perioder och de kan köpas och säljas så länge marknaden är öppen.

 

I sverige finns det flera olika aktieslag varav de vanligaste är A och B-aktier. Detta har med inflytande över företaget att göra. 

A-aktier är ofta värda en röst medan B-aktier har 1 röst per tio eller kanske 100 aktier. Detta gör att huvudägare med många A-aktier kan kontrollera ett bolag utan att man för den skull har investerat mest kapital av de olika bolagsägarna.

 

Aktier handlas genom aktiemäklare. Man registrerar en depå hos någon av bankernas eller försäkringsbolagens finansavdelningar eller registrerar sig hos någon nätmäklare där man kan köpa och sälja aktier via internet.

 

Världens rikaste man, Warren Buffet, har byggt upp sin förmögenhet genom att köpa aktier och vidareutveckla företag i sitt investmentbolag Berkshire Hathaway vilket också är börsnoterat.

 

Mer om aktier:

Aktiespararna

Unga aktiesparare

 

 

Onoterade aktier

Mindre företag som inte uppfyller regelverket för notering handlas på mindre listor som First North, Aktietorget eller NGM Equity.

Dessa listor har inte samma krav på omsättning och inte samma regelverk som de större listorna som t.ex. historik och viss omsättning.

 

Mer om onoterade aktier:

First north

Aktietorget

NGM Equity

 

 

 

 

 

• investeramera.se © 2010 •

 

www.investeramera.se